2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Yatarak Tedavi Teminatı Nedir? Yatarak Tedavi Teminatı Neleri Kapsar?

Yatarak Tedavi Teminatı Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası ürünleri sağlık sigortası çeşitlerindendir. Hem tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinde hem de özel sağlık sigortası poliçesinde ayakta tedavi teminatı ile yatarak tedavi teminatı yer almaktadır. Ayakta tedavi teminatı, sigortalı kişilerin 24 saati geçmeyen tedavi hizmetlerinde kullanılmaktadır. 24 saati aşan ve hastanede yatmayı gerektiren durumlar ise sağlık poliçelerinin yatarak tedavi teminatı kapsamına girmektedir. Sigorta çeşitleri hakkında araştırma yapan kişiler ise, “Yatarak tedavi ne demek?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Yatarak tedavi, sigortalı kişilerin uzun süreli tedavilerinde kullanılmaktadır. Fizik tedavi ve rehabilitasyonlar, yoğun bakım, operasyonlar ve ameliyatlar yatarak tedavi sağlık sigortası kapsamında bulunmaktadır. 

Evde bakım hizmetleri de sağlık sigortası yatarak tedavi kapsamında yer alan sağlık hizmetlerindendir. İki sigorta türünde de yatarak tedavi teminatının kullanılabilmesi için sigorta şirketleri belirli bir bekleme süresini gerekli görmektedirler. 

Yatarak Tedavi Teminatı Nedir?

Sağlık sigortası ürünlerinden olan tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortası kapsamında ayakta tedavi teminatı ile yatarak tedavi teminatı bulunmaktadır. Yatarak tedavi teminatının hangi durumları içerdiği ise sağlık sigortaları hakkında araştırma yapan kişiler için merak konusu olmaktadır. Yatarak tedavi sigorta türlerinin ikisinde de bulunmaktadır. Sağlık sigortası ürünlerinde yatarak tedavi kapsamında olan durumlar; hastanede yatmayı gerektirecek ameliyatlar, yoğun bakım, küçük operasyonlar, evde bakım hizmetleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyonlar olmaktadır. Ayakta tedavi teminatının yetmediği durumlarda, yatarak tedavi teminatı devreye girmektedir. 24 saati aşan ve hastanede kalmayı gerektiren durumlar yatarak tedavi teminatı kapsamına girmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası veya özel sağlık sigortası poliçesi bulunan kişiler, poliçelerinde belirtildiği limitler ve teminatlar dahilinde, bağlı bulundukları sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde herhangi bir ücret ödememektedirler. Tüm sağlık masrafları poliçede belirtildiği şekilde sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. 

Yatarak Tedavi Teminatı Neleri Kapsar?

Yatarak Tedavi Teminatı Neleri Kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası poliçe kapsamında bulunan yatarak tedavi teminatının neleri kapsadığı son derece önemlidir. Yatarak tedavi sigortası, ayakta tedavi teminatının yetmediği durumlarda kullanılmaktadır. Yatarak tedavi teminatı hastanede yatmayı gerektiren durumlarda devreye girmektedir. Ameliyat, yoğun bakım, küçük operasyonlar, ameliyat sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyonlar ile evde bakım hizmetlerini kapsayan yatarak tedavi teminatı, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Hem tamamlayıcı sağlık sigortası hem de özel sağlık sigortası poliçe düzenlemesi yapılırken, poliçede belirtilen limitlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Poliçe teminatlarının ve poliçe limitlerinin sigortalı kişilerin istek ve ihtiyaçlarına göre olması son derece önemlidir. 

Yatarak Tedavi Teminat Limiti Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası poliçelerinin kapsamında hem ayakta tedavi teminatı hem de yatarak tedavi teminatı bulunmaktadır. Ancak poliçe kapsamı ve poliçe limitleri sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı sigortalı durumda olan kişilerin, bağlı oldukları sigorta şirketlerinin anlaşmalarının bulunduğu özel hastanelerde

alacakları sağlık hizmetlerinde herhangi bir ücret ödemeden ücretsiz olarak sağlık hizmetlerini almalarını sağlamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası olmayan kişiler ise, özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinde devletin karşılamadığı ek tutarı ödemekle yükümlü olmaktadırlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi kapsamında olan durumlar, poliçede belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. 

