2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

2024 Konut Sigortası Fiyatları

Konut Sigortası

Konut Sigortası

Konut sigortası evleri doğal afetlere, yangın ve hırsızlık gibi beklenmedik çeşitli risklere karşı koruyan ve evleri güvence altına alan oldukça önemli bir sigorta çeşididir. Konut sigortası sayesinde bunun gibi beklenmeyen olumsuz durumlar meydana geldiğinde, ortaya çıkan maddi zararları sigorta yaptıran kişilerin lehine olmak üzere karşılar ve teminat sağlar.

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası ev ve evin içerisinde yer alan tüm eşyaları deprem, su baskını, yer kayması gibi doğal afetler ile yangın, hırsızlık gibi birçok risk durumlarına karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür. Konut sigortası ile evi sigortalatmak bu sebepler ile konutta meydana gelebilecek tüm maddi kayıpların karşılanmasını sağlamaktadır. Konut poliçelerinde yangın sigortası tüm sigorta şirketlerinde ana teminat olarak hazırlanmaktadır. Poliçeye, kişilerin ihtiyaçlarına göre sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilen ek teminatlar eklenebilmekte ve konut sigorta poliçesinin kapsamı genişletilebilmektedir.

Konut Sigortası Zorunlu Mu?

Eve sigorta yaptırmak kişilere, karşılaşabilecekleri türlü maddi ve manevi sorunlar karşısında, konut sigortası poliçesinde belirtilen limitler ve teminatlar kapsamında güvence sunmaktadır. Ev ve evin içerisindeki tüm eşyaları garanti altına alan konut sigortası zorunlu bir sigorta türü değildir. Konut sigortası poliçeleri isteğe bağlı olarak hazırlanmaktadır. Ancak yeni bir ev almak için kredi çekildiği durumda, kredinin çekildiği banka, borç ödeme dönemi süresince, kişilerin konut sigortası yaptırmasını isteyebilmektedir.

Konut Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Konut sigortasında özel şartlar sigorta şirketlerine bağlı olarak değişiklik gösterirken, genel şartlarda değişiklik görülmez. Konut sigortalarında poliçe kapsamına dahil olan durumlar ile kapsam dışındaki tüm durumlar özel ve genel şartlar olarak belirtilmektedir. Konut sigortasının karşılamadığı durumlar şu şekilde belirtilebilir:

 • Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri sebepli durumların yol açtığı tüm zararlar
 • Nükleer yakıt sebebi ile oluşan bütün zararlar
 • İsyan
 • Kamu otoritesi tarafından sigortalı varlıklar üzerinde tasarruf nedeni ile meydana gelebilecek bütün zararlar

Farklı teminat seçenekleri ile konut sigortası kapsamına alınan durumlar ise şunlardır:

 • Yangın olmaksızın, elektrikle çalışan cihazların kısa devre veya topraklama yapması nedeni ile meydana gelen zararlar
 • Yangın olmaksızın, eşyalarda sigortalı kişilerin kullanma şekillerinin sebebiyet verdiği zararlar
 • Sigortalı varlıklarda meydana gelen mekanik olaylar sebebi ile oluşan zararlar

Konut sigortası genel şartları içerisinde sigorta bedelinin kapsamı da düzenlenmektedir. Bina sigorta bedeli ile eşya sigorta bedeline dair bazı düzenlemeler mevcuttur. Eşya sigorta bedelinde, sigorta yaptıran kişi, sigorta yaptıran kişinin birlikte oturduğu aile fertleri, evde birlikte yaşadığı tüm bireyler ve ev çalışanlarına ait olan ev eşyaları ile kişisel eşyalar sigorta bedeline dahildir. Bina dışında bulunan garaj, bahçıvanlara ait ev, depo ve benzeri müştemilatlarda yer alan sigortalı kişiye ait eşyalar ile kişisel eşyalar da sigorta bedeli kapsamı içerisinde bulunmaktadır. Bina sigorta bedelinin kapsamında kapı ve pencere camları, boya, badana, duvar kağıdı, parke, banyo, alçı tavan, mutfak dolapları gibi dekorasyon kıymetleri de yer almaktadır.

Konut Sigortası Neleri Kapsar?

