2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Kasko Deprem Teminatı Nedir? Kasko Deprem Hasarını Karşılar mı?

teklif al
Kasko Deprem Teminatı Nedir?

Doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı Türkiye’de kasko sigortasının önemi anlaşılmaktadır. Deprem nedeniyle yıkılan binalar, araçlarda ciddi hasar oluşturabilmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından kullanıcılar “Kasko depremi karşılar mı?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Kasko sigortasının deprem hasarını karşılaması, poliçenin kapsamına bağlı olarak değişmektedir. Dar kasko poliçelerinde deprem teminatı yer almamaktadır. Deprem teminatlı kasko poliçelerine sahip araç sahiplerinin zararlarının tümü sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Ancak kasko deprem muafiyeti olan poliçelerde hasar ödemesinde kesinti olmaktadır. Muafiyetsiz kaskolarda ise kesinti yapılmamaktadır. Bu açıdan kasko deprem teminatı ve muafiyet durumu, hasar ödeme süreçlerini değiştirmektedir.  

Kasko Deprem Teminatı Nedir?

Kullanıcıların yanıt aradıkları sorular arasında “Kasko deprem teminatı nedir?” yer almaktadır. Kasko sigortası ile araçlar çarpma, çarpışma, çalınma ve yanma gibi durumlara karşı teminat altına alınmaktadır. Türkiye’de zorunlu bir sigorta türü olan zorunlu trafik sigortası, olası bir trafik kazası durumunda yalnızca karşı tarafta meydana gelen hasarları teminat altına almaktadır. Araç kaskosu ile ise araç sahipleri, kendi araçlarını güvence altına alabilmektedirler. Araçlarını güvence altına almak isteyen araç sahipleri, 4 farklı tipte olan kasko sigortasından faydalanabilmektedirler. Dar kasko ana teminatların yalnızca belirli bir bölümü için teminat sağlarken, standart kasko poliçesi ana teminatları tamamı için teminat sağlamaktadır. Ancak ek sözleşme ile herhangi bir teminat verilmemektedir. Genişletilmiş kasko ana teminatların tamamı ile ek sözleşme ile verilen teminatların poliçede belirtilen bölümüne teminat sağlamaktadır. Tam kasko ise 31 adet teminatın tamamını içermektedir. 

Kasko poliçesine ek teminatların eklenebilmesi için ana teminatların tamamının alınması gerekmektedir. Ana teminatların bir veya birkaç tanesinin alınmaması durumunda ek teminatlardan yararlanılamamaktadır. Kasko sigortası deprem teminatı ile deprem nedeniyle yıkılan veya hasar gören yapıların araçlara zarar vermesi durumunda araçlarda meydana gelen hasarların karşılanması sağlanmaktadır. Kasko poliçesinin bulunmaması durumunda deprem nedeniyle araçlarda meydana gelen hasarlar karşılanmamaktadır. Kasko sigortası olmayan araç sahipleri, araçlarında oluşan hasarları kendileri karşılamaktadırlar. Araçlarını deprem nedeniyle yıkılan binaların sebep olduğu hasarlara karşı güvence altına almak isteyen araç sahipleri, kasko sigortası yaptırabilirler. 

Kasko Deprem Teminatı Şartları Nelerdir?

Kara araçları kasko sigortası genel şartları çerçevesinde kasko sigortası ile çalma, çarpışma, çalınma ve yanma gibi yüksek riskli durumlar teminat altına alınmaktadır. Ek teminatlar ile sigorta poliçesi genişletilebilmektedir. Kasko şartlarına göre teminatlar, Türkiye sınırları içerisinde geçerli olmaktadır. Kasko sigortası genel şartları, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık ve Emeklilik Mevzuatı kapsamında belirlenmiştir. Sigortanın kapsamı, başlangıcı ve sonu, sigorta bedeli, teminat dışı durumlar, tazminat hesaplaması ve ödemesi, hasar durumu, zamanaşımı, eksper komisyonu, uyuşmazlıkta dava açılacak sigorta tahkim komisyonu ve mahkeme gibi konular kasko genel şartlarında yer almaktadır. Kasko genel şartları şu şekilde belirtilebilir:

 • Sigortanın konusu
 • Sigortanın kapsamı
 • Coğrafi sınırlar
 • Hasar durumu
 • Eksik ve aşkın sigorta
 • Ek prim ödemesi yapılarak ek sözleşme ile teminat kapsamına alınan hasarlar
 • Muafiyetler
 • Kasko poliçesinin başlangıç ve bitişi
 • Hasar ve tazminat

Kasko Deprem Teminatı Neleri Karşılar?