Özel sağlık sigortası ise, sigortalı kişilerin bağlı bulundukları sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmalarını sağlamaktadır. Özel sağlık sigortası ile sigortalı olan kişiler, özel sağlık sigortası poliçesinde belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde ayakta ve yatarak tedavi teminatını kullanabilmektedirler. Sağlık giderleri ise sigortalı kişilerin bağlı oldukları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Özel sağlık sigortası yatarak tedavi limitleri sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle kişiler kendi ihtiyaçlarına en uygun poliçe kapsamını kendileri oluşturabilmektedirler. Hem tamamlayıcı sağlık sigortasında hem de özel sağlık sigortasında limitlerin artması durumunda poliçe primleri de yükselmektedir. 

Yatarak Tedavi Bekleme Süresi Nedir?

Sağlık sigortalarında bekleme süresinin ne kadar süre olduğu merak edilmektedir. Hem tamamlayıcı sağlık sigortasında hem de özel sağlık sigortası poliçelerinin sigortalı kişiler için kullanılabilmesi için sigorta şirketleri belirli bir bekleme süresini uygun görmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi bekleme süresi sigorta şirketleri tarafından genellikle 3 ay olarak belirlenmiştir. Bekleme süresi sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Acil ameliyat olmayı gerektirmeyen ve hayati riskin bulunmadığı durumlarda tamamlayıcı sağlık sağlık sigortası bekleme süresi devreye girmektedir. Kimi sigorta şirketleri bekleme süresini 1 ay olarak belirlerken, bekleme süresi şartı öne sürmeyen sigorta şirketleri de bulunmaktadır. 

Özel sağlık sigortası poliçelerinin sigortalı kişiler tarafından kullanılabilmesi için de sigorta şirketleri belirli bir bekleme süresini gerekli görmektedirler. Tüm sigorta şirketlerinin uyguladığı bir durum olan bekleme süresi, özel sağlık sigortalarında genellikle 1 yıldır. Sözleşme üzerinde belirtilen özel sağlık sigortası bekleme süresi de sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. 

Özel Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi Teminatı

Özel Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak tedavi, özel sağlık sigortası poliçelerinde yer alan bir teminat türüdür. Sigortalı kişilerin aldıkları sağlık hizmetlerinde 24 saati aşan durumlarda yatarak tedavi teminatı devreye girmektedir. Özel sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı kapsamında olan durumlar; radyoterapi, diyaliz, fizik tedavi, kemoterapi, ilaç masrafları, yatarak tedaviye ait olan rehabilitasyon giderleri, yoğun bakım masrafları, laboratuvar testleri, ameliyat öncesinde ve sonrasında yapılan tetkikler, ameliyatlar ve sigortalı kişinin tedavisi sırasında yanında kalacak refakatçinin giderleri olmaktadır. 

Özel sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı konusunda sigortalı kişilerin dikkat etmeleri gereken konulardan biri hastalıklar olmaktadır. Planlı bir ameliyat ya da tedavi, özel sağlık sigortası poliçe düzenlemesi yapılırken teminat altına alınamamaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için ise sigorta şirketleri, özel sağlık sigortası poliçesinin sigortalı kişiler tarafından kullanılabilmesi için belirli bir bekleme süresini gerekli görmektedirler. Bu 3 ay içerisinde bazı hastalıkların tedavisi özel sağlık sigortası kapsamı dışında kalmaktadır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi Teminatı

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde ayakta tedavi ve yatarak tedavi teminatı bulunmaktadır. Ayakta tedavi teminatı ile sigortalı kişilerin 24 saatten kısa süren sağlık masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Ayakta tedavi teminatı ile röntgen, mr, tomografi, fizik tedavi, laboratuvar tetkikleri ile ayakta yapılan bütün muayene hizmetleri karşılanırken, yatarak tedavi teminatı kapsamında sigortalı kişilerin diyaliz, kemoterapi, refakatçi masrafları, radyoterapi, ameliyat ücretleri ile ameliyat öncesi ve sonrasında yapılan kontroller karşılanmaktadır. Söz konusu sağlık hizmetleri için sigortalı kişiler herhangi bir ücret ödememektedirler. Sağlık giderleri sigortalı kişilerin bağlı oldukları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. 

TSS yatarak tedavi teminatı, poliçede tek başına bulunamamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde ayakta tedavi teminatı ile yatarak tedavi teminatı birarada olmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine ek teminatlar ilave edilerek poliçe kapsamı genişletilebilmektedir. Kişiler kendi istek ve ihtiyaçlarına en uygun ek teminatlar ile daha kapsamlı şekilde sigorta yaptırabilmektedirler. Diyetisyen, check-up, diş tedavisi, psikolojik tedaviler ve doğum gibi ek teminatlar ile poliçe kapsamı genişletilebilmektedir.

Yorumlar kapalı