2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir? Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nasıl Alınır?

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir?

Sağlık sigorta ömür boyu yenileme garantisi, adı sıklıkla duyulan bir kavram olarak sigortalı kişilerin poliçelerini ömürleri boyunca yenileyeceklerine dair taahhüde denilmektedir. Hem tamamlayıcı sağlık sigortası hem de özel sağlık sigortası kapsamında kazanılabilen bu hakta poliçe kapsamları değiştirilmemektedir. İki sigorta türünde de özel şartlar ile ömür boyu yenileme garantisi belirtilmektedir. Ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanabilmek için sigortalı kişilerin belirli bir süre poliçelerini yenilemeleri gerekmektedir. Sigortalı kişiler için oldukça avantajlı olan ömür boyu yenileme garantisinin yaş sınırı ve kaç yıl süre ile poliçenin yenilenmesi gerektiği sigorta şirketlerine göre değişebilmektedir. Bu nedenle sigorta poliçesi düzenlemesi yapılmadan önce ömür boyu yenileme garantisi sunulup sunulmadığına dair bilgi alınması faydalı olmaktadır. 

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir?

Sigorta şirketlerinin tamamlayıcı veya özel sağlık sigortası poliçelerinin kapsamını değiştirmeden, sigortalı işinin örü süresince yenileyeceklerine dair verdikleri taahhüde “ömür boyu yenileme garantisi” adı verilmektedir. Sigorta şirketleri mevcut sigorta poliçesi planında bulunan teminatlar veya poliçe ödeme limitleri ile ilgili sigortalı kişilere garanti vermektedir. Sigorta şirketleri tarafından hem tamamlayıcı sağlık sigortası hem de özel sağlık sigortası ürünleri, ömür boyu yenileme garantisi olan ve olmayan şeklinde ayrı ayrı sunmaktadırlar. Ömür boyu yenileme garantisine sahip olunabilmesi için söz konusu hakkı kapsayan bir sigorta poliçesinin tercih edilmesi gerekmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortası özel şartlarında ömür boyu yenileme garantisi kapsamının belirtilmesi bir zorunluluktur. Bu nedenle ömür boyu yenileme garantisine sahip sigorta poliçeleri ile ilgili bilgi sigorta acentelerinden alınmalıdır. 

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nasıl Alınır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası ömür boyu yenileme garantisi alabilmek için sigorta poliçesinin 3 - 4 yıl üst üste yenilenmesi gerekmektedir. Bu sürenin sonunda sigortalı kişilerin ömür boyu yenileme garantisi alabilmeleri için sağlık taraması yaptırmaları gerekmektedir. Sigorta şirketi tarafından sigortalı kişilerin sigortalı olduğu süre boyunca geçirmiş oldukları tüm hastalıklar ve sağlık poliçelerinin kullanım durumu ayrıntılı olarak incelenmektedir. Söz konusu inceleme ile birlikte kişilerin ömür boyu yenileme garantisine uygun görülmeleri durumunda sigorta şirketi tarafından kişilere ömür boyu yenileme garantisi verilmektedir. Ancak sağlık sigortası yaptırdıktan sonra sigortalı kişilerin, sağlık sigortası poliçesini dikkatli kullanmaları önemli olmaktadır. En ufa rahatsızlıklarda sigorta şirketinden hasar talebinde bulunulması durumunda üç yıl gibi bir sürenin sonunda gerçekleştirilen risk değerlendirmesi ile beraber ömür boyu yenileme garantisinden yararlanma hakkı kaybedilebilmektedir.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Şartları Nelerdir?

Sağlık sigortası ömür boyu yenileme garantisinde birtakım şartlar bulunmaktadır. Ömür boyu yenileme garantisi hakkına sahip olacak olan sigorta poliçelerinin teminatları sigorta şirketleri tarafından belirlenmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası veya özel sağlık sigortası poliçelerinin teminatları ve sigorta primleri belirlenirken sağlık geçmişinin taşıdığı hastalıklar ve riskler göz önünde bulundurulmaktadır. Kişinin önceden geçirmiş olduğu riskli bir hastalık durumunda sigorta şirketi tarafından özel şartlar altında ek prim belirlemesi yapılmakta veya mevcut hastalık teminat dışı bırakılmaktadır. Ömür boyu yenileme garantisi hakkı verilmeden önce sigorta poliçelerinin şartlarının belirlenmesi son derece önemli olmaktadır. Çünkü hak kazanımından sonra teminat kapsamında aleyhine değişiklik yapılmamaktadır. Ömür boyu yenileme garantisinin bir diğer şartı ise poliçe belirlendikten sonra ortaya çıkan hastalıklar olmaktadır. Ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanıldıktan sonra ortaya çıkan hastalıklar kapsam dışı olmamaktadır. Ek prim de talep edilmemektedir. Bu nedenle sigorta poliçesi yapıldıktan ve ömür boyu yenileme garantisi kazanıldıktan sonra ortaya çıkan hastalıkların tümünün karşılanması gerekmektedir. 

