İş Yeri Sigortası

En kapsamlı iş yeri sigortalarını görmek ve
rahat etmek için acentelerimizi ziyaret edin!

İş Yeri Sigortası

Uygun fiyatlarla iş yeri sigortası için size en yakın acentemizi bulun

veya
İş Yeri Sigortası

Neden İş Yeri Sigortası Yaptırmalıyım?

Hem iş yerinizi fiziki olarak hem de taşınmazlarınızı, maddi zararlar karşısında güvence altına almak için.

İşyeri Sigortası Nedir?

Neleri Kapsar?

Hırsızlık ve soygun gibi halleri.

Yangın, dolu, fırtına vb afetleri.

İş kaybı, kira kaybı vb durumları.

Teminatlar

Bu üründe size özel hazırlanmış hediye hizmetlerimiz ve avantajlı destek paketlerimiz hakkında detaylı bilgiyi acentelerimizden alabilirsiniz.

 • Yangın – Yıldırım – İnfilak
 • Fırtına
 • Duman
 • Kar Ağırlığı
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Yer Kayması
 • Sel Su Baskını
 • Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması
 • Dahili Su
 • Kira Kaybı
 • Alternatif İş Yeri Masrafları
 • İş Durması
 • Yangın Mali Sorumluluk
 • Cam Kırılması
 • Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kargaşalık Ve Terör
 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • Hırsızlık
 • Kasa Hırsızlık
 • Ferdi Kaza
 • Taşınan Para
 • Kazı Sonucu Yer Kayması
 • İşveren Mali Sorumluluk
 • 3. Şahıs Sorumluluk
 • Emniyeti Suiistimal
Ethica Sigorta LogoEthica Sigorta Logo
Ethica Sigorta LogoEthica Sigorta Logo

İş yeri sigortası, iş yerlerini güvence altına almak isteyen işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilen, önemli bir sigorta türüdür! Hayatta meydana gelebilecek bütün olumsuz olaylara karşı iş yeri sigortası ile iş yerlerinizi kolayca güvence altına alabilirsiniz. Böylece uğrayacağınız olası bütün maddi zararları da teminat altına almış olursunuz.

İşyeri sigortası işyerleri ile işyerleri içerisinde yer alan her türlü makine-tesisat, cam-emtia ve demirbaş eşya gibi varlıkların sigorta şirketleri tarafından güvence altına alınması amacı ile oluşturulan bir sigorta çeşididir. İşyeri sigortası poliçeleri küçük, orta veya büyük ölçekli, farklı sektörlerde faaliyet durumunda olan tüm işyerleri için yapılabilmektedir. İşyerlerini ve işyerleri içindeki tüm varlıkları olası risklere karşı garanti altına almakta olan işyeri sigortası ile ilgili önemli bir konu “İşyeri sigortası zorunlu mu?” olmaktadır. İşyeri sigortasının herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak sigortanın yapıldığı durumda, iş yerlerindeki atölyeler, imalathaneler, satış alanları, depolar, ambar ve ardiyeler gibi tüm taşınır ve taşınmaz varlıklar sigorta şirketi tarafından teminat altına alınmaktadır.

İşyeri sigortası genel şartları Türkiye Sigortalar Birliği tarafından oluşturulmuştur. İşyerlerinin ihtiyaç ve taleplerine göre kapsamı genişletilebilen işyeri sigortasındaki teminatlar bazı limitler ile sınırlandırılmaktadır. İşyeri sigortasının genel şartları şu şekilde belirtilebilir:

 1. İşyeri Sigortasının Kapsamı

  İşyeri sigortasının kapsamı ana teminatlar ve ek teminatlar içeren sigorta poliçesi ile belirlenmektedir. Sözleşme içerisinde aksi bir madde bulunmaz ise, tüm taşınır ve taşınmaz varlıklar için geçerli olmaktadır. Sigorta kapsamında standart teminatların yanı sıra ek teminatlar ve ek sözleşme ile sigorta kapsamı oldukça genişletilebilmektedir. Sigorta şirketleri tarafından hazırlanan sigorta poliçelerinde sigorta kapsamı farklılık gösterebilmektedir. Ancak sigorta kapsamı maddesinde işyeri sigortasının genel şartlarının sınırları belirtilmiştir. Bu sınırlar; ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek riskler, teminat dışında kalan durumlar, sigortacının muafiyetleri ve sigorta başlangıç ve bitiş tarihidir.

