2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortasında Vergi İndirimi

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortasında Vergi İndirimi

Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası, sağlık sigortası türleri arasında yer almaktadır. Sağlık sigorta türlerine sahip olmak sigortalı kişilerin alacakları sağlık hizmetlerinde oldukça faydalı olmaktadır. Sağlık hizmetlerinin poliçe kapsamında yer alan limitler ve teminatlar dahilinde ücret ödenmemesinin yanı sıra aynı zamanda vergi indirimi avantajından da faydalanılabilmektedir. Hem tamamlayıcı sağlık sigortasında hem de özel sağlık sigortasında vergi indirimi avantajı bulunmaktadır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortasında Vergi İndirimi

Gerçek kişilerin yıl içerisinde elde etmiş oldukları kazan. ve gelirlere istinaden alınan vergiye gelir vergisi adı verilmektedir. Tüzel kişiler olan şirketler gelir vergisi ödememektedirler. Kurumlar ise gelir vergisi ödemektedirler. Şirket ortağı olan kişiler kar payı nedeni ile elde etmiş oldukları kar payı üzerinden gelir vergisi ödemesi gerçekleştirmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi ve özel sağlık sigortası vergi indirimi için bazı şartlar aranmaktadır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Vergi İndirimi Nedir?

Kişilerin tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe düzenlemesi yaptırabilmeleri için ödenen ücret prim olarak adlandırılmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası primleri sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası primleri sigortalı kişiler tarafından aylık taksitler olarak ödenebilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine sahip olan kişilerin her ay sigortaya ödeyecekleri prim tutarının belirli kriterlere uygun olması gerekmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası gelir vergisi indirimi alınabilmesi için ise tamamlayıcı sağlık sigortası için her ay ödenmesi gereken prim tutarının sigortalı kişilerin aylık brüt gelirlerinin %15’ini geçmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra sigortalı kişilerin ödedikleri poliçe prim tutarının asgari ücreti geçmemesi gerekmektedir. 

Özel Sağlık Sigortasında Vergi İndirimi Nedir?

Özel sağlık sigortasında vergi indirimi alabilmenin şartları da tamamlayıcı sağlık sigortası şartları ile aynıdır. Sigortalı durumda olan kişilerin özel sağlık sigortası için her ay ödedikleri prim tutarının brüt ücretin %15’ini aşmaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra sağlık sigortası prim tutarının asgari ücreti geçmemesi de önemlidir. Sigortalı olan kişiler brüt ücretleri üzerinden en çok alabilecekleri özel sağlık sigortası vergi indirimi tutarını kendileri kolaylıkla hesaplayabilmektedirler. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndiriminden Kimler Faydalanabilir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndiriminden Kimler Faydalanabilir?

Sağlık sigorta türleri arasında hem tamamlayıcı sağlık sigortası hem de özel sağlık sigortası bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indiriminden kimlerin faydalanabileceği ise merak edilen soruların başında gelmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indiriminden iki farklı grup yararlanabilmektedir. Bordrolu olarak adlandırılan 4A veya 4C olarak sınıflandırılmış olan çalışanlar tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indiriminden faydalanabilmektedirler.

 Vergi indiriminden faydalanılabilmesi için ise kişilerin sigorta faturası veya kart ekstresi ile birlikte çalıştıkları şirketin muhasebesine başvurmaları gerekmektedir. Brüt maaş içerisinde bulunan gelir vergisi kaleminden, ödenen primin %15’i düşürülmektedir. Böylelikle alınan net maaş daha çok olabilmektedir. Bunun yanı sıra şahıs şirketi gibi gelir bildiriminde bulunan vergi mükellefleri de gelir vergisi indiriminden yararlanabilmektedirler. Prim ödemesi yapılan sene içerisindeki matrah gösterilerek vergi indiriminden faydalanılabilmektedir. 

Özel Sağlık Sigortası Vergi İndiriminden Kimler Faydalanabilir?

Özel sağlık sigortası vergi indiriminden faydalanabilmek için bazı aranan şartlar bulunmaktadır. Özel sağlık sigortası vergi indiriminden faydalanma şartları ile tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indiriminde faydalanma şartları aynıdır. Özel sağlık sigortası vergi indiriminden kimlerin faydalanabileceği ise merak edilen konular arasında yer almaktadır. Özel sağlık sigortası gelir vergisi indiriminden 4A veya 4C olarak sınıflandırılan çalışanlar faydalanabilmektedirler. Bunun yanı sıra şahıs şirketleri gibi gelir bildiriminde bulunan vergi mükellefleri de özel sağlık sigortası vergi indiriminden yararlanabilmektedirler. Özel sağlık sigortası vergi indiriminden faydalanabilecek olan kişiler şu şekilde belirtilebilir:

