Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortanızı hemen yaptırın,
olası risklere karşı sevdiklerinizi güvenceye alın!

Ferdi Kaza Sigortası

Uygun fiyatlar ve en kapsamlı poliçeler için formu doldurun!

veya
Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası Neye Yarar?

Olası kazalar sonucu meydana gelebilecek ölüm ve sürekli sakatlıklar karşısında sizi ve ailenizi maddi olarak korur.

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Neleri Kapsar?

Kaza sonucu meydana gelen ölüm hallerini.

Kaza sonucu meydana gelebilecek sürekli sakatlıkları.

Belli durumlarda acil tedavi masraflarını.

Teminatlar

Bu üründe size özel hazırlanmış hediye hizmetlerimiz ve avantajlı destek paketlerimiz hakkında detaylı bilgiyi acentelerimizden alabilirsiniz.

 • Kaza Sonucu Vefat
 • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları
 • Deprem, Sel, Yanardağ Yüskürmesi ve Yer Kayması
 • Gündelik Tazminat
Ethica Sigorta LogoEthica Sigorta Logo
Ethica Sigorta LogoEthica Sigorta Logo

Ferdi kaza sigortası, sizin ve sevdiklerinizin yaşayacağı maddi problemleri en aza indirgemek için oldukça önemli bir sigorta çeşididir. Ne yazık ki hayatta her zaman iyi şeyler değil, kötü şeyler de yaşanabilir. Örneğin beklenmedik bir kaza durumunda yaşayacağınız olası bir sakatlık ya da hayatınızın ciddi oranda tehlikeye girmesi durumunda, ferdi kaza sigortası genel şartları altında ailenizin geleceğini koruma altına almış olursunuz.

Ferdi kaza sigortası beklenmedik ve ani kaza sonucu, yaralanma veya vefat durumunda kişileri ve yakınlarını güvence altına alan bir sigorta türüdür. Kaza sonucunda meydana gelen maddi zararlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Ferdi kaza sigortası kapsamında bulunan ana teminatlar ve istek ve ihtiyaç halinde poliçeye dahil edilebilen ek teminat seçenekleri ile poliçede belirtilen limitler dahilinde güvence sağlamaktadır. Ana teminatlar “kaza sonucu vefat teminatı” ve “kaza sonucu sürekli sakatlık teminatı” olmak üzere, ek teminatlar ile poliçe kapsamı genişletilebilmektedir.

Ferdi kaza sigortasının genel şartları Türkiye Sigortalar Birliği tarafından belirlenmiştir. Ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında, kaza sonucu geçici ya da sürekli olarak iş yapma yeteneğini kaybetmiş veya vefat etmiş olan sigorta sahibine maddi tazminat ödenmektedir. Ferdi kaza sigortasının genel şartları sigortalı kişinin günlük yaşantısında başına gelebilecek olası kazanın sonuçlarına ve bu sonuçların teminatlarına ilişkin sınırlar çizmektedir. Bu genel şartlar kişinin sözleşme süresince geçerliliğini korumaktadır. Ferdi kaza sigortasının genel şartları şöyle belirtilebilir:

 1. Ferdi kaza sigortası kapsamında beklenmeyen biçimde ortaya çıkan gazların solunması sonucunda gerçekleşen zararlar teminat altına alınmaktadır.
 2. Ferdi kaza sigortası kapsamında kişi alkollüyken kaza gerçekleşmiş ise teminat alınamamaktadır. Bu şart ferdi kaza poliçesi yapılmadan önce kabul edilmelidir.
 3. Olası kaza sonucunda kişinin adele ve sinirlerinin zarar görmesi ve vücudunda yanık meydana gelmesi durumunda teminattan faydalanılabilmektedir.
 4. Kişinin ısırılması ile kuduz sonucunda vefat durumu varsa sigortalı kişinin yakınları teminattan faydalanabilmektedir.
 5. Bir hastalık sonrası, kaza durumu yoksa teminat alınamamaktadır.
 6. Genel şartlar kapsamında grev, savaş, lokavt ve isyan sonrası alınan fiziki zararların sigorta kapsamı içinde olmadığı kabul edilmelidir.
 7. Kişinin intihar sonucunda vefat etmesi durumunda yakınların teminattan faydalanamayacağı kabul edilmelidir.
 8. Sigorta poliçesinde temel alınan kaza tanımı kişinin iradesi dışında meydana gelen beklenmedik durumlar için yapılmaktadır Bu kural değiştirilemez.

