2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Trafik ve Kasko Sigortası Doğal Afet Zararlarını Karşılar mı?

teklif al
Trafik ve Kasko Sigortası Doğal Afet Zararlarını Karşılar mı?

Dünya genelinde 31 çeşit doğal afet durumu meydana gelmektedir. 31 adet meydana gelen doğal afet türünün 28 tanesini ise meteorolojik afetler oluşturmaktadır. Doğal afet türlerinin çeşitleri ile önem sıraları ülkeye bağlı olarak farklılaşabilmektedir. Türkiye’de en çok hasar veren doğal afetler arasında; şiddetli yağış, şiddetli rüzgar, çığ, yıldırım, orman yangınları, don, taşkın, kar ve fırtına yer almaktadır. Söz konusu doğal afet türleri hem insanlar hem de eşyalar üzerinde ciddi hasarlar meydana getirebilmektedir. Doğal afet sigortası kapsamında konutlar konut sigortası ile araçlar ise kasko sigortası ile teminat altına alınabilmektedir. 

Doğal afetin zararları hakkında bilgi sahibi olan kişilerin yanıtını en çok merak ettikleri soruların en başında “Trafik ve kasko sigortası doğal afet zararlarını karşılar mı?” bulunmaktadır. Trafik sigortası ile yalnızca kaza sonucunda karşı tarafta meydana gelen hasarlar teminat altına alınmaktadır. Doğal afet türlerinin sebep olduğu hasarlar, zorunlu trafik sigortası kapsamına girmemektedir. Kasko sigortası ise doğal afet türlerinin yol açtığı durumlara karşı teminat sunmaktadır. Kasko poliçelerinde yer alan “mini onarım” ve “cam teminatı” ile araçlar birçok riskli duruma karşı güvence altındadır.

Trafik ve Kasko Sigortası Doğal Afet Zararlarını Karşılar mı?

Doğal afetler araçlarda ciddi hasarlara yol açabilmektedir. Sel, şiddetli yağış, fırtına ve dolu gibi doğal afet türleri, araçlarda büyük maddi kayıpların yaşanmasına neden olabilmektedir. Araçlara yapılabilen iki çeşit sigorta türü bulunmaktadır. Zorunlu trafik sigortasının trafiğe çıkan her araç için yaptırılması zorunludur. Zorunlu trafik sigortasının yaptırılmaması durumunda ise araç sahiplerine cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Trafik sigortası ile yalnızca trafik kazası sonucunda karşı tarafa verilen zararlar teminat altına alınmaktadır. Sel, yağmur, fırtına ve dolu gibi doğal afetlerin neden olabileceği zararlar, zorunlu trafik sigortasının kapsamında bulunmamaktadır. 

Doğal afet türlerinin verebileceği zararlara karşı araçları teminat altına alan sigorta “kasko sigortası”dır. Kasko sigortası ile sel, su baskını, fırtına ve dolu gibi nedenlerle yaşanabilecek tüm zararlar karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra çarpma, çarpılma, yanma ve devrilme gibi durumlarda meydana gelen zararlar da kasko sigortası kapsamında karşılanmaktadır. Kasko sigortası poliçesine kişilerin isteklerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak ek teminatlar ilave edilerek poliçe kapsamı genişletilebilmektedir. Doğal afet türleri nedeniyle aracın ağır hasar alması durumunda aracın zarar gördüğü tarihteki gerçek değeri hesaplanarak ödeme yapılmaktadır. Kasko sigortası ikame araç, servis hizmeti ve orjinal parça gibi teminatlar ile araçları teminat altına alabilmektedir. Böylece araçta oluşabilecek değer kaybı da teminat altına alınmaktadır. 

Trafik Sigortası Doğal Afeti Karşılar mı?

Türkiye’de zorunlu sigorta türlerinden olan zorunlu trafik sigortası, trafik kazası sonucunda karşı tarafta meydana gelen hasarları güvence altına almaktadır. Sel, fırtına, su baskını ve dolu gibi doğal afet türlerinden dolayı oluşan hasarlar ise zorunlu trafik sigortası kapsamında ele alınmamaktadır. Doğal afet türlerine karşı araçlarını güvence altına almak isteyen araç sahiplerinin kasko sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Kasko sigortası ile doğal afetlerin yol açabileceği riskli durumlar da teminat altına alınmış olmaktadır. 

Kasko Doğal Afeti Karşılar mı?

Kasko sigortası ile doğal afetlerin neden olabileceği riskler, güvence altına alınabilmektedir. Zorunlu trafik sigortasından farklı olarak yaptırılması zorunlu olmayan kasko sigortası ile sel, dolu ve fırtına gibi doğal afet türlerinin araçlarda meydana getirebileceği durumlar teminat altında olmaktadır. Doğal afetlerin verebileceği hasarların yanı sıra yanma, çarpma, çarpılma ve devrilme gibi durumlara karşı da güvence sunan kasko sigortaları, sözleşmede belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde araçlarda oluşan zararları karşılamaktadır.