 2. İşyeri Sigortasına Ek Sözleşme ile Dahil Edilebilecek Riskler

  İşyeri sigortası kapsamında ek sözleşme ile poliçeye dahil edilebilecek durumlar şöyle belirtilebilir: Terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, fırtına, dahili su, duman, yangın ve infilak sorumluluğu, sel ve su baskını, taşıt çarpması 8hava, kara, deniz), kar ağırlığı, enkaz kaldırma, kötü niyetli hareketler, sanat ve antikacılık bakımından değerli olan mallar, kira kaybı, hisse senedi, altın ve pırlanta gibi maddi değere sahip ürünler ve emanet mallar.

 3. İşyeri Sigortası Teminatları Dışında Kalan Durumlar

  İşyeri sigortası kapsamında standart teminatlar ile ek teminatlar kapsamı dışında kalan durumları tanımlamaktadır. İşyeri sigortası kapsamı dışında kalan riskler şöyle belirtilebilir:

  • Kamu otoritesi kararı gereği, sigortalı varlıklar üzerinde tasarruf nedeni ile meydana gelen zararlar
  • Savaş, çarpışma, iç savaş, istila, ihtilal gibi askeri hareketler sebebi ile oluşan zararlar
  • Nükleer sızıntı nedeni ile oluşan zararlar
  • Alçak basınçtan kaynaklanan zararlar
  • Sigara izmariti, voltaj değişimi, kısa devre, mum, lamba kaynaklı, yangın durumu olmaksızın oluşan zararlar
 4. İşyeri Sigortasında Sigortacının Muafiyetleri

  İşyeri sigortalarında sigortacının muafiyetinin olduğu durumlar sigorta poliçesinde belirtilmektedir. Sigortacı tespit edilen hasar miktarının ya da sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar ve hasarın belirli yüzdesine kadar işyeri sigortası genel şartlarına göre muaf tutulmaktadır.

 5. İşyeri Sigortasında Poliçe Başlangıç ve Bitiş Tarihi

  İşyeri sigortası poliçesinde sigortanın başlangıç ve bitiş tarihi net bir şekilde yazılmaktadır.

 6. İşyeri Sigortasında Sigortalının Hasar ve Tazminat Yükümlülükleri

  Sigortalı kişinin hasar ve tazminat yükümlülükleri işyeri sigortası genel şartlarında açıkça belirtilmektedir. Bu yükümlülükler şöyle belirtilebilir:

  1. Sigortalı kişi rizikonun meydana gelmesinden sonra en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmalıdır.
  2. Sigortalı olan kişi poliçe üzerinde güvence altında olduğu tüm risk durumlarına karşı önlemlerini almalı ve sigortacının talimatlarına uymalıdır.
  3. Zorunlu olmayan durumlarda hasar konusu varlıklarda değişiklik yapılmamalıdır.
  4. Sigortalı kişi hasar görmüş olan mal, bina ve yerlere sigortacı kişinin görevlendirdiği kişilerin erişimine müsade etmelidir.
  5. Sigortalı kişi rizikonun meydana geliş sebeplerini ayrıntılı şekilde sigortacıya bildirmeli, ve sigorta şirketi tarafından istenen belgeleri, fotoğrafları ve delilleri teslim etmelidir.
  6. Sigortalı kişi uğradığı zararın tahmini miktarını sigortacı kişiye bildirmelidir.
  7. Sigortalı kişi tazminat gerektiren zararları sigortacının araştırmasına ve incelemesine izin vermelidir.
 7. İşyeri Sigortasında Hasar Tespiti

  İşyeri sigortalarında zararın tespit edilmesi sigortalı ve sigortacı kişi arasındaki anlaşmaya göre gerçekleştirilmektedir. İki tarafın da anlaşma sağlayamamaları durumunda ise hakem ya da bilirkişiye gitme kararı verebilirler. Karşılıklı olarak bu kararın tespit edilmesi gerekmektedir. Hakem veya bilirkişi tarafından yapılan incelemelerin sonucu kesindir. Davaya gerek kalmadan gerçekleşen uzlaşmalarda taraflardan birinin, kararın mevcut hasarla ilgisinin olmadığını düşünmesi durumunda itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

 8. İşyeri Sigortasında Tazminat Ödemesi

  İşyeri sigortalarında gerekli işlemlerin gerçekleşmesinin ardından tazminat ödemesi için tazminat kararının verilmesi gerekmektedir. Tazminat kararının kesinleşmesi ile birlikte sigortacı bir ay içerisinde sigortalı olan kişiye bu tazminatı ödemekle yükümlüdür.

 9. İşyeri Sigortasında Sigortacının Yükümlülüğü

  İşyeri sigortalarında primlerin ödenmeye başlanması ile sigortacının sorumluluğu başlamaktadır. Sigorta poliçesi üzerinde primlerin ödeme tarihi, miktarı ve ödeme sonuçları belirtilmektedir. Poliçede belirtilen ödeme takvimine uyulmaması durumunda sigortacının yükümlülükleri ortadan kalkmaktadır.

