2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Poliçe Nedir? Poliçe Türleri Nelerdir?

Poliçe Nedir? Poliçe Türleri Nelerdir?

Sigorta yaptırmak isteyen kişilerin yanıtını aradıkları konulardan en önemlisi “Poliçe ne demek?” olmaktadır. Sigorta şirketleri ile sigortalı kişiler arasında karşılıklı güven ilişkisine dayalı olarak sunulan hizmet koşullarının detaylı olarak belirtildiği belge “sigorta poliçesi” olarak adlandırılmaktadır. Sigorta poliçeleri, kişileri, poliçede belirtildiği süre boyunca karşılaşabilecekleri çeşitli risk durumlarına karşı korumaktadır. Sigorta türlerine göre poliçe özellikleri değişiklik gösterebilmektedir. Poliçe örneklerine kişiler internet üzerinden ulaşabilmekte ve inceleme yapabilmektedirler. Sigorta poliçesine sahip kişiler, e-devlet üzerinden poliçe no ile poliçe sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. 

Poliçe Nedir?

Sigorta şirketleri tarafından karşılıklı güven ilişkisine dayalı olarak sunulmakta olan hizmet koşullarının detaylı bir şekilde belirtildiği yazılı belgeye “sigorta poliçesi” adı verilmektedir. Sigorta şirketinin sağladığı güvence, belirli bir prim karşılığında sigortalı olan kişiye sunulmaktadır. Sigorta şirketi ve sigortalı kişi arasındaki anlaşmada, sigorta şirketinin sorumlulukları ile sigortalı kişinin sahip oldukları hakların detaylı bir biçimde yazılı olarak teminat altına alınması ve sigortalı kişinin hangi durum ve koşullarda geçerli olduğunun açık ve detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketinin sunduğu söz konusu hizmeti takip eden 24 saat içerisinde bütün bilgilerin yer aldığı sigorta poliçesi, sigorta yaptırmak isteyen kişiye temin edilmelidir. 

Sigorta poliçesi, sigorta şirketi ile sigortalı kişi arasındaki güven ilişkisinin sürdürülmesi konusunda çok önemli bir role sahiptir. Sigorta poliçelerinin kapsamı, sigorta çeşidine bağlı olarak değişebilmektedir. Ancak sigorta poliçesinin geçerli olabilmesi için belirli bir formatta düzenlenmesi gerekmektedir.

Poliçe düzenlemesi yapmak isteyenler internet üzerinde poliçe örneği görüntüleyebilmekte ve poliçe hesaplama işlemlerini yapabilmektedirler.  

Poliçe Türleri Nelerdir?

Sigorta poliçelerinin kapsamı sigorta çeşitlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Farklı dayanak noktalarına göre sınıflandırılabilen sigorta poliçeleri; toplumsal risklere yönelik, devlet tarafından uygulanan sosyal sigortalar ile birlikte kişilerin sigorta şirketlerinden zorunlu ya da isteğe bağlı olarak satın aldıkları sigorta türleri olmak üzere düzenlenebilmektedir. Özel sigortalar, hayat koşulları içerisinde kişilerin karşılaşabilecekleri risk durumlarına bağlı olarak düzenlenmektedir. Risk transfer aracılığı niteliği taşıyan bu sigorta çeşitlerinden zorunlu olanlar ise kanunlar ile de belirtilmiş olan zorunlu trafik sigortası ile zorunlu deprem sigortası olmaktadır. 

Trafik poliçesi ve zorunlu DASK poliçesi sigorta şirketlerine göre farklılık göstermemektedir. Yasal olarak belirlendiği için sigorta poliçeleri herkese aynı teminatları sunmaktadır. Bu tür sigorta poliçelerinin kapsamları özel ve genel şartlar ile belirlenmiştir. Zorunlu trafik sigortası ile zorunlu deprem sigortası dışında kişiler kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı sigorta poliçeleri de yaptırabilmektedirler. Konut sigortası, özel sağlık sigortası, araç kasko sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası, seyahat sağlık sigortası, cep telefonu sigortası, elektronik cihaz sigortası, doğum sigortası ve hayat sigortası gibi sigorta türlerinin poliçeleri farklı ihtiyaçlara göre şekillendirilebilmektedir.

Poliçe Nasıl Kesilir?

Sigorta çeşitlerinin hepsinde karşılıklı güven ilişkisinin simgesi niteliğinde olan sigorta poliçeleri düzenlenmektedir. Sigortalama süreci, sigorta türüne bağlı olarak ihtiyaç duyulan bilgilerin yanı sıra sigorta poliçesinde zorunlu şekilde yer alması gereken kişisel ve temel bilgilerin eksiksiz bir biçimde sigorta şirketine ulaştırılması ile başlatılmaktadır. Sigorta şirketi ise sigortalanacak kişinin hizmet talebini takip eden 24 saat içerisinde sigorta poliçesini hazırlayarak sigortalı kişiye teslim etmekle yükümlü olmaktadır. Zamanında ulaştırılmayan sigorta poliçeleri ile ilgili yaşanabilecek olan hukuki problemlerin tümü sigorta şirketine ait olmaktadır. Sigorta şirketi ile sigortalanacak kişinin sigorta poliçesinde bulunan teminatlar konusunda karşılıklı anlaşmaya varılması gerekmektedir. Karşılıklı varılan anlaşmanın ardından sigorta poliçesi onaylanarak imzalanmaktadır. Sigorta poliçesi düzenlemesi kanunlara uygun bir şekilde yapıldığında, sigorta poliçesinin geçerlilik süresi de başlamaktadır. 

