2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Kiracılar DASK Yaptırabilir Mi? Kiracılar DASK Yaptırmak Zorunda Mı?

Kiracılar DASK Yaptırabilir Mi? Kiracılar DASK Yaptırmak Zorunda Mı?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) sunmuş olduğu Zorunlu Deprem Sigortası, Türkiye'de yaşayan bireyler için büyük öneme sahiptir. Bu sigorta, bina veya konutun deprem sonucunda karşılaşabileceği hasarlara karşı bir güvence sunar. Ancak DASK'ın kapsamı sadece yapıyı ilgilendirir; ev içerisindeki eşyalar ya da bireysel mal varlığı bu teminatın içerisine dahil değildir.

Zorunlu Deprem Sigortası, mülkiyeti bulunan kişiler tarafından yaptırılması gereken bir sigortadır. Fakat bazen mülk sahipleri bu sorumluluğu ihmal edebilirler. Kiracılar, kiraladıkları konut için DASK yaptırılmadığını fark ettiklerinde, sigorta ettiren sıfatıyla ve yalnızca mülk sahibi adına bu sigortayı yaptırma hakkına sahiptirler. Bu durumda, kiracılar, ev sahibinin adına sigortayı yaptırarak konutun deprem hasarlarına karşı güvence altına alınmasını sağlayabilirler.

Kiracılar DASK Yaptırabilir Mi?

Kiracılar, kiraladıkları konut için DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenletebilirler. DASK poliçesi, deprem sırasında binanın maruz kalabileceği hasarları teminat altına alır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, poliçenin yalnızca binanın veya konutun fiziksel yapısını koruma altına almasıdır; içeride bulunan eşyalar veya kişisel mülkler bu sigortanın kapsamı dışında kalır.

Bu sigorta, aslında binanın sahibi olan kişi veya kurum tarafından yaptırılması gereken bir yükümlülüktür. Ancak, kiracılar da kendi inisiyatifleri doğrultusunda, “sigorta ettiren” sıfatıyla ev sahibi adına DASK poliçesi düzenletebilirler.  Bu durum, kiracının konutunda daha güvende hissetmesini sağlar ve olası bir deprem zararına karşı ek bir koruma sunar.

Kiracılar, DASK poliçesi yaptırırken konutun bulunduğu bölge, binanın yaşı ve yapı tarzı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlarına uygun bir teminat limiti belirleyebilirler. Ayrıca, poliçenin geçerlilik süresi ve ödeme koşulları gibi detayları da poliçeyi düzenletirken dikkate almalıdırlar.

Kiracılar oturdukları eve, ev sahibi adına DASK yaptırabilir ve bu sayede kiraladıkları konut için ek bir güvence sağlayabilirler.  Bu, hem kiracının hem de ev sahibinin menfaatine olabilecek bir adımdır, çünkü olası bir deprem durumunda maddi zararların karşılanması konusunda daha fazla güvence sunar.

teklif al

Kiracılar DASK Yaptırmak Zorunda Mı?

Kiracılar DASK Yaptırmak Zorunda mı?

Kiracılar için DASK yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası, binanın ya da konutun deprem sonucu meydana gelebilecek hasarlarını teminat altına alır. Bu sigorta, genel olarak binanın ya da konutun sahibi tarafından yaptırılması beklenen bir yükümlülüktür. Fakat eğer kiralık bir konutta kalınıyorsa ve bu konut için DASK poliçesi bulunmuyorsa, kiracı da bu sigortayı yaptırma hakkına sahiptir.

DASK'ın kapsamı, binanın veya konutun fiziksel yapısını koruma altına almaktadır. Yani, evde bulunan eşyalar ya da kişisel mülkler bu sigortanın kapsamına girmemektedir. Bu nedenle, kiracıların, kiraladıkları konutun fiziksel yapısının korunması adına bu sigortayı yaptırmaları önerilir. Ancak, kiracıların eşyalarını veya kişisel mülklerini de koruma altına almak istemeleri halinde, ayrıca konut içi eşya sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

DASK yaptırma yükümlülüğü ev sahibine ait olmasına rağmen, kiracılar da kendi inisiyatifleri ile ev sahibi adına bu sigortayı yaptırabilirler.  Bu, olası bir deprem durumunda maddi zararların karşılanmasında ekstra bir güvence sunar ve kiracının konutunda daha güvende hissetmesini sağlar.