Konut sigortası kişilere oldukça geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır. Konut sigortası teminatları sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmekle birlikte her sigorta şirketi konut sigortası kapsamında yangın teminatını sunmaktadır. Yangın teminatı ile birlikte yangın ve yıldırım gibi sebepler ile hasar görmüş olan konut içerisindeki tüm eşyalar güvence altına alınmaktadır. Ayrıca yangın ve infilak nedeni ile ortaya çıkan duman ve buharın eşyalara verdiği direkt zararlar da konut sigortası kapsamında karşılanmaktadır. Konut sigortası poliçesinde bulunan ana teminat dışında ek teminatlar ile poliçe kapsamı genişletilebilmektedir. Poliçe kapsamının oldukça geniş olması “Ev sigortası neleri kapsar?” sorusunu gündeme getirmektedir. Konut sigortası kapsamında yer alan ek teminatlar şu şekildedir:

 • Cam kırılması
 • Enflasyondan korunma
 • Kara taşıtları çarpması
 • Dahili su
 • Yangın mali sorumluluk
 • Gasp, kapkaç ve yankesicilik
 • Hırsızlık
 • Enkaz kaldırma
 • Yardım hizmetleri
 • Grev, lokavt, kargaşa, terör ve halk hareketleri
 • Hava taşıtları çarpması
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Yakıt sızması
 • Elektronik cihaz teminatı
 • Ev yardım hizmetleri

Ev sigortası kapsamında yangın sigortası tüm sigorta şirketleri tarafından ana teminat olarak hazırlanmaktadır. Konut yangın sigortası içerik olarak yangın, yıldırım düşmesi ile infilak sonucunda konutta meydana gelen duman, hararet ve buharın konutlarda meydana getirdiği hasarlara karşı güvence sunmaktadır. Yangın sigortası genel şartlarına uyan her durumda, maddi hasarlar sigorta şirketleri tarafından ödenmektedir.

Ev sigortası kapsamında isteğe bağlı olarak poliçeye hırsızlık sigortası teminatı eklenebilmektedir. Hırsızlık sigortası genel şartlarına uyan her durumda ev veya işyerinde meydana gelebilecek hırsızlık sonucu oluşan tüm kayıplar garanti altına alınabilmektedir. Hırsızlık sırasında bina yapısında meydana gelen tüm zararlar ile konut içerisinde bulunan eşyalar güvence altındadır.

Konut sigortası kapsamında bulunan bir diğer sigorta ise elektronik cihaz sigortasıdır. Elektronik cihaz sigortası ile, sigortalanan elektronik cihazlar ani, beklenmedik ve dış etkenli tüm risklere karşı güvence altına alınmaktadır.

Konut sigortası yaptıranlar istedikleri takdirde, sigorta poliçelerine su ve sel baskını teminatını da ekletebilmektedir. Sel sigortası ile su basması sonucunda konutta meydana gelebilecek tüm hasarlar koruma altına alınmaktadır. Sel sigortası kapsamında bulunan teminatlar şöyle belirtilebilir:

 • Deniz kabarması sonucunda oluşan hasarlar
 • Yağmur suyundan kaynaklı olan kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının taşması ile oluşabilecek hasarlar
 • Sigorta dahilinde yer alan eşyaların çevrelerinde bulunan dere, çay ve kanalların taşması sonucunda oluşabilen hasarlar
 • Yağmurun fazla yağması sonucunda oluşan sel ve su baskınları ile meydana gelebilecek tüm hasarlar
 • Yeraltı sularının taşması ile oluşabilecek hasarlar

Konut sigortasının karşıladığı ve karşılamadığı durumlar genel şartlar ile belirtilmiştir ve her sigorta şirketi için aynıdır. Ancak poliçeye dahil edilen ek teminatlar sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle sigorta acentelerinden ev sigortaları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabilmektedir.

Konut Sigortası Ne İşe Yarar?

Konut Sigortası Ne İşe Yarar?

