2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Grup Sağlık Sigortası Nedir? Grup Sigortası Kapsamı Nelerdir?

Grup Sağlık Sigortası Nedir? Grup Sigortası Kapsamı Nelerdir?

Grup sağlık sigortası şirket çalışanları, sendika üyeleri ya da sivil toplum kuruluşları gibi çok sayıda topluluk ve şirket tarafından yapılabilen bir özel sağlık sigorta türüdür. Grup sağlık sigortası, en az yirmi kişinin katılımı ile oluşabilmektedir. Grup sağlık sigortası ile iş yerleri, kendi istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak grup sağlık sigortası limitlerini ve grup sağlık sigortası teminatlarını belirleyebilmektedirler. Grup sağlık sigortası sayesinde çalışanların ayakta ya da yatarak tedavi masrafları sigorta garantisi altına alınabilmektedir. Aynı zamanda işveren tarafından ek primler ile çalışan kişilerin çocukları ve eşleri de aynı veya benzer grup sağlık sigortası güvencesinden yararlanabilmektedirler. 

Grup Sağlık Sigortası Nedir?

İşverenlerin çalışanlarına ve çalışanlarının ailelerine yaptırdıkları sigortaya grup sağlık sigortası adı verilmektedir. Çalışanlar için son derece avantajlı olan grup sağlık sigortası yaptıran işverenler, kurumlara prestij sağlamakta ve verimliliği arttırmaktadırlar. Herhangi bir olası sağlık sorununda çalışanları ve poliçe teminatları ile limitlerine göre çalışanların ailelerini güvence altına almaktadır. Grup sağlık sigortaları genellikle tüm sigortalanan çalışan kişilere aynı hakları sunmaktadır. Grup sağlık sigortası anlaşmalı tüm hastanelerde sigorta kapsamında olan durumlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır.

Grup Sigortası Kapsamı Nelerdir?

Çalışan kişilere son derece geniş sağlık hizmeti imkanı sunan grup sağlık sigortası, hem işveren için hem de çalışanlar için avantajlıdır. Grup sağlık sigortası, kurum içerisinde çalışmakta olan her bireye ayrı ayrı sağlık hizmeti sunmaktadır. Çalışan herkesin sağlık sigortasını kullanma hakkı mevcuttur. Çalışılan kurumdan ayrılana kadar herkes grup sağlık sigortası avantajlarından faydalanabilmektedir. Grup sağlık sigortası yaptırmak isteyenler grup sigortasının teminatlarını merak etmektedirler. Grup sağlık sigortasının kapsamı ile bireysel sağlık sigortalarının kapsamı çok benzerdir. Farklı olan tek durum ise, grup sağlık sigortası teminatlarının işveren tarafından belirlenmesidir. İşverenin belirlemiş olduğu limitler ve teminatlar dahilinde grup sağlık sigortası ayrıcalıklarından yararlanılabilmektedir. Grup sağlık sigortasının teminatları şu şekilde belirtilebilir:

    • Evde bakım ve tedavi
    • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavi ve diyaliz tetkikleri
    • Küçük cerrahi operasyonlar
    • Tıbbi gözlem tedavi
    • Ambulans hizmeti
    • Ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon

Grup Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Grup sağlık sigortası hem çalışan kişilerin hem de işverenlerin sağlık giderlerini garanti altına alarak çok sayıda avantaj sunmaktadır. İşletmeler kurum sağlık sigortasının kendi bütçelerine uygun olan paket seçenekleri ve ödeme olanakları ile kendilerine özel bir sağlık planı oluşturabilmektedirler. Şirket sahipleri, çalışanlarına özel sağlık sigortası yaptırırken grup sağlık sigortası avantajlarından faydalanabilmektedirler. Grup sağlık sigortası ile ayrı ayrı sağlık sigortası başvurusu yapılmadan, hızlı bir şekilde poliçe sahibi olunabilmektedir. Tüm çalışanlar tek bir poliçe ile garanti altına alınabilmektedir. Sigortanın kullanımı sırasında çalışanların herhangi bir problem ile karşılaşmaları durumunda İK departmanı, sigorta şirketi ile iletişime geçmekte ve söz konusu sorunu en kısa sürede halletmektedir.

 

Grup sağlık sigortasının bir başka avantajı ise, grup sağlık sigortasının kapsamının kişilerin istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenebilmesi konusudur. Çalışanların sık sık hastalandığı durumlarda, yapılan özel sağlık sigortasında ayakta tedavi teminatının olduğu bir poliçe düzenlenebilmektedir. Kadın sayısının fazla olduğu şirketler ise grup sağlık sigortası poliçelerine doğum teminatını ekleyebilmektedirler. Grup sağlık sigortası ile çalışanların işyerlerine bağlılıkları da artmaktadır. Bu durum ise şirket içi verimliliği olumlu yönde etkilemektedir. İşverenlerin sağladığı imkanlar hem mevcut işinden ayrılan hem de iş arayan kişiler için son derece dikkat çekici unsurlardır. İşverenler çalışanlarına grup sağlık sigortası yaptırdığı takdirde, kendilerine güvende hissetmektedirler. Bu durum da çalışanların iş yerinde kalıcı olmasını sağlamaktadır. 

