Sigortalı Aydınlatma Metni Bilgilendirmesi

kusur itiraz formu

ETHİCA SİGORTA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

(Sigorta Ettirene Yönelik)

 

Giriş

 

Ethica Sigorta Anonim Şirketi olarak siz müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri yerine getirirken kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamaya ve verilerinizi mevzuata uygun şekilde işlemeye en yüksek derecede özen gösteriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak hazırlanmış bu aydınlatma metni dahilinde sizlere aşağıdaki konular hakkında bilgi vermek istiyoruz:  

 

1.    Kişisel verilerinizi nasıl elde edebiliriz?

2.    Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

3.    Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ve hukuki sebeplerle işliyoruz?

4.    Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve kimlerle paylaşabiliriz?

5.    Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız neler ve bu haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

 

Kişisel verilerinizi nasıl elde edebiliriz?

Kişisel verilerinizi; acentelerimizi ziyaretleriniz esnasında, çağrı merkezimizi arayıp bilgilerinizi bıraktığınızda, web sitemizi ziyaretiniz sırasında; müşteri hizmetlerimiz veya diğer Ethica çalışanları ile e-posta üzerinden kurduğunuz iletişimler esnasında topluyoruz. Ayrıca şirketimizin iş birliği içerisinde olduğu kurumlar vasıtasıyla da elde edebiliriz.

 

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

 

Ethica olarak siz değerli müşterilerimize sunduğumuz hizmetler kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi işleyebilmekteyiz.

 

·         Kimlik ve iletişim bilgileriniz; Ad, soyadı, TCKN, gibi bilgileriniz ile e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres vb. bilgileriniz

·         Mesleki deneyim bilgileriniz; Meslek, meslek kodu, uzmanlık bilgisi, eğitim tescil türü bilgileriniz vb.

·         Sigorta/Hukuki işlem bilgileriniz; Ethica bünyesinde sahip olduğunuz sigorta poliçelerine dair bilgiler, poliçe kapsamı ve istisnaları vb.

·         Güncel ve geçmiş işlem bilgileriniz; mevcut veya geçmişteki sigorta işlem bilgileriniz.

·         Finansal bilgileriniz; Kredi kartı sahibi, hesap sahibi, hesap bilgileri, IBAN numarası vb.

·         İşlem güvenliği bilgileriniz; İmza, kaşe vb.

·         Talep ve şikâyet bilgileriniz; Ethica’nın sunduğu hizmetlere ilişkin olarak tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlere dair yazılı veya sözlü kayıtlar.

·         Diğer bilgileriniz; Sigortalı ile yakınlık bilgisi, eş TCKN, yetişkin çocuk TCKN, sigorta kapsamından faydalanabilecek olan yakınınıza dair bilgiler.

·         Pazarlama bilgileriniz; Anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.

·         Sağlık bilgileriniz; Tahlil, muayene, röntgen, laboratuvar sonuçları, mevcut hastalık/şikâyet/tedavi bilgileri, zararlı madde kullanım alışkanlığı, hamilelik bilgisi vb.

·         Diğer özel nitelikli kişisel bilgileriniz; Sigorta sözleşmesinin kurulabilmesi için talep edilen sağlık verileri ile sigorta kapsamında teminat altına alınabilecek ve tazmin edilecek sağlık işlemlerine dair kayıtlar ile başlatılabilecek, süren ya da sona eren her türlü adli süreç ile bu süreçlerde esnasında elde edilen kayıt ve ilamlar (bir ceza hükmüne ilişkin ya da adli sicil kaydı oluşturdukları sürece).

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ve hukuki sebeplerle işliyoruz?

Aşağıda yer alan tüm amaçlar her müşterimiz açısından geçerli olmayabilir. Şirketimiz ile olan ilişkiniz, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetler ya da verilerinizin işlenmesine yönelik izin durumunuza göre verilerinizin işlenme amaçları aşağıdaki listedeki amaçlarla sınırlı olmak üzere değişkenlik gösterebilecektir. Başka bir ifade ile, bazı müşterilerimiz açısından aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarının bir kısmı geçerli ya da bir kısmı geçersiz olabilmektedir.

 

Ethica olarak kişisel verilerinizi pek çok farklı amaç için işleyebiliriz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı özetle aşağıdaki listede bulabilirsiniz:

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·         Talep etmiş olduğunuz sigorta hizmetlerini sizlere en iyi şekilde sunmak. Ethica olarak tamamlayıcı sağlık sigortası, kasko, seyahat sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası başta olmak üzere pek çok ürün ve hizmeti sizlerle buluşturuyoruz. Talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sizlere sunabilmemiz için kimlik, iletişim, mesleki deneyim, sigorta, güncel ve geçmiş işlem, finansal, işlem güvenliği ve diğer bilgilerinizi işliyoruz.

