2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Teminat Nedir? Teminat Bedelleri Nasıl Belirlenir?

Teminat Nedir? Teminat Bedelleri Nasıl Belirlenir?

Teminat Nedir? Teminat Bedelleri Nasıl Belirlenir?

Sigorta teminatları, sigorta ürünlerinde kişilerin karşısına çıkan bir kavramdır. Sigorta ürünlerinin her biri, sigortalı kişilere poliçede belirtildiği şekilde bazı teminatlar sunmaktadır. 

Sigorta teminat limitleri, sigorta kapsamı ve sigortanın kapsamı dışında kalan durumlar sigorta poliçesinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Sigorta poliçelerinde ana teminat bulunmaktadır. Sigortalı kişileri, eşyaları, araçları ve gayrimenkulleri herhangi bir olumsuz duruma karşı koruyan ana teminat olmaktadır. Sigorta poliçelerine sigortalı kişiler kendi istek ve ihtiyaçlarına uygun seçebilecekleri ek teminatları ilave ettirebilmektedirler. Ek teminatlar ile sigorta poliçesinin kapsamı genişletilebilmektedir. Sigorta sözleşmesi imzalanmadan önce ise sigorta kapsamı ve limitleri sigortalanacak kişi tarafından bilinmesi son derece önemlidir. 

 

Teminat Nedir?

“Teminat” kavramı sigorta ürünlerinde sıklıkla insanların karşısına çıkan bir kavramdır. Sigorta ürünleri ile ilgili araştırma yapan kişiler ise, “Teminat ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Teminat kelimesi Türkçede “güvence” anlamına gelmektedir. Belirli bir ücret karşılığında sigortalanan kişi, mal veya hizmetlerin herhangi bir hasar alması durumunda, sigorta şirketleri tarafından sigorta poliçelerinde belirlenen maddeler dikkate alınarak hasarlar tazmin edilmektedir. Sigorta şirketleri, sigortalı kişilere, araçlara, eşyalara, alanlara, hizmetlere ve hak sahibi durumunda olan üçüncü kişilere söz konusu zararların giderilmesi konusunda güvenceler sunmaktadırlar. Sigorta şirketleri tarafından sigortalı kişilere sunulan bu garantiye ise “teminat” adı verilmektedir. Sigortalı kişiler, sigorta sözleşmesinde belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde güvence altında bulunmaktadırlar.

 

Teminat, kişilerin herhangi bir kaza, doğal afet veya olumsuz diğer durumlar ile karşılaşmaları sonucunda meydana gelen kayıpların giderilmesini sağlayan güvence ve bedellerdir. Sigorta çeşitlerinin her birinde bir ya da birden daha fazla teminat yer almaktadır. Sigortaların teminat çeşitleri ise sigortalı olan kişiye, gayrimenkule veya araca bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Zorunlu trafik sigortası teminatları ile kasko sigortası teminatları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Sigorta ürünlerinin teminat kapsamları sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Sigorta ürünlerinin teminatları, temelde sigortalı olan kişilerin maddi zararlarının giderilmesine önelik olarak hazırlanmaktadır. Ancak sigortalı kişilerin manevi hasarları için de teminatlar sunulmaktadır. Maddi ve manevi teminatların yanı sıra bazı yardım ve hizmetler de sigorta ürünlerinin teminatları arasında bulunmaktadır. 

 

Teminat Bedelleri Nasıl Belirlenir?

Sigorta ürünlerinin teminat bedellerinin nasıl belirlendiği sigorta ürünleri hakkında araştırma yapan kişiler tarafından merak edilen konuların başında gelmektedir. Sigorta ürünlerinde teminat bedelleri, sigorta poliçesi yapılırken belirlenmektedir. Sigorta yaptıran kişi, sigorta acentesine başvurduğunda, kendisine bazı seçenekler sunulmaktadır. Sigorta paketlerinin teminatları, aylık düzenli olarak ödenecek sigorta primleri ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle sigortalı olan kişi, kendi ödeme gücüne uygun aylık sigorta prim seçimini yapabilmektedir. Aynı zamanda sigortalı kişi, kendi aylık ödeme gücüne uygun sigorta seçimini yaparken sigorta ürününün teminat oranını da belirlemektedir. Sigorta ürünlerinin teminatlarının oranları, imzalanan sigorta poliçelerinde net bir şekilde belirtilmektedir. Bu sayede sigortalı kişi, sigortadan destek almasını gerektirecek herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşması durumunda sigorta şirketinden ne kadar ödeme alacağını da sigorta sözleşmesi imzalandığı andan itibaren bilmektedir. 

Teminatlar Hangi Durumları Kapsar?

