2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

DASK Teminat Limiti Nedir? DASK Teminat Limitleri 2023

teklif alDASK Teminat Limiti Nedir? DASK Teminat Limitleri 2023

Deprem ve depremin neden olduğu maddi yıkımların insanlar üzerindeki etkilerinin en aza indirilebilmesi amacıyla “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” kurulmuştur. Kısa adı ile “DASK” olarak bilinen Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve deprem nedeniyle gerçekleşebilecek olan patlama, yangın, tsunami ve yer kayması gibi doğal afetlerin sebep olduğu maddi hasarların insanlar üzerindeki etkisini en aza indirmeyi sağlayan bir sigorta çeşididir. Zorunlu Deprem Sigortasının temel işlevi ise özel sigorta şirketleri ile devletin işbirliği içerisinde oluşturmuş oldukları deprem teminat sistemini düzenlemek ve denetlemektir.

DASK poliçesi ile olası bir yıkıcı deprem durumunda insanların maddi zararlarının nakit olarak karşılanması sağlanmaktadır. DASK poliçesi sigorta şirketleri ve bankalar aracılığı ile düzenlenebilmektedir. DASK teminatları sigorta şirketlerine bağlı olarak farklılık göstermemektedir. DASK teminat limitleri her yıl güncellenmektedir. DASK başvurusu için gerekli bazı belgelerin teslim edilmesinin ardından ise DASK sigortası yapılmış olmaktadır. DASK poliçeleri yıllık olarak düzenlenmekte ve her yıl poliçe süresi sona ermeden hemen önce yenilenmesi gerekmektedir. DASK primleri ise belirli faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir. Türkiye’de gerçekleşen yıkıcı depremlerin ardından DASK sigortası, zorunlu hale getirilmiştir. DASK sigortası, Türkiye’de yer alan tüm konutlar ve işyerleri için zorunlu olan bir sigorta türüdür.

DASK Teminat Limiti Nedir?

DASK Teminat Limiti Nedir?

DASK poliçesi ile deprem ve depremin yol açabileceği maddi yıkımların etkisi en aza indirilebilmektedir. 1999 Gölcük depreminin sebep olduğu yıkımın ardından devlet tarafından zorunlu hale getirilen DASK sigortasının temel amacı, depremin ve depremin neden olabileceği yangın, patlama, tsunami ve yer kayması gibi doğal afetlerin meydana getirebileceği maddi yıkımlara ve hasarlara karşı konutları güvence altına almaktır. Yıkıcı bir olası depremin ardından konutun bir kısmının veya tamamının hasar alması durumunda DASK sigortası kişileri korumaktadır. Konutlarını güvence altına almak isteyen kişiler “DASK teminat kapsamı nedir?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. DASK konutların tamamlayıcı kısımlarında meydana gelebilecek hasarları karşılamaktadır. DASK kapsamında olan bölümler şu şekilde belirtilebilir:

 • Ana duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • Bina temelleri
 • Koridorlar
 • Sahanlıklar
 • İstinat duvarları
 • Merdivenler
 • Çatılar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran tavan ve tabanlar

Zorunlu deprem sigortası teminat dışında kalan haller ve zorunlu deprem sigortasının kapsamı, poliçede detaylı olarak belirtilmektedir. DASK sigortasında temel amaç; asgari miktarda standart bir teminat sağlamaktır. Bu nedenle DASK her yıl yapı maliyetlerinde artışa bağlı olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat sunmaktadır. DASK tarafından sağlanan azami teminat tutarları her yıl güncellenmektedir. Azami teminat tutarının tespit edilmesi konusunda mevcut yapı stoğunun büyük bir bölümünü oluşturan binaların yeniden inşa bedeli göz önünde bulundurulmaktadır. DASK sigortası yaptıran kişilerin teminat tutarları, söz konusu azami teminat tutarını geçmemek üzere meskenlerinin büyüklük durumuna ve yapı tarzına bağlı olarak belirlenmektedir. Meskenin değerinin DASK tarafından sağlanan teminat tutarını aşması durumunda ise kişiler, aşan kısım ile ilgili olarak sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedirler. DASK sigortası ile ilgili yanıt aranan sorular arasında “DASK teminat dışı durumlar nelerdir?” bulunmaktadır. DASK teminat dışı durumlar şu şekilde belirtilebilir:

