2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası Yaş Sınırı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası Yaş Sınırı

Sağlık sigortası türlerinden olan tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası, sigortalı kişilerin alacakları sağlık hizmetlerini güvence altına almaktadırlar. Kişiler için büyük güvence olan sigortaların yaş sınırları sigorta şirketlerinin şartlarına göre belirlenmektedir. Sağlık problemlerine karşı geleceklerini güvence altına almak isteyen kişiler, 65 yaş üstü sağlık sigortasının olup olmadığını merak etmektedirler. Sigorta şirketleri tarafından belirlenen sağlık sigortası yaş sınırı genellikle 18 - 64 yaş arası olmaktadır. Ancak 65 yaş üstü sağlık güvencesi sağlayan sigorta şirketleri de bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında, emekli veya çalışan ayrımı olmaksızın, SGK’ya bağlı olunması koşulu ile kişiler sağlık ayrıcalıklarından faydalanabilmektedirler. Yaş sınırı sigorta şirketlerine göre değişebildiği için sigorta şirketinin yaş sınırı sigorta acentelerinden öğrenilmelidir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası Yaş Sınırı

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı bulunan sigortalı kişiler, SGK anlaşması bulunan özel hastanelerde muayene, tahlil, tetkik ve tedavi hizmetleri alabilmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile kişiler, alacakları sağlık hizmetleri için herhangi bir ücret ödemek durumunda kalmamaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan kişiler, özel hastanelerde yaptıracakları tetkik, muayene ve tedaviler için devletin karşılamadığı ek ücreti ödemek ile yükümlü olmaktadırlar. Devlet destekli bir sigorta çeşidi olan tamamlayıcı sağlık sigortasında kişilerin ödemek ile yükümlü oldukları bu ek ücret sigorta şirketleri tarafından karşılanmakta ve kişilerin yüklü tedavi masrafları ödemelerinin önüne geçilmektedir. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri, yaşa bağlı olarak düzenlenmektedir. 60 yaş üstü olan bireylerin sağlık sigortası yaptırabilmeleri bazı yasalar ile belirlenmiştir. Aynı zamanda bu kişilerin sigorta şirketleri tarafından belirlenmiş olan koşullara da uymaları gerekmektedir. Sigorta şirketlerine bağlı olarak tamamlayıcı sağlık sigortası üst yaş sınırı değişebilmektedir. 65 yaş üstü kişilere tamamlayıcı sağlık sigortası yapan sigorta şirketleri de mevcuttur. Ancak yaşa bağlı olarak tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe primlerinde artış olabilmektedir. 

 

Sağlık sigortası türlerinden biri olan özel sağlık sigortasında ise, sigorta sahibi kişiler, bağlı bulundukları sigorta şirketinin anlaşmasının bulunduğu tüm özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerini güvence altına almaktadırlar. Özel sağlık sigortasına sahip kişiler, anlaşmalı özel hastanelerde herhangi bir ücret ödemeden sağlık hizmeti alabilmektedirler. Özel sağlık sigortası poliçesinde belirtilen limitlere ve teminatlara bağlı olarak, kişilerin tüm tedavi masrafı sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Özel sağlık sigortası yaş sınırı sigorta şirketlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte, sigorta şirketleri genellikle 18 - 64 yaş aralığında bulunan herkesin başvurusunu kabul etmektedir. Ancak sigorta şirketlerinin bazıları kronik rahatsızlığı bulunmayan ve poliçesini düzenli olarak yenileyen 70 yaş üstü kişilere de sigorta poliçesi düzenleyebilmektedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaş Sınırı Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan kişiler, SGK anlaşmalı olan tüm hastanelerde yaptıracakları tanı, tahlil, muayene, küçük cerrahi müdahale ve ayakta tedavi hizmetleri için herhangi bir ücret ödememektedirler. Devlet tarafından karşılanmayan sağlık giderleri, sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Böylelikle tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan kişiler, yüklü tedavi masraflarının altına girmekten kurtulmuş olmaktadırlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaş sınırı, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak sigorta şirketlerinin çoğunluğu, 18 ile 64 yaş arasında bulunan kişilere tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenlemektedir. Bazı sigorta şirketleri 65 yaş üstü kişilere de tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenleyebilmektedir. 80 yaşa sigorta yapan sigorta şirketleri de mevcuttur.  Sigorta şirketlerinin yaş sınırları hakkında sigorta acentelerinden detaylı bilgi alınması gerekmektedir. Ancak risk faktörüne bağlı olarak, yaş arttıkça, tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe primlerinde artış yaşanmaktadır. 

