2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Sigorta Nedir? Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Sigorta Nedir? Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Belirli bir prim karşılığında kişileri olası olumsuz durumlara karşı koruyan ve geleceklerini güvence altına alan teminatlar bütününe “sigorta” adı verilmektedir. Türkiye’de çok sayıda sigorta türü bulunmaktadır. Bu sigortaların bazıları yasalar tarafından kişilere zorunlu tutulmuş ve yaptırılmamaları durumunda ise cezai yaptırımlar bulunmaktadır. Kişisel isteğe bağlı, özel sigorta çeşitlerinden olan seyahat sigortası, hayat sigortası, konut sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortası gibi sigortalar ise kişilere büyük güvence sağlayan ancak yaptırılmaması halinde cezai yaptırımları bulunmayan sigorta çeşitleridir. Sigorta yaptırmak isteyen kişiler “Sigortalı ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Sigortalı kişiler belirli bir prim karşılığında karşılaşabilecekleri risk durumlarına karşı geleceklerini güvence altına alan kişileri ifade etmektedir. Sigorta yaptırmadan önce özel sigorta özellikleri ile sigorta ile ilgili bilgilerin bilinmesi kişiler için faydalı olmaktadır. 

Sigorta Nedir?

Geleceklerini güvence altına almak için sigorta çeşitlerini araştıran kişiler, “Sigorta ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Belirli bir prim karşılığında gelecekte yaşanabilecek olumsuz durumların güvence altına alındığı sözleşmeler bütününe “sigorta” adı verilmektedir. Sigorta sözleşmeleri, sigorta şirketleri tarafından sunulmaktadır. Bu güvence kapsamında sigorta sahibi olan kişinin olumsuz risk durumlarında karşılaşabileceği maddi zararlar karşılanmaktadır. Kişiler ani ve beklenmedik risk durumlarına karşı alacakları tedbirler ile kendilerini maddi ve manevi anlamda güvende hissetmektedirler. 

 

Sigorta şirketi ile kişiler arasında imzalanan yazılı anlaşmaya ise “poliçe” adı verilmektedir. Sigorta poliçelerinin kapsamı sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle sigorta poliçesi kapsamında sunulan teminatların detayları ve primler detaylı olarak incelenmelidir. Sigorta yaptırmak isteyen kişinin istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilen sigorta poliçesi, sigorta şirketi ile sigortalı kişi arasındaki anlaşmayı ifade etmektedir. Sigorta poliçesi ana teminatların yanına eklenen ek teminat seçenekleri ile genişletilebilmekte ve çeşitli risk durumlarına karşı sigortalı kişileri korumaktadır. 

Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Sigorta çeşitleri ile sigortalı kişilerin arabalarını, evlerini, sağlıklarını, cep telefonlarını, elektronik cihazlarını ve eşyalarını garanti altına alabilmektedirler. Sigortalar; zorunlu olan sigorta türleri ve isteğe bağlı sigortalar olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. Oto sigorta çeşitlerinden biri olan “trafik sigortası” tüm araç sahipleri tarafından zorunlu olarak yaptırılması gereken bir sigorta çeşididir. Yasa kapsamında zorunlu tutulduğu için yaptırılmadığı takdirde cezası bulunmaktadır. Trafik sigortası kapsamında sigortalı kişilere birçok güvence sunulmaktadır. Trafik sigortası ile trafikteki olası bir kaza durumunda sigortalı kişinin aracında, karşı taraftaki araçta veya üçüncü kişilerde oluşabilecek hasarlar sigorta poliçesinde belirtildiği şekilde sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Sigortalar hayat dışı olarak da yapılabilmektedir. Hayat dışı sigorta türleri olan tarım sigortası, yangın sigortası, araç sigortası gibi sigortalarda maddi hasarlar sonucunda kişilere tazminat verilmektedir. 

 

Zorunlu sigorta türlerinden biri de ev sigorta çeşitlerinden biri olan Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) olmaktadır. 1999 yılında Gölcük’te gerçekleşen depremin ardından tüm konut sahipleri için zorunlu tutulan Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), deprem ve depremin sebep olduğu yer kayması, sel, infilak ve su baskını gibi doğal afet türlerine karşı konutları güvence altına almaktadır. DASK sigortası kapsamında, sigortalı kişilere olası bir deprem veya depremin neden olduğu durumlarda konutlarının zarar görmesi halinde sigorta şirketleri tarafından ödeme yapılmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortası, konut sigortası, doğum sigortası, eşya sigortası, seyahat sigortası, eğitim sigortası ve ferdi kaza sigortası gibi sigorta türleri ise yaptırılması zorunlu olmayan sigorta türleri arasında yer almaktadır.

Sigorta Nasıl Yapılır?

Sigorta şirketleri ile kişiler arasında yapılan anlaşmalar bütünü olan sigorta çeşitleri, sigorta şirketleri ve bankalar aracılığı ile yapılabilmektedir. Sigorta yaptırmadan öne kişilerin sigorta poliçelerinde belirtilen detaylara, teminatlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü sigorta çeşitlerinin teminatları sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Sigorta türleri internet üzerinden online olarak da yapılabilmektedir. Kişiler kendi istek ve ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri ek teminatları sigorta poliçelerine ek primler ile ekletebilmektedirler. Sigorta teminatları ve sigorta primleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için sigorta acentelerine başvurulması gerekmektedir. 