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kira mahrumiyeti
 • Bütün bedeni zararlar ile vefat durumu
 • İş durması
 • Kâr kaybı
 • Manevi tazminat talepleri
 • Alternatif ikâmetgah ve işyeri masrafları
 • Her türlü taşınır eşya, mal ve benzerleri
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer tüm dolaylı zararlar
 • Deprem ve deprem sonucunda meydana gelebilecek infilak, yangın, tsunami ile yer kayması dışında olan hasarlar
 • Depremden bağımsız olarak binanın kendi kusurlu yapısı sebebiyle zamanla meydana gelen zararlar

DASK Teminat Limitleri 2023

DASK Teminat Limitleri 2023

DASK poliçesi, deprem ve depremin neden olabileceği problemlere karşı konutları güvence altına almayı amaçlayan bir teminatlar bütünüdür. 17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 1999 Düzce depremlerinden sonra 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2022 tarihinde deprem sigortası, zorunlu duruma getirilmiştir. DASK sigortası Türkiye’deki tüm konutlar ve işyerleri için zorunlu olan bir sigorta türüdür. DASK sigortası ile ilgili yanıtı merak edilen sorular arasında “DASK cezası var mıdır?” bulunmaktadır. DASK sigortası zorunlu bir sigorta türü olmasına karşılık yapılmadığı takdirde herhangi bir cezası bulunmamaktadır. Ancak DASK sigortası bulunmayan konutların doğalgaz, elektrik ve su abonelikleri açılmamaktadır.

DASK sigortası ile ilgili merak edilen soruların başında “DASK teminat limiti nedir?” yer almaktadır. Olası bir yıkıcı depremde konutlar ile işyerlerini güvence altına alan DASK sigortası, her yıl yapı maliyetlerinde yaşanan artış göz önünde bulundurularak bir azami teminat sunmaktadır. Bu nedenle DASK teminat limitlerinde her yıl güncellemeler gerçekleştirilmektedir. Zorunlu deprem sigortası azami teminat tutarı 2023 yılı itibariyle 640.000 TL olarak belirlenmiştir.

Azami Teminat Limiti Nedir?

Doğal Afet ve Sigortalar Kurumu, DASK adı ile bilinen Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem sonrasında sigorta sahibi kişilerin yaşamlarına kaldıkları yerden devam edebilmelerini sağlamaktadır. Doğal Afet ve Sigortaları Kurumu her yıl belirli faktörleri göz önünde bulundurarak azami bir teminat sağlamaktadır. İnşaat maliyetlerinde gerçekleşen artışa bağlı olarak belirlenen azami tutardaki teminat ise, sigorta sahiplerine güvence sunmaktadır. DASK azami teminat limitinin 2023 yılı itibariyle ne olduğu ise yanıtı en çok merak edilen sorular arasında yer almaktadır. DASK azami teminat limiti 2023 yılı itibariyle 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm yapı tiplerinde 640.000 TL olarak belirlenmiştir.

 DASK teminat tutarı belirlenirken arsa değeri hariç olmak üzere yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti göz önünde bulundurulmaktadır. Sigortalı olan kişinin teminat tutarının azami teminat tutarını aşmaması koşulu ile meskenlerin yapı tarzlarına ve büyüklüklerine bağlı olarak belirlenmektedir. Meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşabilmektedir. Bu durumda ise DASK sigortalı olan kişi, isteğe bağlı olarak DASK maksimum teminatı aşan kısım için ek teminat alabilmektedir. Ek teminat için sigorta şirketlerine başvurulabilmektedir.

Azami Teminat Limiti Ne Kadar?

Azami teminat limitlerinde her yıl güncellemeler gerçekleştirilmektedir. 2023 yılı için DASK teminat limiti 640.000 TL olarak belirlenmiştir. Zorunlu deprem sigortası teminat kapsamında bulunan meskenler için olası yıkıcı bir depremin zararları en aza indirilmektedir. DASK sigortası, belediye sınırları içerisinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilen bir sigorta türüdür. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununa göre tanımlanmış olan binalar güvence altına alınmaktadır. Bu binalar şu şekilde belirtilebilir: 

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi olan taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilen binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan bağımsız bölümler
 • Bu binaların içerisinde bulunan büro, ticarethane ve benzeri amaçlar ile kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler sebebiyle devlet tarafından yaptırılan ya da verilen kredi ile yapılan meskenler
 • Kat irtifakı kurulmuş olan binalar
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa” veya benzer olarak görünen binalar
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri

 Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla DASK yaptırmak isterseniz teklifinize buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar kapalı