2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Muafiyetli Kasko Nedir? Muafiyetli Kaskonun Özellikleri Nelerdir?

teklif al
Muafiyetli Kasko Nedir? Muafiyetli Kaskonun Özellikleri Nelerdir?

Araçlarına kasko sigortası yaptırmak isteyen kişilerin sıklıkla karşılaştığı kavramlardan biri muafiyet olmaktadır. Kasko sigortası yaptıracaklar, “Muafiyet ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Sigorta sözleşmelerinin en önemli parçası durumunda olan muafiyet, riskin poliçe sahibi kişi ile sigorta şirketi arasında paylaşılma durumuna denilmektedir. Sigortada muafiyet ya da muafiyetsiz kasko hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin araştırdıkları konulardan biri de sigortada muafiyet çeşitleri olmaktadır. Muafiyetli kasko uygulamasında iki farklı yöntem bulunmaktadır. Kişiler bu yollardan seçim yapabilmektedirler. 

Muafiyetli poliçeler sigorta şirketleri tarafından hazırlanmaktadır. Kişiler kendilerine en uygun poliçenin muafiyetli mi yoksa muafiyetsiz mi olması gerektiğine karar verebilmek için bazı detayları bilmeleri gerekmektedir. Muafiyetli kaskolar genellikle şehir içinde araçlarını çok sık kullanmayan kişiler tarafından tercih edilmektedir. Aracı sık kullanmak aracın şehir içinde daha fazla risk faktörü altında olması anlamına geldiği için muafiyetli kaskolar yerine standart kaskolar kullanılmaktadır.

Muafiyetli Kasko Nedir?

Muafiyetli kasko, diğer adı ile “kasko muafiyeti” olarak bilinmektedir. Sigorta muafiyeti ne demek? sorusuna verilecek yanıt, sigorta poliçesi düzenlenirken sigortalı kişinin ve sigorta şirketinin birlikte anlaşarak karar verdikleri muafiyet oranının etkisi ile kasko poliçesi ücretine uygulanan indirimdir olmaktadır. Sigortalı kişi, kasko poliçesi kapsamında meydana gelen hasarın yol açtığı zararın bir kısmını ödemeyi üstlenmektedir. Sigorta şirketleri, muafiyetli kasko poliçesinde hasar ödemesi yaparken sigorta poliçesinde belirlenmiş olan muafiyet oranını düştükten sonra kalan kısmı esas olarak almaktadır. Belirlenen bu muafiyet oranı ise sigortalı kişinin kendisi tarafından ödenmektedir. İki tarafın da ödeme yapması durumu, söz konusu kasko türünü diğer standart kasko çeşitlerinden ayırmaktadır. Muafiyetsiz kasko poliçesinde hasar durumu oraya çıkığında ödemeyi yalnızca sigorta şirketi yapmaktadır. Bu sebeple muafiyetsiz kasko poliçeleri muafiyetli kasko poliçelerine göre daha yüksek rakamlarda olabilmektedir. 

Muafiyetli Kaskonun Özellikleri Nelerdir?

Kasko poliçelerinde yazan kasko muafiyeti miktarının ne kadar olduğu, herhangi bir hasar durumunda hangi tarafın ne kadar ödeyeceğini bilmek açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü muafiyetli kasko poliçelerinde sigorta şirketleri, kasko poliçesinde belirlenmiş olan muafiyet oranını düştükten sonra hasar tutarının kalan kısmını ödemektedir. Söz konusu hasarın muafiyet oranı kadar olan kısmı sigorta sahibi kişi tarafından karşılanmaktadır. Dolayısıyla standart kasko ile muafiyetli kasko arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Muafiyetli kaskoda, araçta meydana gelen hasarı gidermek için iki tarafın ödeme yapması gerekmektedir. Bu nedenle de muafiyetli kaskolar standart kaskolara göre çok daha uygun fiyatlı olmaktadır. Muafiyetsiz kaskoda, meydana gelen hasar yalnızca sigorta şirketi tarafından karşılanacağından, primler daha yüksek olmaktadır. 

Kişiler, cam hasarlarında muafiyet uygulanmayacaktır ne demek? sorusuna yanıt aramaktadırlar. Muafiyetli kasko cam değişiminde cam kırılması hasarında anlaşmalı cam servislerinden alınan hizmetlerde cam kırılması muafiyeti uygulanmamaktadır. Ayrıca muafiyetli kaskonun özelliklerinden biri de ÖTV muafiyeti olmaktadır. Türkiye’de araç satın almak isteyen vatandaşlara ÖTV muafiyetli araç kaskosu yapılmaktadır.

Muafiyetli Kasko Nasıl Uygulanır?

Kişiler, muafiyetli kaskonun nasıl uygulandığını merak etmektedirler. Kasko poliçelerinde muafiyet indirimi iki şekilde uygulanmaktadır. İlk uygulama tenzili muafiyet uygulamasıdır. Bu uygulama sigorta bedelinden %1, %2, ya da %3 gibi belirli bir oranın poliçeden muaf tutulması anlamına gelmektedir. Araçta herhangi bir hasar oluşması durumunda, belirli bir zarar ortaya çıkmakta ve muafiyetli kaskoda bu zararın sigorta poliçesinde tam olarak ne kadarına karşılık olarak geldiği hesaplanmaktadır. Poliçe hazırlanırken, muafiyet bedeli %2 olarak belirlenmiş ise, herhangi bir hasar durumunda sigorta bedelinin %2’sini aşmayan hasarlar sigortalı kişi tarafından ödenmektedir. %2’yi aşan kısım ise sigorta şirketi tarafından ödenmektedir. Kasko cam muafiyetinde de bu oran uygulanmaktadır. Bu oran sigorta sahibi kişi ile sigorta şirketi tarafından karşılıklı anlaşılarak verilmektedir. Oranın sigorta poliçesine yazılı olarak geçirilmesi de önemli bir husustur. 

