2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Elektrik Yangınları Nasıl Çıkar? Elektrik Yangınları Nasıl Önlenir?

Elektrik Yangınları Nasıl Çıkar?

Yangınlar çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. En sık gerçekleşen yangın çeşitleri arasında elektrik yangınları yer almaktadır. Elektrik tesisatlarında veya elektrik cihazlarında oluşan arızalardan kaynaklı olarak oluşabilen elektrik yangınları, ciddi zararlar verebilmektedir. Yangın sınıfları arasında E sınıfı yangın olarak sınıflandırılan elektrik yangınları, doğru müdahale ile söndürülebilmektedir. Yangın sonuçları göz önünde bulundurulduğunda elektrik yangınlarının önlenmesi son derece önem taşımaktadır. Elektrik tesisatının düzenli olarak bakımlarının yaptırılması, elektrik yangınlarını önlemektedir. Uluslararası elektrik yangınları işareti “E”dir. Elektrik yangınları için yangın söndürücü olarak karbondioksit söndürücüler kullanılmaktadır. Söndürme işlemi sırasında suyun kullanılmaması gerekmektedir. Aksi halde suyun iletken özelliği sebebiyle çarpılma durumu meydana gelebilmektedir. Elektrik yangınları ile ilgili bilirkişi raporu dikkate alınmaktadır.

Elektrik Yangınları Nasıl Çıkar?

Elektrik ve yangın ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar tarafından elektrik yangın sebeplerinin ne olduğu merak edilmektedir. Fazla akım, elektrik kontağı, elektrik kaçağı veya koruma sistemlerinin yetersiz olması nedeniyle elektrik yangınları meydana gelebilmektedir. Elektrik yangınlarının sebepleri arasında elektrik sisteminde görevli olan aparatların kapasite yetersizliği de yer almaktadır. Bir elektrik kablosunun ısınma seviyesi ile bu kablonun içerisinden geçmekte olan elektrik akımının karesi paraleldir. Kablonun kapasitesinin yetersiz olması durumuna kablo ısındıkça izolasyon malzemeleri erimeye başlamaktadır. Düzgün bağlanmamış olan veya toprak hattı bulunmayan elektrik prizleri de elektrik yangınlarına sebebiyet verebilmektedir. Elektrik panosu yangınlarında gazlı söndürücüler kullanılmaktadır.

Elektrik Yangınları Nelerdir?

Yanıcı maddelerin oksijen ve ısı ile birleşmesi ile yangın meydana gelmektedir. Yangınların, yanıcı maddeler ve yanma boyutlarına bağlı olarak çeşitleri bulunmaktadır. Yangın çeşitleri ise Avrupa Birliği tarafından yanıcı madde çeşitlerine bağlı olarak sınıflandırılmıştır. A tipi yangın katı haldeki maddelerin yanması sonucunda oluşurken, B tipi yangın sıvı halde bulunan maddelerin yanmasıyla meydana gelmektedir. C sınıfı yangınlar gaz haldeki maddeler sonucunda çıkan yangınlara denilmektedir. D tipi yangınlar metal yangınları ve E sınıfı yangınlar ise elektrik yangınlarıdır. İçerisinden gaz veya sıvı geçişi olan tesisatlarda ya da iletken olmayan maddelerin sürtünmesi sonucunda statik elektrik yangını meydana gelebilmektedir. Elektrik tesisatı yangınları ve elektrik pano yangınları ise elektrik yangınlarının temel sebeplerini oluşturmaktadır.

Elektrik Yangınlarının Nedenleri Nelerdir?

Elektrik kontağı yangınları ile ilgili yanıtı en çok merak edilen sorular arasında “Yangının sebepleri nelerdir?” yer almaktadır. Yangın çıkma nedenlerinin en başında elektrik tesisatının, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” ile “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”ne uygun şekilde yapılandırılmaması bulunmaktadır. Elektrik tesisatının doğrulanması ile ilgili gerekli testler ile denetlemelerin yapılmaması elektrik yangınlarının ana nedenleridir. Elektrik tesisatı ve elektrik cihazlardan kaynaklanan yangın nedenleri şu şekilde belirtilebilir:

    • Elektrik tesisatı uygulamalarında ve tasarımında standartlara uyulmaması
    • Yanlış tasarım ve uygulama sonucunda elektrik panolarının doğru olarak boyutlandırılmaması
    • Yanlış tasarım ve uygulama sonucunda uygun kesit alanında iletkenlerin ve kabloların boyutlandırılmaması
    • buhar yanıcı kimyasallar gibi infilaka neden olabilecek ham maddeler ile çalışma yapılan alanlarda ve depolarda elektrik panolarının, prizlerinin ve aydınlatmaların, üretim ve depolama yapılan odanın içerisinde yer alması
    • Alan özelliğine bağlı olarak uygunsuz elektrik panosunun, armatürün ve prizin kullanılması

Elektrik Yangınları Nasıl Önlenir?