Kasko sigortası zorunlu olmayan bir sigorta türüdür. Araç sahipleri, istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak kasko sigortası poliçesi düzenletebilmektedirler. Kasko sigortası poliçeleri, sigorta şirketleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Poliçeler yıllık olarak düzenlenmektedir. Hasarsız geçirilen yılın ardından poliçe yenileme döneminde ise hasarsızlık indirimi hakkı elde edilmektedir. Bu anlamda hasarsızlık indirimi, kasko sigortası poliçelerini düzenli olarak yenileyen ve trafik kurallarına uygun hareket eden araç sahipleri için ödül niteliği taşımaktadır. Kullanıcıların yanıt aradıkları sorular arasında “Kasko neleri karşılar?” yer almaktadır. Kasko sigortası deprem teminatı, dar kasko poliçelerinde yer almamaktadır. Diğer kasko sigortası poliçesine sahip olan araç sahipleri ise deprem teminatından faydalanabilmektedirler. Kasko sigortası deprem teminatı ile deprem nedeniyle araçlarda meydana gelen hasarlar, kasko poliçesi tarafından karşılanmaktadır. Kasko sigortası teminatları ise şu şekilde belirtilebilir:

 • Çarpma ve çarpışma
 • Devrilme, düşme ve yuvarlanma
 • Yanma
 • Hırsızlık
 • Asıl anahtarın çalınması sonucunda hırsızlık
 • Anahtar kaybı
 • Kötü niyetli hareketler
 • Enflasyon
 • Terör
 • Deprem
 • Sel
 • Aracın yetkisiz kişiler tarafından çekilmesi

Kasko Deprem Teminatı Dışında Kalan Haller

Kasko Deprem Teminatı Dışında Kalan Haller

Kasko sigortası, olası bir trafik kazası durumunda sigortalı olan kişinin maddi hasarlarını teminat altına almaktadır. Kasko sigortası poliçelerinin ana teminatları; çarpma, çarpışma, çalınma ve yanmadır. Poliçe sahipleri, kendi ihtiyaçları doğrultusunda ek teminatlar ile poliçe kapsamını genişletebilmektedirler. Böylece çok daha geniş kapsamlı kasko poliçesine sahip olmaktadırlar. Olası trafik kazası sonucunda araçlarda meydana gelen hasarlar, kasko poliçesinde belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde sigortalı kişiye ödenmektedir. Kasko deprem teminatı ile deprem sonucunda araçta oluşan maddi hasarlar güvence altına alınmaktadır. Kasko poliçesi teminatı, deprem teminatını da kapsamaktadır. Dar kasko poliçesi dışında tüm kasko poliçelerinde deprem teminatı yer almaktadır. Ancak bazı durumlar kasko sigortasının kapsamı dışındadır. Kasko sigortası kapsam dışı durumlar şu şekilde belirtilebilir:

 • Araca kasten verilen zararlar
 • Nükleer yakıtlar sebebiyle araçlarda meydana gelen hasarlar
 • Savaş olayları sonucunda araçlarda oluşan hasarlar
 • Araç ile ruhsatta belirtilen taşıma yükünden fazla yük taşınması sonucunda meydana gelen hasarlar
 • Terör olayları sebebiyle oluşan hasarlar
 • Sürücü belgesi olmayan birinin aracı kullanması sırasında gerçekleşen hasarlar
 • Aracın uyuşturucu ve alkol etkisinde olan kişiler tarafından kullanılması sonucunda meydana gelen hasarlar

Kasko Deprem Hasarını Karşılar mı?

10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesi olan depremde çok sayıda araç hasar görmüştür. Bu nedenle araç sahiplerinin yanıt aradıkları soruların başında “Kasko deprem hasarını karşılar mı?” yer almaktadır. Kasko sigortası poliçelerinde deprem teminatı yer almaktadır. Yalnızca dar kasko poliçesi sahipleri, deprem teminatından yararlanamamaktadırlar. Dar kasko poliçesi dışındaki tüm kasko poliçelerinde deprem teminatı bulunmaktadır. Bu nedenle deprem nedeniyle meydana gelen yıkımların yol açtığı araç hasarları karşılanmaktadır. 

Pert araçlarda da aracın piyasa rayiç bedeli etkili olmaktadır. Araçları pert olan araç sahipleri, deprem nedeniyle pert durumunda rayiç bedel ödemesini hızlı bir şekilde alabilmektedirler. Kısmi hasarlarda ise eksper tarafından yapılan inlemelerden sonra ödemeye karar verilmektedir. Ağır hasarlı araçlarda eksper görevlendirilmektedir. Eksper tarafından belirlenen incelemelerde aracın tamiri mümkünse, tamir ettirilmekte ve teslim gerçekleştirilmektedir. 

Kasko Deprem Hasarınının Ne Kadarını Karşılar?

Kasko Deprem Hasarınının Ne Kadarını Karşılar?

Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkan tüm motorlu araçlar için zorunlu bir sigorta türü iken, kasko sigortası kişisel isteğe göre yaptırılabilen bir sigorta türüdür. Kasko sigortası poliçesi sahipleri, araçlarında meydana gelebilecek maddi zararlar açısından kasko poliçesinde belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde güvence altındadır. Kasko sigortası poliçelerinde deprem teminatı yer almaktadır. Deprem teminatı sayesinde depremin araçlarda yol açtığı tüm zararlar karşılanmaktadır. Deprem nedeniyle araçlarda meydana gelen hasarlar, eksperler tarafından detaylı olarak incelenmektedir. Eksperlerin incelemeleri sonucunda araç ile ilgili hasar tespit dosyası oluşturulmaktadır. İncelemelerde araç tamir edilebilir bulunur ise, servise alınarak gerekli tamir sağlanmaktadır. Tamir sonucunda araç, sahibine teslim edilmektedir. Pert araçlarda ise rayiç bedel belirlenmekte ve araç sahibinin zararı karşılanmaktadır.

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla en uygun kasko fiyatlarını sorgulamak için hemen teklif alın!

Yorumlar kapalı