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Kazandıktan Sonra Avantajları Nelerdir?

  • Ömür boyu yenileme garantisi ile birlikte sağlık sigortası poliçesi düzenli olarak yenilenmesi durumunda sigortalı kişilerden ek prim alınmamaktadır. Ayrıca sigorta poliçesinin kapsamı daraltılmamaktadır. Söz konusu durum ise hem sigorta şirketi hem de sigortalı kişiler için avantajlıdır.
  • Sağlık sigortası ömür boyu yenileme garantisi sayesinde sigortalı kişiler, sigorta poliçesi ek prim ödemesinden kurtulmaktadırlar. Böylece sigortalı kişilere sigorta şirketleri tarafından çok daha iyi hizmet sunulmaktadır.
  • Ömür boyu yenileme garantisi sayesinde sigortalı kişilerin maliyetli tedavileri için muafiyet uygulanmamaktadır. Tedavi masraflarının hepsi sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. 
  • Ömür boyu yenileme garantisi ile birlikte katılım payı oranı arttırılamamaktadır ve sigorta poliçesinin teminat limitleri de düşürülmemektedir.
  • Sigortalı kişilerin ömür boyu yenileme garantisi kazanmaları durumunda, her sene bir önceki sigortalılık dönemine dair değerlendirme şartlarına uygunluk konusunda yazılı veya elektronik bilgilendirme alabilmektedirler. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir?

Sigortalı kişiler tarafından tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinin sigorta şirketleri tarafından verilen süre boyunca yenilenmesi durumunda tamamlayıcı sağlık sigortası ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanılmaktadır. Ömür boyu yenileme garantisi ile birlikte sigortalı bulunan kişiler riskli bir hastalık geçirseler dahi sigorta primlerini aynı oranda ödemektedirler. Sigorta şirketleri sigortalı kişilerin hastalık giderlerini teminat altına almaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası ürününde kimi sigorta şirketleri ömür boyu yenileme garantisi verebilmektedir. Ancak bazı şirketler ise yalnızca yenileme garantisi vermektedirler. Bu durumda yenileme garantisi ömür boyu değil, süreli olabilmektedir. Bu nedenle sigorta şirketlerinin verdikleri garantinin ömür boyu dışında başka bir yenileme garantisi olup olmadığını dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Özel Sağlık Sigortası Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir?

Özel Sağlık Sigortası Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir?

Özel sağlık sigortası yenileme garantisi hakkını, özel sağlık sigortası bulunan ve en az 3 yıl süre ile aynı sigorta şirketinden yaptıranlar kazanabilmektedirler. Özel sağlık sigortası ömür boyu yenileme garantisi hakkı ile birlikte sigorta poliçesinde sahip olunan haklar sonradan değiştirilememekte ve özel sağlık sigortası teminatları dışında değerlendirilememektedir. Sigorta poliçesinin yenilenmesi için gereken süre sigorta şirketlerine göre değişebilmektedir. Özel sağlık sigortası ömür boyu yenileme garantisi kazanmak isteyen kişilerin, ömür boyu yenileme garantisi veren bir sigorta şirketi tercih etmeleri gerekmektedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ömür Boyu Yenileme Garantisi Yaş Sınırı

Ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanabilmek için gerekli olan bir süre bulunmaktadır. Gerekli süre sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Sigorta şirketlerine göre bu süre 3 yıl veya 4 yıl olarak değişebilmektedir. Sigorta yaptırmak isteyen kişiler, tamamlayıcı sağlık sigortası ömür boyu yenileme garantisi yaş sınırının ne olduğu konusuna yanıt aramaktadırlar. Yaş sınırı, ömür boyu yenileme garantisi konusunda çok önemli bir kriterdir. Sigorta şirketine göre bu yaş aralığı değişebilmektedir. Ancak genel olarak yaş sınırı 18 yaş ile 65 yaş arası olarak belirlenmektedir. Sigortalı kişinin vefatı durumunda kanuni varisler tarafından verilen muvafakatname ile sigorta yaptıran kişi değiştirilebilmektedir. 

Özel Sağlık Sigortası Ömür Boyu Yenileme Garantisi Yaş Sınırı

Özel sağlık sigortası ömür boyu yenileme garantisi yaş sınırı da yine sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak ömür boyu yenileme garantisi için sigortaya giriş yaşını sigorta şirketleri 51, 77, 60 veya 61 yaş olarak belirlerken, üst yaş sınırını ise 55, 60 veya 64 olarak belirlemektedirler. Sigorta şirketlerine göre değişebilen ömür boyu yenileme garantisi yönetmelikleri kapsamında sigortalılık süresi ise 3 yıl veya 4 yıl olarak belirlenmektedir.

Yorumlar kapalı