2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Hasar Durumlarında Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Günlük yaşantımızda karşılaşabileceğimiz kaza ve hasar durumlarında, hızlı ve etkili bir şekilde sorunları çözebilmek için doğru evraklara sahip olmak oldukça önemlidir. Her an başımıza gelebilecek bu tür olaylarda, gereken belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde toplamak, hem sigorta şirketleri ile iletişimi kolaylaştırır hem de sürecin daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olur. Hasar anında hangi evrakların gerektiğini bilmek olası zorlukları en aza indirebilmek adına kritik bir öneme sahiptir.

Bu yazıda, hasar anında ihtiyaç duyulan temel evrakları ele alacak ve bu belgelerin nasıl temin edileceği konusunda rehberlik edeceğiz. Hazırsanız, hasar anındaki belge yönetimi konusuna birlikte göz atalım.

TRAFİK VE KASKO SİGORTASI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Maddi Zararlar İçin İstenen Belgeler

Sürücünün, aracıyla 3. kişilere verdiği maddi zararın karşılanması zorunlu trafik sigortası teminatları kapsamındadır. Bu durum söz konusu olduğunda, sigortalıdan şu belgeler istenir:

 • Kusur durumunu gösteren trafik kazası tespit tutanağının tasdikli sureti / anlaşmalı kaza tespit tutanağı
 • Sigortalı araç sürücü ehliyet , araç ruhsat  fotokopisi,
 • Mağdur araç sürücü ehliyet , araç ruhsat fotokopisi
 • Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
 • Varsa alkol raporu,
 • Mağdur sürücüye ait banka, şube ve hesap numarası bilgileri.

Kazanın yurt dışında gerçekleşmesi durumunda ise şu belgeler istenir:

 • Kazanın gerçekleştiği ülkenin resmi kuruluşları tarafından tutulan zaptın kopyası,
 • Kazanın gerçekleştiği ülkenin uluslararası ekspertiz büroları tarafından hazırlanan hasar raporu,

Değer Kaybı İçin İstenen Belgeler

Trafikte gerçekleşen bir kazada, kusurlu olmayan sürücünün aracında oluşan hasar, aracın piyasa değerini düşürebilir. Bu durumda, yaşanan değer kaybının kusurlu sürücü tarafından tazmin edilmesi için bazı belgeler istenir:

 • Hasar dosyasının açılması için; kaza zaptının tasdikli sureti ya da TRAMER Kaza Tespit Tutanağı ve ödeme yapılacak kişiye ait banka hesap bilgileri,
 • Hasar dosyası daha önce açılmışsa; yalnızca değer kaybı talep beyanı,
 • Sigortalı, mağdur  araçların  ruhsat fotokopisi,
 • Sürücülerin ehliyet fotokopisi
 • Hasar fotoğrafları,
 • Hasarın belirtildiği eksper raporu ya da onarım faturası.

Daimi Maluliyet Durumunda İstenen Belgeler

Trafik kazalarında üçüncü şahısların maluliyet durumu da trafik sigortası kapsamında karşılanır. Bunun için gerekli belgeler şunlardır:

 • Maluliyet durumunu gösteren, yetkili kurumlarca yönetmeliklere uygun düzenlenmiş sağlık raporu,
 • Kaza raporu, bilirkişi raporu ya da mahkeme kararı,
 • Epikriz raporu,
 • Mağdurun kimlik fotokopisi,
 • Kaza tarihinden itibaren mağdurun gelir durumunu gösteren belge,
 • Adli muayene raporu,
 • Yapılan tetkik ve tedavilere ilişkin tüm evraklar,
 • Hak sahibinin banka, şube ve hesap numarası bilgileri,
 • Kazaya sebep olan aracın ruhsat fotokopisi.

Vefat Durumunda İstenen Belgeler

Ölümle sonuçlanan kazalarda temin edilmesi gerekli belgeler şu şekildedir:

 • Kaza raporu, bilirkişi raporu ya da mahkeme kararı,
 • Vefat eden kişinin savcılık onaylı muayene ve otopsi raporları,
 • Vefat eden kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilamının tasdikli sureti,
 • Defin ruhsatı,
 • Hak sahibinin banka, şube ve hesap numarası bilgileri,
 • Araçların ruhsat fotokopileri,
 • Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve varsa alkol raporları,
 • Ölen kişinin son gelir durumunu gösteren evraklar.

