2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Seyahat Sağlık Sigortası Neleri Kapsar? Seyahat Sağlık Sigortası İstisnai Durumlar Nelerdir?

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları Nelerdir? Seyahat Sağlık Sigortası İstisnai Durumlar Nelerdir?

teklif al

Yurtdışı seyahat sağlık sigortası, bireylerin yurtdışında meydana gelebilecek sağlık sorunlarına karşı mali güvence sağlamaktadır. Bu sigorta Türkiye'de birçok sigorta şirketi tarafından sunulmaktadır ve genel şartları şunlardır:

 • Sigortalı kişi, yurtdışında geçireceği süre zarfında geçirdiği kazalar ve hastalıklar sonucunda ortaya çıkabilecek tıbbi masrafları kapsamaktadır.
 • Sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarı kadar sağlık hizmeti alabilir.
 • Sigortalının yurtdışında kalacağı süre zarfında acil ambulans, hastane ve tedavi masrafları teminat altındadır.

Poliçe kapsamında yer alan tedaviler ve hizmetler, yalnızca sağlık kuruluşlarında gerçekleştirildiğinde geçerlidir.

Her sigorta poliçesinde olduğu gibi yurtdışı seyahat sağlık sigortasında da bazı istisnalar bulunmaktadır. İstisnai durumlar ise şunlardır:

 • Sigortalının kasten kendisine zarar vermesi ya da intihar teşebbüsü
 • Savaş, iç savaş, ayaklanma gibi durumlar sonucu oluşan yaralanma veya hastalıklar
 • Sigortalının uyuşturucu veya alkol etkisi altındayken yaşadığı kaza ve hastalıklar
 • Daha önceden bilinen kronik hastalıkların tedavi masrafları
 • Kozmetik cerrahi ve benzeri estetik ameliyatlar

teklif al

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları

Yurtdışı seyahat sağlık sigortası, bireyleri yurtdışı seyahatlerinde karşılaşabilecekleri sağlık problemlerine karşı finansal olarak koruma altına alır. Türkiye merkezli pek çok sigorta şirketi, farklı teminat ve seçeneklerle bu hizmeti sunmaktadır. Genel şartlar şu şekildedir:

 • Yurtdışı seyahat süresince yaşanan kaza veya hastalık sonucu oluşan tıbbi masraflar, seyahat sağlık sigortası kapsamına dahildir.
 • Her sigorta poliçesi, belirli bir teminat tutarıyla sınırlıdır. Bu tutar, poliçe sahibinin yurtdışı seyahat süresince karşılaşabileceği sağlık masraflarını karşılar. Poliçede belirtilen teminat tutarını aşan masraflar için ek bir ödeme yapılabilir.
 • Acil durumlar için ambulans kullanımı, hastaneye yatış, cerrahi müdahaleler ve gerekli tedaviler bu sigorta kapsamında teminat altına alınır. Bununla birlikte, rutin kontroller veya önceden var olan hastalıkların tedavisi bu kapsam dışında olabilir.

Yukarıda belirtilen genel şartlar çerçevesinde, seyahat sağlık sigortası poliçesi almadan önce dikkatli bir şekilde poliçe detaylarının okunması ve sigorta şirketiyle detaylı bilgi alışverişinde bulunulması önemlidir.

Seyahat Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Seyahat Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Yurtdışı seyahat sağlık sigortasının kapsamı, sigorta şirketlerine ve tercih edilen poliçe türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak bu sigortalar, seyahat esnasında karşılaşılabilecek sağlıkla ilgili riskleri minimuma indirmeyi amaçlar. Seyahat sağlık sigortasının genellikle kapsadığı temel hizmet ve tedavi maddeleri şunlardır:

 • Acil Tıbbi Tedavi: Seyahat edilen ülkede ani bir kaza veya hastalık sonucu gerekli olan tıbbi müdahalelerin masrafları karşılanır.
 • Ambulans Hizmetleri: Acil bir durumda, hastaneye sevk edilme ihtiyacı doğduğunda ambulans kullanım masrafları teminat altına alınır.
 • Acil Cerrahi Müdahaleler: Kazalar veya ani hastalıklar sonucu gerekli olan cerrahi operasyonların masrafları sigorta tarafından karşılanır.
 • İlaç Masrafları: Seyahat esnasında doktor tarafından reçete edilen ilaçların masrafları, genellikle sigorta kapsamında karşılanır.
 • Yatak ve Tedavi Masrafları: Seyahat sırasında hastaneye yatış gerektiren durumlarda, yatak ve tedavi masrafları sigorta tarafından ödenir.

Bunların yanı sıra, sigorta poliçeleri ek hizmetler veya daha geniş kapsamlı teminatlar sunabilir. Bu nedenle, yurtdışı seyahat sağlık sigortası almadan önce poliçenin detaylı şartlarının incelenmesi ve gerektiğinde sigorta şirketi ile iletişime geçilmesi önerilir.

Seyahat Sağlık Sigortası İstisnai Durumlar Nelerdir?

