2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında Bekleme Süresi

Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında Bekleme Süresi Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası, kişileri sağlık masraflarına karşı güvence altına alan sağlık sigortası çeşitleridir. Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası genel şartlarında sigortanın kapsamı, kapsam dışı durumlar ve bekleme süresi belirtilmektedir. İki sigorta türünde de sigorta şirketleri bekleme süresini zorunlu tutmaktadır. Ancak kimi durumlarda bekleme süresine gerek duyulmayabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi bekleme süresi ve ayakta tedavi bekleme süresi 3 aydır. Özel sağlık sigortası poliçelerinde ise genellikle 1 yıllık bekleme süresi bulunmaktadır.  Sigorta geçerlilik süresi ise 1 yıldır. Poliçe bitiş tarihinden önce poliçe yenilenmesi yapılması gerekmektedir. 

Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında Bekleme Süresi Nedir?

Sağlık sigorta türleri arasında yer alan tamamlayıcı sağlık sigortası ile sigortalı kişiler, bağlı bulundukları sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler. Sigortalı kişilerin sağlık masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinde sigorta şirketleri belirli bir bekleme süresini gerekli görmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası bekleme süresi genellikle 3 aydır. Ancak sigorta şirketlerine bağlı olarak bekleme süresi farklılık gösterebilmektedir. 

Özel sağlık sigortası sayesinde ise sigortalı kişiler bağlı bulundukları sigorta şirketleri ile anlaşmalı tüm özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanabilmektedirler. Sağlık masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Özel sağlık sigortası bekleme süresi ise genellikle 1 yıldır. Bekleme süresiz sağlık sigortalarında ayakta tedavi hizmetleri alınabilmektedir. Ancak hem tamamlayıcı sağlık sigortasında hem de özel sağlık sigortasında yatarak teminat kapsamında alınacak tedavilerde bekleme süresi bulunmaktadır. 

Özel Sağlık Sigortasında Bekleme Süresi Nedir?

Özel sağlık sigortası bekleme süresi genellikle bütün sigorta şirketlerinin uyguladığı bir durumdur. Özel sağlık sigortası poliçelerini, sigortalı kişilerin kullanabilmeleri için bir bekleme süresi bulunmaktadır. Bu bekleme süresi ise sigorta şirketleri tarafından belirlenmektedir. Sigorta şirketleri tarafından belirlenen özel sağlık sigortası poliçelerinde bekleme süresi genellikle 1 yıldır. Sözleşmede belirtilen özel sağlık sigortası bekleme süresi sigorta şirketlerine göre değişebilmektedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Bekleme Süresi Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası bekleme süresi, hayati tehlikesi bulunan bazı hastalıkların haricinde genellikle 3 ay olarak belirlenmektedir. Sigorta şirketleri tarafından sunulan tamamlayıcı sağlık sigortası ürününde yatarak tedavi kapsamında sigortalı kişilerin, sigorta şirketlerinin sözleşmelerinde belirtmiş olduğu süreyi beklemeleri gerekmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi bekleme süresi ve yatarak tedavi bekleme süresi 3 aydır. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında sigorta şirketleri tarafından belirlenen bekleme süresi genellikle 3 ay olsa da bazı sigorta şirketleri bu süreyi 1 ay olarak belirtebilmektedir. Kimi sigorta şirketleri ise uygun gördükleri takdirde bekleme süresini gerek görmeyebilmektedir. Acil ameliyat olmayı gerektirmeyen ve hayatı riskin olmadığı durumlarda da tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyat bekleme süresi bulunmaktadır. Bekleme süresi olmayan tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri düzenleyebilen sigorta şirketleri de bulunmaktadır. Ancak sigortalı kişinin durumuna göre değişebilmekte olduğu için bu konu hakkında ayrıntılı bilginin sigorta acentelerinden alınması gerekmektedir. 

Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Bekleme Süresinin Amacı Nedir?

Sağlık sigortası türlerinden olan tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası ürünlerini araştıran pek çok kişi “bekleme süresi” kavramı ile karşılaşmaktadır. Sigorta şirketleri özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenletmek isteyen kişilerin sağlık durumları ile ilgili araştırma yapmaktadırlar. Bu araştırmalarda sigorta şirketleri, sigortalı kişilerin önceden geçirdikleri hastalıkları, önceden aldıkları tedavileri ve kalıtsal hastalıkları öğrenmektedirler. Sigortalı kişilerin sigorta geçmişleri ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olan sigorta şirketleri, sigortalı kişilerde belirtileri hemen ortaya çıkmayan hastalıklar ile ilgili belirli bir bekleme süresini gerekli görmektedirler. Sigortalı kişilerin mevcut hastalığının takibinin yapılabilmesi açısından söz konusu bekleme süresi son derece önem taşımaktadır. Böylece sigorta şirketi, sigortalı kişinin bir sonraki sağlık sigortası poliçesinde mevcut hastalığın teminat altına alınıp alınmamasına karar vermektedir.