 10. İşyeri Sigortasında Sigortalı Beyan Yükümlülüğü

  İşyeri sigortası poliçeleri sigortalı kişilerin yazılı olarak verecekleri beyanlara göre hazırlanmaktadır. Sigortalı kişinin beyanı sigortacı kişinin yükümlülüklerini yerine getirip getirmemesini etkilemektedir. İşyerinin risk durumu belirlenirken sigortacı kişi tarafından yazılı beyan temel alınmakta ve sigorta bedeli hesaplanmaktadır. Yazılı beyanda yanlış veya eksik bilgi bulunması durumunda sigortacı kişinin en geç bir ay içerisinde sözleşmeden cayma ve yanlı ya da yalan beyan sebebi ile doğan prim farkını talep etme hakkına sahiptir.

İşyerini ve işyeri içerisindeki tüm varlıkları garanti altına alan bir sigorta türü olan işyeri sigortalarının kapsamı oldukça geniştir. İşyeri sigorta poliçelerinin içeriğinde ana teminatlar ve ana teminatların yanı sıra kişisel ihtiyaçlara bağlı olarak değişebilen ek teminatlar bulunmaktadır. İşyeri sigortası poliçelerinde yer alan ana teminatlar şöyle belirtilebilir:

 1. Yangın, yıldırım, infilak
 2. Fırtına
 3. Duman
 4. Kar Ağırlığı
 5. Enkaz Kaldırma Masrafları
 6. Yer Kayması
 7. Sel ve Su Baskını
 8. Kara, Hava ve Deniz Taşıtları Çarpması
 9. Dahili Su
 10. Alternatif İşyeri Masrafları
 11. İş Durması
 12. Yangın Mali Sorumluluk
 13. Cam Kırılması
 14. Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kargaşalık ve Terör

İşyeri sigortası kapsamında bulunan ana teminatlar dışında ek teminat seçenekleri ile sigorta poliçesinin kapsamı genişletilebilmektedir. Poliçe kapsamında bulunan ek teminat seçenekleri şu şekilde belirtilebilir:

 1. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 2. Hırsızlık
 3. Kasa Hırsızlığı
 4. Ferdi Kaza
 5. Taşınan Para
 6. Kazı Sonucu Yer Kayması
 7. İşveren Mali Sorumluluk
 8. 3. Şahıs Sorumluluk
 9. Emniyeti Suistimal

Çok geniş risk durumlarına karşı işyerlerini güvence altına alan işyeri sigortaları, meydana gelebilecek zararlara karşı poliçede belirtilen teminatlar dahilinde tüm zararları karşılamaktadır.

İşyeri sigortası teminatları başta ana teminatlar olmak üzere, ek teminatlar ve isteğe bağlı ek teminatlar olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır. İşyeri sigortası poliçesinde yer alan ana teminatlara, ek teminatlar da eklenebilmekte ve sigorta poliçesinin kapsamı genişletilebilmektedir. Ancak sigorta şirketlerine göre ek teminat seçenekleri değişiklik gösterebilmektedir. Sigorta şirketleri kapsamında yer alan ek teminat seçenekleri ile ilgili çok daha detaylı bilgi sigorta acentelerinden ve sigorta şirketlerinin internet sitelerinde yer alan iletişim numaralarından alınabilmektedir.

Ülke genelinde bulunan tüm işyerlerinin faydalanabileceği bir sigorta türü olan işyeri sigortası, sigorta şirketleri ve bankalar aracılığı ile yapılabilmektedir. İşyeri sigortası için gerekli evrakların sigorta şirketlerine teslim edilmesi ile başvuru süreci başlamaktadır. İşyerinin risk durumu hesaplamaları yapıldıktan sonra işyerinin olası risk durumlarına karşı ihtiyaca uygun teminat seçeneklerinin eklenmesi ile işyeri sigortası poliçeleri hazırlanmaktadır. İşyeri sigortası poliçeleri hazırlandıktan sonra sigorta şirketlerinin online işlemler bölümünden işyeri sigortası sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.

İşyeri sigortası teminat seçenekleri ve fiyatlandırması sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu konu hakkında çok daha ayrıntılı bilgi sigorta acentelerinden ve sigorta şirketlerinin web sitelerinde yer alan iletişim numaralarından alınabilmektedir.

