2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Hırsızlık Sigortası Nedir? Hırsızlık Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Hırsızlık Sigortası Nedir?

Yazılı kanunlar veya toplumsal meşruiyet düzeyinde mülkiyeti kendine ait olmayan taşınır malı izinsiz olarak alıkoymak, kullanmak ve menfaat elde etmeye “hırsızlık” adı verilmektedir. Hırsızlığa karşı yapılan birçok sigorta türü bulunmaktadır. Araç hırsızlık sigortası, araçları hırsızlık rizikosuna karşı teminat altına almaktadır. Zorunlu trafik sigortası hırsızlık riskine karşı teminat sağlamadığı için kişiler kasko sigortasına yönelmektedirler. Bunun yanı sıra konut sigortası, hırsızlık riskine karşı konutları teminat altına almaktadır. Hırsızlık sigortasının farklı çeşitleri bulunmaktadır. Çeşitli risk durumları hırsızlık sigortası ile garanti altındadır. Sigorta poliçesinde teminatlar detaylı olarak belirtilmektedir. Hırsızlık sigortası fiyatları sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle en uygun hırsızlık sigortası fiyat teklifleri için sigorta acenteleri ile görüşülmesi gerekmektedir. 

Hırsızlık Sigortası Nedir?

Sigorta türleri hakkında araştırma yapan kişiler “hırsızlık sigortası” adı ile sıklıkla karşılaşmaktadırlar. “Mal sigortası” olarak da adlandırılan hırsızlık sigortası, taşınır malların sahibinden ya da elinde bulunduran kişiden hileli davranışlar ile çalınması riskine karşı yaptırılmaktadır. Hırsızlık sigortasında sigorta şirketi, poliçede belirtilen yerde bulunan eşyalar ile malların hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle uğrayabileceği bütün hasarları teminat altına almaktadır. Hırsızlık sigortasının konusunu sadece sigortalı olan kişiye ait eşyalar ile mallar ile kendisiyle birlikte oturan ailesi ve çalışanlarına ait eşyalar ile mallar oluşturmaktadır. Kıymetli evraklar, nakit para ve kıymetli maden gibi mallar sigorta ettirilebilmektedir. Bu mal ve eşyalar, hırsızlık sigortası poliçesinde detaylı olarak belirtilmekte, bedelleri gösterilmektedir. İnternet üzerinden hırsızlık sigortası poliçe örneği incelenebilmektedir. 

Hırsızlık Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Hırsızlık Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Hırsızlık olayları birbirinden farklı şekillerde gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle tüm hırsızlık olaylarının tek tip bir hırsızlık poliçesinde biraraya getirilebilmesi mümkün değildir. Hırsızlık olaylarının çeşitliliğinden dolayı hırsızlık sigortasının da çeşitleri bulunmaktadır. Hırsızlık sigortası çeşitleri arasında; kasa hırsızlık sigortaları, emniyeti suistimal sigortaları ve para taşıma sigortaları yer almaktadır. Kasa hırsızlık sigortası ile kasada koruma altına alınan para ile diğer kıymetlerin çalınması rizikosu teminat altına alınmaktadır. Sigorta kapsamında yer alan hırsızlık şekli hırsızlık sigortasındaki gibidir. Kasa anahtarı aracılığı ile ya da şifre girilerek yapılan hırsızlık durumları teminat dışı olarak değerlendirilmektedir. Kasa hırsızlık sigortası, konut kasalarında kasa içeriğini belirten detaylı listenin yapılması ile ticarethane kasalarında kasa hareketlerini belirten resmi defterin bulunması durumunda yapılabilmektedir.

Emniyeti suistimal sigortasının kapsamı mal ve kıymetlerin korunmasıdır. Mal ve kıymetlerin korunması ile ilgili işlemlerin yapılmasında görevli olan kişiler tarafından işlenen hırsızlıklara yönelik yapılan sigorta çeşididir. Emniyeti suistimal sigortası ile kuyumcu, döviz bürosu ve banka gibi işletmeler kendi personellerinin kötü niyetli olan davranışlarına karşı teminat sağlamaktadır. Bu nedenle emniyeti suistimal sigortası, “kuyumcu hırsızlık sigortası” olarak da adlandırılmaktadır. Para taşıma sigortaları ile ise para ve benzer kıymetlerin taşınması sırasında oluşabilecek soygun, kaybolma veya kaza riskleri güvence altına alınmaktadır. Para taşıma sigortalarının teminatları şu şekilde belirtilebilir:

 • Üçüncü şahıslar tarafından silah aracılığıyla tehdit veya zor kullanarak yapılan hırsızlıklar ile gasp
 • Taşıma yapılan aracın kaza yapması sebebiyle oluşan hırsızlıklar ve hasarlar
 • Taşıma sırasında zorunlu sebeplerden kaynaklanan kayıplar
 • Lokavt, grev ve halk hareketleri ile söz konusu toplumsal olaylara müdahale sırasında veya yangın, doğal afet gibi olaylardan yararlanılarak gerçekleştirilen yağma, tahribat ve hırsızlık

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Hırsızlık sigortası genel şartlarında sigortanın kapsamı, sigorta bedelinin kapsamı, ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek kıymetler ve durumlar ile sigorta kapsamı dışında kalan haller detaylı olarak belirtilmektedir. Ek sözleşme ile sigorta kapsamına diğer kıymetler alınabilmektedir. Model kalıp, kroki, ticari defter, nakit, hisse senedi, altın, gümüş, kıymetli maden gibi kıymetler de teminat altında olabilmektedir. Hırsızlık sigortası özel şartları ise genel şartlardan farklı olarak hüküm içermeyen sözleşme maddeleridir. 