Poliçe Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sigorta poliçesi sorgulama işlemleri internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. E-devlet üzerinden veya Sigorta Bilgi Merkezi’nin resmi internet sitesi üzerinden poliçe numarası ile giriş yapılarak poliçe bilgilerine ulaşılabilmekte ve poliçe sorgulama ile poliçe yenileme işlemleri yapılabilmektedir. Poliçe sorgulama işlemleri tüm sigorta türlerinde yapılabilmektedir. Sorgulanacak olan sigorta Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ise, e-devlet veya Sigorta Bilgi Merkezi’nin resmi internet sitesinden DASK poliçe sorgulama işlemleri yapılabilmekte ve poliçe süresinin ne zaman sona ereceği öğrenilebilmektedir. 

Poliçe Ne İşe Yarar?

Farklı sigorta türleri için düzenlenebilen sigorta poliçelerinin kapsamı, sigorta türünün ne olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Sigorta poliçeleri kişilerin yaşam süreleri boyunca karşılaşabilecekleri çeşitli risk durumlarına karşı kişileri güvence altına almayı sağlamaktadır. Sigorta hizmeti alınan sigorta şirketi, sigortalı kişiye sigorta poliçesinin geçerlilik süresi içerisinde karşılaşılabilecek risk durumlarına karşı sigorta poliçesinde belirtilen genel ve özel şartlara uyan durumlarda belirli teminatlar sağlamaktadır. Sigorta poliçeleri çok çeşitli türler içermektedir. Konut sigortası, sigortalı kişinin konutlarını veya iş yerlerini sigorta poliçesinde belirtilen teminatlar dahilinde koruma altına alırken, özel sağlık sigortasında ise sigortalı kişinin ayakta ve yatarak tedavi giderleri sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Sigorta poliçesi kişilerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik seçebilecekleri ek teminatlar ile genişletilebilmektedir.

Abonman Poliçe Nedir?

Abonman poliçe, herhangi bir olası durumda, yangın, hırsızlık ve nakliyat sigortalarında uygulanmakta olan bir sigorta çeşididir. Hırsızlık ve yangın sigortalarında abonman poliçe, mal ve miktarı devamlı olarak değişmekte olan veya eksilen ya da artan endüstriyel ve ticari işletmeler için tasarlanmaktadır. 

Esnek Poliçe Nedir?

Az kullanılan araçlar veya yüksek sigorta primleri nedeniyle kasko sigortası yaptırmak istemeyen ancak aynı zamanda sigorta güvencelerini devam ettirmek isteyen kişiler “esnek poliçe” yaptırabilmektedirler. 

Sınırsız Poliçe Nedir?

Sınırsız poliçelerde karşı tarafa verilen hasarın boyutunun ne olduğu farketmeksizin sigortalı kişinin herhangi bir masraf ödemesine gerek kalmamaktadır. 

Kısmi Poliçe Nedir?

Kısmi hasarlar, maddi değeri bulunan ve bu nedenle sigortalanan gayrimenkul, eşya, mal ya da aracın çeşitli durumlar nedeni ile zarar görmeleri sebebi ile oluşmaktadır. Kısmi hasar durumlarında sigortalanan nesnenin tamamı kullanılamaz hale gelmemektedir. Herhangi bir trafik kazasının ardından otomobilde tamirat ile giderilebilecek hasarların meydana gelmesi kısmi hasar kapsamına girmektedir. Aynı şekilde deprem sonucunda binanın yüzeyinde oluşan dökülmeler ve çatlaklar da kısmi hasar kapsamına girmektedir. Kısmi poliçe türleri ise; eşya sigortası, sorumluluk sigortası, nakliyat sigortası, ferdi kaza sigortası ve ev sigortasıdır. 

Paket Poliçe Nedir?

Yangın sigortası ve ek rizikolara ilave olarak kaza sigortası risklerini de kapsamına alan sigorta poliçelerine “paket poliçe” adı verilmektedir. Sigortalı kişiler, paket poliçeler ile kendi istek ve ihtiyaçlarına göre olan teminatlar ile daha kapsamlı bir sigorta poliçesine sahip olmaktadırlar. Sigorta poliçesinin kapsamı daha geniş olduğundan, kişiler daha fazla risk durumuna karşı koruma altına alınmaktadırlar.

Kati Poliçe Nedir?

Kati poliçe nakliyat sigortaları arasında yer almaktadır. Nakliyat ve sevk tarihi, sefer, değer ve araç verileri bulunmakta ise, kati poliçe düzenlenmeleri yapılmaktadır. 

Eksik Poliçe Nedir?

Poliçe zorunlu unsurları unutulan, keşidecinin lehtara verdiği anda zorunlu unsurları eksik kalmış olan senetlere “eksik poliçe” adı verilmektedir. Eksik poliçeler, geçerli poliçe niteliğinde olmamaktadırlar. Bu tür poliçelerde, mevcut eksikliğin daha sonra tamamlanmasına izin verilmemektedir.

Muafiyetli Poliçe Nedir?

Muafiyetli sigorta, “kasko muafiyeti” olarak bilinmektedir. Sigorta poliçesi düzenlenirken sigorta şirketi ve sigortalı kişinin anlaşmalı olarak karar verdiği muafiyet oranının etkisi ile kasko poliçesi fiyatına uygulanmakta olan bir indirimdir. 

Açık Poliçe Nedir?

Açık poliçe, tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış olan poliçelerdir. Açık poliçede, senedin poliçe olduğunu belirten bir ibare ve keşidecinin veya kabul eden muhatabın imzasının bulunması gerekmektedir.

Şartlı Poliçe Nedir?

Türk Ticaret Kanunu tarafından esas olarak düzenlenen kambiyo senedi poliçedir.

Yorumlar kapalı