2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Ayakta Tedavi Teminatı Nedir? Ayakta Tedavi Teminatı Neleri Kapsar?

Ayakta Tedavi Teminatı Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası, sağlık sigortası ürünleridir. İki sigorta türünde de ayakta tedavi ile yatarak tedavi teminatı bulunmaktadır. Ancak “ayakta tedavi teminatı” ile “yatarak tedavi teminatı”nın neleri kapsadığı sigorta yaptırmak isteyen kişilerin merak ettiği konulardan biri olmaktadır. Sağlık poliçeleri kapsamında bulunan ayakta tedavi teminatı, sigortalı kişilerin 24 saati aşmayan sağlık hizmetlerinde kullanabilecekleri bir teminat türüdür. 24 saati aşan durumlarda ise poliçe kapsamındaki yatarak tedavi teminatı devreye girmektedir. Hem tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinde hem de özel sağlık sigortası poliçesinde sigorta şirketlerine göre ayakta tedavi ve yatarak tedavi limitleri değişik gösterebilmektedir. Kişiler, kendi istek ve ihtiyaçlarına en uygun poliçe teminatlarını ve poliçe limitlerini kendileri belirleyebilmektedirler. 

Ayakta Tedavi Teminatı Nedir?

Hem tamamlayıcı sağlık sigortası hem de özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilerin sıklıkla karşılaştığı kavramlardan biri “ayakta tedavi teminatı” olmaktadır. Sağlık sigortaları ile ilgili araştırma yapan kişiler, “Ayakta tedavi ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Sağlık sigortaları türlerinden olan tamamlayıcı sağlık sigortasında ve özel sağlık sigortasında bulunan ayakta tedavi teminatı, 24 saati aşmayan ve hastanede yatmayı gerektirmeyen durumlarda kullanılabilen bir teminattır. Sağlık sigortası türlerinde ayakta tedavi kapsamında doktor muayenesi, laboratuvar tetkikleri, mr, endoskopi, röntgen ve ileri tanı yöntemlerine dair tüm giderler ayakta tedavi kapsamında sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Sigortalı kişiler, sağlık sigortalarının ayakta tedavi kapsamında aldıkları sağlık hizmetlerinde herhangi bir ücret ödemekle yükümlü olmamaktadırlar. Sağlık sigortalarının ayakta tedavi teminatı limitleri dahilinde tüm sağlık masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. 

Ayakta Tedavi Teminatı Neleri Kapsar?

Hem tamamlayıcı sağlık sigortasında hem de özel sağlık sigortasında ayakta tedavi teminatının belirli bir limiti bulunmaktadır. Ayakta tedavi kapsamındaki teminatlara sahip olan sigortalı kişiler, anlaşmalı özel hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmamaktadırlar. Tüm sağlık giderleri sigorta şirketleri tarafından ödenmektedir. Sağlık sigortalarında ayakta tedavi kapsamında yer alan durumlar sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi kapsamındaki teminatlar ise; doktor muayenesi, röntgen, laboratuvar hizmetleri, fizik tedavi ve ileri tanı yöntemlerine ait giderlerdir. Söz konusu sağlık hizmetlerinin masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Özel sağlık sigortası ayakta tedavi kapsakmında yer alan teminatlar da doktor muayenesi, ilaç, fizik tedavi, röntgen, laboratuvar teteikleri ile ileri tanı yöntemleridir. Ancak özel sağlık sigortasının poliçe kapsamı ek teminatlar ile genişletilebilmektedir. 

Ayakta Tedavi Teminat Limiti Nedir?

Ayakta Tedavi Teminat Limiti Nedir?

Sağlık sigortası ürünlerinden olan tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortası kapsamında yer alan ayakta tedavi teminatının belirli bir limiti bulunmaktadır. Poliçe kapsamı ve poliçe limiti ise poliçede detaylı olarak belirtilmektedir. Ayakta tedavi kapsamında al��nan sağlık hizmetlerinde poliçede belirtilen limitler dahilinde, sigortalı kişiler sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler. Sağlık sigortası poliçeleri yıllık olarak düzenlenmektedir. Bir yıl içerisinde poliçede belirtilen limitlerin aşılması durumunda ise belirli bir tutara kadar olan tutar, sigorta şirketleri tarafından karşılanırken aşan kısım ise sigortalı kişiler tarafından ödenmektedir. Bu nedenle sigorta ürünlerinden birini yaptıracak olan kişilerin poliçe kapsamında bulunan durumları ve poliçe limitlerini bilmesi son derece önemlidir. Sigortalı kişiler, kendi istek ve ihtiyaçlarına göre poliçe limitlerini belirleyebilmektedirler. 

Ayakta Tedavi Bekleme Süresi Nedir?