·         Sigorta işlemleri/sigorta sözleşmesinin kurulması. Ethica olarak siz müşterilerimize sigorta ürün veya hizmetleri sağlıyoruz. Bu doğrultuda sigorta poliçesi başvurularında primlerin hesaplanması, sigorta poliçesi kapsamındaki tazminat taleplerinin alınması veya iletilmesine aracılık edilmesi ve bunların ödenmesi, hasar incelemesi yapılması, hasar dosyasının hazırlanması ve hasar sonucu ödeme mutabakatı yapılması amaçlarıyla kimlik, iletişim, mesleki deneyim, sigorta, güncel ve geçmiş işlem, finansal, işlem güvenliği ve diğer bilgilerinizi işliyoruz.

·         Sigorta sözleşmesi tanzim etmek. Sigorta sözleşmesi tanzim etmek üzere talep ve referans verilmesi halinde risk değerlendirmesi yapılabilmesi, poliçe prim ve teminatlarının belirlenebilmesi, sigorta teklifi oluşturulması amacıyla kimlik, iletişim, mesleki deneyim, sigorta, güncel ve geçmiş işlem, finansal, işlem güvenliği ve diğer bilgilerinizi işliyoruz.

·         Sigorta şirketleri ve üçüncü kişilerden gelen talepleri yerine getirmek. Sigorta şirketleri ve üçüncü kişilere rücu taleplerinin yapılması ve bu taleplerin takibi ve Sigorta şirketleri ve üçüncü kişiler tarafından iletilen rücu taleplerinin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması amaçlarıyla kimlik, iletişim ve sigorta bilgilerinizi işliyoruz.

·         Finansal kayıtları oluşturmak. Sunduğumuz hizmetlere ilişkin faturaların düzenlenmesi, finansal kayıtların oluşturulması ya da finansal denetimlerin yürütülmesi amaçlarıyla kimlik, iletişim, finansal, sigorta, güncel ve geçmiş işlem bilgilerinizi işliyoruz.

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

·         Şirket içi faaliyetlerin yürütülmesi. Hemen her şirkette olduğu gibi, iş faaliyetlerimizi yürütürken şirket içinde belirli süreçler yürütüyor ve kayıtlar oluşturuyoruz. Bu amaçla, bilgi teknolojileri altyapımızı yönetiyor, çalışanlarımızın performanslarını ödüllendiriyor ya da iç denetim operasyonları gerçekleştiriyoruz. Bu ve bunlar gibi iç süreçlerimizi yürütürken kimlik, iletişim, sigorta, güncel ve geçmiş işlem bilgilerinizi işliyoruz.

·         Ürün ve hizmet kalitemizi geliştirmek. Ethica olarak daima siz müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmenin yollarını arıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini arttırmak, müşterilerimizin memnuniyetini ölçümlemek, müşterilerimizi ve onların tercihlerini daha yakından tanımak, daha verimli iş stratejileri oluşturmak gibi amaçlar için iş geliştirme faaliyetleri ve analizleri gerçekleştiriyoruz. Bu iş süreçlerimizi gerçekleştirmek adına kimlik, iletişim, sigorta, güncel ve geçmiş işlem ile pazarlama bilgilerinizi işliyoruz.

·         Ticari iletişim faaliyetlerinde bulunmak. Ethica olarak pek çok ürün ve hizmet sunuyoruz. Sunduğumuz bu ürün ve hizmetleri sizlere tanıtmak ve sizleri heyecanlandıracak yenilik ve fırsatlardan sizleri haberdar etmek için kimlik ve iletişim bilgilerini işleyerek sizlere bildirim içerikleri gönderiyoruz. Bu bildirimleri almak tamamen sizin tercihinizde; ne zaman isterseniz bu iletileri sizlere göndermemiz için bizlere izin verebilirsiniz veya vermiş olduğunuz izni geri çekebilirsiniz.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·         Sigorta işlemleri. Sigorta sözleşmesinin lehtarı yahut ilgilisi durumundaki üçüncü kişilere sigorta sözleşmesi kapsamındaki hizmetlerin verilmesi, sigorta tazminatlarının hesaplanması ve ödemelerin yapılması, asistans hizmetlerinin verilmesi, Sigortacılık Mevzuatı uyarınca risk değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla kimlik, iletişim, sigorta, güncel ve geçmiş işlem bilgilerinizi işliyoruz.

·         Talep ve şikayetlerinizi sonuçlandırılması. Talepleriniz ve geri bildirimleriniz bizler için çok önemli. Sizlere sunduğumuz hizmetleri daha iyi nasıl sunabileceğimize ilişkin taleplerinizi değerlendirmek ve yaşadığınız olumsuzlukları çözmek ya da bunların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almak için kimlik, iletişim, talep ve şikâyet bilgilerinizi işliyoruz.

·         Zarar gören 3. kişilere ödeme yapılması. Sigorta müşterilerimizin sebep olduğu zarara ilişkin hasar tespiti, şirketimiz tarafından sağlanan sigorta kapsamında olup olmadığının tespiti ve gerekli ödemelerin gerçekleştirilmesi için kimlik ve iletişim bilgilerinizi işliyoruz.

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·         Tabi olduğumuz kanuni yükümlülükleri yerine getirmek. Şirket olarak sigortacılık ve vergi mevzuatları gibi düzenlemelerden doğan belli yükümlülüklerimizi (resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, ilgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi) yerine getirmek için kimlik, iletişim, sigorta, güncel ve geçmiş işlem bilgilerinizi işliyoruz.