Çalınan Araçlar İçin Kasko Sigortasında İstenen Belgeler

Araç hırsızlık olaylarında, kasko kapsamında istenen belgeler şu şekildedir:

 • Poliçe aslı,
 • Mağdurun nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Karakola müracaat edildiğini gösteren tutanak ve 30 gün sonra Hırsızlık Büro Amirliği’nden alınacak “Bulunamadı” yazısı,
 • İfade tutanaklarının kaşeli örneği,
 • Aracın vergi borcu olmadığına dair belge,
 • Vergi Dairesi’nden araç için ilişik kesme belgesi,
 • Aracın asıl ve varsa yedek anahtarları.

MASAK Yönetmeliği’ne tabi 185.000 TL üzeri hasarlarda ek olarak aşağıdaki  belgeler de istenebilir;

Gerçek kişilerde;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
 • İş ve Meslek Bilgisi

Tüzel kişiliklerde;

 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)

KONUT SİGORTASI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Hasar Tespitinde İstenen Belgeler

Konutta doğal afet, sel, su basması, cam kırılması, yangın ve hırsızlık gibi olaylar için sigorta şirketleri standart olarak talep ettiği evraklar vardır eğer varsa ek belgeler de talep edilir. Hasarın bir an önce giderilmesi için aşağıda sıralanan belgeleri en kısa sürede sigorta şirketine ulaştırmalısın.

Hasar bildiriminde istenen evrakları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Sigorta poliçe numarası ve/veya T.C. kimlik numarası/vergi numarası
 • Hasar tarih ve saati
 • Başvuru sahibinin adı soyadı ve irtibat numarası, irtibat kurulacak kişinin iletişim bilgileri
 • Hasara ilişkin fatura ve fotoğraflar
 • Yetkili kişiler tarafından tutulan tutanaklar
 • Sigortalının hasar beyanı ve talep yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve hasar tutarı)
 • Banka hesap bilgileri
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • İş yeri için vergi levhası
 • Tahmini hasar miktarı
 • Tüzel kişilerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi, imza yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi (ikamet adresi ve imza)
 • Hırsızlıkta bunlara ek olarak çalınan eşyaların alış faturaları, hasarın 50.000 TL’yi geçmesi durumunda eşyaların bulunamadı belgesi, eşya bulundu ise teslim belgesi
 • Yangın hasarında bunlara ek olarak ipotekli ve rehinli hasarlarda muvafakatname, itfaiye raporu (itfaiye gelmişse), karakol tutanağının tasdikli örneği (polis gelmişse), savcılıktan takipsizlik kararı veya iddianamesi
 • Yağış hasarında ek olarak gerekli durumda meteoroloji raporu

 

DASK Hasar İhbarında İstenen Belgeler

DASK’ın Zorunlu Deprem Sigortası’ndan faydalanabilmeniz için binanızın tamamen ya da kısmı olarak zarar görmüş olması fark etmez; küçük ya da büyük maddi zararlar için de tazminat talep edilebilir.

Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararlarınızın, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde tazmini için gereken bilgi ve belgeler şöyledir:

 • Hasar Bildirimi (T.C kimlik veya poliçe numarası ile)
 • Güncel Tapu Bilgisi
 • Hasar Yeri Açık Adresi (Eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)
 • Sigortalı Telefonu (Sabit ve/mobil telefon)

Ayrıca, sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yanı sıra deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa, bu konuda DASK'a bilgi verilmelidir.

İş Yeri Gerekli Hasar Belgeleri

 • Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
 • Sigortalının hasarın oluşu ile ilgili beyanı
 • Zararı gösteren talepname
 • Hasara ilişkin faturalar
 • İtfaiye raporu (Yangın durumunda)
 • Cumhuriyet Savcılığı’ndan takipsizlik kararı
 • Polis veya jandarma tutanağı (Su basması, hırsızlık ve veya yangın durumunda)
 • Muhasebe kayıtları
 • Vergi levhası
 • Mal sahipleri için tapu fotokopisi
 • Kiracılar için kira kontratı
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • Yukarıdakilere ek olarak;

Hırsızlık durumunda

 • Genel şartlarda belirtilen bekleme süresinin sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden alınan yazı
 • Hırsızlık sonrası yapılan tespitte çalınan emtianın dökümü
 
Yorumlar kapalı