Sigorta ürünleri ile sigortalı kişilere sunulan teminatların hangi durumları kapsadığı son derece önemli bir konudur. Sigorta sözleşmesinde poliçe teminatları ile poliçe limitleri ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir. Sigorta teminatının geçerli olabilmesi ve sigorta şirketinin sigortalı kişiye ödeme yapabilmesi için sigorta poliçesinde yazılı olan koşulların meydana gelmesi gerekmektedir. Hayat sigortası yaptırmış olan bir kişinin hayat sigortası teminatlarından yararlanabilmesi için sigorta süresi devam ederken poliçede belirtilen durumun yaşanmış olması gerekmektedir. Aynı şekilde sağlık sigortası türlerinden tamamlayıcı sağlık sigortası veya özel sağlık sigortası yaptırmış olan kişinin sigorta teminatlarından faydalanabilmesi için sigortalı kişinin, sigorta süresi devam ederken bir sağlık problemi yaşaması gerekmektedir. Ferdi kaza sigortası yaptırmış olan kişinin ise ferdi kaza sigortası teminatlarından yararlanabilmesi için sözleşme koşullarında sigorta kapsamında olduğu belirtilen kazalardan dolayı mağdur olması gerekmektedir. Sigorta ürünlerinde poliçe teminatı 1 yıl süre ile geçerlidir. Sigorta yaptıran kişi, 1 yıl süre ile sigorta poliçesinde belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde olumsuz durumlara karşı garanti altında olmaktadır. 1 yıllık sürenin sonunda ise sigorta teminatlarının devam etmesi isteniyor ise, sigorta poliçesinin yenilenmesi gerekmektedir. Poliçe primleri yıllık olarak ödenmektedir.

 

Teminat Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

Sigorta çeşitleri sigortalı olan kişilere sigorta sözleşmesinin başladığı andan itibaren bazı teminatlar sunmaktadır. Sigorta sözleşmesinde teminatlar, teminat limitleri ve teminat dışı durumlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Sigortalı kişilerin sigorta ürününün sunduğu teminatları ve teminat dışı durumları bilmesi son derece önemlidir. Sigorta çeşitlerinin kapsamadığı durumlar sigorta ürünlerinin türüne göre değişmektedir. Ancak kapsam dışı durumlar şu şekilde belirtilebilir:

 

  • Sigortalı kişinin teminat koşullarını kapsayan bir mağduriyet, kaza veya hastalık yaşadığını ispatlayan rapor ile evrakları sigorta şirketine sunamaması
  • Sigortalı kişinin kanuna aykırı eylemler gerçekleştirirken, kasten suç işlerken veya suç niteliği taşıyan bir eyleme iştirak ederken zarar alması 
  • Sorumluluk sigortası türlerinde sigortalı kişinin üçüncü şahıslara kasti olarak zarar vermesi

 

Ana Teminatlar Nedir?

Sigorta ürünleri, sigortalı kişilere sigorta sözleşmesinde belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde güvence sunmaktadır. Sigortaya konu olan ve belirli bir prim üzerinden sigortalanan kişinin, eşyanın, aracın veya gayrimenkulün kısmen veya tamamen hasar alması sonucunda, hasarın sigorta poliçesi şartları dahilinde tazmin edileceği konusunda sigortacı kişinin sigortalı kişiye veya sigortadan menfaat sahibi olan kişiye verdiği güvenceye, “teminat” adı verilmektedir. 

 

Sigorta poliçesi ile güvence altına alınan risk ya da risklerin gerçekleşmesi durumunda sigortacı kişi tarafından sigortalı kişiye ödenecek tutara “ana teminat” adı verilmektedir. Ancak sigorta yaptıran kişi, kendi ihtiyaçlarına en uygun olarak seçebileceği ek teminat seçenekleri ile sigorta poliçesini genişletebilmektedir. Bir sigorta ürünü olan konut sigortasında sigorta şirketi teminat olarak yangını ana teminat olarak sunmaktadır. Ancak sigortalı kişiler, meydana gelebilecek olası bir yangın, duman, su baskını, fırtına, yer kayması gibi durumlara karşı ek teminatlar ile konutlarını sigortalayabilmektedir. 

 

Ek Teminatlar Nedir?

Sigorta sözleşmelerinde sigorta poliçesinin kapsadığı durumlar ve kapsam dışı durumlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Sigorta poliçelerinde ana teminatın yanı sıra ek teminatlar deveye girebilmektedir. Sigortalı kişiler, kendi istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak seçebilecekleri ek teminat seçenekleri ile çok daha kapsamlı sigorta poliçesi düzenleyebilmektedirler. Bu sayede sigorta poliçesinin kapsamı genişletilebilmektedir. Sigorta poliçesi teminatları kişileri, beklenmedik olumsuz durumlara karşı korumaktadır. Ek teminatlar ise teminat türü olarak sigortalı kişiler tarafından belirlenebilmektedir.

 

Araçlara zorunlu olarak yaptırılan zorunlu trafik sigortası araçları belirli limitler ile korumaktadır. Trafik sigorta teminat limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye kasko sigortası girmektedir. Kasko sigortası yaptıran bir kişi, sözleşmede belirtilen limitler ve teminatlar dahilinde, herhangi bir kaza veya olumsuz durum karşısında araçlarında meydana gelebilecek zararları sigorta şirketinden tazmin edebilmektedirler. Kaskoda teminat dışında kalan zararlar ise, ek teminat türleri ile garanti altına alınabilmektedir. Kasko ek teminatları arasında bulunan enflasyon teminatı, deprem teminatı, terör teminatı, sel ve su baskını teminatı ve ferdi kaza teminatı gibi seçenekler ile poliçe kapsamı genişletilebilmektedir.

Yorumlar kapalı