2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Bebekler İçin Sağlık Sigortası ve Yeni Doğan Teminatı Nedir? Bebekler İçin Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Bebekler İçin Sağlık Sigortası ve Yeni Doğan Teminatı Nedir? Bebekler İçin Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

 

Anne adaylarının alabilecekleri sağlık hizmetlerinin masrafını karşılayan doğum sigortaları, bebek dünyaya geldikten sonra sona ermektedir. Doğum sigortalarının belirli bir süresi bulunduğundan anne ve babalar yenidoğan bebeklerini garanti almak istedikleri için yenidoğan sigortası yaptırmaktadırlar. Dünyaya gelen bebeğin garanti altında olmasını sağlayan sigortalara ise bebekler için özel sağlık sigortası veya bebekler için tamamlayıcı sağlık sigortası adı verilmektedir. Bebekler için yapılan sağlık sigortalarında bebekler 18 yaş altında oldukları için sigortalanamamakta, bebekler anneleri veya babaları üzerinden güvence altına alınabilmektedir. Anneler veya babalar kendi tamamlayıcı sağlık sigorta veya özel sağlık sigorta poliçelerine ek teminatlar ekletebilmekte ve herhangi bir sorunda yüklü tedavi masrafları ödemekten muaf olabilmektedirler. Çocuk sağlık sigortaları çocukları her türlü riske karşı koruma altına almaktadır. Çocuklar için özel sağlık sigortasında aşı, hemşire, yoğun bakım gibi tedavi hizmetleri herhangi bir ücret ödemeden alınabilmektedir. 

Bebekler İçin Sağlık Sigortası ve Yeni Doğan Teminatı Nedir?

Bebek sağlık sigortalarının farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bebek sağlık sigortaları genel olarak bebeklerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinden ailelerin herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan faydalanmalarını sağlamaktadır. Böylece anne ve babalar özel hastanelerde bebekleri ile ilgili alacakları sağlık hizmetlerinden muaf olmaktadırlar. Söz konusu masraflar sigorta şirketleri tarafından ödenmektedir. Bebekler hem anne karnında hem de doğduktan sonra annenin sigorta poliçesine yapılan bazı ek teminat türleri ile garanti altına alınabilmektedirler. Bebeklere ait sigorta poliçeleri bulunmamaktadır. İşlemler anne veya baba aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 

Anne üzerinden bebeklerin yararlanabileceği yenidoğan sağlık sigortası kapsamında bebeğin doğum sonrasındaki ilk muayenesi sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Ancak yenidoğan sigortası, annenin yaptırmış olduğu doğum sigortası kapsamında yer almaktadır ve belirli bir süresi bulunmaktadır. Sigorta poliçesi belirli limitler dahilinde bebeği korumaktadır. Anne veya baba adayları, hamilelik süreci başlamadan yenidoğan teminatına sahip olabilecekleri gibi bazı durumlarda hamileyken doğum sigortası yaptırarak da söz konusu teminatı kullanabilmektedirler. 

Bebekler İçin Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Bebek sağlık sigortaları hem tamamlayıcı sağlık sigorta poliçesi hem de özel sağlık sigorta poliçesi kapsamında bulunabilmektedir. Sağlık sigortası türlerinden olan bu iki sigortaya ek teminat eklenerek bebeklerin güvence altına alması sağlanabilmektedir. Bebeklere özel olarak yapılan bir sağlık sigortası türü bulunmamaktadır. Çünkü sigorta çeşitleri 18 yaş altına yapılmamaktadır. Ancak sigortalı anne veya baba üzerinden bebekler de sigortalanabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan kişi, sigorta poliçesine bebek sağlık sigortasını teminat olarak ekletebilmekte ve bağlı olduğu sigorta şirketinin anlaşmasının bulunduğu özel hastaneler ile sağlık kuruluşlarında herhangi bir ek ücret ödemeden bebekleri ile ilgili olan sağlık hizmetlerini alabilmektedirler. Aynı şekilde özel sağlık sigortası bulunan kişiler de ek teminat ile sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde herhangi bir fark ödememektedirler. Bu masraflar sigorta şirketleri tarafından ödenmektedir.

Bebekler İçin Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Bebekler için sağlık sigortası, bebek dünyaya geldiği andan itibaren geçerli olmaktadır. Bebek sağlık sigortasının kapsamı sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmekle birlikte, genel olarak ayakta ve yatarak tedavi, yoğun bakım, hemşire, aşı, ultrason cihazı, işitme testi, kuvöz, hastane sonrası tedavi ile evde bakım hizmetlerini kapsamaktadır. Bebek sağlık sigortası poliçede belirtilen limitler dahilinde bebeğin yaşayabileceği tüm problemlerde alacağı sağlık hizmetlerini karşılamaktadır. Annelerin merak ettiği sorulardan biri “Özel sağlık sigortası bebek aşılarını karşılıyor mu? olmaktadır. Anneler veya babalar üzerinden özel sağlık sigortası bulunan bebeklerin aşıları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Aşı ücretleri sigorta şirketleri tarafından ödenmekte ve sigortalı kişiye herhangi bir ücret yansıtılmamaktadır. 

