2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Sigortasız Araç Cezası 2024

Sigortasız Araç Cezası

Trafiğe çıkan tüm araçlar için zorunlu bir sigorta türü olan trafik sigortası ile olası bir trafik kazası durumunda karşı tarafta oluşan hasarlar karşılanmaktadır. Trafik sigortasının kapsamı ek teminat seçenekleri ile genişletilebilmektedir. Zorunlu trafik sigortası poliçesi, sigorta şirketleri tarafından düzenlenmektedir. Yıllık olarak düzenlenen poliçelerin her yıl poliçe süresi sona ermeden önce yenilenmesi gerekmektedir. Poliçe süresi boyunca herhangi bir trafik kazasına karışmayan poliçe sahipleri, zorunlu trafik sigortası hasarsızlık indiriminden de faydalanabilmektedirler. Zorunlu trafik sigortasının yapılmaması durumunda ise araç sahiplerine cezai bazı yaptırımlar uygulanmaktadır. Sigortasız araba cezasında 2024 yılı itibariyle değişiklikler yapılmıştır. Enflasyon oranı dikkate alınarak güncellenen sigortasız araç cezası 2024 yılı için 690 TL’ye yükseltilmiştir. Yeni satın alınan araçlara zorunlu trafik sigortasının yapılması için belirli bir süre tanınmaktadır. Sigortasız araç kullanma süresi 15 gündür. Araç sahiplerinin 15 gün süre içerisinde trafik sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir.

Sigortasız Araç Cezası

Trafik kazaları nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararları teminat altına alan trafik sigortasının otomobil, kamyonet, motosiklet ve minibüs gibi trafiğe çıkan tüm araçlara yaptırılması zorunludur. Zorunlu trafik sigortası ile kazaya sebep olan kişinin ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarı sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Zorunlu trafik sigortasının temel amacı; şehir içi ve şehir dışında gerçekleşme ihtimali olan trafik kazalarının yol açabileceği maddi zararları en aza indirmektir. Araç sahibinin kusurlu olarak kabul edildiği trafik kazalarında zorunlu trafik sigortası teminatları ve limitleri dahilinde maddi tüm giderler sigorta şirketleri tarafından ödenmektedir. Bunun yanı sıra olası bir kaza durumunda karşı tarafın tedavi masrafları da teminat altında olmaktadır. Maddi hasarlar, vefat ve üçüncü kişilerin sakatlık durumları ile avukat masrafları da sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. 

Sigortasız araç cezasının 2024 yılı için ücreti 690 TL olarak belirlenmiştir. Cezai yaptırımın yanı sıra polis tarafından aracın sigortasız olduğunun tespit edilmesinin ardından araç sigorta cezası olarak trafikten men edilme cezası uygulanmaktadır. Söz konusu araç otoparka çekilmekte ve trafiğe çıkarılması yasaklanmaktadır. Araç sahibinin aracına zorunlu trafik sigortasını yaptırması ile ise araç otoparktan çıkarılabilmektedir. Sigortasız araç kullanma cezasının uygulanmasının asıl amacı ise; trafiğin tehlikeye atılmasını önlemektir.  

Trafik Sigortası Yaptırmama Cezası Nedir?

Trafik Sigortası Yaptırmama Cezası Nedir?

Zorunlu trafik sigortasının tüm araçlar için yaptırılması zorunludur. Yasalara göre zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Sigortasız araç kullanmanın cezası bulunmaktadır. Sigortanın olmaması durumunda trafik sigortası cezası olarak 690 TL ödenmesi gerekmektedir. Zorunlu trafik sigortası olmayan araç cezası kapsamında “yasal olarak belirlenen trafik cezaları” ile “kişinin dolaylı olarak alacağı maddi zararlar” olmak üzere iki farklı cezadan söz edilebilmektedir. Trafik sigortası yaptırmamanın cezası 2024 yılı için 690 TL’dir. Ceza alan araç sürücüsünün söz konusu cezayı 15 gün içerisinde peşin olarak ödemesi durumunda ise ceza tutarında %25 indirim uygulanmaktadır. Sigorta yaptırmama cezasının 15 gün içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda ödeme tutarı 517,50 TL’ye düşmektedir. Zorunlu trafik sigortası olmamasının cezası yalnızca para cezası ile sınırlı değildir. Aynı zamanda trafik sigortası yaptırmama cezası olarak araç trafikten men edilerek otoparka çekilmektedir. 

Trafik sigortasız araç kullanma cezasının trafik cezaları dışında da bazı maliyetleri olmaktadır. Zorunlu trafik sigortası olmayan araçlar muayeneye alınamamaktadır. Aracın muayeneye alınmaması ise yasal bir yükümlülüğün yerine getirilememesine neden olmaktadır. Böylece kişinin ödemesi gereken tutar yükselmektedir. Bunun yanı sıra kural ihlali yapan kişiye trafikten men cezası verilmektedir. Sigortasız olduğu tespit edilen aracın anlaşmalı otoparka götürülmesi ile ödenmesi gereken maliyet artmaktadır. Aracın otoparkta kaldığı süreye bağlı olarak otopark masrafının da kişi tarafından karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle sigortasız araç kullanmanın cezası oldukça katlanmaktadır. 

