2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Hangi Binalara DASK Yapılır? Hangi Binalar Dask Kapsamı Dışındadır?

teklif al
Hangi Binalara DASK Yapılır?

DASK, deprem ve depremin neden olabileceği maddi kayıplara karşı konutlar ile işyerlerini güvence altına alan sigorta çeşididir. DASK’ın açılımı Doğal Afet Sigortalar Kurumu’dur. Zorunlu Deprem Sigortası kısaca “DASK” olarak bilinmektedir. DASK genel şartlarında DASK kapsamı ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Bazı yapı türleri ise DASK kapsamı dışında kalmaktadır. Bu yapılara ihtiyari deprem sigortası yapılabilmektedir. DASK sigortası sigorta şirketleri aracılığı ile yapılabilmektedir. 

Hangi Binalara DASK Yapılır?

DASK, belediye sınırları içerisinde bulunan meskenler için geliştirilmiş olan bir sigorta türüdür. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince tapuya kayıtlı olan ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilen binalar DASK kapsamına girmektedir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bulunan bağımsız kısımlar ile bu binaların içerisinde bulunan ticarethane, büro ve benzer amaçlar ile kullanılan bağımsız bölümler DASK kapsamına girmektedir. Doğal afetler nedeni ile devlet tarafından yaptırılmış olan ya da verilen kredi ile yapılan meskenlere DASK yapılabilmektedir. 

Hangi Binalar Dask Kapsamı Dışındadır?

Hangi Binalar Dask Kapsamı Dışındadır?

Zorunlu Deprem Sigortası kısa adı ile DASK olarak bilinmektedir. Belediye sınırları içerisinde yer alan yapılara yapılan DASK sigortası ile deprem ve depremin yol açabileceği olası riskler güvence altına alınmaktadır. Deprem ve depremin yol açtığı zararlar sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Bazı bina türleri DASK sigortasından muaf olan yerler arasına girmektedir. DASK sigortası ile ilgili araştırma yapan kişiler “DASK nerelere yapılmaz?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. DASK kapsamına girmeyen binalar şu şekilde belirtilebilir:

 • İnşaatı yarım kalan binalar
 • Mesken olarak kullanılması uygun olmayan ve yıkılmasına karar verilen metruk ve bakımsız binalar
 • Kamu binası olarak hizmet gören binalar ve binaların bağımsız bölümleri
 • Köyde nüfusuna kayıtlı olan ve köyde yaşayanların ikamet etmiş oldukları binalar
 • Ticari olarak kullanılan iş merkezi, iş hanı, idari hizmet ve eğitim merkezi amacı ile kullanılan binalar
 • Projesi bulunmadan hazırlanmış olan ve malzemeden çalınarak inşaatı tamamlanan binalar
 • Binanın taşıyıcı sistemini olumsuz şekilde etkileyen düzenlemeler
 • Yıkılmasına karar verilen, bakımsız olan binalar
 • 27 Aralık 1999 tarihi sonrasında mesken olarak yapılan ve ruhsatsız binalar

Ruhsatsız Eve DASK Yaptırılabilir mi?

Ruhsatsız ev yapmak kaçak yapı kategorisinde yer almaktadır. Yalnızca köyde ruhsatsız yapılar tarım ve hayvancılık amacı ile kullanılmakta ise, ruhsat aranmamaktadır. Bu nedenle Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamına girmemektedir. Ancak tapuda mesken olarak geçen konutlara DASK sigortası yapılabilmektedir. Arsa tapulu ve tapuda mesken şeklinde ifade edilen ruhsatsız konutlara DASK sigortası yapılabilmektedir. Ruhsatı bulunmayan evlere DASK sigortası yapılabilmesi için ilk olarak imar izninin alınması gerekmektedir. İmar izninin alınmasının ardından DASK için başvuru yapılabilmektedir. DASK sigortası için gerekli olan belgeler Doğal Afet Sigortaları Kurumunun resmi internet sitesinde belirtilmektedir. DASK sigortası için gerekli belgeler şu şekilde belirtilebilir:

 • Adres bilgisi
 • Cep telefonu
 • T.C kimlik numarası
 • Vergi kimlik numarası
 • Tapu bilgileri
 • Sigortalanacak olan binanın inşa yılı
 • Yapı tarzı
 • Toplam kat sayısı
 • Binanın hasar durumu
 • Dairenin brüt yüzölçümü
 • Dairenin kullanım şekli

Tapusuz Eve DASK Yapılır mı?

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı bulunan, tapuda mesken şeklinde geçen bütün konutlara DASK sigortası yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra kat irtifakı ya da kat mülkiyeti olmayan, arsa tapulu olan ruhsatsız olan, tapuda mesken olarak geçen konutlara da DASK sigortası düzenlenebilmektedir. DASK sigortası yaptırmak isteyen kişiler “Tapusuz eve DASK yapılır mı?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Tapusu olmayan evlere DASK sigortası yapılamamaktadır. Herhangi bir eve Zorunlu Deprem Sigortası yapılabilmesi için tapu şartı aranmaktadır. 

