2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Yangın Sigortası Nedir? Yangın Sigortası Neleri Kapsar?

Yangın Sigortası Nedir?

Ev için konut sigortası veya işyeri sigortası yaptırmak isteyen kişiler, bu sigortaların yangın teminatını merak etmektedirler. Yangın teminatı, ticari veya özel amaçla kullanılan binada ya da yerleşim alanında meydana gelen yangın, infilak ve yıldırım gibi nedenle ile oluşan maddi hasarları kapsamaktadır. Yangın teminatı ana maddelerine ek olarak poliçe kapsamına deprem ve ek teminat seçenekleri ilave edilebilmektedir. Konut ve işyeri sigortası fiyatları her yıl sigorta şirketleri tarafından güncellenmektedir. Bu nedenle sigorta yaptırmak isteyen kişilerin sigorta acenteleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Yangın Sigortası Nedir? Yangın Sigortası Ne İşe Yarar?

Yangın sigortası, mülk sahiplerinin, özellikle ev ve iş yeri sahiplerinin yangın ve benzeri tehlikelere karşı maddi güvencesini sağlayan bir sigorta türüdür. İşlevsel olarak, yangın sigortası, sigortalı mülkte yangın, yıldırım, infilak gibi durumlar sonucu meydana gelebilecek hasarların onarım ve yeniden inşa maliyetlerini karşılar.

Yangın sigortası poliçesi, bir anlaşma gereği sigorta şirketi tarafından belirli bir prim karşılığında sunulur. Poliçenin kapsamı ve teminat limiti, sözleşmedeki koşullara bağlıdır. Örneğin, bazı poliçeler sadece yangın hasarını kapsarken, diğerleri ayrıca yıldırım, infilak ve bazen sel veya deprem gibi diğer riskleri de kapsayabilir.

Yangın sigortasının temel işlevi, mülk sahiplerine maddi güvence sağlamaktır. Bir yangın veya benzeri bir durum, genellikle beklenmeyen ve büyük maddi hasara neden olan bir olaydır. Bu tür olaylar sonrasında gerekli onarımlar ve yeniden inşa işlemleri, mülk sahipleri için önemli mali yükler oluşturabilir. Yangın sigortası, bu tür mali yüklerin hafifletilmesine yardımcı olur.

Hasar meydana geldiğinde, sigortalı kişi genellikle sigorta şirketine bildirimde bulunur. Ardından, sigorta şirketi hasarı incelemek için bir eksper gönderir. Eksper, hasarı değerlendirir ve mülkün yeniden inşası veya onarılması için ne kadar ödeme yapılması gerektiğini belirler.

Yangın sigortası, mülk sahiplerine belirli risklere karşı maddi koruma sağlar. Olası bir yangın veya benzeri bir olay sonucunda mülklerini yeniden inşa etme veya onarma maliyetlerini karşılar. Bu, mülk sahiplerinin olası bir felaket durumunda mali güvencesini sağlar.

Yangın Sigortası Neleri Kapsar?

Yangın sigortası kapsamı oldukça geniş bir sigorta çeşididir. Bina, konut ve işyeri dışında binanın dışındaki kömürlük, su deposu, müştemilat ve garaj gibi yerler de yangın sigortası kapsamında bulunmaktadır. Bunun yanı sıra binanın üzerinde veya içinde yer alan asansör, yürüyen merdiven, TV anteni ve tesisat gibi binanın tamamlayıcısı olmayan kısımlar da yangın sigortası teminatları arasında bulunabilmektedir. Yangın sigortası poliçelerinde bulunan ana teminatlara ek olarak, sigortalı kişilerin istek ve ihtiyaçlarına göre seçilebilen deprem ve ek teminatlar ile yangın sigortasının kapsamı genişletilebilmektedir. Yangın sigortası, konutu ya da binayı, muhteviyatını; demirbaş, makine tesisat, demirbaş ve camlarını yangın sigortası poliçesinin ana teminatları ve seçilebilen ek teminatlar ile garanti altına almaktadır. Yangın sigortası poliçesi, hem taşınır hem de taşınmaz mallara düzenlenebilmektedir.

Yangın Sigortası Teminatları Nelerdir?

Yangın sigortası poliçesinde bulunan ana teminatlar, infilak (patlama), yıldırım ve yangındır. Sigorta şirketleri, yangın ve yangının sebep olabileceği durumlara karşı binaları güvence altına almaktadır. Böylece sigortalı kişiler, yangının sebep olabileceği maddi yıkımlara karşı güvence altında olmaktadırlar. Kişiler bu ana teminatlara ek olarak kendi istek ve ihtiyaçlarına göre deprem ve ek teminatlar ile poliçe kapsamını genişletebilmektedirler.

Yangın Sigortası Ek Teminatları Nelerdir?

Yangın sigortası ana teminatları sigorta şirketine göre değişmemektedir. Ancak yangın sigortası poliçesi yaptırmak isteyen kişiler, yangın sigortası kapsamında yer alan ana teminatlara ek olarak kendi istek ve ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri ek teminatlar ile yangın sigortası poliçesini genişletebilmektedirler. Yangın sigortası ek teminatları şu şekilde belirtilebilir:

 • Dolu
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Kar Ağırlığı
 • Duman
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık Halk Hareketleri, Terör ve Kötü Niyetli Hareketler
 • Kara Taşıtları ve Hava Taşıtları Deniz taşıtları
 • Yer Kayması
 • Sel ve Su Baskını, Seylap

Yangın Sigortası Kapsam Dışı Durumlar Nelerdir?