Trafik Sigortası Gecikme Cezası Var mı?

Zorunlu trafik sigortası ile ilgili araştırma yapan kişiler “Trafik sigortası gecikme cezası var mıdır?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Zorunlu trafik sigortası yaptırmamanın bazı yaptırımları bulunmaktadır. Sigortasını yaptırmayarak para cezası alan kişinin günü geçmeden ödeme yapması büyük önem taşımaktadır. Kişinin ödemeyi geciktirmesi durumunda ise araç sigorta gecikme cezası devreye girmektedir. Trafik sigortası gecikme zammı olarak cezanın yazıldığı tarihten sonra her ay %5 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır. 1 aylık gecikme durumunda %5, 2 aylık gecikme durumunda ise %10 oranında artış yaşanmaktadır. Trafik sigortası gecikme cezası en fazla %50’ye ulaşabilmektedir. 

Sigortasız Araç Bağlanır mı?

Zorunlu trafik sigortasının trafiğe çıkan tüm araçlara yaptırılması zorunludur. Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araç hem park halindeyken hem de seyir halindeyken polis tarafından tespit edilebilmektedir. Sigortasız olduğu tespit edilen araca cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırımın yanı sıra sigortasız olduğu tespit edilen araç trafikten men edilerek, anlaşmalı olunan otoparka çekilmektedir. Sigortasız olduğu tespit edilen araca zorunlu trafik sigortası yaptırılana kadar trafiğe çıkış izni verilmemektedir. Trafik sigortası yaptırılan araç trafiğe yeniden çıkabilmektedir.

Trafik kazaları, araç sürücüleri için oldukça ciddi problemlere neden olabilmektedir. Olası bir trafik kazası sonucunda meydana gelebilecek zararları en aza indirmenin en iyi yolu ise zorunlu trafik sigortasını yaptırmaktır. Araç sürücüleri, dahil oldukları kazaların maddi ve manevi hasarlarını zorunlu trafik sigortası sayesinde kolaylıkla karşılayabilmektedirler. Trafiğin denetim altında tutulabilmesi için ise zorunlu trafik sigortasının yaptırılması gerekmektedir. Motorlu araçların sigortasız olarak trafiğe çıkmaları yasaktır. Sigortasız araç kullanma süresine bağlı olarak cezai yaptırımlar da farklılık gösterebilmektedir. Sigortası olmayan araca ceza uygulanmakta ve araç trafikten men edilerek otoparka çekilmektedir. Çekici ve otopark masrafları da kişiler tarafından ödenmektedir. Bunun yanı sıra sigortasız kazaya karışmak da oldukça yüklü maliyetlere neden olabilmektedir. Sigortası bulunmayan aracın kazaya karışması durumunda araç sahipleri hem kendi araçlarının hem de karşı tarafın hasarlarını ödemekle yükümlü olmaktadırlar.  

Sigortasız Araç Muayene Olur mu?

Zorunlu trafik sigortası olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Sigortasız olarak trafiğe çıkan araç sahipleri yüklü tutarlarda ödeme yapmak durumunda kalmaktadırlar. Sigortasız trafiğe çıkma cezasının yanı sıra çekici ve otopark masraflarının da ödenmesi gerekmektedir. Sigortasız araçlar muayeneye alınamamaktadır. Araçların muayenelerini yaptırmayan araç sahipleri muayenesiz araç kullanma nedeniyle de cezai yaptırımla karşılaşmaktadırlar. Zorunlu trafik sigortası olmadığı için muayenenin aksatılması durumunda muayene gecikme ücretinin de ödenmesi gerekmektedir. 

Trafik Sigortası 1 Gün Gecikirse Ne Olur?

Trafik Sigortası 1 Gün Gecikirse Ne Olur?

Sigortasızlık cezası olarak 690 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Sigortasız aracın cezası yalnızca 690 TL ile sınırlı kalmamakta aynı zamanda otopark ve çekici masrafları da araç sahipleri tarafından karşılanmaktadır. Zorunlu trafik sigortası hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin yanıt aradıkları sorular arasında “Trafik sigortası 1 gün gecikirse ne olur?” bulunmaktadır. Zorunlu trafik sigortasının her yıl poliçe süresi dolmadan önce yenilenmesi gerekmektedir. Trafik sigortası günü geçerse cezai yaptırım ile karşılaşılmaktadır. Poliçe yenileme tarihinden 1 gün sonra yapılan yenileme işleminde araç sahipleri %5 oranında ceza ödemekle yükümlü olmaktadırlar. Trafik sigortası gecikme cezası ise her 30 gün için %5 oranında artmaktadır. Bu nedenle trafik sigortasını geç yaptırmak dezavantajlı bir durumdur. Herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşılmaması için poliçe bitiş tarihinden önce yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.

Yorumlar kapalı