2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Zorunlu Trafik Sigortası Kazada Hasarın Ne Kadarını Öder?

Zorunlu Trafik Sigortası Kazada Ne Kadar Öder?

Zorunlu trafik sigortası, olası bir trafik kazasında karşı tarafın hasarını karşılayan bir sigorta türüdür. Türkiye’de zorunlu sigorta türlerinden biri olan trafik sigortası ile araç sahipleri, yüklü tutarlar ödemekten muaf olmaktadırlar. Olası trafik kazasında karşı tarafa verilen hasarlar, zorunlu trafik sigortası poliçesinde belirtilen limitler ve teminatlar dahilinde sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Zorunlu trafik sigortası poliçesi, sigorta şirketleri aracılığı ile yapılabilmektedir. Poliçeler yıllık olarak düzenlenmekte ve her yıl poliçe bitiş tarihinden önce yenilenmesi gerekmektedir. Zorunlu trafik sigortasının tüm motorlu araçlara yaptırılması zorunludur. Trafik sigortası limitleri ve teminatları 2023 yılı itibariyle güncellenmiştir. Trafik sigortası poliçe fiyatlarında etkili olan faktörler arasında; aracın bulunduğu il, aracın modeli ve aracın hasar geçmişi yer almaktadır. Poliçe sahipleri, poliçe yenileme dönemlerinde hasarsızlık indirimden de faydalanabilmektedirler.

Zorunlu Trafik Sigortası Kazada Ne Kadar Öder?

Zorunlu trafik sigortası hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar “Zorunlu trafik sigortası kazada ne kadar öder?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Poliçe sahiplerinin karşı tarafa vermiş oldukları hasarların tutarı, sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Sigorta tazminatı hesaplanırken bazı faktörler göz önünde bulundurulmaktadır. Bu faktörler arasında; maluliyete uğrayan kişinin maluliyet oranı, trafik kazasındaki kusur oranı, kişinin yaşı ve aylık geliri bulunmaktadır. Trafik kazası sonrasında tazminat hesaplaması yapılırken maluliyete uğrayan kişinin kusur oranı maaştan düşülmektedir. Elde edilen tutar ise maluliyet oranı ile çarpılmaktadır. Bu nedenle zorunlu trafik sigortasının kazada ödediği tutar değişmektedir.

Trafik Sigortası Karşı Tarafın Hasarının Ne Kadarını Öder?

Trafik Sigortası Karşı Tarafın Hasarının Ne Kadarını Öder?

Zorunlu trafik sigortası, karşı tarafta meydana gelen zararları teminat altına almaktadır. Kullanıcıların yanıt aradıkları soruların başında “Trafik sigortası karşı tarafın hasarını ne kadar öder?” sorusu bulunmaktadır. Trafik kazası tazminat hesaplaması yapılırken bazı faktörler dikkate alınmaktadır. Maddi hasarlı trafik kazalarında kaza sonrasında maluliyete uğramış olan kişinin maluliyet oranı, kusur oranı ve maaşı göz önünde bulundurulmaktadır. Yaralanmalı trafik kazaları ile ölümlü trafik kazalarında farklı faktörler dikkate alınmaktadır. Tek taraflı trafik kazalarında araç içerisinde yolcu durumunda olan kişilerin sigortadan tazminat talep etme hakkı mevcuttur.

Tek taraflı kazalarda tazminat ödemesi yapılırken araç sürücüsünün kusur oranına göre ödeme gerçekleştirilmektedir. Kırıklı trafik kazalarında ise; kazadaki haklılık oranı, uzvunda kırık oluşan kişinin maaşı, kaza tarihi ile poliçe üzerinde yapılan düzenlemeler dikkate alınmaktadır. Yaralanmalı trafik kazalarında tazminat, trafik kazasında kısmi kusurlu olan ve yaralanan kişinin kaybının karşılanabilmesi amacıyla yapılmaktadır. Hesaplama yapılırken ise; mağdur kişinin yaşı, doğum yılı, maaşı, sakatlık oranı ile haklılık payı değerlendirilmektedir. Yaralanmalı trafik kazalarında tazminat alınabilmesi için gerekli olan işlemlerin yapılması gerekmektedir. Ölümlü trafik kazalarında da vefat eden kişinin destekten mahrum kalan yakınlarına tazminat ödenmektedir. Ancak zorunlu trafik sigortası tazminat ödemesi söz konusu faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Ölümlü Kazada Trafik Sigortası Ne Kadar Öder?

Ölümlü Kazada Trafik Sigortası Ne Kadar Öder?

Zorunlu trafik sigortası ile ilgilenen kişiler “Trafik sigortası ölümlü kazada ne kadar öder?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Trafik kazası sonrasında kusurlu olmayan ve vefat eden kişinin yakınlarına tazminat ödemesi gerçekleştirilmektedir. Tazminat ödenirken, vefat eden kişinin yakınlarının destekten mahrum kalmaları önlenmektedir. Ölümlü kazalarda ödenen tazminat halk arasında “trafik sigortası kan parası” olarak adlandırılmaktadır. Ölümlü trafik kazalarında sigorta ödemesi gerçekleştirilirken bazı faktörler dikkate alınmaktadır. Tazminat hesaplaması yapılırken göz önünde bulundurulan faktörler ise; kişinin yaşı, doğum yılı, maaşı, haklılık oranı ve pasif çalışma yılıdır. Söz konusu faktörler farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle “Sigorta kazada ne kadar öder?” sorusunun yanıtı da kazanın durumuna ve araç sürücüsüne bağlı olarak değişebilmektedir.