Sayılan söz konusu şartlar kapsamında kişiler ferdi kaza sigortası teminatı altında olmaktadır. Ancak ferdi kaza sigortası teminat dışı haller için sigorta şirketleri tarafından ödeme yapılmamaktadır. Ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında kaza sayılmayan durumlar ile sigorta dışında kalan durumlar için sigorta şirketleri muaftır. Ferdi kaza sigortası kapsamında kaza sayılmayan durumlar şunlardır:

 1. Sigorta kapsamında bulunmayan bir kaza sonucunda gerçekleşen sıcaklık, boğulma, güneş çarpması, tıkanıklık ve donma gibi durumlar
 2. Akıl ve ruh sağlığı farketmeksizin kişinin intihara teşebbüste bulunduğu durumlar
 3. Her türlü hastalık durumları
 4. Motosiklet kullanımı ile takma motorlu bisiklet kullanımı
 5. Spor müsabakaları ile sürat yarışları
 6. Ferdi kaza sigortası kapsamına giren bir kazanın neden olmadığı durumlarda gerçekleşen cerrahi müdahaleler ile herhangi bir tıbbi işlemi yol açtığı sakatlıklar ve vefat durumu
 7. Havada yolcu sıfatı dışında bir sıfat ile uçuş durumu
 8. Deprem, yanardağ püskürmesi, yer kayması ve sel gibi doğal afetler
 9. Açık deniz balıkçılığı, sürek ve sürgün avları, vahşi hayvan avcılığı, yaban domuzu avcılığı ile yüksek dağlarda avcılık durumları
 10. Buzul ve dağlara tırmanma ile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde gerçekleştirilen bütün sporlar (hokey, kayak, patinaj, boksley), manialı binicilik, eskrim, cirit oyunu, basketbol, boks, güreş, halter, rugby, polo, futbol ve yelken sporları ile profesyonel spor hareketleri ve ağır, tehlikeli spor hareketleri
 11. Alkol, uyuşturucu madde etkisinde gerçekleşen kazalar

Ferdi kaza sigortası dışında kalan durumlar ise şu şekilde belirtilebilir:

 1. Savaş ve savaş kapsamındaki ihtilal, isyan, ayaklanma, harekat ve bu sebeplerden oluşan iç kargaşalar
 2. Cinayet ve suç işlemek
 3. Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine ve büyük halk hareketlerine dahil olma durumu
 4. Sigortalı kişinin tehlikede bulunan kişi ve eşyaları kurtarmak adına kendisini bilinçli şekilde tehlikeye maruz bırakması
 5. Terör eylemlerine katılma sonucunda, bu eylemleri azaltmak ve önlemek amacı ile yetkili organların yapacağı müdahaleler sonucunda oluşan biyolojik ve kimyasal kirlenme, bulaşma ve zehirlenmeler sebebi ile oluşan zararlar
 6. Biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına sebep olabilecek her türlü saldırı durumu

Yukarıdaki gibi maluliyetlerde, ferdi kaza sigortasının teminatları devreye girer ve ailenizin geleceğini de güvence altına alır. Ferdi kaza sigortası ek teminatları ise sigorta şirketiniz ile konuşularak poliçeye eklenebilir.

Poliçenizi Ethica Sigorta’dan alarak, ideal koşullara sahip bir teminat listesi oluşturabilirsiniz. Dilerseniz ek maddeler üzerinde konuşulabilir ve talep ettiğiniz durumları dile getirebilirsiniz. Bu sayede, günlük yaşantınızda başınıza gelebilecek olası kazalar sonucundaki maddi kayıplarınızı en aza indirmiş olursunuz.

Ferdi kaza sigortası kapsamında maluliyet ve vefat olmak üzere iki ana teminat bulunmaktadır. Daimi maluliyet teminatı ile olası bir kaza sonucunda sigortalı kişinin kazadan dolayı kalıcı sakatlık durumunun meydana gelmesi durumunda poliçede belirtilen “kaza sonucu daimi maluliyet teminatı” ödenmektedir. Kaza sonucu vefat teminatı ile ise sigortalı olan kişinin kaza sonucunda vefat etmesi halinde, kişinin resmi varislerine, poliçede belirtildiği şekilde “kaza sonucu vefat teminatı” ödenmektedir.

