2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Çocuk Sağlık Sigortası Nedir? Çocuk Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Çocuk Sağlık Sigortası Nedir? Çocuk Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

İnsanların yaşamlarını kaliteli bir şekilde devam ettirebilmeleri için en önemli faktör “sağlık” olmaktadır. Sağlık sektöründe artan maliyetler ve enflasyon oranları ile beraber ailelerin sağlık hizmeti alabilmeleri için ödemeleri gereken tutar da artış göstermiştir. Yüksek tutarlı hastane ücretlerini düşünmeden çocukların rutin kontrolleri ve herhangi bir hastalık ile ilgili gerekli testlerin ücretsiz olarak yaptırılabilmesini sağlayan sigorta türü “çocuk sağlık sigortası” olarak adlandırılmaktadır. Çocuklara özel yapılan bu sigorta ile birlikte aileler sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için devlet hastanelerinde sıra beklemek zorunda kalmamaktadırlar. Çocuklara sigorta hizmeti veren çok sayıda sigorta şirketi bulunmaktadır. Sigorta şirketlerine göre çocuk sağlık sigortası fiyatları değişiklik gösterebilmektedir.

Çocuk Sağlık Sigortası Nedir?

Çocukların olası hastalık durumlarında gerekli olan testlerin ve rutin kontrollerin ücretsiz olarak yapılabilmesini sağlayan sigortaya “çocuk sağlık sigortası” adı verilmektedir. Sağlık sigortalarının tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Çocuklar için sigorta yaptırmak isteyen aileler çocuk tamamlayıcı sağlık sigortası veya çocuk özel sağlık sigortası poliçesi düzenletebilmektedirler. Yalnızca çocuklara düzenlenen poliçelerin yanı sıra aynı zamanda aile poliçeleri de düzenlenebilmektedir. Çocuk sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler kendi ihtiyaç ve bütçeleri dahilinde ek teminat seçenekleri ile poliçe kapsamını genişletebilmektedirler.

Çocuk Sağlık Sigortası Ne İşe Yarar?

Artan sağlık masrafları ile birlikte alınan sağlık hizmetlerinin maliyetleri, ailelerin zor duruma kalmalarına sebep olabilmektedir. Çocuk sağlık sigortaları sayesinde aile bütçesi kontrol altına alınabilmektedir. Çocuk sağlık sigortaları ile evde bakım, tıbbi malzeme, ambulans gibi hizmetler ile doktor muayenesi, röntgen, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ileri tanı yöntemleri ve laboratuvar teknikleri gibi sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılabilmektedir. Böylelikle doğum anından itibaren sağlık hizmetleri almaları gereken çocuklar güvence altına alınabilmektedir. Çocuklar yalnız başlarına sigortalanabildikleri gibi aynı zamanda anne babalarının mevcut sağlık poliçeleri üzerinden de sigortalanabilmektedirler. Bunların yanı sıra aile sağlık poliçeleri ile tüm aile fertlerinin sağlığı güvence altına alınabilmektedir. Aile sağlık poliçelerinde sigorta şirketleri indirim imkanı sağlamaktadır.

Çocuk Sağlık Sigortaları Nelerdir?

Çocuk sigortası yaptırmak isteyen anne ve babalar “Çocuk sağlık sigortaları nelerdir?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Çocuk sağlık sigortaları; tamamlayıcı çocuk sağlık sigortası ve özel çocuk sağlık sigortası olmak üzere 2 ayrı gruba ayrılmaktadır. Tamamlayıcı çocuk sağlık sigortası kapsamında yatarak tedavi ile ayakta tedavi teminatı bulunmaktadır. Tamamlayıcı çocuk sağlık sigortası kapsamı ve limitleri sigorta şirketlerine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Özel çocuk sağlık sigortası ise bağlı olunan sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu tüm özel hastanelerde sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanılabilmesini sağlamaktadır. Özel çocuk sağlık sigortasının kapsamı ve limitleri de sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Çocuk sağlık sigortasında çocuklar tek başlarına, anne ve babalarının mevcut poliçeleri üzerinden veya aile poliçeleri olarak sigortalanabilmektedir. Anne ve babalar kendi bütçelerine en uygun çocuk sağlık sigortası poliçesi ile ilgili sigorta şirketleri ile iletişime geçebilmektedirler. 

Çocuk Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Çocuk Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Enflasyon oranları ile hastane ücretlerinin artmaya başlaması ile birlikte ebeveynler çocuk sağlık sigortası hakkında bilgi sahibi olmak istemektedirler. Çocuk için sağlık sigortası yaptırmak isteyen aileler “Çocuk sağlık sigortası nasıl yapılır?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Çocuk sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilerin sigorta şirketleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Çocuk sağlık sigortaları; tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası olmak üzere 2 farklı çeşide ayrılmaktadır. Ebeveynler tercih edebilecekleri ek teminatlar ile poliçe kapsamını genişletebilmektedirler.

