2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Sovtaj Nedir? Sovtaj Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Sovtaj Nedir?

Sovtaj sigorta ile ilgili araştırma yapan kişilerin adını sıklıkla kullandıkları kavramlardan biridir. Araç sürücülerinin yanıtını en çok merak ettikleri sorulardan biri “Sovtaj ne demek?” olmaktadır. Sovtaj, hasar gören bir aracın hasar gören veya görmeyen bölümlerinin sigortalı kişinin onayı alınarak alınıp satılması işlemine verilen isimdir. Sovtaj hasarlı araçlar araç sahiplerinin onayı ile satılabilmektedir. Sovtaj tespiti kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Perte çıkan ve kullanılamayacak araçlar için son derece avantajlı bir uygulama olan sovtaj, hem sigorta şirketlerine hem de kişilere büyük fayda sağlamaktadır. 

Sovtaj Nedir?

Kullanıcılar, “Sovtaj değeri ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Sovtaj, hasar gören bir aracın hasar görmüş olan veya hasar görmemiş bölümlerinin sigortalı kişinin onayının alınarak satılması uygulamasına verilen isimdir. Sovtaj bedeli veya sovtaj geliri olarak adlandırılan kavram ise hasara uğrayan aracın satılması sonrasında elde edilen tutar olarak bilinmektedir. Herhangi bir aracın kasko sigortası ile teminat altına alınması durumunda limitlere aykırı bir durum bulunmadığında sigorta şirketi sigortalı kişiye teminat ödemekle yükümlü olmaktadır. 

Pert araç sigorta ödemesi kapsamında herhangi bir kaza sonrasında aracın perte çıkmış olduğu ekspertiz raporu ile kanıtlandığı takdirde sigorta yaptırmış olan araç sahibi kişiye aracın rayiç bedelinin ödemesi yapılmaktadır. Sigortalı olan kişi pert aracın çalışan parçalarını veya hurdasını sigorta şirketine bırakmak istemezse söz konusu durumda eksper veya sigorta şirketi gerekli tüm çalışmaları yaparak bu parçalar için bedel belirlemektedir. Belirlenmiş olan bedel sigorta şirketi tarafından sigortalı kişiye ödenecek tazminattan düşülmektedir. 

Sovtaj Bedeli Nedir?

Ulaşım araçlarında devreye giren bir uygulama olan sovtaj, kasko sigortası poliçelerinde de insanların karşısına çıkmaktadır. Sovtaj bedeli kavramı, aracın hasarlı olan parçalarının zararına satılması durumunda kullanılan bir ifade olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Sigorta şirketleri, hasarlı olan malın değer kaybına uğramamış bölümlerinin satışı ile gelir elde etmektedir. Sigorta şirketlerinin elde ettikleri bu gelir daha sonra sigortalı kişilere ödenmesi gereken tazminat bedelinden düşürülmektedir. Düşürülen bu bedel ise sovtaj bedeli olarak adlandırılmaktadır. 

Sovtaj Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Sovtaj kavramı ile ilgili araştırma yapan kişiler, “Araç sovtaj bedeli hesaplama nasıl yapılır?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Araç sovtaj değeri hesaplaması için net bir formül bulunmamaktadır. Sovtaj bedelinin hesaplaması sigorta şirketlerinin anlaşmalı oldukları firmalar ya da eksperler tarafından gerçekleştirilmektedir. Piyasa değerinin belirlenmesinin ardından aracın hurdasının kime verileceğine sigortalı kişi karar vermektedir. Aracın hurdasının alınmak istenmesi durumunda ise tazminat miktarından sovtaj bedeli düşülerek sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmaktadır. 

Sovtaj Hangi Durumlarda Devreye Girer?

Sovtaj Hangi Durumlarda Devreye Girer?

Sovtaj uygulaması ulaşım araçlarında devreye girmektedir. Kasko sigortası poliçelerinde sıklıkla adı duyulmaktadır. Perte çıkan araçlar ya da tamir edilemeyecek derecede hasarlı olan araçların tamamı veya belirli bir kısmını sigorta şirketleri satış yolu ile ellerinden çıkarmaktadırlar. Rayiç bedeli 75.000 olan kasko sigortalı herhangi bir aracın kaza sonucunda perte çıkması durumunda sigortalı kişiye sigorta şirketi tarafından rayiç bedel olarak 75.000 TL ödeme yapılması gerekmektedir. Ödeme sonrasında pert olmuş aracın satış ile kullanım hakkı sigorta şirketine geçmektedir. Sigorta şirketi ödemiş olduğu tazminat miktarının belirli bir kısmını sovtaj bedeli yolu ile karşılamış olmaktadır. 

Sovtaj Süreci Nasıl İşler?

Herhangi bir olası kaza sonucunda perte çıkan aracın tamamen ortadan kaldırılmasını ya da hurdaya çevrilmesini engellemek amacı ile başvurulan sovtaj, son derece avantajlı bir uygulamadır. Sovtaj uygulaması ile hem sigorta şirketleri hem de araç sahipleri avantaj sağlamaktadırlar. Sovtaj sayesinde atıl duruma gelen araçlar tekrar kullanılabilir hale gelmektedir. Söz konusu durum da ülke ekonomisine büyük fayda sağlamaktadır. Araç sahiplerinin merak ettiği konu ise sovtaj sürecinin ne şekilde ilerlediği olmaktadır. Sovtaj süreci iki farklı şekilde ilerlemektedir. 