Trafik Sigortası Pert Araca Ne Kadar Öder?

Kullanıcılar tarafından yanıtı merak edilen sorular arasında “Trafik sigortası pert araca ne kadar öder?” sorusu yer almaktadır. Tüm motorlu araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırdıkları zorunlu trafik sigortası, olası trafik kazalarında karşı tarafın ve üçüncü kişilerin zararlarını karşılamaktadır. Bu nedenle trafik sigortası, poliçe sahibinin kendi aracının pert masraflarını karşılamamaktadır. Trafik sigortası, sigortalı kişinin pert aracının masraflarını sigorta kapsamına almamaktadır. Bu nedenle kasko poliçesi yaptırılması tavsiye edilmektedir.

Karşı tarafın aracının perte çıkması durumunda ise ödenecek olan tutar belirlenirken, araç rayiç bedeline göre yapılmaktadır. Sigorta şirketi tarafından araç rayiç bedeli belirlenmekte ve piyasa araştırması yapılmaktadır. Araç rayiç bedeli, fiyatlandırmaya doğrudan etki etmektedir. Pert aracı incelemesi için eksper görevlendirilmektedir. Eksper raporu sonucunda aracın perte çıktığının kesinleşmesi durumunda, sigorta şirketleri tarafından poliçede belirtilen limitler ve teminatlar dahilinde karşı tarafa ödeme yapılmaktadır. 

Trafik Sigortası Karşı Tarafın Hasarını Öder mi?

Karayolları Trafik Kanuna göre trafiğe çıkan tüm motorlu taşıtlara yaptırılması zorunlu olan zorunlu trafik sigortası, olası bir kaza durumunda karşı tarafa verilen hasarları teminat kapsamına almaktadır. Sigorta ödemesi ise poliçede belirtilen limitler ve teminatlar dahilinde gerçekleştirilmektedir. Trafik kazasının ardından oluşan hasarın ödemesi, sigortalı kişinin bağlı bulunduğu sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Ancak zorunlu trafik sigortası, poliçe sahiplerinin kendi araçlarını teminat kapsamına almamaktadır. Zorunlu trafik sigortası ile 3. kişilerin maddi ve bedensel hasarları güvence altına alınmaktadır. Kullanıcıların merak ettikleri soruların başında “Zorunlu trafik sigortası ne kadar karşılar? yer almaktadır. Olası bir trafik kazasının ardından sigorta ödemesi, belirli faktörler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Trafik Sigortası En Fazla Ne Kadar Öder?

Kullanıcılar, “Trafik sigortası maksimum ne kadar öder?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Sigorta poliçelerinin kapsamları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiş olan limitler dahilinde hazırlanmaktadır. Trafik sigortası teminat limitleri her yıl güncellenmektedir. 2023 yılında yapılan son güncellemelere göre trafik sigortası limitleri Otomobil veya Taksiler için araç başına maddi zararlar 120.000 TL, kaza başına ise 240.000 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu miktarın üzerinde hasarın meydana gelmesi durumunda ise kusur oranı göz önünde bulundurulmaktadır. Trafik sigortasının ödediği tutarın üzerinde olan hasar tutarlarında, kasko poliçesi devreye girmektedir. Kasko poliçesi, trafik sigortasının karşılamadığı tutarı sigorta kapsamına almaktadır. “Kazalarda trafik sigortası ne kadar öder?” sorusunun yanıtı, poliçe kapsamına göre değişmektedir. Trafik sigortası limitleri ve teminatları, sigorta poliçesinde detaylı olarak belirtilmektedir.

Zorunlu Trafik Sigortası Araç Sahibinin Kendi Zararlarının Tamamını Karşılar mı?

Zorunlu trafik sigortası, Türkiye’de tüm motorlu araçlara zorunlu olan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkmaları yasaktır. Sigortasız trafiğe çıkan araç sahiplerine cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Trafik sigortasının asıl amacı ise olası kaza durumunda karşı tarafın ve 3. kişilerin mağduriyet yaşamalarının önüne geçilebilmesidir. Trafik sistemi için bir önlem niteliğinde olan zorunlu trafik sigortası, poliçe sahiplerinin kendi araçlarında oluşan zararları sigorta kapsamına almamaktadır. Trafik sigortası limitleri, her yıl güncellenmektedir. Ancak poliçe sahipleri, olası trafik kazalarına karşı kendi araçlarını da güvence altına almak isteyebilmektedirler. Kasko poliçesi ise zorunlu trafik sigortasının karşılamadığı tutarları, poliçede belirtilen limitler ve teminatlar dahilinde karşılamaktadır. Kasko poliçeleri de zorunlu trafik sigortası poliçeleri gibi yıllık olarak düzenlenmektedir.

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla Trafik Sigortası teklifi almak isterseniz, teklifinize buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar kapalı