Trafik Kazası Afet midir?

Sigorta türleri ile ilgili araştırma yapan kişiler “Trafik kazası afet midir?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Doğal afet, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında meydana gelen, can ve mal kayıplarına yol açabilen, tehlikeli ve büyük ölçekli olan olaylara denilmektedir. Heyelan, çığ, deprem, sel ve kasırga gibi doğa olayları “doğal afet” olarak kabul edilmektedir. Trafik kazası ise doğal olmayan afetler grubunda yer almaktadır. Trafik kazaları sonucunda da ciddi can ve mal kayıpları meydana gelebilmektedir. 

Trafik Sigortası Yanan Aracı Karşılar mı?

Çeşitli sebeplerden dolayı araçlarda yanma durumu meydana gelebilmektedir. Trafik sigortası hakkında fikir sahibi olmak isteyen kişilerin yanıt aradıkları sorular arasında “Trafik sigortası yanan aracın hasarını karşılar mı?” yer almaktadır. Zorunlu trafik sigortası ile karşı tarafta meydana gelen hasarlar teminat altına alınmaktadır. Bu nedenle araçlarda oluşan yanma durumları, zorunlu trafik sigortasının kapsamında bulunmamaktadır. Araçlarda oluşabilecek yangın durumlarına karşı güvence sağlayan sigorta kasko sigortasıdır.

Trafik Sigortası Sel Hasarını Karşılar mı?

Trafik Sigortası Sel Hasarını Karşılar mı?

Trafik sigortasının sel hasarını karşılayıp karşılamadığı merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Zorunlu trafik sigortası yalnızca olası trafik kazasında karşı tarafta oluşan zararları güvence altına alan bir sigorta türüdür. Doğal afet türlerinin sebep olabileceği zararlar, zorunlu trafik sigortasının kapsamına girmemektedir. Bu nedenle sel hasarına karşı araçlarını güvence altına almak isteyen araç sahiplerinin kasko sigortası yaptırmaları gerekmektedir. 

Dolu Hasarını Kasko Karşılar mı?

Kullanıcılar tarafından “Dolu hasarı kasko sigortası tarafından karşılanır mı?” sorusunun yanıtı merak edilmektedir. Dolu, hem konutlarda hem insanlarda hem de araçlarda ciddi hasarlar meydana getirebilen bir doğal afet türüdür. Konutlara yapılan dolu sigortası ile konutlar güvence altına alınırken dolu zararı kasko sigortası ile teminat altına alınabilmektedir. Dolu yağışı kasko sigortası kapsamındadır. Kasko dolu hasarının sigorta şirketi tarafından karşılanabilmesi için poliçede “cam teminatı”nın yer alması gerekmektedir. Dolu sebebiyle araçlarda değer kaybı yaşanabilmektedir. Kasko sigortası sayesinde dolu hasarı değer kaybı da güvenceye alınmış olmaktadır. 

Sigorta Dolu Hasarını Karşılar mı?

Kasko sigortası hakkında araştırma yapan kişiler “Dolu hasarı sigorta tarafından karşılanır mı?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Ceviz büyüklüğündeki taneler araçlara ciddi zararlar verebilmektedir. Doluda zarar gören araçlar, zorunlu trafik sigortası kapsamında ele alınmamaktadır. Dolunun zararlarına karşı araçları güvence altına alan sigorta ise kasko sigortasıdır. Kasko dolu teminatının bulunması durumunda araçlar teminat altına alınabilmektedir. 

Sel Hasarını Kasko Karşılar mı?

Şiddetli yağışlar, dolu ve su baskınları, araba hasarlarına neden olabilmektedir. Sel hasarları araçlarda ciddi zararların oluşmasına yol açabilmektedir. Bu noktada devreye kasko sigortası girmektedir. Kasko sel hasarınının yol açtığı zararları garanti altına almaktadır. Kasko sigortası ile sel ve su baskını gibi doğal afet türlerinin araçlarda oluşturduğu zararlar sigorta sözleşmesinde belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde karşılanmaktadır. Kasko poliçesinin sel ve su baskınına karşı teminat sunması için poliçede sel ve su baskını teminatının yer alması gerekmektedir. Sel sigortası teminatı ile sel ve su baskını sebebiyle meydana gelen durumlar, güvence altına alınabilmektedir. 

Yanan Arabayı Trafik Sigortası Karşılar mı?

Yanan Arabayı Trafik Sigortası Karşılar mı?

Trafik kazası sonucunda karşı tarafta meydana gelen zararları karşılayan bir sigorta olan zorunlu trafik sigortası, yüklü maliyetlere karşı kişileri korumaktadır. Ancak yanan arabalar zorunlu trafik sigortasının kapsamına girmemektedir. Araçlarını yangın felaketine karşı güvence altına almak isteyen kişilerin kasko sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Kasko sigortası ile araçlarda her türlü meydana gelen yanma durumları, teminat altına alınmaktadır. 

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla Trafik Sigortası teklifi almak isterseniz, teklifinize buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar kapalı