2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

DASK ve Konut Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

teklif al

Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yürütülen DASK, temelde deprem sonucu oluşabilecek maddi zararları kapsar. Bu sigorta, deprem sonrasında binaların uğrayabileceği hasarları güvence altına alır. Türkiye'de bulunan binalar için DASK'ın yaptırılması zorunludur, çünkü Türkiye, deprem kuşağında yer alır ve bu tür bir güvence, potansiyel deprem hasarlarına karşı bina sahiplerini korumak adına önemlidir. 

Konut sigortası ise, bir konutun karşılaşabileceği çok sayıda riski kapsar. Deprem, bu riskler arasında yer alır, ancak konut sigortası, aynı zamanda yangın, hırsızlık, su basması, cam kırılması ve benzeri birçok olası tehlikeyi de kapsar. Konut sigortasının tam olarak hangi riskleri kapsayacağı, seçilen sigorta poliçesi ve eklenen teminatlara bağlıdır. İki sigorta türü arasındaki ana farklar şunlardır:

  • Kapsam: DASK, sadece deprem riskini kapsarken, konut sigortası çok daha geniş bir risk yelpazesini kapsar.
  • Zorunluluk: Türkiye'deki binalar için DASK yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak konut sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, konutunuzdaki yatırımı korumak için önemlidir.
  • Fiyatlandırma: Her iki sigorta türü de farklı fiyatlandırma yapılarına sahiptir. Konut sigortası, seçilen teminatlara ve poliçeye göre fiyatlandırılırken, DASK'ın fiyatı bina yaşı, konumu, yapısı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

DASK ve konut sigortası, konut sahipleri için bir güvenlik ağı oluştururken, her biri farklı ve özelleşmiş korumalar sunar. DASK, deprem sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alırken, konut sigortası evinizi çok daha fazla riske karşı korur. Bir diğer deyişle, DASK'ın sağladığı temel deprem güvencesi, konut sigortasıyla birleştiğinde tam bir koruma sağlamaktadır. Bu entegrasyon, konut sigortasının DASK tarafından kapsanmayan yangın, hırsızlık, su baskını gibi diğer risklere karşı ek koruma sağlaması anlamına gelir. Yani, konut sigortası ile DASK, birbirini tamamlayıcı iki parça gibidir; DASK, zorunlu temel bir kalkan oluştururken, konut sigortası bu kalkanı daha da güçlendirerek evinizin güvenliğini üst seviyeye taşır. Bu sayede, ev sahipleri tüm bu risklere karşı daha güçlü bir finansal koruma ve huzur elde eder.

DASK Nedir?

DASK, Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen deprem olayları sonucunda ortaya çıkan maddi hasarları karşılama amacıyla oluşturulan bir sigorta sistemidir. Bu sistem, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yönetilir. Temel amaç, deprem gibi doğal bir afetin ardından bireylerin ekonomik olarak zor duruma düşmesini engellemek ve hızla toparlanmasına yardımcı olmaktır. Dask kapsamında sadece depreme bağlı olarak meydana gelen hasarlar teminat altına alınır, bu nedenle depremin yol açabileceği diğer olası zararlar için ek sigortaların yapılması önerilir. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle, bu sigorta türü, konut sahipleri için zorunlu hale getirilmiştir.

teklif al

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası, konutun maruz kalabileceği çeşitli risklere karşı oluşturulan koruyucu bir kalkandır. Bu sigorta, konutta meydana gelebilecek hasarları teminat altına alır. Deprem, yangın, su basması ve hırsızlık gibi potansiyel tehlikelere ek olarak, birçok farklı risk unsuru da konut sigortasının kapsamı içerisinde yer alabilir. Hangi risklerin teminat altına alındığı, seçilen poliçeye ve poliçede belirtilen teminatlara bağlıdır. Konut sigortası, poliçede belirlenen teminatlar çerçevesinde, konutun bu riskler sonucunda uğradığı maddi zararları karşılar. Bu sayede, beklenmedik bir zarar durumunda konut sahipleri ekonomik zorluklarla karşılaşmadan, yaşamlarına kaldığı yerden devam edebilir.

DASK Genel Şartları ve Kapsamı

DASK, depreme bağlı olarak meydana gelen maddi zararları teminat altına alır. Deprem sonucunda binanın uğradığı hasarlar; yıkılma, çökme veya göçme gibi durumlar bu sigortanın kapsamına dahildir. Bu teminat, bina ana yapısını ve temelini hedef alır. DASK ile koruma altına alınan bu maddi zararlar, poliçede belirtilen limitlere kadar karşılanır. Fakat depremin doğrudan sebep olmadığı, deprem sonrasında meydana gelen yangın ya da su basması gibi ek hasarlar DASK kapsamında yer almaz. Bu tür hasarların teminat altına alınması için ek sigorta poliçelerinin alınması gerekmektedir. DASK'ın amacı, deprem riskine karşı konut sahiplerini ekonomik olarak korumak ve depremin yol açabileceği maddi yükü hafifletmektir.