Sovtaj sürecinde ilk olarak kasko sözleşmesi olan araç ile ilgili olarak eksper devreye girmekte ve araçtaki zarar düzeyi ayrıntılı olarak incelenmektedir. Eksper incelemesinde aracın ekonomik anlamda yeterli olup olmadığı ortaya konulmaktadır. Araç ekonomik anlamda iyi durumda ise sigortalı kişiden onay alınması gerekmektedir. Sigortalı kişiden alınan onay sonrasında araç sahibinin onayı ile birlikte piyasa değeri analiz edilmekte ve söz konusu araca fiyat biçilmektedir. Bilirkişi bir eksper raporu oluşturmaktadır. Raporda aracın pert olduğu belirtilir ise, kaza gününe dair rayiç bedel belirlenmektedir. Sigorta şirketi tarafından aracın tamamı veya aracın bir kısmı satışa sunulabilmektedir. Söz konusu süreçte araç sahipleri, araçlarının hurdasını almak istediklerinde sovtaj bedeli ödenecek tazminat miktarından düşürülmekte ve sigorta şirketi bu şekilde ödeme yapmaktadır.

Pert olan aracın tüm hakları sigorta şirketine verilebilmektedir. Böyle bir durumda araç satışını sigorta şirketi gerçekleştirebilmektedir. Sürecin sonunda ise sigorta şirketi aracın satışında elde etmiş olduğu geliri tazminattan düşürdükten sonra ödeme yapmaktadır. 

Sigorta hasarlı araç satışı kapsamında pert araç ihalesi ve sovtaj ihalesi ile satış gerçekleştirilebilmektedir. Pert araç ihale süreci kapsamında pert araç kasko ödemesi en geç 10 iş günü içerisinde yapılmaktadır. Aracın kaskosu bulunmuyor ise pert araç sigorta ödemesi trafik sigortasından karşılanmaktadır. Bu durumda ödeme süresi 8 iş günüdür.

E-Sovtaj Nedir?

Kullanıcılar, e-sovtaj kavramının ne olduğunu merak etmektedirler. Online sistemler aracılığı ile gerçekleştirilebilen e-sovtaj işlemi, hasar gören malların online şekilde satılabilmesi anlamına gelmektedir. E-sovtaj uygulaması hem sigortalı kişilere hem de sigorta şirketlerine çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Sigorta şirketlerinin çoğu, satmak istedikleri malları e-sovtaj sistemini kullanarak ellerinden çıkarmaktadırlar. Bu sayede tazminat tüklerini de hafifletmiş olmaktadırlar. Kullanıcılar e-sovtaj güvenilir mi? sorusuna yanıt aramaktadırlar. E-sovtaj uygulaması son derece güvenli bir uygulamadır. 

Sovtaj İndirimi Nedir?

Hasar gören malın değer kaybına uğramamış bölümleri satıldığında sigorta şirketi gelir elde etmektedir. Bu gelir sigorta şirketi tarafından sigortalı kişiye ödemesi gereken tazminat bedelinden düşürülmektedir. Düşürülen söz konusu bedel ise sovtaj indirimi olarak adlandırılmaktadır. 

Sovtaj Bedeli Kime Ödenir?

Hasarlı olan malın kullanılabilir durumda olan ve perte çıkmış parçaların satışının sonucunda elde edilen gelir sigorta şirketlerine kalmaktadır. Sigorta şirketleri söz konusu geliri aldıktan sonra ödeme yapmaktadır. Hem satış hem de ödenen tutar ile ilgili işlemler sigorta şirketinin sorumluluğunda bulunmaktadır. Kaza sonrasında kaskodan aracın rayiç bedeli alınmış ise araçtan ek bedel talep edilememektedir. Söz konusu durumda sigorta şirketine aracın sovtaj bedeli ödenmiş olmaktadır. 

Sovtaj Bedelini Kim Öder?

Sovtaj Bedelini Kim Öder?

Sovtaj değeri, eksper tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sigorta şirketlerine ödenmektedir. Sigorta şirketleri kendi eksperleri tarafından sovtaj bedeli belirlemesi yaptıktan sonra sovtaj konusundaki yasal süreç başlatılmış olmaktadır. Hasar gören malın perte çıkmış ya da kullanılabilir durumda olan parçaları satıldığında elde edilen gelir sigorta şirketlerine kalmaktadır. Sigorta şirketleri, geliri aldıktan sonra sigortalı kişilere ödemeleri gereken tutarları ödemektedirler. Hem satış işlemleri hem de sigortalı kişilere ödenmesi gereken tutar sigorta şirketlerinin yükümlülüğündedir. 

Sovtaj Bedeli Ne Zaman Ödenir?

Sigortalı kişi, perti ekonomik görülen malın satışını ister ise, aracın bütün hakları sigorta şirketine devredilmektedir. Sigorta şirketi tarafından araç değeri hesaplanmakta ve aracın satışı gerçekleştirilmektedir. Söz konusu sürecin sonunda ise sigorta şirketi elde ettiği gelir ile birlikte ödemesi gereken tazminatı sigortalı kişiye ödemektedir. Sovtaj bedelinin ödenmemesi gibi bir durum söz konusu olmamaktadır.

Yorumlar kapalı