2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında ve Özel Sağlık Sigortasında Kapsam Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında ve Özel Sağlık Sigortasında Kapsam Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

Sigorta ürünleri arasında bulunan özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası, kişileri olası kaza ve hastalık durumlarına karşı koruyan sigorta türleridir. İki sigorta türünde de sigortalı kişilerin alacaklar sağlık hizmetleri, sigorta poliçelerinde belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde gerçekleşmektedir. Sağlık sigortası poliçelerinin kapsadığı durumlar ile kapsam dışı durumların, sigorta poliçesi imzalanmadan önce detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Çünkü söz konusu durumlar sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Sağlık sigortası poliçesi düzenlemek isteyen kişiler “Kapsam dışı ne demek?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Sigorta şirketleri iki sigorta ürününde de genel şartlar ile sigorta kapsamında bulunan ve bulunmayan durumları belirtmektedirler. Sağlık sigortası poliçesinde belirtildiği şekilde kişiler alacaklar sağlık hizmetleri için herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmamaktadırlar. Sigorta poliçesi imzalanmadan önce sigorta şirketinin belirlediği yaş sınırına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Sigortaların en kolay kapsama aldığı grup, risk faktörünün az olması nedeni ile genç kişiler olmaktadır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında ve Özel Sağlık Sigortasında Kapsam Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında ve Özel Sağlık Sigortasında Kapsam Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

Sağlık sigortaları türleri arasında bulunan tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası, sigortalı kişilerin özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinde herhangi bir ücret ödememelerini sağlamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı kişiler, özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinde devletin karşılamadığı tutarı ödemekle yükümlü olmaktadırlar. Söz konusu sağlık masrafları ise kişilere büyük maddi yıkımlar getirebilmektedir. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine sahip kişiler, bu maddi yıkımdan etkilenmemektedirler. Özel hastanelerde yaptıracakları sağlık hizmetlerinde devletin karşılamadığı tutar bağlı bulundukları sigorta şirketleri tarafından ödenmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı içerisinde bulunan durumlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında bulunan durumlar ile kapsam dışı durumlar tamamlayıcı sağlık sigortası genel şartları ile belirtilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamları sigorta şirketlerine göre değişebilmektedir. Ancak genel olarak tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı dışında kalan durumlar şu şekilde belirtilebilir:

 • Check-up
 • Diyetisyen
 • Psikolojik destek
 • Diş bakımı
 • İlaç masrafları
 • Doğum hizmetleri
 • Gözlük ya da lens
 • Ambulans hizmetleri
 • Tüp bebek tedavisi

Özel sağlık sigortası ise, sigorta şirketlerinin anlaşmalarının bulunduğu tüm özel hastanelerde geçmekte olan bir sağlık sigortası çeşididir. Özel sağlık sigortası bulunan kişiler, bağlı bulundukları sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu tüm hastanelerde özel sağlık sigortası poliçesinde belirtilen limitler ve teminatlar dahilinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler. Tanı, tahlil, muayene gibi masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Özel sağlık sigortası kapsamında; doktor muayeneleri, evde tıbbi bakım hizmetleri, ilaç ücretleri, ameliyatlar, doğum ve kemoterapi gibi farklı teminat seçenekleri bulunabilmektedir. Özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler özel sağlık sigortası poliçelerini seçebilecekleri ek teminatlar ile genişletebilmektedirler. Ancak özel sağlık sigortası poliçesi öncesinde kalan durumlar kapsam dışı tutulmaktadır. Bu durumlar özel sağlık sigortası genel şartları ile belirtilmektedir. Özel sağlık sigortası kapsamı dışında kalanlar şu şekilde belirtilebilir:

 • Tüp bebek
 • Sünnet
 • Diş tedavisi
 • Diş bakımı
 • Check-up

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Teminat Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile kişiler özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinde devletin ödemediği ek tutarı ödemek zorunda kalmamaktadırlar. Sigorta sahibi kişiler böylelikle başlarına gelebilecek herhangi bir olası sağlık sorununda güvence altında olmaktadırlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamları sigorta şirketine bağlı olarak değişebilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı ile tamamlayıcı sağlık sigortası teminat dışı kalan haller, tamamlayıcı sağlık sigortası genel şartları ile belirtilmiştir. Tamamlayıcı sağlık sigortası geçmiş hastalıkları poliçe kapsamına dahil etmemektedir. Poliçe başlangıç tarihinden itibaren olan hastalıkları teminat altına alan sigorta türü sigorta şirketleri aracılığı ile yapılabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsam dışında kalan durumlar ise; gözlük ve lens, tüp bebek tedavisi, doğum hizmetleri, diş tedavisi, ambulans hizmetleri, ilaç masrafları, psikolojik destek, diyetisyen ve check-up olmaktadır. Ancak söz konusu teminat dışı durumlar ek teminatlar ile poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir. 