Ferdi kaza sigortası kapsamı, her poliçede bulunan ana teminatlar ve seçilen ek teminat seçenekleri ile oldukça genişletilebilmektedir. Ana teminatlar; “kaza sonucu vefat” ve “kaza sonucu sürekli sakatlık” durumlarıdır. Poliçeye eklenebilen ek teminatlar ise şöyle belirtilebilir:

 1. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları
 2. Gündelik Tazminat
 3. Deprem, Sel, Yer Kayması ve Yanardağ Püskürmesi

Kaza sonucu tedavi masrafları teminatının poliçeye eklenmesi ile, sigorta şirketi kaza gerçekleştiği günden itibaren bir yıl süresince belirtilen tedavi masraflarını poliçede belirtilen tutara kadar ödemektedir. Gündelik tazminat teminatı ile ise sigortalı kişi geçirdiği kaza sonucunda çalışamayacak duruma gelirse, kendisine sigorta poliçesinde belirtilen gündelik tazminat miktarı ödenmektedir. Bu süre 200 günü geçmeyecek şekilde, kişinin tedavi hizmetinin başladığı günden itibaren iyileşip çalışacak duruma geldiği zamana kadar ödenmektedir.

Ferdi Kaza Sigortası teminatları kişileri beklenmedik kazalara karşı güvence altına almaktadır. Olası bir kaza durumunda Ferdi kaza sigortası poliçesi kapsamında bulunan teminat ve limitler dahilinde sigorta şirketlerinden tazminat ödenmesi alınmaktadır. Kaza sonucunda poliçe kapsamında bulunan ana teminatlar ile devamlı sakatlık ve vefat durumlarında kişilere maddi ve manevi güvence sunmaktadır.

Ferdi kaza sigortasının avantajları şöyle belirtilebilir:

 1. Sigortalı kişi sigorta kapsamında bulunan bir kaza sonucunda vefat ederse, sigortalı kişinin ailesi sahip olduğu maddi teminat ile hayatına devam edebilmektedir.
 2. Ferdi kaza sigortası poliçesi kapsamında yer alan kaza riskinden kaynaklanan yaralanmalar poliçe dahilindedir.
 3. Olası kaza durumunun ardından sakatlık gerçekleşmiş ise, bütün tıbbi masraflar sigorta tarafından ödenmektedir.
 4. İlaç, ulaşım, konaklama gibi tıbbi masraflar da ferdi kaza sigortası poliçesi kapsamındadır.

Ferdi kaza sigortaları sigorta şirketleri ve bankalar aracılığı ile yapılabilmektedir. Sigorta şirketleri kişilerden ferdi kaza sigortası için gerekli evrakların teminini isterler. Ferdi kaza sigortası için gerekli olan bilgiler şunlardır:

 1. Yaş
 2. Cinsiyet
 3. Mevcut sağlık durumu

Bu bilgilerin dışında kişilerden prim ödemelerinin yapılabilmesi amacı ile kredi kartı bilgilerinin doldurulduğu bir form, nüfüs cüzdanı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere ait oturma izni istenmektedir. Sigorta şirketleri gerekli bulduğu durumlarda, kişilerden sağlık raporu da isteyebilmektedir. Ferdi kaza sigortası poliçesi hazırlandıktan sonra bir yıl süreyle kişiler olası kaza durumuna karşı güvence altında olmaktadır. Sigortanın geçerlilik süresi bir yıldır. Her yıl poliçe süresi dolmadan önce ferdi kaza sigortası yenileme işlemleri yapılmalıdır.

Kişiler sigorta şirketi ve e-devlet üzerinden, T.C kimlik numarası ve şifre bilgilerinin girişini yaptıktan sonra ferdi kaza sigortası sorgulama işlemlerini yapabilirler.

Beklenmedik risk durumlarına karşı kişiler için bir güvence niteliği taşıyan bireysel ferdi kaza sigortası, kendini güvence altına almak isteyen herkes tarafından yapılabilmektedir. Ancak riskli meslek gruplarında çalışan kişiler için ferdi kaza sigortası hayati nitelik taşımaktadır. 26/1/2015 tarihli 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ile yeraltı ve yerüstü kömür madenciliği faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu faaliyetlerin icrası sırasında oluşabilecek kazalar sonucunda tesislerinde üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeller için sigorta poliçesi yaptırmak zorundadırlar. Zorunlu ferdi kaza sigortası kapsamında, ani ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani hareketler sonucunda oluşan sinir zararları da kaza olarak değerlendirilmektedir.