Konut Sigortası Genel Şartları ve Kapsamı

Konut sigortası, konuta potansiyel olarak zarar verebilecek çeşitli risklere karşı oluşturulan bir koruma mekanizmasıdır. Bu sigortanın kapsamına giren riskler, seçilen poliçeye ve sigorta şirketine bağlı olarak genişleyebilir veya daralabilir. Genel olarak, konut sigortası; deprem, yangın, su basması, hırsızlık, patlama, yıldırım, infilak ve daha birçok riski teminat altına alabilir.

Sigorta poliçesinde belirtilen limitler dahilinde, bu riskler sonucunda meydana gelen maddi zararlar sigorta şirketi tarafından karşılanır. Özellikle, ek teminatlar eklenerek, cam kırılması, elektrik arızalarından kaynaklı zararlar veya 3. kişilere verilen zararlar gibi daha spesifik riskler de poliçeye dahil edilebilir.

Konut sigortası yaptırmak isteyenler için önemli bir nokta bulunmaktadır. Konut sigortası poliçelerinde deprem teminatının aktif olabilmesi için, öncelikle Zorunlu Deprem Sigortası'nın (DASK) yaptırılmış olması şarttır. Sigorta şirketleri, DASK olmadan bir konuta deprem teminatını içeren konut sigortası düzenlemezler. Bu, devlet tarafından konut sahiplerinin temel deprem güvencesine sahip olmalarını sağlamak için konmuş bir ön koşuldur. Bu kural, deprem gibi büyük bir riske karşı konut sahiplerinin korunmasını garanti altına almayı amaçlar ve bu sayede bireylerin hem DASK'ı hem de geniş kapsamlı konut sigortasını bir arada tutmalarını teşvik eder. Böylece konut sahipleri, sadece depremde değil, diğer birçok olası zarara karşı da güvence altına alınmış olur.

Konut Sigortası DASK Yerine Geçer mi?

Konut sigortası, konutun maruz kalabileceği birçok farklı riske karşı koruma sağlar; fakat DASK'ın yerini alamaz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yönetilen, depreme bağlı maddi hasarları teminat altına alan zorunlu bir sigortadır. Türkiye'de konut sahibi olan her bireyin bu sigortayı yaptırması mecburidir.

Konut sigortası, geniş kapsamlı teminatları ile dikkat çeker. Deprem, yangın, su basması, hırsızlık ve diğer birçok risk konut sigortası ile teminat altına alınabilir. Ancak bu geniş kapsam, konut sigortasının DASK'ın zorunluluklarını ortadan kaldırdığı anlamına gelmez. Yani, bir birey konut sigortası yaptırsa dahi, DASK zorunluluğundan muaf olmaz. Her iki sigortanın da ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası ve Konut Sigortası Birbirini Nasıl Tamamlar?

DASK ve konut sigortası, konut sahipleri için farklı ama birbiriyle uyumlu koruma kalkanları oluşturur. DASK, özellikle depreme bağlı hasarları teminat altına alarak, deprem kuşağında yer alan Türkiye'deki konut sahiplerinin bu büyük risk karşısında ekonomik olarak korunmasını sağlar. Ancak DASK'ın kapsamı sadece depreme özgü maddi zararlarla sınırlıdır.

Konut sigortası ise bu koruma kalkanını genişletir. Deprem dışında, yangın, su basması, hırsızlık, patlama ve birçok diğer riski teminat altına alarak, konutun neredeyse her türlü tehlike karşısında korunmasını sağlar.

Bu iki sigorta türünü bir arada bulundurmak, konut sahiplerinin hem doğal afetlere hem de diğer beklenmedik olaylara karşı kapsamlı bir korumaya sahip olmalarını garanti eder. Özetle, DASK temel bir koruma sağlarken, konut sigortası bu korumayı genişleterek daha kapsamlı bir güvence sunar. Bu nedenle, tam bir koruma için her iki sigortanın da birlikte alınması önerilir.

DASK Poliçe Sorgulama Nedir?

Türkiye'de bir birey konut kredisi kullanarak ev satın almayı planladığında, karşılaşacağı bazı zorunluluklar vardır. Bu zorunluluklardan biri, DASK'tır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yönetilen DASK, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bir bölgede bulunmasından ötürü, konut sahiplerinin bu risk karşısında maddi olarak korunmalarını amaçlar. Devlet tarafından zorunlu tutulan bu sigorta, konut kredisi başvurusu sırasında bankalar tarafından da talep edilir.

Konut sigortası ise DASK'tan farklı olarak, konutun karşılaşabileceği diğer risklere karşı koruma sağlar. Deprem, yangın, hırsızlık ve su basması gibi riskleri kapsayan bu sigorta, bankalar tarafından konut kredisi kullanan bireylere genellikle zorunlu kılınır. Bunun sebebi, bankanın kredi verdiği konutun, olası bir zarar durumunda değerinin korunmasını istemesidir. Bu sayede banka, kredi verdiği mülkün değer kaybetmesi durumunda da alacağını güvence altına almış olur.

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla DASK yaptırmak isterseniz teklifinize buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar kapalı