Deprem, yer kayması, su tesisatında meydana gelebilecek problemler sebebi ile evi su basması veya hırsızlık gibi durumlar kişilere büyük maddi kayıplar getirebilmektedir. Ev sigortaları ise olası tüm risklere karşı poliçede belirtilen limitler ve teminatlar dahilinde kişilerin maddi kayıplarını karşılamaktadır. Ev sigortasının kapsamı, kişilerin ihtiyaçlarına göre bazı ek teminat seçenekleri ile genişletilebilmektedir. Konut sigortasına eklenebilen konut eşya sigortası teminatı ile olası hırsızlık, yangın, sel, su baskını, deprem gibi durumlara karşın evin içerisinde sigortalanmış olan tüm eşyalar güvence altına alınabilmektedir. Eşya paket poliçesi dahilinde kişiler yıllık primler ödeyerek ev içerisindeki tüm eşyaları sigortalatabilmektedir.

Olası tüm risk durumlarını güvenceye alan konut sigortasında, hasar ödemeleri, sigortalı kişinin hasar ihbarı yapmasının ardından işleme alınır. Sigorta şirketleri kendilerine ulaşan hasar ihbarının ardından hasar durumuna göre değişebilen süre içerisinde sigortalı kişiye konut sigortası hasar ödemesi yapılır.

Konut Sigortası Nasıl Yapılır?

Konut sigortası bankalar ve sigorta şirketleri aracılığı ile şubelerden ve online olarak yapılabilmektedir. Konut sigortası başvurusu için sigorta şirketleri tarafından konut sahibi kişilerden ve kiracılardan gerekli bazı belgeler istenmektedir.

Konut sahibi kişilerden istenen belgeler şunlardır:

 • Kimlik bilgileri
 • Konutun açık adresi
 • Bulunduğu kat
 • Brüt metrekare
 • İnşa bedeli
 • Eşya bedeli

Kiracılardan istenen belgeler ise şu şekildedir:

 • Kimlik bilgileri
 • Konutun açık adresi
 • Bulunduğu kat
 • Brüt metrekare
 • Eşya bedeli

Hem ev sahiplerinin hem de kiracıların yaptırabileceği bir sigorta çeşidi olan konut sigortasında, gerekli belgelerin sigorta şirketlerine tesliminin ardından başvuru süreci gerçekleşmektedir. Sigorta poliçeleri 1 yıllık olarak düzenlenmekte ve her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Kişiler e-devlet üzerinden ev sigortası sorgulama ve konut poliçesi sorgulama işlemlerini online olarak yapabilirler.

Konut Sigortası ve DASK Arasındaki Farklar Nelerdir?

Konut güvenliği söz konusu olduğunda “DASK” ve “konut sigortası” olmak üzere iki farklı sigorta türü öne çıkmaktadır. İki sigorta türünün de temel amacı, kişileri karşılaşabilecekleri çeşitli sorunlara ve felaketlere karşı güvence altına almaktır. Ancak DASK ve konut sigortası poliçeleri birbirlerinden belirli noktalarda ayrılmaktadır. Bu farklar şöyle belirtilebilir:

 • Dask poliçesi binada deprem ve depremin yol açtığı yer kayması, tsunami, infilak gibi doğal afetlerin meydana getirdiği maddi hasar ve yıkımların etkisini en aza indirme amacı ile hazırlanmaktadır. Konut sigortası ise kişilerin farklı istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, DASK sigortasından çok daha geniş kapsamlı bir poliçedir.
 • DASK yalnızca depremin ve depremin yol açtığı hasarlar konusunda güvence sağlarken, konut sigortası depremin yanı sıra yangın, su baskını, sel gibi çeşitli sorunlara karşı güvence sağlamaktadır.
 • DASK devlet tarafından tüm konutlar için zorunlu tutulan bir sigorta türüdür. Bu nedenle iptal edilemez. Ancak konut sigortası özel sigorta şirketleri tarafından oluşturulan ve kişilerin isteklerine göre kapsamı genişletilmiş bir sigorta türü olduğu için istenildiği takdirde iptal edilebilir.
 • DASK poliçesinin kişilere sağladığı güvence limitler dahilindedir. Ancak kişisel tercihlere göre hazırlanan konut sigortası, ek teminatlar ile evin alanına göre belirlenmektedir.
 • DASK poliçeleri evde bulunan eşyaları güvence altına almamaktadır. Ancak konut sigortası poliçesi evi ve evde bulunan tüm eşyaları güvence altına alabilmektedir.
 • DASK yalnızca tapu sahipleri tarafından yaptırılabilirken, konut sigortası hem tapu sahipleri hem de kiracılar tarafından yaptırılabilmektedir.
 • DASK sigortasında poliçe primleri belirlenirken belirli bir taban fiyat alınmaktadır. Ancak konut sigortasında poliçe primleri, kişilerin tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
 • DASK sigortası deprem sonucunda hasar görmüş binadaki maddi kaybı poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılamaktadır. Konut sigortasının deprem teminatını da kapsadığı durumlarda, sigorta şirketi limitin üzerindeki miktarı tamamlamaktadır.