Tamamlayıcı sağlık sigrtası ve özel sağlık sigortası kapsamı sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı sigorta şirketleri 18 yaş altı kişilere tek başına sigorta yapmamakta, bazı sigorta şirketleri ise 0 - 17 yaş arası çocuklara da sigorta poliçesi düzenlemektedir. Sigorta şirketleri çocuk sağlık sigortalarına sürprim uygulayabilmektedir. Çocuk sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler çocuklarını mevcut sağlık poliçelerine ekletebilmektedir. Bu sayede ebeveynler ek prim ödeyerek çocuklarının sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabilmelerini sağlayabilmektedirler.

Mevcut sağlık sigortası bulunmayan ebeveynler ise aile poliçesi düzenletebilmektedir. Anne ve babalar, sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu vergi indirimlerinden de faydalanabilmektedirler. Sigorta şirketleri aile sağlık sigortası yaptıran kişilere %5 ile %10 arasında indirim hakkı da sağlamaktadırlar. Aile sağlık sigortası dışında çocuklara sağlık sigortası da yapılabilmektedir. Sigorta şirketleri tek başına çocuk sigortası poliçesi düzenleyebilmektedirler. Ancak yalnızca çocuklara sağlık sigortası yapan sigorta şirketlerinin sayısı azdır. Bu nedenle sigorta primleri daha yüksek olabilmektedir.

Çocuk Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Çocuklara yapılan sağlık sigortası; tamamlayıcı çocuk sağlık sigortası ve özel çocuk sağlık sigortası olmak üzere iki çeşide ayrılmaktadır. Tamamlayıcı çocuk sağlık sigortasında yatarak tedavi kapsamında 24 saatten uzun süreli olan tedaviler, ambulans, evde bakım ve tıbbi malzeme gibi hizmetler alınabilmektedir. 24 saatten kısa süreli olan tedaviler olan fizik tedavi ve rehabilitasyon, röntgen, ileri tanı yöntemleri ile laboratuvar tetkikleri ise ayakta tedavi kapsamında karşılanmaktadır. Özel çocuk sağlık sigortasının kapsamı ise çocukların doğuştan ve kalıtsal hastalıkları ile mevcut sağlık durumlarına göre belirlenmektedir. Bu nedenle çocuk sağlık sigortalarının kapsamları ve limitleri farklılık gösterebilmektedir.

Çocuk Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Çocuk Özel Sağlık Sigortası

Çocuklar için özel sağlık sigortasının kapsamı oldukça geniştir. Çocuklara özel sağlık sigortasında tercih edilen tüm teminatlar kişiye özeldir. 18 yaş altı çocuklar anne ve babalarının mevcut sağlık poliçelerine dahil edilebilmektedir. Anne ve babaların mevcut sağlık sigortalarının bulunmaması durumunda ise tüm ailenin sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekleri aile sağlık sigortası poliçesi düzenlenebilmektedir. Özel sağlık sigortası çocuklara tek başlarına da yapılabilen bir sigorta türüdür. Çocuk özel sağlık sigortasının kapsamı ise çocuğun mevcut sağlık durumuna, doğuştan ve kalıtsal olan hastalıklara bağlı olarak belirlenmektedir. Çocuklara yapılan özel sağlık sigortasının şartları ve kapsamı sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle çocuklarına özel sağlık sigortası poliçesi düzenlemek isteyen anne ve babaların sağlık poliçesi düzenlemek istedikleri sigorta şirketi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Çocuk Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve sigorta şirketlerinin anlaşmalarının olduğu özel hastanelerde alınacak olan sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanılabilmesini sağlayan sigorta çeşidine “tamamlayıcı sağlık sigortası” adı verilmektedir. Çocuk için tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin sayısı oldukça fazladır. Çocuk tamamlayıcı sağlık sigortası teminatları; yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatı olmak üzere 2 başlık altında incelenmektedir.

Çocuk tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı, 24 saatten uzun süreli olan tedavi ücretleri ve evde bakım, ambulans, tıbbi malzeme gibi hizmetleri kapsamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası çocuk ameliyatları da yatarak tedavi kapsamında limitsiz olarak yapılabilmektedir. Çocuk tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi teminatı ise 24 saatten kısa süreli olan ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, röntgen ve laboratuvar tetkiklerini kapsamaktadır. Yıllık muayene adetleri ise sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle sigorta kapsamı ve limitleri ile ilgili en ayrıntılı bilginin sigorta şirketinden alınması gerekmektedir.

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla en uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatlarını sorgulamak için hemen teklif alın!

Yorumlar kapalı