Sağlık sigortası türlerinden olan tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası ile sigortalı olan kişiler, bağlı bulundukları sigorta şirketlerinin anlaşmalarının olduğu özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinden herhangi bir ücret ödemeden faydalanabilmektedirler. Sigortalı kişilerin tüm sağlık giderleri bağlı bulundukları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinin sigortalı kişiler tarafından kullanılabilmesi için sigorta şirketleri belirli bir bekleme süresini uygun görmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası bekleme süresi genellikle 3 aydır. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası bekleme süresi, sigorta şirketlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 

Özel sağlık sigortası ile sigortalı olan kişiler, bağlı oldukları sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden faydalanabilmektedirler. Sigortalı kişilerin sağlık hizmetleri, sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortasında olduğu gibi özel sağlık sigortasında da belirli bir bekleme süresi bulunmaktadır. Özel sağlık sigortası poliçelerinin sigortalı kişiler tarafından kullanılabilmesi için bekleme süresi genellikle 1 yıldır. Bekleme süresi sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bekleme süresiz özel sağlık sigortaları da bulunmaktadır. Bekleme süresiz özel sağlık sigortalarında ayakta tedavi hizmeti alınabilmektedir. Ancak hem tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinde hem de özel sağlık sigortası poliçesinde yatarak tedavi kapsamında alınacak sağlık hizmetlerinde belirli bir bekleme süresi bulunmaktadır. 

Ayakta Tedavi ve Yatarak Tedavi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ayakta Tedavi ve Yatarak Tedavi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yatarak tedavi ile ayakta tedavi arasındaki farkın ne olduğu merak edilmektedir. Sağlık sigortası türlerinden olan tamamlayıcı sağlık sigortasında ve özel sağlık sigortasında ayakta tedavi ve yatarak tedavi hizmetleri bulunmaktadır. Sağlık sigortalarında ayakta tedavi teminatı, 24 saati aşmayan tedavi programını tanımlamaktadır. Tedavinin bir günden fazla sürmediği durumlar poliçenin ayakta tedavi teminatları kapsamına girmektedir. Kan ve idrar tahlilleri, röntgen, mr ve kısa süreli muayeneler ayakta tedavi teminatları içerisinde yer almaktadır. Rutin kontroller ile fizik tedavi işlemleri de ayakta tedavi kapsamındadır. Yatarak tedavi ise ayakta tedavinin yetmediği, 24 saati geçen durumlarda kullanılmaktadır. Asgari olarak 1 gün yatış durumu olduğunda, yatarak tedavi teminatı devreye girmektedir. Hamilelik veya doğum sürecinde doktor tarafından gözetim altında tutulmanın gerekli olduğu durumlar, ameliyatlar ve yoğun bakım tedavisi, sağlık sigortalarının yatarak tedavi teminatları kapsamına girmektedir. 

Ayakta Tedavi Teminat Limiti Neye Göre Belirlenir?

Sağlık sigortası çeşitlerinden olan tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortasında ayakta tedavi limitinin neye göre belirlendiği, sigorta hakkında araştırma yapan kişiler için merak konusu olmaktadır. Hem tamamlayıcı sağlık sigortasında hem de özel sağlık sigortasında poliçe kapsamında ayakta tedavi teminatları yer almaktadır. Ancak iki sigorta türünde de ayakta tedavi teminatlarının belirli bir limiti bulunmaktadır. Sigortalı kişiler, bağlı bulundukları sigorta şirketlerinin anlaşmalarının bulunduğu özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinde ekstra bir ücret ödememektedirler. Poliçe kapsamında yer alan teminatlar ve limitler dahilinde tüm sağlık giderleri sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerine göre poliçe limiti değişebilmektedir. 

Sigorta yaptıracak kişilerin istek ve ihtiyaçları ise ayakta tedavi limiti için son derece önemlidir. Sigortalı kişilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun oluşturabilecekleri poliçeler ile poliçe kapsamı ve limitleri genişletilebilmektedir. Ancak poliçe limitlerinin arttırılması durumunda poliçe primleri de yükselmektedir. Özel sağlık sigortalarında yıllık belirli bir tutara kadar olan sağlık harcamaları özel sağlık sigortası kapsamında sigorta şirketleri tarafından karşılanırken, üzerinde kalan kısım ise sigortalı kişiler tarafından karşılanmaktadır. Ayakta tedavi teminatı “muafiyet”, “katılım payı”, “katılım tutarı”, ve “limit” seçenekleri ile belirlenerek, poliçe primleri düşürülebilmektedir. Ayakta tedavi sağlık sigortası poliçesinde belirli limitler dahilinde bulunmaktadır. Poliçede detaylı bir şekilde belirtilen poliçe kapsamının ve poliçe limitlerinin, sigortalı kişiler tarafından bilinmesi faydalı olmaktadır.

Yorumlar kapalı