2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

TSS ve Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sigorta yaptırmak isteyen kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel hastane sigortasının içeriğini bilmek istemektedirler. İki sigorta da sağlık sigortası türleri arasında bulunmaktadır. Özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki farklılıklar bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK ile anlaşmalı hastanelerde geçerken, özel sağlık sigortası, sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu bütün hastanelerde geçerlidir. İki sigorta çeşidi de kişileri olası hastalık durumlarının getirdiği maddi yıkımlara karşı güvence altına aldığından son derece önemlidir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı sigortalı olan kişilerin SGK anlaşması bulunan özel hastanelerde tahlil, muayene, tetkik ve tedavi gibi sağlık hizmetlerini ücretsiz bir şekilde almalarını sağlayan sağlık sigortası çeşitlerinden bir tanesidir. Özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı arasındaki farklardan biri, yalnızca SGK anlaşmalı özel hastanelerde değil, sigorta şirketlerinin anlaşmalarının olduğu özel hastanelerin tümünde geçmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortası farkı; özel sağlık sigortasından SGK’lı olmadan da faydalanılabilmektedir. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilmek için SGK’lı olma şartı aranmaktadır. Özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortasına göre çok daha geniş bir hastaneler ağına sahiptir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi bulunan kişiler alacakları sağlık hizmetlerinde herhangi bir ücret ödemekle yükümlü olmamaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı olan  kişiler özel hastanelerde yaptıracakları tahlil, muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinde, devletin karşılamadığı tutarı ödemek zorunda kalmaktadırlar. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi ile kişiler bu ek ücreti ödememektedirler. Sağlık hizmetlerinde devletin karşılamadığı kısım ise tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi bulunan kişilerin bağlı bulundukları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Bu şekilde kişiler olası bir sağlık probleminde yaşayabilecekleri maddi yıkımın önüne geçmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası avantajlarından SGK sigortası aktif herkes faydalanabilmektedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar ve Kimler Yaptırabilir?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında tetkikler, tahliller, muayeneler, küçük cerrahi müdahaleler ve ayakta tedavi hizmetlerini karşılamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamına bazı yatarak tedavi hizmetleri de girmektedir. Yatarak tedavi kapsamında bulunan hizmetler ise; diyaliz, yemek, oda, refakatçi ve buna benzer bazı diğer tedavi türleridir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsam dışı durumlar da bulunabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı dışında bulunan durumlar sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenlenmeden önce kişilerin sigorta poliçesi kapsamına giren teminatları ile limitlerinin bilinmesi son derece önemli bir konudur. 

 

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı kadar sigorta poliçesi kapsamı dışında kalan durumlar da önem taşımaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilerde bir hastalık bulunmakta ise, mevcut hastalık, sağlık sigortası kapsamı dışında kalmaktadır. Kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu sigortası aktif durumda değilse tamamlayıcı sağlık sigortası teminatlarından faydalanılamamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının teminatları ve limitleri sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Poliçe düzenlemesi yapılmadan kişiler kendilerine en uygun poliçeyi tercih edebilmektedirler.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası konusunda bir diğer önemli nokta ise söz konusu sağlık sigortası türünü kimlerin yaptırabileceği olmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortası aktif olan herkes tarafından yaptırılabilmektedir. Ancak poliçe düzenlemesi yaparken sigorta şirketlerinin göz önüne aldığı konulardan biri kişilerin yaş durumu olmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortaslarında yaşa bağlı olarak poliçe düzenlemeleri yapılmaktadır. 60 yaşın üzerinde bulunan kişilerin tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmeleri birtakım yasalar ile belirlenmiştir. Aynı zamanda bu kişilerin sigorta şirketlerinin kendilerinin belirlemiş olduğu koşullara da uymaları gerekmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe düzenlemelerinde üst yaş sınırı, sigorta şirketlerine göre değişebilmektedir. Kimi sigorta şirketleri 65 yaş üstü kişilere poliçe düzenlemesi yapmazken, kimi sigorta şirketleri ise 65 yaş üstü kişileri de sigortalayabilmektedir. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde yaş arttıkça, sigorta primleri de kişilerin risk faktöründen dolayı yükselmektedir. 65 yaş üstü kişilere sigorta yapılabildiği gibi çocuklara da sigorta yapılabilmektedir. Çocuklar için tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenlemek isteyen kişiler, sigorta poliçelerini aile paketi olarak oluşturabilmektedirler. Sigorta şirketleri, aile paketlerinde bazı kampanyalar da yapabilmektedirler.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri ana teminat olarak ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerini sunmaktadır. Bu sağlık hizmetleri sigorta poliçesinde belirtilen limitler ile sınırlıdır. Ancak kişiler, tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerine bazı ek teminatlar ekletebilmekte ve sigorta poliçelerinin kapsamını genişletebilmektedirler. Ana poliçeye ek olarak doğum, check-up, diyetisyen, psikiyatr, suni uzuv, sünnet ve diş tedavisi gibi ek teminatlar ekletilebilmektedir. 