Hırsızlık Sigortası Neleri Kapsar?

Hırsızlık Sigortası Neleri Kapsar?

Hırsızlık sigortası kapsamı, hırsızlık sigortası sözleşmesinde detaylı olarak belirtilmektedir. Sigorta sözleşmesi ile kapsama alınan mal ve eşyalar garanti altına alınabilmektedir. Kasa hırsızlık sigortası, kasalarda yer alan para ve benzer kıymetlerin çalınması riskine karşı yapılmaktadır. Para hırsızlık sigortası bankalara, konutlara, ticarethanelere, diğer işletmelere ve müesseselere yapılabilmektedir. Para hırsızlık sigortası dışında emniyeti suistimal sigortası ile taşınan para sigortası yapılabilmektedir. Hırsızlık sigortası ile ilgili sorular arasında “Hırsızlık sigortası hangi durumları kapsar?” yer almaktadır. Hırsızlık sigortası teminatları şu şekilde belirtilebilir:

 • Kırma, devirme, zorlama, yıkma ve delme nedeniyle araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma ya da aşma suretiyle girilerek gerçekleştirilen hırsızlıklar
 • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak ya da kapanarak gerçekleştirilen hırsızlıklar
 • Öldürme, yaralama, şiddet veya zor kullanarak, tehditle gerçekleştirilen hırsızlıklar
 • kaybolan, çalınan ya da haksız yere elde edilen asıl anahtar aracılığıyla ya da anahtar uydurarak ve başka aletler ile şifre yardımıyla kilit açarak gerçekleştirilen hırsızlıklar

Hırsızlık Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

Hırsızlık sigortası ile teminat kapsamına alınan rizikolar sigorta sözleşmesinde belirtilmektedir. Teminat kapsamı dışında olan ve ek sözleşmeyle teminat altına alınabilecek kıymetler ve haller de bulunmaktadır. Hırsızlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler diledikleri takdirde ek sözleşmeyle bazı durumları da teminat kapsamına alabilmektedirler. Ancak hırsızlık sigortası kapsamı dışında kalan bazı durumlar da bulunmaktadır. Hırsızlık sigortası kapsamı dışında kalan durumlar şu şekilde belirtilebilir:

 • Savaş, istila, iç savaş, ayaklanma, düşman hareketleri ve askeri hareketlerden faydalanılarak gerçekleştirilen yağma, hırsızlık ve bu suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar
 • Envanter açıkları
 • Hırsızların yol açabileceği infilak, yangın ve dahili su zararları
 • Sigortalı kişiyle beraber yaşamakta olan veya sigortalıyla birlikte oturan kişiler tarafından gerçekleştirilen tahribat ve hırsızlık
 • Kamu otoritesi tarafından sigortalı eşyalar ve mallar üzerinde yapılacak tasarruflardan faydalanılarak yapılan yağma, hırsızlık veya bu suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucunda nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyon veya radyoaktif bulaşma veya bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerden faydalanılarak gerçekleştirilen yağma, hırsızlık ve tahribat

İşyeri Hırsızlık Sigortası

İşyeri hırsızlık sigortası ile işyerlerinin içerisinde yer alan eşyalar ve değerler teminat altına alınabilmektedir. İşyeri sigortası poliçesine hırsızlık teminatı ilave edilebilmekte ve hırsızlık durumuna karşı işyerleri garanti altına alınmaktadır. Bunun yanı sıra para ve benzer kıymetlerin taşınması esnasında kaybolma, kaza ve soygun gibi riskler de güvence altında olabilmektedir. Emniyeti suistimal sigortası ile mal ve hizmetleri korumakla görevli olan kişiler tarafından işlenebilecek hırsızlıklar teminat altına alınırken, kasa hırsızlık sigortası ile ise kasada koruma altında olan para ve diğer kıymetler teminat altına alınmaktadır. Hırsızlık sigortası hesaplama işlemi, internet aracılığıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. İşyerinin risk durumuna göre işyeri hırsızlık sigortası fiyatları değişebilmektedir. Bu nedenle bu konu hakkında detaylı bilginin sigorta acentelerinden alınması gerekmektedir. 

Konut Hırsızlık Sigortası

Ev hırsızlık sigortası olarak da adlandırılan konut hırsızlık sigortası ile konutlarda gerçekleşebilecek hırsızlık olayları güvence altına alınabilmektedir. Hırsızlık sırasında zorlama sonucunda pencerelerde veya kapılarda oluşabilecek zararlar da konut sigortası hırsızlık kapsamında bulunmaktadır. Konut hırsızlık sigortası ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişiler “Konut hırsızlık sigortası fiyatları nedir?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Kişiler kendilerine en uygun ev hırsızlık sigortası fiyatları için internet üzerinden teklif alabilmektedirler.

Yorumlar kapalı