Özel Sağlık Sigortası Bekleme Süresi Hangi Hastalıklar İçin Geçerlidir?

 • Yumurtalık, varis, meme ve rahim hastalıkları
 • Organ nakli ile transplantasyon
 • Yağ bezesi ile ilgili işlemler
 • Katarakt ameliyatı
 • Sinüzit problemleri, burun, geniz hastalıkları, bademcik ve kulak tüpü operasyonu
 • Dizde meydana gelen yırtıklar, omur ve disk hastalıkları
 • Sinir blokajı, faset denervasyon
 • Tiroit ile glokom hastalıkları
 • Safra kesesi ve anorektal hastalıklar ile fıtık ve kist
 • Böbrek hastalıkları, prostat, kalp hastalıkları, üriner sistem taşı ile kanser

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Bekleme Süresi Hangi Hastalıklar İçin Geçerlidir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Bekleme Süresi Hangi Hastalıklar İçin Geçerlidir?

 • Tiroit ile glokom hastalıkları
 • Yumurtalık, rahim, meme ile varis hastalıkları
 • Orta kulak, sinüzit, sinüs ve geniz eti cerrahisi
 • Katarakt ameliyatı
 • Safra kesesi, fıtık ve safra yolu hesapları
 • Omurga cerrahisi, bel ve boyun fıtığı ile omuz cerrahisi
 • Prostat, üriner sistem taşı, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları ve kanser
 • Transplantasyon işlemleri ile organ nakli
 • Diz cerrahisi, artroskopik ve endoskopik cerrahi işlemler

Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları Ne Zaman Başlar?

Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları Ne Zaman Başlar?

Sağlık sigortası türlerinden olan tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası ürünlerinin ikisinde de bekleme süresi bulunmaktadır. İki sigorta türünde de sigortalı kişinin poliçe düzenlemesinin yapılmasının ardından sigortalı kişi poliçe kapsamında yer alan ayakta tedavi hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Tahlil, tetkik, muayene gibi sağlık masraflarının tümü sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Ancak hastanede yatmayı gerektiren sağlık masrafları, sağlık sigortalarının yatarak tedavi teminatı kapsamında bulunmaktadır. Bu nedenle yatarak tedavi kapsamında olan sağlık sorunlarında bekleme süresi bulunmaktadır. Bu bekleme süresi sigorta şirketlerine göre farklılaşabilmektedir. 

Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Poliçe Geçerlilik Süresi Nedir?

Tüm sağlık sigortaları poliçelerinin süresi bulunmaktadır. Sigortalı kişiler sigorta süresince alacakları sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Sağlık sigortası çeşitlerinden olan tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri ile özel sağlık sigortası poliçeleri, sigorta şirketleri tarafından 1 yıllık olarak düzenlenmektedir. 1 yıl süresince sigortalı kişilerin sigorta poliçelerinde belirtildiği şekilde sağlık masrafları bağlı bulundukları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Hem tamamlayıcı sağlık sigortasında hem de özel sağlık sigortasında, teminatlardan yararlanabilmek için her yıl sigorta süresi dolduğunda poliçe bitiş tarihinden önce poliçe yenilemesi yapılması gerekmektedir. 

Doğum Teminatı Bekleme Süresi

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler için doğum sigortaları son derece büyük önem taşımaktadır. Aileler istedikleri takdirde doğum masraflarının dışında annenin hamilelik sürecindeki masraflarını da teminat kapsamına alabilmektedirler. Ek teminat seçenekleri ile doğum sigortası paketleri genişletilebilmektedir. Muayene, doğum masrafları ve tahlil gibi sağlık masraflarının tümü garanti altına alınabilmekte ve sağlık harcamaları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır.

Doğum sigortasında da belirli bir bekleme süresi bulunmaktadır. Hem tamamlayıcı sağlık sigortasında hem de özel sağlık sigortasında sigorta şirketleri bekleme süresini gerekli görmektedirler. Sağlık sigorta türlerinde sigorta şirketleri hamilelik bekleme süresini dikkate alarak sigortalı kişinin sigorta poliçesini zamanında yaptırması halinde doğum masraflarını poliçe kapsamına almaktadırlar. Bu sayede hem anne hem de bebek garanti altına alınmış olmaktadır. Özel sağlık sigortası doğum bekleme süresi 1 yıldır. Doğum sigortası teminatı ikinci poliçeden itibaren geçerli olmaya başlamaktadır. Her poliçe yenileme döneminde ise sigortalı kişinin poliçe yenilemesi yapması gerekmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum bekleme süresi için sigorta şirketleri 5 - 12 ayı gerekli görmektedirler.  Ancak söz konusu bekleme süresi sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla en uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatlarını sorgulamak için hemen tıklayın!

Yorumlar kapalı