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Sağlık sigortası çeşitlerinden biri olan özel sağlık sigortası, sigortalı kişilerin bağlı bulundukları sigorta şirketlerinin anlaşmalarının bulunduğu tüm özel hastanelerde muayene, tanı, tahlil, tetkik ve tedavi gibi alacakları sağlık hizmetlerini güvence altına almaktadır. Herhangi bir olası sağlık sorununda büyük maddi yıkımlar getirebilen durumlar, özel sağlık sigortası sayesinde garanti altına alınabilmektedir. Özel sağlık sigortası bulunan kişiler sigorta şirketlerinin anlaşmasının bulunduğu hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde özel sağlık sigortası poliçesi kapsamındaki teminatlar ve limitler dahilinde herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmamaktadırlar. Sağlık masrafları sigorta şirketleri tarafından ödenmekte ve sigortalı kişilerin bütçeleri güvence altına alınmaktadır. 

Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar ve Kimler Yaptırabilir?

sigorta özelliklerinin ne olduğu ve özel sağlık sigortası özel hastanelerde geçerli mi sorusu sigorta yaptırmak isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir. Çünkü özel sağlık sigortası bulunan kişiler, sigorta poliçelerinde yer alan teminatlar ve limitler dahilinde sağlık hizmetlerini alabilmektedirler. Söz konusu teminatlar ve limitler sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak ortak olarak sigorta şirketlerinin kapsamına ayakta ve yatarak tedavi hizmetleri girmektedir. Sigorta şirketlerine göre özel sağlık sigortası kapsamında bulunan teminatlar ve limitler değişebilmekte olduğu için sigorta yaptırmak isteyen kişilerin poliçe düzenlemesi yapılmadan önce söz konusu ayrıntıları bilmeleri gerekmektedir. Özel sağlık sigortası poliçeleri, kişilerin kendi istek ve ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri ek teminat seçenekleri ile son derece genişletilebilmektedir. Özel sağlık sigortasının kapsamına diş sağlığı, doğum, diyetisyen, psikolog, psikiyatr, bebek, suni uzuv ve göz sağlığı gibi durumlar da alınabilmektedir. Kişiler kendi istek ve ihtiyaçlarına en uygun özel sağlık sigortası poliçelerini kendileri belirleyebilmektedir. Ek teminatlar ile genişletilen poliçelerin primleri, standart poliçe primlerine göre daha yüksek olmaktadır.

 

Özel sağlık sigortası yaptırmak için her sigorta şirketi üst yaş sınırı belirlemektedir. Çoğu sigorta şirketi bu üst yaş sınırını 18 ile 65 yaş arası olarak düzenlemektedir. Ancak 65 yaş üstü kişilere özel sağlık sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketleri de bulunmaktadır. Yenidoğan sigortası ile dünyaya yeni gelen bebekler güvence altına alınabilirken, çocuk sigortası ile çocukların olası hastalık durumları garanti altına alınabilmektedir. Özel sağlık sigortası faydalarından biri de aile paketi ile kampanyalardan faydalanılabilmesidir. 

Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?

Hayatta insanların başlarına gelebilecek riskler her zaman bulunmaktadır. Olası herhangi bir sağlık probleminde kişiler yüklü tedavi masraflarının altına girebilmekte ve zor bir durumda kalabilmektedirler. Bu nedenle sağlıklarını, sevdiklerini ve geleceklerini güvence altına almak isteyen kişiler, hem tamamlayıcı sağlık sigortası ile hem de özel sağlık sigortasını tercih edebilmektedirler. Söz konusu sağlık poliçeleri ile kişiler sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinde herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmamaktadırlar. Sağlık masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. 

Sıkça Sorulan Sorular

Tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına ayakta ve yatarak tedavi hizmetleri girmektedir. Ameliyatlar da yatarak tedavi kapsamına girmekte ve sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. 

Özel sağlık sigortası ameliyatı karşılıyor mu?

Özel sağlık sigortası poliçeleri, poliçede belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde ameliyatı karşılamaktadır. 

Özel sağlık sigortası ilaç karşılar mı?

Özel sağlık sigortaları ayakta tedavi teminatı kapsamında ilaç masraflarını karşılayabilmektedir.

Özel sağlık sigortası check up karşılar mı?

Ek teminatlar ile genişletilebilen özel sağlık sigortası poliçeleri check up hizmetini karşılamaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası MR karşılar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi kapsamında MR karşılanabilmektedir.

Özel sağlık sigortası acilde geçerli mi?

Özel sağlık sigortası poliçesinde belirtilen şekli ile, acil durumlarda özel sağlık sigortası geçerli olabilmektedir. 
Yorumlar kapalı