  • İşçiler: 4A sigortalı olarak sınıflandırılmış olan maaşlı çalışanlar vergi indiriminden veya vergi iadesinden yararlanabilmektedirler.
  • Memurlar: Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası gelir vergisi indiriminden 4C olarak sınıflandırılmış olan memurlar da yararlanabilmektedir.
  • Esnaflar: Şahıs şirketi sahibi olan esnaflar sağlık sigortaları vergi indiriminden faydalanabilmektedirler.
  • Serbest Meslek Erbabları: Serbest meslek makbuzu ile işlemlerini gerçekleştiren kişiler de tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası vergi indiriminden yararlanabilmektedirler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nasıl Alınır?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nasıl Alınır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır. Kişilerin söz konusu şartlara uymasu durumunda vergi indirimi avantajından yararlanabilmektedirler. Kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinin toplam prim ücretlerinin %15’ini alarak vergi iadelerini hesaplayabilmektedirler. Her ay ödenen prim tutarının brüt ücretin %15’ini geçmemesi gerekmektedir. Kişiler kendi alabilecekleri tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimini kolaylıkla hesaplayabilmektedirler. 

Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nasıl Alınır?

Özel sağlık sigortası vergi indirimi hesaplama konusu en fazla merak edilen konuların başında gelmektedir. Özel sağlık sigortası vergi indirimi alma konusunda da tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indiriminde gerekli olan şartlar geçerli olmaktadır. Özel sağlık sigortası vergi indiriminin alınabilmesi için her ay özel sağlık sigortası için ödenen prim tutarının kişinin brüt gelirinin %15’ini geçmemesi ve asgari ücreti aşmaması koşulu bulunmaktadır. Söz konusu şartlara uyulduğu durumkarda vergi indiriminden faydalanmak mümkündür. 

Özel Sektörde Ücretli Çalışanlar için Vergi İndirimi

Özel sektörde ücretli çalışanlar için vergi indiriminin ne olduğu merak edilmektedir. Özel sektörde ücretli olarak çalışan kişiler de vergi indiriminden faydalanabilmektedirler. Ancak vergi indiriminden faydalanılabilmesi için bazı kriterlere uyulması gerekmektedir. En az %15 ve en fazla %40’a varan vergi indiriminden faydalanılabilmektedir. Vergi indirimi için ise primlerin toplamının kişinin brüt gelirinin %15’ini ve yıllık brüt asgari ücret miktarını geçmemesi gerekmektedir. 

Serbest Meslek Kazancına Sahip Olanlar için Vergi İndirimi

Serbest meslek kazancına sahip olan kişilerin vergi indiriminden faydalanıp faydalanmayacakları merak edilen konular arasında yer almaktadır. Hem tamamlayıcı sağlık sigortası hem de özel sağlık sigortası gelir vergisi indiriminden serbest meslek kazancına sahip olan kişiler de faydalanabilmektedirler. Serbest meslek makbuzu ile işlem gerçekleştirmekte olan kişiler sağlık sigortalarında gelir vergisi indiriminden yararlanabilmektedirler. 

Devlet Memurları için Vergi İndirimi

Çalışanlara özel sağlık sigortası vergi indirimi ile tamamlayıcı sağlık sigortası memur vergi indirimi olup olmadığı, en çok yanıt aranan sorular arasında bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi memurlar için de geçerli olmaktadır. 4C olarak sınıflandırılmış olan devlet memurları özel sağlık sigortası vergi indiriminden de faydalanabilmektedirler. Bunun yanı sıra 4A sigortalı olarak sınıflandırılmış olan çalışanlar, personel özel sağlık sigortası vergi indirimi ve tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indiriminden yararlanabilmektedirler. 

Ailece Yapılan Sigortalarda Vergi İndirimi Yapılabilir mi?

Sigorta vergi indirimi ile ilgili yanıtı en çok merak edilen soruların başında “Ailece yapılan sigortalarda vergi indirimi yapılabilir mi?” gelmektedir. Hem tamamlayıcı sağlık sigortası hem de özel sağlık sigortası, kişiler tarafından eşleri ya da çocukları için aile özel sağlık sigortası olarak yaptırılabilmektedir. Ödenen poliçe primlerinin %15’ine kadar olan tutar ise gelir vergisi indirimine tabi tutulabilmektedir. Ancak SGK kapsamında bulunan bir kişinin çocuğu 18 yaşına kadar SGK kapsamında bulunmaktadır. 18 yaşının ardından ise yalnızca öğrenci statüsünde bulunan çocuklar SGK güvencesi altında olmaktadırlar. Söz konusu hak çocukların 25 yaşına kadar sürmektedir.

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla en uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatlarını sorgulamak için hemen tıklayın!

Yorumlar kapalı