Muafiyetli kasko uygulamasında bir diğer uygulama ise belirli bir bedel üzerinden muafiyet uygulaması olmaktadır. Söz konusu uygulama, sigorta bedeline ve yüzde oranına bağlı olmaksızın sabit bir bedel üzerinden gerçekleştirilen muafiyeti ifade etmektedir. Muafiyetli kasko poliçesinde 500 TL'lik bir sınır belirlendi ise, hasar bedelinin bu tutarı aşıp aşmadığı kontrol edilmektedir. Hasar bedelinin söz konusu tutarın altında kaldığı durumda sigorta sahibi kişi ödemeyi gerçekleştirmektedir. Ancak 500 TL’yi aşan kısımlar sigorta şirketleri tarafından ödenmektedir.

Muafiyetli Kaskoyu Kimler Tercih Edebilir?

Araçlarına kasko sigortası yaptırmak isteyen kişiler, muafiyetli kasko mu yoksa muafiyetsiz kasko mu tercih edilmeli sorusuna yanıt aramaktadırlar. Kasko sigortası yaptıracak kişilerin öncelikle aracın şehir içinde ne sıklıkla kullanıldığını düşünmeleri ve kasko sigortasında mini hasar teminatının olup olmadığını sorgulamaları gerekmektedir. Çünkü şehir içinde sıklıkla kullanılan araçların hasar görme ihtimalleri çok daha fazla olmaktadır. Kaskoda muafiyet uygulamasında muafiyet sınırını aşmayan hasar bedellerini araç sahibi ödemektedir. Bu nedenle kişilerin karar vermeden önce aracın kullanım sıklığını gözden geçirmeleri faydalı olmaktadır.

Bir diğer önemli unsur ise, mini hasar teminatı olmaktadır. Ufak hasarlarda kasko sigortasını bozdurmadan yaptırılmakta ve hasarsızlık indirimi etkilenmeden zarar karşılanmaktadır. Araç sahibi kişinin kasko sigortasında mini onarım teminatı bulunmakta ise, ufak hasarlar kasko tarafından karşılanmaktadır. Böylece söz konusu teminat sayesinde araç sahibi olan kişi ufak hasarların masrafını ödemekle yükümlü olmamaktadır. Bu nedenle kaskoda muafiyet uygulamas daha rahat biçimde tercih edilebilmektedir. Araç riskli şehir içi koşularında fazla kullanılmamakta ve kasko poliçesinde mini hasar teminatına yer verilmekte ise muafiyetli kasko seçeneği gönül rahatlığı ile tercih edilebilmektedir. 

Muafiyetli Kaskonun Avantajları Nelerdir?

Muafiyetli kaskonun avantajları şu şekilde belirtilebilir:

  • Muafiyetli kaskolar, muafiyetsiz kaskolara göre daha uygun fiyatlıdır.
  • Sigortalı kişi ile sigorta şirketinin birlikte kararlaştırdıkları muafiyet tutarları ne kadar yüksek ise kasko poliçesi prim ödemeleri de o oranda düşmektedir.
  • Muafiyetli kasko ürününde ufak hasarlarda araç sahiplerine esneklik sağlanmaktadır. Çeşitli prosedürleri gerçekleştirmek yerine araç istenilen yerde tamir edilebilmektedir.
  • Meydana gelen küçük hasarların ödemesi sigortalı kişi tarafından yapılmaktadır. Ancak araçta büyük hasarlar meydana geldiğinde, araç sahibinin bütçesi garanti altına alınmaktadır.
  • Muafiyetli kasko hasarsızlık indirimini etkilememektedir.

Muafiyetli Kasko Ne Demek? 

Araçlarına kasko sigortası yaptırmak isteyen kişiler, “Muafiyetli kasko ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Muafiyetli kasko ile standart kasko arasında farklılıklar bulunmaktadır. Araçta meydana gelen hasarın bir miktarının sigorta sahibi kişi tarafından karşılandığı kasko ürününe “muafiyetli kasko” adı verilmektedir. Trafikte meydana gelen yaralanmaların, kazaların ve maddi hasarların en aza indirilmesini sağlayan ve kasko sigortası ile birlikte anılan bir kavram olarak muafiyetli kasko, standart kaskolara göre daha uygun fiyatlıdır. 

Muafiyetsiz Kasko Ne Demek?

Araçlarına sigorta yaptıracak kişiler, “Sigortada muafiyet yoktur ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Muafiyetler, sigorta sözleşmelerinin en önemli parçaları durumundadır. Riskin poliçe sahibi kişi ile sigorta şirketi arasında paylaşılma şekline muafiyet adı verilmektedir. Poliçeden düşülebilir muafiyet miktarı ne kadar fazla ise, sigorta poliçesi primleri de o kadar düşük olmaktadır. Bu nedenle muafiyetli kasko ücretlerinin standart kasko fiyatlarından daha uygun fiyatlı olduğu söylenebilmektedir. 

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla en uygun kasko fiyatlarını sorgulamak için hemen teklif alın!

Yorumlar kapalı