Yangın Sigortası Kapsam Dışı Durumlar Nelerdir?

Yangın sigortası kapsamı ana teminatlar ve ek teminatlar ile oldukça genişletilebilmektedir. Ancak yangın sigortası kapsamı dışında kalan bazı durumlar da bulunmaktadır. Yangın sigortası teminat dışında kalan haller şu şekilde belirtilebilir:

 • Aşırı hararet
 • Buhar kazanının patlaması
 • Sigortalı malın mum ve ütü gibi nesneler ile yanması
 • Sigortalı cihazlarda basınca bağlı olarak meydana gelen deformasyonlar
 • Devlet yaptırımları sebebi ile oluşan hasarlar
 • Elektrikli aletlerin yangın haricinde kendi aksamlarında hasar meydana gelmesi
 • Sigortalı eşyanın işlenmek amacı ile ateşe tutulması ve bu durumun sonucunda meydana gelen teknik arızalar
 • Sigortalı kişinin kendisinin gerçekleştirdiği ya da hasarın artmasında payının bulunduğu durumlar
 • Herhangi bir nükleer yakıt ya da nükleer yakıtın yanması sonucunda meydana gelen zararlar
 • Ayaklanma, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, isyan, istila ve savaş sonucunda meydana gelen hasarlar

Yangın Hasar Bildirimi Nasıl Yapılır?

Yangın sigortası teminatlarından faydalanabilmek için yangının gerçekleşmesinin ardından sigorta şirketine hasar bildirimi yapılması gerekmektedir. Böylelikle sigorta şirketi tarafından olay yerine eksper gönderimi sağlanmaktadır. Eksper yangın yerindeki hasar miktarının belirlemesini yapmaktadır. Söz konusu süreçte eşyaların yerinin değiştirilmemesi ve eşyalarla çok fazla temas kurmaktan kaçınılması gerekmektedir. Yangın hasar bildiriminde hasarın meydana geldiği andan itibaren en geç beş iş günü içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Tüm belgelerin tam bir şekilde hazırlanması ve ekspere teslim edilmesi önemlidir. Tahmini hasarın yazılı şekilde verilmesi ve eşya için yapılmış olan farklı bir sigorta var ise, bildirilmesi gerekmektedir.

Yangın Hasarı Bildirmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yangın sonrasında sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilmek için bazı gerekli belgelerin teslim edilmesi önem taşımaktadır. Yangın hasar bildirimi için gerekli belgeler şu şekilde belirtilebilir:

 • İtfaiye raporu
 • Sigorta Poliçesi
 • Hasara ilişkin onarım teklifi ve faturalar
 • Hasara ilişkin çekilmiş fotoğraflar
 • Zarara ilişkin beyan ve talep yazısı
 • Polis/Jandarma ifade ve görgü tespit tutanağı
 • İşyerleri için vergi levhası, imza sirküleri
 • Mal sahipleri için tapu belgesi
 • Kiracılar için kira kontratı
 • Meteoroloji raporu – fırtına hasarları için
 • İşyerleri için zarar gören kıymetlerin mali kayıtları

Yangın Sigortası Zorunlu mu?

Yangın Sigortası Zorunlu mu?

Yangın sigortası zorunlu bir sigorta türü değildir. Yangın sigortası yaptırmak isteyen kişiler, istedikleri takdirde yangın sigortası teminatlarından faydalanabilmektedirler. Yangın sigortası ile ilgili araştırma yapan kişiler, “Konut kredisinde yangın sigortası zorunlumu?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Bankalar konut kredisi verirken kişilerden zorunlu yangın sigortası yaptırmalarını talep edebilmektedirler.

İşyeri Yangın Sigortası Zorunlu mu?

Türkiye'de işyeri yangın sigortası yaptırmak zorunlu değildir. Ancak, bir işyerinde çıkabilecek bir yangının maddi zararları genellikle büyük olabilir. Dolayısıyla, birçok işletme sahibi, bu potansiyel riski yönetmek için yangın sigortası yaptırmayı tercih eder.

DASK Sigortası Yangını Karşılar mı?

Kişiler, “DASK yangını karşılarmı?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. DASK, yangını kapsamaz. Ancak DASK yangın sigortası, yangının deprem ile ilişkili olması durumunda hasar ödemesi yapmaktadır. Yangın, deprem sonucunda gerçekleşmemiş ise, maddi hasar karşılanmamaktadır.

Sigortalının Ölümü Durumunda Yangın Sigortası Ne Olur?

Yangın sigorta genel şartlarına göre, yangın sonucunda sigortalı kişinin hayatını kaybetmesi durumunda yangın sigortası, yeni sahibine devredilmektedir. Sigortalı kişinin vefatı halinde, sigorta şirketi bilgilendirme talep edebilmektedir. Bu bilgilendirmenin en kısa süre içerisinde sigorta şirketine bildirilmesi önemlidir.

Yorumlar kapalı