Özel Sağlık Sigortasında Teminat Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

Özel sağlık sigortası oldukça geniş kapsamlı olan bir sigorta poliçesidir. Özel sağlık sigortası sayesinde kişiler, bağlı bulundukları sigorta şirketlerinin anlaşmalarının olduğu özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler. Ancak bu sağlık hizmetleri özel sağlık sigortası poliçesinde belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde olmaktadır. Özel sağlık sigortası şartlarında belirtilen özel sağlık sigortası teminat dışı haller ise şu şekildedir:

 • Check-up
 • Diş tedavileri
 • Sünnet
 • Tüp bebek

Özel sağlık sigortası kapsam dışı hastalıklar grubunda sigortalı kişilerin önceden var olan hastalıkları bulunmaktadır. Kişilerin geçmişte geçirdiği hastalıklar özel sağlık sigortası teminatları dışında kalmaktadır. Poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 3 ay içerisinde gerçekleşen hastalıklar devre dışı kalmaktadır. Sigorta şirketlerine göre özel sağlık sigortası teminatları değişebilmektedir. Sigorta poliçesine eklenebilen ek teminat seçenekleri ile poliçe kapsamı genişletilebilmektedir. Bu nedenle poliçe imzalanmadan önce sigorta acentelerinden bilgi alınması gerekmektedir. 

Bekleme Süresi ile Teminat Dışı Durumlar Arasındaki Fark Nedir?

Bekleme Süresi ile Teminat Dışı Durumlar Arasındaki Fark Nedir?

Sigorta şirketlerine bağlı olarak sağlık sigortası şartları değişebilmektedir. Sağlık sigortası kapsamında bulunan durumlar ve kapsam dışı durumlar özel şartlar ile ifade edilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası bekleme süresi ve özel sağlık sigortası bekleme süresi hemen hemen tüm sigorta şirketleri tarafından geçerli olan bir uygulamadır. Ancak kimi sigorta şirketleri bu süreyi 1 ay ile sınırlayabilmektedir. Tamamlayıcı ya da özel sağlık sigortası ürünü satın alırken, kişilerin önceden geçirmiş oldukları hastalıklar, mevcut hastalıklar ve kalıtsal rahatsızlıkların tespit edilmesi gerekmektedir. Bekleme süresi boyunca ise kişide belirtilerin orataya çıkıp çıkmadığı kontrol edilmektedir. Sigorta ürünlerinde teminat dışı durumlar ise, sigorta şirketleri tarafından karşılanmayan durumlardır. Sigorta yaptırmak isteyen kişiler geçmişten gelen hastalıkları kapsayan sigorta olup olmadığını merak etmektedirler. Sigorta şirketleri geçmişten gelen hastalıkları kapsam dışı tutmaktadır. Bu nedenle de bekleme süresini zorunlu kılmaktadır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası Kapsam Dışı Hastalıklar Nelerdir?

Sağlık sigortaları, tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası olmak üzere iki ayrı gruba ayrılmaktadır. Sigorta şirketleri iki sigorta poliçesini de düzenleyebilmektedirler. Her iki sigorta çeşidinde de teminat kapsamı ve teminat dışı kalan durumlar bulunmaktadır. Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsam dışı hastalıkların poliçe imzalanmadan önce incelenmesi faydalı olmaktadır. Söz konusu durumlar sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Sağlık sigortalarının kapsamı dışına kalan durumlar şu şekilde belirtilebilir:

 • Kişinin doğuştan getirdiği kalıtsal hastalıklar
 • Sağlık poliçesi öncesinde kişide mevcut olan hastalıklar
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayan hastalıklar
 • Sigorta şirketlerinin anlaşmalarının bulunmadığı hastanelerde alınan sağlık hizmetleri
 • Estetik müdahaleler
 • Kişinin intihar girişimi sebebi ile alınan sağlık hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi özel yasalar ile sınırlanmış olan alanlarda çalışmakta olan ve çalışma sonucunda tedaviye ihtiyaç duyulan sağlık harcamaları

Sigorta şirketleri tarafından sağlık sigortası kapsam dışı hastalıklar değişiklik gösterebilmektedir. Sayılan maddelerden bazılarını kimi sigorta şirketleri teminat kapsamına alabilmektedir. Bu nedenle sağlık sigortası poliçesi imzalanmadan önce sigorta şirketlerinin kapsadığı durumların ve sigorta şirketleri tarafından kapsam dışında bırakılan durumların detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir.

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla en uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatlarını sorgulamak için hemen tıklayın!

Yorumlar kapalı