 

Sigorta Ne İşe Yarar? Sigorta, gerçekleşmesi muhtemel durumlar ile karşılaşıldığında poliçe kapsamında belirtildiği şekilde hasarların giderilmesini sağlamaktadır. Sigortalı kişiler böylelikle büyük maddi yıkımlar altına girmemekte ve garanti altına alınmaktadırlar. Katılımcı sayısına bağlı olarak riskin paylaşıldığı kişi sayısı da doğrudan değişebildiği için bir seferde büyük tutarların ödenmesine gerek kalmamaktadır. Sigorta hem kişilere hem de kurumlara büyük maddi ve manevi güvence sağlamaktadır. Aynı zamanda sigorta, girişimciliğin teşviki konusunda da önem taşımaktadır. Sigortanın faydalarından biri de geleceğin net bir biçimde planlanmasına yardımcı olmaktadır. Herhangi bir risk durumunda poliçede belirtildiği şekilde tüm hasarlar karşılanmakta ve sigortalı kişilerin büyük maddi yıkımlar yaşamaları da önlenmektedir.

Sigorta Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Sigorta yaptırmak isteyen kişilerin bazı noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir. Sigorta poliçesinin kapsamı büyük önem taşımaktadır. Kişiler kendi istek ve ihtiyaçlarına en uygun poliçe kapsamını oluşturabilmektedirler. Sigorta poliçesi kapsamı sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Sigortaların kapsamları genel şartlar ile ifade edilmektedir. Sigorta yaptırılmadan önce sigorta kapsamına dahil olan durumlar ile kapsam dışı durumların iyice bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise sigorta primleridir. Sigorta primleri de sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle kişiler kendi bütçelerine en uygun sigorta poliçesini yaptırmak için sigorta acenteleri ile iletişime geçebilmektedirler.

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?

Kişilerin isteğine bağlı olarak prim ödeyerek uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigorta uygulamasına isteğe bağlı sigorta adı verilmektedir. İsteğe bağlı sigorta uygulamasından yararlanan kişiler uzun vadede belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda, hayatları süresince kendilerini, vefat durumunda ise hak sahiplerini sigorta yardımlarından isteğe bağlı sigortalılık yolu ile yararlanma hakkı kazanmaktadırlar.

İsteğe Bağlı Sigortalar Nelerdir?

Sigortanın önemi konusunda araştırma yapan kişiler “İsteğe bağlı sigorta ne demek?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödeme yolu ile uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası çeşitlerine tabi olmalarını sağlayan sigortalara isteğe bağlı sigortalar adı verilmektedir. İsteğe bağlı sigortalar kamu otoriteleri tarafından kişilere zorunlu tutulmamaktadır. İsteğe bağlı sigorta çeşitleri ve özellikleri şöyle belirtilebilir:

Zorunlu Sigorta Nedir?

Sigorta türlerinin sınıflandırılması zorunlu ve isteğe bağlı sigortalar olarak yapılmaktadır. Sigorta türlerinin varlığı “Zorunlu sigorta ne demek?” konusunu gündeme getirmektedir. Zorunlu sigortalar, hem sigorta sahibini hem de üçüncü şahısları çeşitli risk durumlarına karşı güvence altına almak ve kamu güvenliğini korumak için yasal mecburiyeti bulunan sigorta poliçeleridir. Türkiye’de yaptırılması yasalar ile zorunlu hale getirilen sigorta türleri bulunmaktadır. Yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada zorunlu sigortalar mevcuttur. Yasalar ile zorunlu hale getirilen zorunlu sigortalar yaptırılmadıkları takdirde devlet kuruluşları çeşitli yaptırımlar uygulayabilmektedir. 

Zorunlu Sigortalar Nelerdir?

Zorunlu sigorta türleri olarak zorunlu deprem sigortası ve araç sigorta çeşitlerinden trafik sigortası, adı en çok bilinen sigorta türleri arasında bulunmaktadır. Ancak bu iki sigorta türü dışında çok sayıda alanda kullanılan sigorta çeşidi mevcuttur. Yalnızca bireysel güvenliğin değil, kamusal güvenliğin de kontrol altında tutulmasını sağlayan zorunlu sigortalar, kamusal güvenliği koruma amacı ile ortaya çıkmış olan sigortalardır. Zorunlu sigortaların yaptırılmaması durumunda bazı yasal düzenlemeler devreye girmektedir. Türkiye’de rizikolar bakımından sigorta türleri arasında yaptırılması zorunlu sigorta çeşitleri şöyle belirtilebilir:

    • Zorunlu Deprem Sigortası
    • Trafik Sigortası
    • Yeşil Kart
    • Ferdi Kaza Sigortası
    • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
    • Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
    • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
    • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
    • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
    • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
    • Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
    • Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
    • Zorunlu Paket Tur Sigortası

 

Yorumlar kapalı