Kiracının DASK Yaptırabilmesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kiracı olarak DASK yaptırmak isteyenlerin hazırlaması gereken belge ve bilgiler şunlardır:

  • Tapu Örneği veya Binayı Gösteren Resmi Bir Belge: DASK yaptırırken, sigortanın yapılacağı binanın tapu örneğine veya buna eşdeğer bir resmi belgeye ihtiyaç duyulabilir. Eğer ev sahibi tapu örneğini vermek istemezse, bu belgeyi belediyeden veya ilgili resmi kurumlardan alabilirsiniz.
  • Bina Bilgileri: Sigorta poliçesinin doğru bir şekilde hazırlanması için binanın bazı teknik özelliklerini bilmek gerekmektedir. Bu bilgiler arasında binanın yapım yılı, kaç katlı olduğu, hangi malzemelerle inşa edildiği, binanın bulunduğu bölge ve benzeri detaylar yer almaktadır.
  • TC Kimlik Numarası: Türkiye'de resmi işlemler için genellikle TC kimlik numarasının verilmesi gerekmektedir. DASK poliçesi için de bu bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.
  • İletişim Bilgileri: Sigorta şirketinin, poliçe sahibi ile iletişime geçebilmesi için telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerini vermek gerekmektedir.

Bu belgeleri ve bilgileri hazırlayarak DASK poliçenizi kolaylıkla yaptırabilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki, her sigorta şirketinin talep ettiği belge ve bilgiler değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, DASK poliçesi yaptırmadan önce ilgili sigorta şirketinden detaylı bilgi almak faydalı olacaktır.

DASK’ı Kiracı Mı Öder?

DASK’ı Kiracı mı Öder?

DASK'ın kim tarafından ödeneceği konusu, sıkça karşılaşılan bir sorundur. DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası'nın ödeme yükümlülüğü aslen ev sahibine aittir. Bu, yasal bir zorunluluktur ve binanın veya konutun sahibi bu yükümlülüğü yerine getirmelidir.

Ancak pratikte, kiracı ile ev sahibi arasında yapılan kiralama sözleşmesinde farklı bir düzenleme yapılabilir. Sözleşme şartlarına göre DASK'ın maliyeti kiracıya yükletilebilir. Bu durumda, kiracının bu maliyeti karşılaması gerekir.

Dolayısıyla, kiralık bir konutta oturan biriyseniz ve DASK maliyetinin kim tarafından karşılanacağı konusunda bir belirsizlik varsa, kiralama sözleşmesini detaylı bir şekilde incelemekte fayda vardır. Sözleşmede bu konuda özel bir madde yer alıyorsa, bu maddenin şartlarına göre hareket edilmelidir.

DASK'ın kim tarafından ödeneceği konusu, yasal olarak ev sahibinin sorumluluğunda olmasına rağmen, kiracı ve ev sahibi arasındaki kiralama sözleşmesinin şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, bir konutu kiralamadan önce veya kiralama sürecinde, bu konudaki maddelerin net bir şekilde belirlenmesi ve anlaşmada yer alması önemlidir.

DASK Kiracıya Ödeme Yapar Mı?

Türkiye'de, Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK, yalnızca bina ya da konutun fiziksel yapısını kapsar ve ev içerisindeki eşyaları ya da kiracının diğer bireysel mal varlıklarını kapsamaz. Bu sigortanın asıl amacı, deprem sonucu meydana gelebilecek hasarları karşılamaktır, ancak bu teminat yalnızca binanın hasar görmesi halinde devreye girer.

DASK poliçesi, kiracı tarafından kendi adına yaptırılamaz. Kiracılar, ev sahibi adına ve "Sigorta Ettiren" sıfatıyla Zorunlu Deprem Sigortasını yaptırma hakkına sahiptirler. Bu sigortadan ödenen tazminat ise her zaman için tapuda "Hak Sahibi" olarak belirtilen mülk sahibine yapılır. Bu, kiracının yaptırdığı bir poliçeden bireysel olarak tazminat alamayacağı anlamına gelir.

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla DASK yaptırmak isterseniz teklifinize buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar kapalı