Ferdi kaza sigortası yaş sınırı 65 olmakla birlikte, 16 ile 65 yaş arası her vatandaş sigortalanabilmektedir. Ancak 16 yaşından küçükler ile 65 yaşından büyüklere ferdi kaza sigortası belirli esaslar dahilinde uygulanmaktadır. 16 yaşından küçük kişiler için vefat teminatı faturalanmış cenaze masrafları ile sınırlandırılmıştır. 65 yaşından büyük kişiler için ise sürekli sakatlık teminatı, vefat teminatının %10’u ile sınırlıdır. Söz konusu teminat maksimum 70 yaşına kadar geçerlidir.

Ferdi kazada sigorta ücreti sigorta şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Ferdi kaza sigortası kapsamında bulunan ek teminat seçenekleri ile poliçe primlerinde değişiklik olabilmektedir. Ferdi kaza sigortası hesaplamaları birkaç temel faktöre bağlı olarak yapılmaktadır. Bu faktörler şunlardır:

 1. Yaş
 2. Meslek Risk Durumu
 3. Seçilen Sigorta Ürünü
 4. Sigorta Poliçesinde Yer Alan Teminatlar

Bu faktörlere göre değişebilen ferdi kaza sigortası fiyatları için en uygun tekliflere sigorta acentelerinden veya sigorta şirketinin internet sitesinde yer alan “teklif al” bölümünden, gerekli bilgiler doldurularak ulaşılabilmektedir.

Ferdi Kaza Sigortası ve Hayat Sigortası kişileri olası kaza durumlarına karşı güvence altına alma işlevi olan iki sigorta türü olsa da aralarında temel farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar şu şekilde belirtilebilir:

 1. Hayat sigortası her türlü ölüm durumunu güvence haline alırken, ferdi kaza sigortası yalnızca kaza sonucu vefat durumunu güvence altına almaktadır.
 2. Hayat sigortası kapsamında kişiler hastalık durumlarında sağlık hizmetlerinden yararlanabilirken, Ferdi kaza sigortasında sağlık masraflarının karşılanması için kişilerin kaza sonucu fiziksel hasar almaları gerekmektedir.
 1. “Ferdi kaza” ne demek?

  Sigortalı kişinin iradesi dışında meydana gelen ani ve beklenmedik bir olay sonucunda yaralanmasına, sakat kalmasına veya vefat etmesine neden olan olaylara “kaza” denmektedir. “Ferdi kaza” ise kişinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik kazalar anlamı taşımaktadır.

 2. Ferdi kaza sigortası zorunlu mu?

  Ferdi kaza sigortasının herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak 2015 yılından beri maden çalışanları için ferdi kaza sigortası zorunluluğu bulunmaktadır.

 3. Ferdi kaza sigortası kalp krizini kapsar mı?

  Ferdi kaza sigortası, kaza sonucu vefat ve devamlı sakatlık teminatlarının yanı sıra seçilebilecek ek teminat seçenekleri ile kalp krizi sonucu yaşanabilecek maddi masrafları karşılamaktadır.

 4. Ferdi kaza sigortası trafik kazasını kapsar mı?

  Ferdi kaza sigortası genel şartlara uyan durumlarda, kazanın, kişinin iradesi dışında ve beklenmedik olması durumunda trafik kazası sonucu meydana gelen hasarları karşılamaktadır.

 5. Ferdi kazada sigorta ne kadar öder?

  Ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında, sigorta poliçesinde belirtilen limitler dahilinde sigorta şirketi tarafından sigortalı kişilere ödeme yapılmaktadır.

  Ferdi kaza sigortasının diğer sigortalardan farkı kendinizi ve sevdiklerinizi daima güvence altında hissettirmesidir. Her durumda ve her olası kaza sonucu yaralanmalarda hiçbir maddi sorunu düşünmenize ya da gelecek için kaygılanmanıza gerek kalmaz. Ferdi kaza sigortası ile kendinizi her an güvende hissetmek için siz de hemen başvurun. Dilerseniz sitemiz üzerinde bulunan iletişim kanallarımızdan bizlere ulaşabilir, aklınızdaki tüm soruların cevabını alabilirsiniz.


  Bize Ulaşın
  0850 888 09 09

  Müşteri Hizmetleri hafta içi 08:30 – 17:00 arası hizmet vermektedir. Çalışma saatleri dışında sesli mesaj bırakabilirsiniz.