2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Aile Sağlık Sigortası Nedir? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Aile İndirimi Nedir?

Aile Sağlık Sigortası Nedir? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Aile İndirimi Nedir?

Ailenin tüm fertlerini herhangi bir kaza veya hastalık durumlarında ortaya çıkabilecek maddi yıkımlara karşı güvence altına alan aile sağlık sigortaları, kişilerin eşlerine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları aile yakınlarına yapılabilmektedir. Aile sağlık sigortası poliçesi kapsamı ayakta ve yatak olmak üzere iki çeşit tedavi teminatı ile desteklenmektedir. Ayakta tedavi çerçevesinde, kişilerin muayene, tahlil, röntgen ve tedavi masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Yatarak tedavi kapsamında ise kişilerin kemoterapi ve radyoterapi gibi hastane ve sağlık kuruluşlarında kalmalarını gerektiren her türlü tedavi masrafı karşılanmaktadır. Tüm aileyi garanti altına almayı sağlayan aile sağlık sigortası ile tek bir sağlık poliçesi kapsamında teminat alınabilmektedir. Böylece sigorta prim ödeme günleri ve poliçe yenileme tarihleri kolaylıkla takip edilebilmektedir. Kişiler aile sağlık sigortaları ile ailelerinin ihtiyaç ve özelliklerine göre en uygun sigorta poliçesini yaptırabilmektedirler. 

Aile sağlık sigortaları iki şekilde yapılabilmektedir. İlk sağlık planına göre aile bireyleri ayrı ayrı sigortalanabilmektedir. İkinci sağlık planında ise tüm aile birlikte sigortalanabilmektedir. Bu durumda kişiler, bireysel sigorta primlerine göre çok daha uygun primler ödemektedirler. Aile sağlık sigortası ile kişiler ailelerinin ihtiyaçlarına göre sigorta planı yapabilmektedirler. Ayrıca kişiler aile sağlık sigortaları kapsamında aile indiriminden faydalanabilmekte ve daha düşük primler ödeyebilmektedirler. Aile boyu sağlık sigortasına ek primler dahilinde doğum teminatı veya yeni doğan teminatları da eklenebilmektedir.

Aile Sağlık Sigortası Nedir?

Aile sigortası ailenin bütün bireylerini ani ve beklenmedik herhangi bir kazaya, kapkaç ve üçüncü kişilere verilebilecek muhtemel zararlara karşı koruyan sigorta türüdür. Aile sağlık sigortası poliçesinin kapsamına göre teminatlar değişiklik gösterebilmektedir. Herhangi bir hastalık ve kaza durumlarında tüm aile için güvence niteliğinde olan aile sağlık sigortası kapsamında tüm masraflar sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Aile üyelerinin ekstra bir maddi yıkım yaşamalarına engel olan aile sağlık sigortası poliçelerinde ayakta ve yatak olmak üzere iki çeşit tedavi teminatı yer almaktadır. Ayakta tedavi kapsamında tahlil, röntgen, ilaç ve doktor muayenesi gibi hizmetler sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi olmayı gerektiren durumlar ise aile sağlık sigortasının yatarak tedavi kapsamında sigorta şirketi tarafından ödenmektedir.

Aile Sağlık Sigortasından Kimler Faydalanabilir?

Aile sigortası, özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinin aile içerisindeki tüm bireylerin birlikte yaptırmasıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK anlaşmalı olan özel sağlık kuruluşlarında geçerli olan ve SGK’nın sunmuş olduğu teminat kapsamını aşan tedavi giderlerini karşılayan bir sigorta çeşididir. Kişiler istedikleri takdirde aile tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmektedirler. Özel sağlık sigortası bulunan kişiler de bağlı bulundukları sigorta şirketlerine başvuruda bulunarak eşlerini ve çocuklarını sigorta poliçelerine dahil edebilmektedirler. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Aile İndirimi Nedir?

Tüm aile için yapılabilen ve aileyi herhangi risk durumlarına karşı güvence altına alan tamamlayıcı aile sağlık sigortası birçok avantaja sahiptir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında bütün aile fertleri için bir sağlık planı oluşturulabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında Aile İndirimi olarak Ethica Sigorta %5 - %10 oranında indirim imkanı sunmaktadır. Böylece sigortalı kişileri yüksek bütçeli tedavilere karşı güvence altına almaktadır. İndirim tutarı sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. 