İşyeri sigortası ücretleri hesaplanırken sigorta poliçesinin detayları önemli bir faktördür. Depo, fabrika, mağaza gibi alanlar işyeri sınıfı olarak değerlendirilmektedir. Ancak işyerlerinin taşıdığı risk durumları birbirinden farklıdır. İşyerlerinin taşıdıkları risklere göre sigorta poliçesinde bulunan teminatlar, ek teminatlar ve şartlar değişiklik göstermektedir. Tüm bu faktörler göz önüne alınarak işyeri sigortası fiyat hesaplamaları yapılmaktadır.
İşyeri sigortası primlerini etkileyen faktörler şu şekildedir:

 1. Grev, infilak, toplumsal kriz ve kira kaybı gibi risk durumlarından etkilenilmemesi için sigorta poliçesine ek teminat ekletilmesi gerekmektedir.
 2. Sigorta poliçelerine dahil edilebilecek ek teminat seçenekleri belirlenirken işyerlerinin güvenlik önlemleri işyeri sigortası primlerini etkilemektedir. İşyerinde yangın alarmı veya olası bir hırsızlık durumuna karşı güvenlik kamerası var ise, risk durumunun daha düşük olmasından dolayı işyeri sigortaları primlerinde farklılık olmaktadır.
 3. İşyeri sigortası poliçelerine eklenen işyerinde üretilen eşyalar ile üçüncü kişi zararları gibi konular da ek teminatlar kapsamında prim fiyatlandırmasını etkilemektedir.

Bu faktörlere bağlı olarak değişebilen iş sigortası fiyatları internetten online olarak da hesaplanabilmektedir. Online prim hesaplamalarında işyeri sigortası için gerekli bilgiler verildikten sonra işyeri için en uygun sigorta poliçesi fiyat teklifleri alınabilmektedir. Online fiyat hesaplamalarında gerekli olan bilgiler şunlardır:

 1. Vergi Numarası
 2. Firma Adı
 3. Güvenlik Önlemleri
 4. İl
 5. İlçe
 6. Genel Güvenlik Önlemleri (Yangın)
 7. M2
 8. Elektronik Eşya Bedeli
 9. Çalışan Sayısı
 10. Faaliyet Konusu
 11. Güvenlik Önlemleri (Hırsızlık)
 12. Demirbaş Bedeli
 13. Dekorasyon Bedeli

İşyeri sigortası fiyat hesaplaması diğer sigorta türlerinden farklı yapılmaktadır. Poliçeler, ekspertiz incelemeleri neticesinde oluşturulmaktadır. İşyeri sigortası fiyatlarının hesaplanması; iş yerinizin faaliyet alanı, faaliyetin risk çözümlemesi, iş yerinin yer aldığı bölge gibi pek çok ayrıntı göz önüne alınarak hesaplanır. Terör vakaları, riskli grupta bulunan alanlar gibi, özel halleri bulunan iş yerleriyle, diğer iş yerlerinin sigorta primi de birbirinden farklıdır. Sitemiz üzerinde bulunan iletişim kanallarından bizleri arayarak iş yeri sigortası fiyatları hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

İşyeri sigortası poliçe fiyatlarını etkileyen temel faktör işyerinin taşıdığı risk durumlarıdır. İşyeri sigortaları kapsamında bulunan teminatlar ile ihtiyaca göre poliçe kapsamına dahil edilebilen ek teminatlar poliçe fiyatlarında değişiklik yaratmaktadır. Poliçeye dahil edilebilecek ek teminatlar işyerinin taşıdığı risk durumları göz önünde bulundurularak seçilmelidir.

İşyerinin yüksek risk bölgesinde yer alması fiyatlandırmada artışa sebep olmaktadır. Ancak işyerinde olası risklere karşı alınan önlemler prim fiyatlarında düşüşe neden olmaktadır. Olası bir yangın durumuna karşı işyerinde yangın alarmının bulunması işyerinin taşıdığı risk oranını azaltmaktadır. Aynı şekilde olası bir hırsızlık durumuna karşı işyerinin sahip olduğu güvenlik kamerası risk durumunu düşüreceğinden dolayı, işyeri sigortası primlerini de düşürmektedir.

İşyeri sigortası fiyatları sigorta şirketlerine göre fiyat farklılığı gösterebilmektedir. Bu nedenle işyeri sigortası ücretleri konusunda daha ayrıntılı bilgi sigorta acentelerinden veya sigorta şirketlerinin internet sitelerinde bulunan iletişim numaralarından alınabilmektedir.

İşyeri sigortasında emtia ile grev, kargaşa, halk ayaklanmaları gibi riskler ek teminat olarak koruma kapsamına alınabilir. Sürekli sevkiyat işi ile uğraşan firmalar, abone poliçeleri ile sigorta yaptırmakta ve bu sayede her seferin bildirilmesi gerekliliği veya geç bildirim, unutma gibi durumların olumsuz sonuçlarından kaçınmış olur.


Bize Ulaşın
0850 888 09 09

Müşteri Hizmetleri hafta içi 08:30 – 17:00 arası hizmet vermektedir. Çalışma saatleri dışında sesli mesaj bırakabilirsiniz.