Yurtdışı seyahat sağlık sigortası, seyahat sırasında karşılaşılabilecek birçok sağlık sorununa mali güvence sağlar. Ancak, tüm sigorta poliçelerinde olduğu gibi, bu sigortada da belirli durumlar ve haller teminat dışında bırakılmıştır. Seyahat sağlık sigortasının genellikle kapsamadığı istisnai durumlar:

 • Kendi Kendine Zarar: Sigortalının kasten kendine zarar verdiği, intihar teşebbüsünde bulunduğu veya benzeri durumlardan kaynaklanan yaralanma veya hastalıklar kapsam dışındadır.
 • Savaş ve Siyasi Karışıklıklar: Savaş, iç savaş, ayaklanma, terör eylemleri veya bu tür olaylardan doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan yaralanma ve hastalıklar teminat kapsamı dışındadır.
 • Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı: Sigortalının alkollü ya da uyuşturucu etkisi altında yaşadığı kaza ve hastalıklar genellikle sigorta kapsamı dışında tutulur.
 • Bilinen Kronik Hastalıklar: Sigorta başlangıcında sigortalının bilgisi dahilinde olan veya olması gereken kronik hastalıklardan veya bu hastalıkların komplikasyonlarından kaynaklanan tedavi masrafları teminat kapsamında değildir.
 • Estetik Müdahaleler: Kozmetik veya estetik amaçlı gerçekleştirilen cerrahi müdahaleler, tedaviler ve bu tür müdahalelerin komplikasyonlarından kaynaklanan masraflar kapsam dışıdır.
 • Rutin Kontroller: Düzenli yapılan kontrol muayeneleri, tetkikler ve bu tür rutin sağlık hizmetleri genellikle teminat dışıdır.

Bu istisnaların yanı sıra, poliçe detaylarına göre farklı istisnalar da olabilir. Bu nedenle, seyahat sağlık sigortası almadan önce poliçenin detaylarının dikkatlice incelenmesi ve gerektiğinde sigorta şirketi ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

Seyahat Sağlık Sigortası Poliçe Süresi

Seyahat Sağlık Sigortası Poliçe Süresi

Yurtdışı seyahat sağlık sigortasının poliçe süresi, sigortalının yurtdışında geçireceği zaman dilimini kapsar. Bu süre, sigortalının ihtiyacına ve seyahat planlarına göre belirlenir. Seyahat sağlık sigortası poliçe süresi hakkında bilinmesi gereken önemli noktalar:

 • Esnek Süre Seçenekleri: Seyahat sağlık sigortası, genellikle birkaç günden bir yıla kadar farklı süre seçenekleri sunar. Kısa bir tatil veya iş gezisi için birkaç gün veya haftalık poliçeler tercih edilebilirken, uzun süreli seyahatler için aylık veya yıllık poliçeler alınabilir.
 • Poliçe Süresinin Önemi: Sigorta poliçe süresi, yurtdışı seyahatinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki dönemi kapsamalıdır. Poliçenin süresi dolduğunda, sigortalı kapsam dışı kalır ve bu süre zarfında oluşabilecek sağlık masrafları sigorta tarafından karşılanmaz.
 • Uzatma ve Yenileme: Eğer yurtdışında kalınan süre beklenenden uzun sürerse, bazı sigorta şirketleri poliçenin süresini uzatma veya yeni bir poliçe alma imkanı sunar. Ancak bu durum, sigorta şirketinin şartlarına ve politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 • Poliçe Maliyeti: Seyahat sağlık sigortasının maliyeti, poliçe süresine, teminat tutarına, seyahat edilen ülkeye ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Uzun süreli poliçeler, kısa süreli poliçelere göre daha ekonomik olabilir; ancak genelde uzun süreli poliçelerin toplam maliyeti daha yüksek olacaktır.

Seyahat sağlık sigortası poliçe süresi, yurtdışı seyahat planlarına uygun şekilde özenle seçilmelidir. Sigortalının ihtiyaçlarına en uygun poliçe süresi ve teminatı belirlemek için detaylı bir araştırma yapması ve sigorta şirketleriyle iletişim kurması önerilir.

Seyahat Sağlık Sigortası Zaman Aşımı

Yurtdışı seyahat sağlık sigortası, sigortalı bireylerin yurtdışında yaşayabileceği potansiyel kazaları veya sağlık sorunlarını maddi olarak koruma altına alır. Ancak, bir kaza veya hastalık durumunda tazminat talebinde bulunabilmek için sigorta şirketlerinin genel şartlarına göre belirli bir zaman sınırı belirlenmiştir.

Bu zaman sınırı genellikle olayın meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıl olarak tanımlanır. Bu iki yıllık süre içinde sigortalının, seyahat sağlık sigortasından doğan haklarından faydalanabilmesi için ilgili sigorta şirketine başvuruda bulunması gerekir. Eğer bu süre zarfında herhangi bir tazminat talebinde bulunulmazsa, sigortalının bu konudaki hakları zaman aşımına uğrayabilir.

Bu nedenle, yurtdışında bir kaza veya sağlık problemi yaşandığında, sigortalının en kısa süre içinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmesi, gerekli belgeleri hazırlaması ve tazminat talebinde bulunması önemlidir. Aksi halde, zaman aşımı süresinin dolması ile birlikte tazminat hakkını kaybedebilir.

Yorumlar kapalı