Dask Yaptırılmazsa Ne Olur?

Dask Yaptırılmazsa Ne Olur?

Zorunlu Deprem Sigortası kısa ismi ile DASK olarak bilinmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremin neden olduğu yangın, patlama, tsunami ve yer kayması gibi doğal afet türlerinin sebep olabileceği tüm riskler güvence altına alınmaktadır. DASK sigortası sayesinde evin doğal afet nedeni ile karşılaşabileceği riskler en aza indirilmektedir. DASK sigortası ile ilgili fikir sahibi olmak isteyen kişiler “DASK zorunlu mu, yaptırılmazsa ne olur?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. DASK sigortası, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Kocaeli ve 1999 Düzce depremlerinin ardından 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2022 tarihinde zorunlu hale getirilmiştir. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) tüm konutlar ve işyerleri için zorunlu bir sigorta türüdür. Ancak DASK yapılmaması durumunda herhangi bir cezai yaptırımı bulunmamaktadır. DASK yaptırılmadığı takdirde konutun alım ve satım işlemleri gerçekleştirilememektedir. Bunun yanı sıra DASK yapılmayan meskenlerin veya binaların kiralanabilmeleri de mümkün değildir. DASK yapılmayan konutların su, doğalgaz ve elektrik gibi abonelikleri gerçekleştirilememektedir. 

Metruk Bina Nedir?

Kişiler “Metruk bina ne demek?” sorusuna yanıt ararmaktadırlar. Metruk kelimesi köken olarak Arapçadan gelmektedir. Metruk kelimesi “bırakılmış, kullanılmayan, terk edilmiş” anlamına gelmektedir. Osmanlı toprak hukukunda da son derece önemli bir kavram durumundadır. Osmanlı Dönemi’nde metruk kavramı, kimsenin özel mülkü olmaksızın kamunun ya da belirli bir yerde bulunan halkın doğrudan doğruya ve serbestçe faydalanması amacı ile ayrılmış olan topraklar anlamında kullanılmaktadır. 

Metruk içinde bulunulan yüzyılda ise “orta malları” olarak nitelenen arazi türü olarak Arazi Kanunnamesinde geçmektedir. Tüm insanların faydalanması amacı ile sunulan yollar, namazgahlar, meydanlar, mesire, panayır ve pazar yerleri metruk olarak geçmektedir. Bunun yanı sıra bir ya da birden fazla köy veya kasaba halkının faydalanması için tahsis edilmiş olan kışlak, yaylak ve bataklık gibi yerler de metruk olarak geçmektedir. Metruk bina, kullanılmayacak durumda ve oldukça eski olduğu için insanların yararlanabilmeleri için bırakılan ve terk edilen yapılar anlamı taşımaktadır. 

İş Hanı Nedir?

Günlük hayatta iş hanı kavramı sıklıkla duyulmaktadır. İş hanı kavramını duyan kişiler “İş hanı ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Birden çok işyerinin yer aldığı, çok katlı binalara “iş hanı” adı verilmektedir. Büyük şehirlerde serbest meslek çalışanlarının oda veya daire tutarak iş yeri olarak kullandıkları, birkaç kattan meydana gelen, çok odalı ve çok daireli yapılardır. Büyük şehirlerde iş hanları ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. 

Kurumsal Binalar Nelerdir?

Kurumsal binalar; eğitim tesisleri, sağlık hizmeti amaçlı kullanılan binalar ve tutukevi, cezaevi ile ıslah evi binaları olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılmaktadır. Eğitim ile öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler eğitim tesisleri olarak adlandırılmaktadır. İlköğretim, ortaöğretim kurumları ile yükseköğretim kurumları dahil olmak üzere, altı ya da daha fazla kişi tarafından günde 4 saat veya daha fazla süre ile kullanılan binalardır. Bedensel veya ruhsal hastalıklar ile yetersizliklerin tedavilerinin gerçekleştirildiği binalara sağlık hizmeti amaçlı binalar adı verilmektedir. Çocuk bakım ve rehabilitasyon merkezleri, dispanserler, huzurevleri ve hastaneler sağlık hizmeti binalarıdır. Hürriyetleri kısıtlanan veya güvenlik amacı ile hareketleri sınırlandırılan kişilerin barındırıldıkları yerler de kurumsal binalar arasında yer almaktadır.

İhtiyari Deprem Sigortası Nedir?

DASK kapsamı dışında olan yapılara yapılabilen deprem sigortası, “ihtiyari deprem sigortası” olarak adlandırılmaktadır. İhtiyari deprem sigortası zorunlu olarak yaptırılması gereken bir sigorta türü değildir. İsteğe bağlı olarak yapılabilmektedir. İhtiyari deprem sigortası ile depremin verebileceği yıkıcı etkilerin verebileceği zararlar en aza indirilebilmektedir. Köylerde bulunan yapılar DASK kapsamına girmemektedir. Bu nedenle bu yapılara ihtiyari deprem sigortası yapılabilmekte, evler güvence altına alınabilmektedir.

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla DASK yaptırmak isterseniz teklifinize buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar kapalı