DASK Varken Konut Sigortasında Deprem Maddesine Gerek Var mı?

Birçok insan DASK raporuna sahipken neden bir de konut sigortasında isteğe bağlı “Deprem” maddesini eklemesi gerektiğini merak etmektedir. Çünkü DASK sadece hasar sonrası sigortalı binada oluşacak bina hasarlarını tanzim eder ve ödenecek olan tazminat azami m2 x hasarın gerçekleştiği ilgili yılda DASK tarafından daha önce ilan edilmiş m2 maliyeti ile hesaplanır. Fakat evinizin m2 birim maliyeti, DASK’ın belirlemiş olduğu m2 birim maliyetinden ve/veya evinizin yeniden inşa bedeli (arsa bedeli hariç) DASK’ın belirlediği azami bedelden yüksek ise evinizin tam koruma altında olması için konut poliçesinde aradaki bedel farkını sigortalayabilir, aynı zamanda DASK ile teminat altına alamadığınız eşyalarınızı da depremli konut poliçesi ile koruma altına alabilirsiniz.

Konut Sigortası Fiyatları 2024

Bankalar ve sigorta şirketleri aracılığı ile hem şubelerden hem de online olarak yapılabilen ev sigortası fiyatlarında 2024 yılı itibari ile güncellemeler yapılmıştır. Deprem, yangın, sel, su baskını, hırsızlık gibi olası tüm risklere karşı konutu ve konut içerisindeki eşyaları güvence altına alan ev sigortaları hakkında önemli bir konu da “Konut sigortası ne kadar?” sorusuna verilecek yanıttır. Ev sigortaları fiyatlarında verilecek teklifler, konutun yaşı, bulunduğu il ve ilçe ile bulunduğu kata göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle ev kaskosu fiyatları hakkında çok daha detaylı bilgiye sigorta acentelerinden ya da sigorta şirketlerinin internet sitelerinde yer alan çağrı merkezi numaralarından ulaşılabilmektedir.

Konut Sigortası Hesaplama

Konut Sigortası Hesaplama

Konut sigortası primleri hesaplanırken bina sigorta bedeli, eşya sigorta bedeli, konut sigortası poliçesi tipi ve teminat türleri, konut sigortalarındaki ek teminatlar gibi faktörler göz önünde bulundurulmaktadır.

Konut sigortası poliçeleri standart poliçeler olabileceği gibi, ek teminatlar ile kapsamı çok daha genişletilmiş poliçeler olabilmektedir. Konut sigortası poliçesine eklenen ek teminatlar poliçe fiyatlarının belirlenmesinde önemlidir. Konut sigortalarının yenilenme sürecinde, o sene içerisinde kullanılmayan teminatlar için ilave indirimler yapılmaktadır. Konut sigortası primleri hesaplanırken birkaç temel faktör dikkate alınmaktadır. Bu faktörler şöyle belirtilebilir:

 • Bina sigorta bedeli
 • Eşya sigorta bedeli
 • Konut sigortası poliçesi tipi ve teminat türleri
 • Konut sigortalarındaki ek teminatlar

Konut sigortası poliçelerinde yer alan ana teminat aynı olsa da, ek teminatlar sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, ev sigortası poliçesine dahil edilen ek teminatlar için en uygun bilgiye sigorta acentelerinin iletişim numaralarından ulaşılabilmektedir. Kişiler kendilerine uygun olan en iyi fiyat tekliflerine karşılaştırmalı konut sigortası teklifleri yapan web sitelerden online konut sigortası formlarını doldurarak ulaşabilirler.

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla en uygun Konut Sigortası fiyatlarını öğrenmek için hemen tıklayın!

Yorumlar kapalı