 

Açık rızanızın varlığı halinde:

·         Sigorta sözleşmesinin kurulması. Poliçe teklif ve yenileme tekliflerinin sunulması, poliçelerin düzenlenmesi amaçlarıyla sağlık verilerinizi işliyoruz.

·         Pazarlamafaaliyetlerinin yürütülmesi: Ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi (ürün ve hizmetlerimize bağlılık oluşturulması, çapraz satış ve kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, veri analitiği ve modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi) amacıyla kimlik, iletişim, sigorta, güncel ve geçmiş işlem ile pazarlama bilgilerinizi  işliyoruz.

·         Ticari elektronik ileti gönderimi. İletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi işliyoruz.

·         Zarar gören 3. kişilere ödeme yapılması. Sigorta müşterilerimizin sebep olduğu zararın şirketimiz tarafından sağlanan sigorta kapsamında olup olmadığının tespiti ve kapsamda olunması halinde gerekli ödeme miktarının belirlenebilmesi için sağlık verilerinizin işlenmesi.

 

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve kimlerle paylaşabiliriz?

 

Belli durumlarda kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşabiliyoruz. Aşağıda kişisel verilerinizi paylaşabileceğimiz tarafları ve paylaşma nedenlerimizi özetliyoruz. Altını çizmek isteriz ki, Ethica olarak kişisel verilerinizi hiçbir zaman yetkisiz üçüncü kişilerle kendi menfaatlerimize olacak bir şekilde paylaşmıyor veya erişime açmıyoruz.

 

Kişisel verilerinizi paylaşabileceğimiz üçüncü kişiler ve paylaşım sebeplerimiz şu şekilde:

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında;

 

·         Kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişiler ile kişisel bilgilerinizi paylaşıyoruz. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Sigortalar Birliği Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri ile kişisel bilgilerinizi paylaşıyoruz.

 

Meşru menfaatlerimiz kapsamında;

·         İş ortaklarımızla kişisel bilgilerinizi paylaşıyoruz. Sigorta hizmetlerimiz kapsamında aldığınız ürünleri sizlere sunmamızı sağlayan Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili acenteler, reasürörler, eksperler, asistans şirketleri, aktüerler, destek hizmet sağlayıcıları ile kişisel bilgileriniz paylaşıyoruz.

 

·         Tedarikçilerimizle kişisel bilgilerinizi paylaşıyoruz. Sizlerle iletişim sunduğumuz bazı noktalarda Ethica harici üçüncü tarafların hizmetlerinden faydalanıyoruz. Ticari ileti gönderimleri, web sitemizin yönetimi, bilgi teknolojileri altyapımızın sağlanması gibi hizmetlerimizle doğrudan ilgili bazı hususlarda tedarikçilerden hizmet alıyoruz. Bu gibi durumlarda tedarikçilerimiz ile kişisel bilgilerinizi paylaşıyoruz.

 

·         Finansal kuruluşlarla kişisel bilgilerinizi paylaşıyoruz. Hizmetlerimize ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi için bankalar veya ödeme kuruluşlarıyla kişisel bilgilerini paylaşıyoruz.

 

·         Yetkili kamu kurumlarına özel kişilere kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz. Tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklerimiz uyarınca rutin olarak veya talep üzerine yetkili kamu kurumları veya özel kuruluşlar ile bilgilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Örneğin ceza soruşturmaları kapsamında mahkemelerce tarafımıza iletilen bilgi taleplerine yanıt vermek için ya da vergi denetimleri esnasında bilgilerinizi kamu kurumları ile paylaşabiliriz veya Şirketimizin hukuki ve ekonomik güvenliğini korumak amacıyla avukatlar ile kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

 

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız neler ve bu haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişi olarak kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz.

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

 

Yardım

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

Bilgi

Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

Başparmak Yukarı İşareti

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizi bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

Gönder

Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

Onay işareti

Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.

    Silgi

Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.

   Dişliler

İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

    Tokalaşma

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza ileterek bu haklarınızı kullanabilirsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuattaki şartlara uygun biçimde gerçekleştirebilmeniz ve kişisel verileriniz üzerinde kolayca kontrol sahibi olabilmeniz için https://www.ethicasigorta.com.tr/assets/contents/pdfs/yasal_bilgilendirme/KVKK_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Ethica Veri Sahibi Başvuru Formu ’nu hazırladık. Başvuru formunu doldurduktan sonra, dokümanı formun içinde belirtilen yöntemlerden biriyle tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınızı cevaplandıracağız. İlgili kişi başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

 

İletişim Bilgilerimiz

 

Ticari Unvan

Ethica Sigorta Anonim Şirketi

 

Adres

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:9 Kat: 13 BATI ATAŞEHİR / İSTANBUL

📞

Telefon

216 362 99 99

 

 

📧

E-posta

 iletisim@ethicasigorta.com.tr

📧

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi

ethicasigorta@hs02.kep.tr