Özel Sağlık Sigortası Yaş Sınırı Nedir?

Özel sağlık sigortası bulunan kişiler, sigorta şirketlerinin anlaşmasının bulunduğu tüm özel hastanelerde, özel sağlık sigortası poliçesinde belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde sağlık hizmetleri alabilmektedirler. Anlaşmalı özel hastanelerde yapılan tanı, tetkik, tedavi gibi sağlık hizmetlerinin masrafları bağlı bulunulan sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Yaş ilerledikçe ise bazı sağlık problemleri baş gösterebileceğinden dolayı, kişiler kendilerini güvence altına almak istemektedirler. Ancak sigorta şirketleri, özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler için bazı şartlar belirlemektedirler. Bu şartlardan biri olan yaş sınırı, özel sağlık sigortası poliçesi yapılmadan önce detaylı olarak bilinmelidir. Özel sağlık sigortası yaş sınırı, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterse de, sigorta şirketlerinin belirlediği üst yaş sınırı genel olarak 60’tır. Ancak 18 - 64 yaş arasında bulunan kişilere de özel sağlık sigortası yapılabilmektedir. Sayıları az olsa da, 70 yaş üstü kişilere özel sağlık sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketleri de bulunmaktadır. Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan ve poliçesini düzenli olarak yenileyen, 70 yaş üstü bireyler de özel sağlık sigortalı olabilmektedirler. Ancak yaş arttıkça, risk faktörü de arttığı için poliçe primlerinde artış olmaktadır. 

18 Yaş Altı Kişiler İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Çocuklarına sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler, “18 yaş altı kişiler için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılır mı?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası 18 yaş altındaki kişilere de yaptırılabilmektedir. Sigorta şirketleri, 18 yaş altında bulunan kişiler için yanlarında sağlıklı bir kişi ile beraber ya da yaş sınırı olmaksızın 0 ile 18 yaş aralığında olan kişileri de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına almaktadır. Sigortayı yaptırmanın koşulu ise, SGK’nın aktif durumda olmasıdır. SGK durumu aktif değilse, sigorta primlerinin ödemesi yapılarak SGK aktifleştirilebilmektedir. 18 yaş altı çocuklar aileleri tarafından sisteme dahil edilebilmektedirler. 

60 Yaş Üzeri Kişiler İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sigorta şirketleri tarafından 60 yaş üstü kişilere de tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenlenebilmektedir. Ancak sigorta şirketleri tarafından 60 yaş ve üstü, riskli grup olarak görülmektedir. Bu nedenle birçok sigorta şirketi tamamlayıcı sağlık sigortası yaş sınırını 55 ile sınırlandırmaktadır. 65 yaş üstü tamamlayıcı sağlık sigortası primlerinde artış olmaktadır. Ancak kişilerin geçmişte geçirmiş oldukları hastalıklar, sigorta kapsamına alınmamaktadır. Sigorta yaptırmadan önce sigorta acentelerinden üst yaş sınırının öğrenilmesi faydalı olmaktadır.

18 Yaş Altı Kişiler İçin Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, çeşitli risk durumlarına ve sağlık problemlerine karşı ekonomik olarak güvence vermeyi planlayan bir sigorta çeşididir. Bu nedenle sigorta şirketleri, sigorta poliçesi başlatmak isteyen kişiler için yaş sınırı koymaktadırlar. Özel sağlık sigortası yaş sınırı, sigorta şirketlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Çocukları için özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen aileler, 18 yaş altında bulunan çocukları için sağlık poliçesi başlatabilmektedirler. Ancak 18 yaş altında bulunan kişiler, anne ve babalarının mevcut poliçeleri üzerinden güvence altına alınabilmektedirler. Bunun yanı sıra yalnızca çocuklara yönelik özel sağlık sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketleri de bulunmaktadır. 

60 Yaş Üzeri Kişiler İçin Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası yaş sınırı, sigorta şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Bazı sigorta şirketleri 65 yaş üstü kişilere özel sağlık sigortası poliçesi düzenlemezken, kimi sigorta şirketleri ise belirli primler dahilinde 65 yaş üstü kişilere de özel sağlık sigortası poliçesi düzenlemektedirler. Ancak 65 yaş üstü bireyler sigorta şirketlerine göre risk grubunda bulunmaktadırlar. Bu nedenle 65 yaş üstü özel sağlık sigortası fiyatlarında artış olmaktadır. Özel sağlık sigortası poliçesi düzenlenirken üst yaş sınırının öğrenilmesi gerekmektedir.Yorumlar kapalı