2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Trafik Sigortası Teminat Limiti Nedir? Trafik Sigortası Teminat Limitleri 2023

Trafik Sigortası Teminat Limiti Nedir? Trafik Sigortası Teminat Limitleri 2023

teklif al

Trafik sigortası, Türkiye’de zorunlu olan sigorta çeşitlerinden biridir. Minibüs, motosiklet, otomobil ve kamyonet gibi trafiğe çıkan tüm araçlara yaptırılması zorunludur. Trafik kazaları sebebi ile oluşabilecek maddi ve manevi zararlar, zorunlu trafik sigortası ile teminat altına alınmaktadır. Zorunlu trafik sigortası ile trafik kazasına neden olan kişinin ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarı, sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Şehir içi ya da şehir dışında gerçekleşme ihtimali olan trafik kazalarının yol açabileceği maddi zararları azaltan trafik sigortası, sigortalı kişilere poliçede belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde güvence sunmaktadır. Bunun yanı sıra zorunlu trafik sigortası ile olası bir kaza durumunda karşı tarafın tedavi masrafları da sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Trafik sigortası kapsamı trafik sigortası poliçesine ilave edilebilen ek teminat seçenekleri ile genişletilebilmektedir. Trafik sigortası teminat limitleri arttırmak için sigorta şirketlerine başvurulması gerekmektedir.

Trafik Sigortası Teminat Limiti Nedir?

Türkiye’de zorunlu bir sigorta türü olan zorunlu trafik sigortasının trafiğe çıkan tüm araç sahipleri tarafından yaptırılması gerekmektedir. Zorunlu bir sigorta türü olması nedeni ile yapılmaması durumunda araç sahiplerine cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Olası bir kaza durumunda karşı tarafta meydana gelebilecek maddi ve manevi zararların güvence alınabilmesini sağlayan zorunlu trafik sigortasının her yıl poliçe süresi sona ermeden önce yenilenmesi gerekmektedir. Araç sahipleri, poliçe yenileme dönemlerinde zorunlu trafik sigortası hasarsızlık indiriminden de yararlanabilmektedirler. Trafik sigortası limitleri poliçede detaylı olarak belirtilmektedir.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası için her yıl teminat limitleri açıklanmaktadır. Sigorta teminat limitleri araç türlerine bağlı olarak değişmektedir. Zorunlu trafik sigortası teminat limitleri; araç ve kaza başına maddi giderler, kişi ve kaza başına sağlık giderleri ile kişi ve kaza başına sakatlanma ve ölüm giderleridir. Trafik sigortası teminat limitleri 2023 itibariyle araç başına 120.000 TL’ye ve kaza başına 240.000 TL’ye çıkarılmıştır. Motorlu araçlar ile ilgili meslekli faaliyette bulunanlar için geçerli olacak asgari teminat tutarı ise sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm durumlarında kişi başına 1.200.000 TL ve kaza başına ise 6.000.000 TL'dir. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan yönetmeliğe göre ise araç başına 120.000 TL, kaza başına 240.000 TL, sağlık giderlerinde ise kişi başına 1.200.000 TL ve kaza başına 6.000.000 TL teminat sağlanmaktadır.

Trafik Sigortası Teminatları

Trafik Sigortası Teminatları

Zorunlu bir sigorta türü olan zorunlu trafik sigortası, sigorta acenteleri aracılığı ile yapılabilmektedir. Trafik sigortası, sigortalı olan aracın yol açtığı trafik kazaları için zarara uğramış olan kişinin kusur oranına bağlı olarak teminat ödemesi yapmaktadır. Araç sahipleri, kendi kusurları sonucunda kendilerinde veya araçlarında oluşan hasarların tutarlarını ise kendileri ödemektedirler. Zorunlu trafik sigortasına kişilerin istekleri doğrultusunda ek teminat seçenekleri ilave edilebilmektedir. Zorunlu trafik sigortası teminatları şu şekilde belirtilebilir:

  • Trafik kazası sonucunda karşı tarafa verilen zararlar
  • Lamba ve elektrik direği benzeri kamu mallarına kasti olmayarak verilen zararlar
  • Dükkan, ev ve benzer üçüncü kişilere ait mallara verilen zararlar
  • Trafik kazasında yaralanan kişilerin kısmi veya süresiz olarak çalışamaz duruma gelmesi durumunda o kişilerin ekonomik gelirlerinin azalması veya kesilmesi ve bakmakla sorumlu olduğu kişilerin destekten mahrum kalmaları
  • Trafik kazası sonucunda vefat eden kişilerin defin ve vefat eden kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilerin masrafları
  • Trafik kazası sonucunda kişinin suçlu olmadığı ancak buna rağmen karşı tarafın haksız olduğunu iddia ederek dava açması sonucunda avukatlık ücretleri için savunma masrafları