Aile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

Aile sağlık sigortası fiyatları 2022 yılı itibariyle güncellenmiştir. Aile tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yatarak ve ayakta tedavi teminatları bulunmaktadır. Poliçe kapsamında yalnızca yatarak tedavi teminatının bulunması durumunda tamamlayıcı sağlık sigortası primleri daha düşüktür. Poliçe kapsamına yatarak ve ayakta teminatlarının eklendiği durumlarda ise poliçe primleri yükselmektedir. Aile tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi kapsamına yatarak, ayakta ve doğum teminatlarının eklendiği durumlarda ise teminat kapsamı genişletildiği için ödenen sigorta primi artmaktadır. Ancak aile tamamlayıcı sağlık sigortası primleri sigorta şirketine göre farklılık gösterebilmektedir. Sağlık sigortası aile paketi kapsamında %10 oranında indirim uygulanmaktadır. 

Aile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları

    • Çocuklara tek başına sağlık sigortası yapan sigorta şirketlerinin sayısı kısıtlıdır. Ancak çok sayıda sigorta şirketi anne ve babaları ile birlikte çocukları sigortalayabilmektedir. Bu nedenle sigorta şirketi sayısı arttıkça sağlık sigortası seçilmesi de kolaylaşmaktadır.
    • Sigorta şirketleri aile sağlık sigortası yapan kişilere %5 ile %10 arasında indirim yapmaktadır. Yalnızca çocuklar için yapılan sağlık sigortasına kıyasla aile sağlık sigortası yaptırmak çok daha avantajlı olmaktadır.
    • Aile üyelerinin her birini sigortalamak, aile üyelerinin sayısı kadar sigorta poliçesi anlamına gelmektedir. Bunun yerine tek bir sigorta poliçesinin düzenlenmesi, kişilerin prim ödeme günü ve poliçe yenileme tarihlerini takip etmelerini kolaylaştırmaktadır.
    • Aile sağlık sigortası, kişilerin doğum teminatı almalarına engel oluşturmamaktadır. Kişiler, eşlerinin sağlık poliçesi kapsamında ayakta tedavinin bulunması şartı ile poliçeye doğum teminatı da ekletebilmektedirler.
    • Aile tamamlayıcı sağlık sigortaları yüksek maliyetli tedavilere karşı aileleri güvence altına almaktadır.
    • Aile tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sigortalı olan kişi %15 vergi muafiyeti hakkı kazanmaktadır.

Çocuklar İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Aile sağlık sigortası kapsamında çocuklar için tamamlayıcı sağlık sigortası veya özel sağlık sigortası yaptırılabilmektedir. Anne ve babanın sağlık sigortası poliçesinden bağımsız olarak yalnızca çocuklar sigortalanabilmektedir. Anne ve babalar istedikleri takdirde kendi sağlık sigorta poliçelerine çocuklarını da ekletebilmektedirler. Bunun yanı sıra aile sağlık sigortası yaptırarak çocukları sigortalatmak da mümkün olmaktadır. Çocuklar için yapılan tamamlayıcı sağlık sigortaları ile çocukların rutin kontrolleri veya herhangi bir hastalık durumunda tanı, tahlil ve tedavi masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Çocuklara yapılan tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilmektedir.Kimi sigorta şirketleri 18 yaş altı çocuklara tek başına sigorta poliçesi hazırlamamakta ya da 0-17 yaş aralığında bulunan çocuklara sağlık sigortası yapmaktadırlar.

Anne Baba İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Kişiler yaşları ilerleyen anne ve babalarının herhangi bir sağlık probleminde güvence altında olmasını istemektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası aile paketi kapsamında kişiler anne ve babalarının tanı, tahlil, tedavi ve ilaç masraflarının karşılanmasını sağlayabilmektedirler. Ancak anne babalar için tamamlayıcı sağlık sigortası her sigorta şirketi tarafından yapılmamaktadır. Sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sağlık sigortası için belirlediği bir üst sınır bulunmaktadır. Bu üst yaş sınırı sigorta şirketlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Bazı sigorta şirketleri tamamlayıcı sağlık sigortasının üst limitini 55 olarak, kimi sigorta şirketleri ise 64 olarak belirlemektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası konusunda önemli olan konu, sigortalanacak olan anne ve babanın geçmişten getirdiği hastalıklarının teminat altına alınmamasıdır. Yaş durumundan bağımsız olarak doğuştan gelen ve kronik bütün hastalıklara ait tedavi masrafları tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına alınmamaktadır. 

Eşler İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Herhangi bir hastalık veya kaza durumunda sigortalı kişilerin yüklü tedavi masrafları ödemeden tedavi olmasını sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi kapsamında, kişiler SGK anlaşmalı hastanelerde herhangi bir ekstra ücret ödemeden tanı, tahlil ve tedavi yaptırabilmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında SGK tarafından ödenmeyen miktar sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Ancak kişiye özel tamamlayıcı sağlık sigortasından eşler ve çocuklar faydalanamamaktadır. Ancak poliçe aile sigortası şeklinde yaptırılabilmekte ve eşler de poliçe kapsamından faydalanabilmektedirler. 

Yorumlar kapalı