Bebek Sağlık Sigortası Fiyatları

Bebek özel sağlık sigortası fiyatları 2022 yılı itibariyle güncellenmiştir. Bebek sağlık sigortası fiyatlarını belirleyen bazı faktörler bulunmaktadır. Söz konusu faktörler; bebeğin cinsiyeti, bebeğin sağlık durumu ile bebeğin yaşadığı şehir olmaktadır. Bebeğin doğumdan sonra yaşayabileceği herhangi bir sağlık sorununda yüklü tedavi masrafları ile ailelerin sarsılmasını önleyen sigortalar bebekler için güvence niteliğinde olmaktadır. Aile bütçesi özel sağlık sigortası için uygun olmayan kişiler bebek tamamlayıcı sağlık sigortası ile bütçelerini garanti altına almaktadırlar.

Yenidoğan Teminatı Nedir?

Yenidoğan teminatı ile, kişiler bağlı bulundukları sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu hastaneler ile sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğum işlemlerinde herhangi bir ücret ödemek durumunda kalmamaktadırlar. Yenidoğan teminatı bebeğin dünyaya gözlerini açtığı ilk günleri kapsamaktadır. Yenidoğan teminatı annenin veya babanın sağlık sigortası poliçesine eklenebilen bir teminattır. Sigorta şirketlerine göre yenidoğan teminat limitleri ve yenidoğan primleri farklılık gösterebilmektedir. Ancak sigorta şirketlerinin kapsamına giren durumlar şu şekilde belirtilebilir:

  • Hemşire takibi
  • Aşı
  • Kuvöz masrafı
  • Laboratuvar testleri
  • Doktor takibi

Bebekler İçin Özel Sağlık Sigortası

Bebeğin doğum sonrasında yaşayabileceği çeşitli sağlık sorunları için tedavi ve muayene masraflarını karşılayan bebek için sağlık sigortasında anne adayları üzerinden bebekler sigortalanabilmektedir. Bebek için özel sağlık sigortası yapan çok sayıda sigorta şirketi bulunmaktadır. Sigorta şirketlerine göre bebeklere yapılan özel sağlık sigortasının kapsamı ve limitleri değişebilmektedir. Bebek sağlık sigortası yaptıranlar, bebeklerinin aldığı sağlık hizmetlerinde herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmamaktadırlar. Tüm masraflar poliçe limitleri dahilinde sigorta şirketleri tarafından ödendiği için anne ve babaların yüklü masraflar altına girmesini de önlemektedir. 

Bebekler İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası yenidoğan teminatı ana poliçede bulunmamaktadır. Bu nedenle doğum sonrasında bebekler ile ilgili alınan sağlık hizmetlerinde anne ve babalar yüklü tedavi masrafları ödemek zorunda kalabilmektedirler. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine yenidoğan teminatı eklenebilmektedir. Böylece anne bebek tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında bebeğin aldığı sağlık hizmetlerinden dolayı anne ve babalar herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmamaktadırlar. Bebeğin sağlık masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Bebekler için tamamlayıcı sağlık sigortasında poliçede belirtilen limitler dahilinde bebekleri güvence altına almaktadır. Söz konusu sigortadan sigortalı kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan hastanelerde faydalanılabilmektedir. Bebekler için yapılan özel bir tamamlayıcı sağlık sigortası bulunmamaktadır. Anne aracılığı ile bebek sağlık sigortası yaptırılabilmektedir.

Yenidoğan İçin Özel Sağlık Sigortası

Doğumdan önce bebeğin ilk muayenesi ve ilk tetkiklerinin masrafları doğum teminatı ile karşılanmaktadır. Ancak doğum sonrasında bebeğin herhangi bir komplikasyon yaşaması ve kuvöze girmesi gibi durumlarda oluşacak masraflar doğum teminatı kapsamına girmemektedir. Doğum sonrası yaşanabilecek riskler için yenidoğan bebek sigortası yaptırılmaktadır. Yenidoğan için özel sağlık sigortası ayrı başına yapılmamaktadır. Ancak sigortalı kişiler mevcut özel sağlık sigortası poliçelerine yenidoğan teminatını ekletebilmektedirler. Yenidoğan teminatından sigortalı kişiler faydalanabilmektedir. 

Yenidoğan İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortaları bulunan kişiler SGK anlaşmalı hastanelerde devletin karşılamadığı ek ücreti ödemek zorunda kalmamaktadırlar. Bu ek ücret sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Ancak yenidoğan için bebek sigortası yaptırmak isteyen kişiler, yenidoğan için tamamlayıcı sağlık sigortasının olup olmadığını merak etmektedirler. Sigorta şirketleri tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yenidoğanlar için bir garanti sunmamaktadırlar. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında özel sağlık sigortalarında olduğu gibi alınabilecek yenidoğan teminatı bulunmamaktadır. Ancak yenidoğan bebek, bağlı bulunulan sigorta şirketinin özel şartlarına göre annenin veya babanın sağlık sigorta poliçesine eklenebilmektedir.

Yorumlar kapalı