 

Grup sağlık sigortasının avantajları sayesinde çalışan kişilerin aileleri de sigortalanabilmektedir. Çalışanlar ve aileleri yaşanabilecek herhangi bir sağlık durumunda en iyi şekilde tedavi olacakları için maddi sıkıntı çekebilecekleri dönemleri sıkıntısız biçimde halledebilmektedirler. Çalışanların bireysel sağlık sigortası bulunmakta ise, ek sağlık hizmeti olarak kurumsal grup sağlık sigortası yaptırılabilmektedir. Böylelikle çalışan kişiler sağlık sigortasından en kapsamlı şekilde faydalanabilmektedirler. Grup sağlık sigortası sayesinde çalışanlar hızla iyileşebilmektedirler. Bu da iş gücü kaybının önüne geçilmesini sağlamaktadır. Grup sağlık sigortası sayesinde  kurumlar vergi avantajı sağlamaktadırlar. Şirket sağladığı hizmetler ile prestijini arttırabilmektedir. 

Grup Sağlık Sigortası için Başvuru Nasıl Yapılır?

Grup sağlık sigortası yaptırmak isteyenler “Grup sağlık sigortası için başvuru nasıl yapılır?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Çalışanlar ve aile üyeleri için doldurulmuş olan başvuru formu, işveren tarafından sigorta şirketine iletilmektedir. Başvuru formunun doldurulması sonrasında sigorta şirketi tarafından çalışan kişilerin sağlık beyanları doğrultusunda çeşitli risk değerlendirmeleri yapılmaktadır. Grup sağlık sigortası, sigorta şirketinin başvuruyu kabulü durumunda sigorta priminin tamamını ya da peşinatını tahsil etmektedir. Ödeme yapılması ile aktifleşen grup sağlık sigortası, çalışanın kendisi sigortalanmadan yalnızca çocuklara ve eşlere yapılamamaktadır.

Grup Sağlık Sigortası Prim Ödemelerini Kim Yapar?

Grup sağlık sigortasında ödenmesi gereken prim, çalışan sayısı ile çalışan kişilerin risk faktörlerine bağlı olarak belirlenmektedir. Grubun ortalama risk faktörünün alınmasının ardından sigorta primi belirlenmektedir. Birden fazla kişiye sigorta yapıldığı için ise sigorta şirketi grup indirimi imkanı sağlamaktadır. Grup sağlık sigortasının primini çalışanlar işverenleri ile beraber ödeyebilmekte veya işveren bütün primleri ödemeyi kabul etmektedir. Grup sağlık sigortası primlerini hangi tarafın ödeyeceği tamamen işverenin kararına bağlıdır. 

Tamamlayıcı Grup Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı grup sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) desteği ile özel hastanelerde ayakta ve yatarak tedavi teminatı sunmakta olan bir sigorta türüdür. Bu sigorta çeşidinde özel sağlık sigortasında olduğu gibi katılım payı uygulaması yer almamaktadır. SGK destekli olmasından dolayı tamamlayıcı grup sağlık sigortası prim tutarı, özel sağlık sigortası primlerine göre çok daha avantajlıdır. Kurumsal tamamlayıcı sağlık sigortası, çalışan kişilerin ayakta veya yatarak almak istedikleri sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun limitleri olmaması durumunda devreye girmektedir. Grup tamamlayıcı sağlık sigortası devlet destekli bir sigorta ürünü olduğu için çalışan kişiler bütçelerini zorlamadan istedikleri sağlık hizmetine ulaşabilmektedirler.

Özel Grup Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı grup sigortası dışında bir sigorta ürünü olan özel grup sağlık sigortası da çok sık tercih edilmektedir. Grup özel sağlık sigortası ile işyerindeki çalışan kişilerin herhangi bir olası hastalık veya kaza durumunda meydana gelebilecek sağlık giderleri karşılanmaktadır. İşveren, özel grup sağlık sigortasının kapsamı ve limitleri dahilinde özel sağlık sigortası poliçesini düzenleyebilmektedir. Özel grup sağlık sigortası kapsamı ve limitleri dahilinde özel sağlık sigortası anlaşmalı tüm hastanelerde sağlık hizmeti alınabilmektedir.

 

Tamamlayıcı grup sağlık sigortası ve özel grup sağlık sigortası dışında olan karma grup sigortası da grup sağlık sigortası ürünüdür. Karma grup sağlık sigortasının kapsamı sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Karma grup sigortası, hem tamamlayıcı sağlık sigortası hem de özel sağlık sigortasının aynı sağlık sigortası poliçesine dahil edildiği bir sağlık sigortası planıdır. Çalışan kişiler kendi ihtiyaç ve isteklerine bağlı olarak en uygun teminatları kendileri belirleyebilmektedirler. Bütçelerine en uygun seçenekler ile kendi özel sigorta paketlerini düzenleyebilmektedirler.

Yorumlar kapalı