2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Zeyilname, Ek belge Nedir? Nasıl Düzenlenir? Zeyilname, Ek Belge Örneği

Zeyilname Nedir? Nasıl Düzenlenir? Zeyilname Örneği

Zeyilname, Ek Belge Nedir?

Zeyilname kelime kökeni olarak Arapçadan gelmektedir. Arapçada “eklemek, ilave etmek” gibi anlamlara gelen zeyil, sigorta poliçelerinde değişiklik yapma işlemine verilen addır. Düzenlenen belgeye ise zeyilname denir. Sigorta poliçelerinde yanlış ve hatalı bilgilere yer verilmesi, bilgi güncellemesi yapmak istemek, poliçeye ekstra ürünler ekleme veya bir takım ürünleri çıkarma, poliçenin iptal edilmesini talep etme gibi pek çok durum zeyilname düzenlenmesine yol açar.

Zeyil işlemiyle birlikte düzenlenen zeyilname, sadece poliçede yapılan değişiklikleri kapsar ve sigortalının dosyasına eklenir. Zeyilname tek başına bir sigorta poliçesi veya poliçenin orijinal hâli olarak kabul edilmez. Bu nedenle sigorta poliçesi kontrol edilirken tüm belgelerin göz önünde bulundurulması önemlidir.

Zeyilname Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Sigorta poliçenizde hatalı bir bilginin olduğunu fark ettiğinizde sigorta şirketinize başvurarak bilgilerin düzenlenmesini isteyebilirsiniz. Sigorta şirketiniz düzenlediği bilgiler için zeyilname hazırlamak durumundadır. Bazen poliçenizde yer alan ürünlerin bazılarından caymak durumunda kalabilirsiniz. Yine aynı şekilde zeyil işlemi yapılmalı ve işlemden dolayı zeyilname düzenlenmelidir.

Sonuç olarak zeyilname, talebiniz üzerine sigorta poliçenizde yapılan her bir değişiklikten sonra mutlaka düzenlenmeli ve poliçenize eklenmelidir. Aksi takdirde ilerleyen süreçlerde yapılan değişiklikler kaybolabilir. Bu nedenle poliçe değişiklik süreçlerinin yakından takipçisi olmanız ve düzenlenen zeyilnameyi incelemeniz önemlidir.

Zeyilname Nasıl Düzenlenir?

Zeyilname düzenleme işlemini sigorta şirketleri gerçekleştirir. Burada önemli olan nokta zeyilnamenin tek taraflı oluşturulamamasıdır. Yani sigortalı ve sigorta şirketinin karşılıklı anlaşmasıyla zeyilname düzenlenebilir. Bu durumda da sigorta şirketinin sözleşmede belirtilen tüm taahhütleri sigortalıya karşı uygulaması gerekir. Aynı şekilde sigortalının da poliçedeki koşullara uyması şarttır.

Sigortalının zeyil talep etmesiyle birlikte sigorta şirketi bir örnek hazırlar. Hazırlanan sözleşmedeki maddeler üzerinde karşılıklı anlaşıldığında imzalar atılır. Böylece sigorta poliçesine gerekli düzenlemeler ve değişiklikler eklenmiş olur.

Zeyilnamenin Süresi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Sigortalıların zeyilname düzenleme işleminin ardından merak ettiği bir diğer konu da zeyilname süresidir. Aslında sigorta işlemleriyle birlikte düzenlenen zeyilnameler için herhangi bir süre sınırlandırması bulunmaz. Sigorta poliçesi devam ettiği sürece zeyilname de geçerliliğini korur.

Sigorta poliçesinin süresi dolduğunda zeyilname de sigorta poliçesiyle birlikte geçerliliğini yitirir. Sigortalı yeni bir sigorta poliçesi talep ettiğinde poliçeyi zeyilnamedeki düzenlemeler doğrultusunda hazırlatabilir. Bu durumda eski zeyilnamenin tekrar poliçeye eklenmesine gerek kalmaz.

Kimi durumlarda zeyilname, sigortacılık işlemlerinin dışında da hazırlanabilir. Örneğin bir firma ihaleye katıldığında zeyilname ile teklifini değiştirebilir. Bu durumda da kanunlarla belirlenen süre sınırlandırmaları geçerli olur.

 

Yorumlar kapalı