Olası bir trafik kazası sonucunda maddi hasarların yanı sıra bedensel bazı zararlar da meydana gelebilmektedir. Kişilerde oluşan yaralanmalar, zorunlu trafik sigortası teminatı altındadır. Yaralı kişilere yapılacak olan ilk yardım hizmetleri, ilaçlar, muayeneler ve tedaviler gibi masraflar zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanmaktadır. Zorunlu trafik sigortası poliçesinin kapsamı kişilerin isteği doğrultusunda arttırılabilmektedir. Mini onarım teminatı, ferdi kaza teminatı, yangın konut paketi, ihtiyari mali mesuliyet ve yol yardım hizmeti gibi ek teminatlar ile poliçe kapsamı genişletilebilmektedir.

Trafik Sigortası Teminat Limitleri 2023

Trafik Sigortası Teminat Limitleri 2023

Olası bir trafik kazası sonucunda karşı tarafta oluşan maddi veya manevi hasarlar, yüksek tazminat ödemeleri ile sonuçlanabilmektedir. Zorunlu trafik sigortası, araç sahiplerini yüksek maliyetlere karşı güvence altına almaktadır. Herhangi bir trafik kazasında kusurlu tarafın karşı tarafa vermiş olduğu maddi ve bedensel zararlar ile sağlık masrafları belirli limitler ile teminat kapsamına alınmaktadır. Trafik sigortası sözleşmesinin kapsamı ile teminat bedelleri sigorta şirketlerine ve araca göre değişebilmektedir. Trafik sigortası teminat limitleri her yıl güncellenmektedir. Zorunlu trafik sigortası teminat limitleri 2023 yılı itibariyle değişikliğe uğramıştır. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan yönetmeliğe göre; araç başına  asgari teminat 120.000 TL ve kaza başına ise 240.000 TL’dir. Sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm teminatı ise kişi başına 1.200.000 TL, kaza başına ise 6.000.000 TL'dir.

Kaza Başına Maddi Teminat Nedir?

Zorunlu trafik sigortası teminat limitleri ile ilgili araştırma yapan kişiler “Kaza başına maddi teminat nedir?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Trafik kazası sonucunda karşı tarafın aracına, üçüncü kişilerin maddi varlıklarına veya kamu mallarına zarar verilmesi halinde hasar masraflarını karşılayan teminat “kaza başına maddi teminat” olarak adlandırılmaktadır. Kaza başına maddi teminat, trafik kazası sonucunda karşı tarafta zarar görenler arasında oransal olarak dağıtılmaktadır.

Araç Başına Maddi Teminat Ne Demek?

Zorunlu trafik sigorta teminatları arasında “araç başına maddi teminat” yer almaktadır. Araç başına maddi teminat ile olası bir trafik kazası sonucunda karşı tarafın aracında meydana gelebilecek maddi zararlar güvence altına alınmaktadır. Trafik kazası sonucunda karşı tarafa verilen zararlar, poliçede belirtilen limitler dahilinde kusurlu olan tarafın zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanmaktadır.

Sağlık Gideri Teminatı Nedir?

Zorunlu trafik sigortası sağlık gideri teminatının ne anlama geldiği merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Trafik kazası sonucunda karşı tarafın bedensel zarar alması durumunda tedavi masraflarının karşılanmasına “sağlık gideri teminatı” adı verilmektedir. Sağlık tedavi giderleri ile kişinin çalışma gücünün azalması durumunda oluşan zararlar sağlık gideri teminatı kapsamında karşılanmaktadır. Sağlık gideri teminatı, kaza ve kişi başına limitler dahilinde ödenmektedir.

Ölüm ve Sakatlanma Teminatı Nedir?

Zorunlu trafik sigortası teminatları arasında “ölüm ve sakatlanma teminatı” yer almaktadır. Trafik kazası sonucunda karşı tarafın veya üçüncü kişilerin sakatlanmaları ya da vefatları durumunda karşı tarafa tazminat verilmektedir. Bu tazminata “ölüm ve sakatlanma teminatı” adı verilmektedir. Trafik kazası sonucunda karşı tarafta zarar gören kişilerin yakınlarının daha sonraki süreçte uğrayabilecekleri ekonomik kayıplar da ölüm ve sakatlanma teminatı kapsamındadır. Trafik kazasında zarar durumuna göre kaza ve kişi başına olarak belirli limitlerle ödeme gerçekleştirilmektedir.

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla Trafik Sigortası teklifi almak isterseniz, teklifinize buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar kapalı