Elektrik Yangınları Nasıl Önlenir?

Elektrik yangınlarının meydana gelmesi durumunda elektrik yangınları müdahale yöntemleri kullanılmaktadır. Söndürme işlemi için elektrik yangınları söndürücüler tercih edilmektedir. Ancak elektrik yangınları, ciddi zarara neden olabilmektedir. Bu nedenle elektrik yangınlarının oluşmasının önlenmesi son derece önemlidir. Elektrik yangınlarını önlemek için yapılması gerekenler ise şu şekilde belirtilebilir:

    • Olası elektrik yangınlarından korunulabilmesi amacıyla elektrik tesisatının periyodik olarak bakımının yaptırılması gerekmektedir.
    • Tesisata aşırı yük bindirilmesinden kaçınılması gerekmektedir. Aşırı yük binmesi gereken durumlarda ise tesisat altyapısının güçlendirilmesi önem taşımaktadır.
    • Kırılan, yıpranan, incelen ve eskiyen kabloların değiştirilmesi gerekmektedir.
    • Çok eski olan veya elektrik kaçağı yapan elektronik cihazların kullanılmaması gerekmektedir. Olası elektrik kontaklarına karşı güçlü bir sigorta sisteminin kullanılması gerekmektedir.
    • Muhtemel elektrik arızası durumunda elektrik arıza numarası olan 186’nın aranması gerekmektedir.
    • Devrede meydana gelen kaçak akımı tespit ederek tesisatı koruyan cihazlar olan “kaçak akım rölesi” nin kullanılması son derece önemlidir. Kaçak akım rölesi, faz ve nötr iletkenleri arasında herhangi bir dengesizlik olması durumunda devreyi açan anahtardır.
    • Ev elektrik sigortası, alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlara mahsus iletkenleri aşırı akımlardan korumaktadır.

Elektrik Yangınları Nasıl Söndürülür?

Elektrik yangınları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişiler “Elektrik yangınları nasıl söndürülür?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Elektrik yangınları söndürülürken elektrik kaynaklı yangın söndürme prosedürlerine uyulması önem taşımaktadır. Elektrik yangınları için yangın söndürücü olarak karbondioksit kullanılmaktadır. Karbondioksitin bulunmaması durumunda ise kuru kimyasal tozlar veya kum da tercih edilebilmektedir. Elektrik yangınları için yangın tüpü kullanılması gerekmektedir. Su ile müdahale edilmesi yangının daha da alev almasına yol açabilmektedir.

Elektrik Yangınları Hangi Yangın Sınıfına Girmektedir?

Yangın tipleri; A, B, C, D ve E tipi yangın olmak üzere 5 ayrı sınıfa ayrılmaktadır. Elektrik yangınları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler ise “Elektrik yangınları hangi sınıftır?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Elektrik yangın sınıfı E olduğu için yangın tipi olduğu için bu tip yangınlarda su kullanılmaması gerekmektedir. E sınıfı elektrik yangınları; elektrik yangınları ile elektrik, pano ve trafo benzeri yerlerde meydana gelen yangınları kapsamaktadır. E sınıfı yangınlar kuru kimyevi toz, köpüklü ve karbondioksit yangın söndürücüler ile söndürülmektedir.

Elektrik Kaynaklı Yangınları Söndürmek İçin Ne Kullanılmaz?

Yangınlar tiplerine göre farklı sınıflandırılmaktadırlar. Elektrik yangınları sınıfı E’dir. Elektrik kaynaklı yangınlarda kullanılmaması gereken söndürme malzemesi ise sudur. Su iletken özelliğe sahiptir. Bu nedenle elektrik iletkenliğini tetiklemektedir. Elektrik yangını söndürme işlemi sırasında kesinlikle suların tercih edilmemesi gerekmektedir. Elektrik yangını söndürmek için su sistemleri yerine kuru kimyevi toz sistemi ile beraber karbondioksit gaz söndürücülerin kullanılması yeterlidir.

Elektrik Yangınları Su ile Söndürülür mü?

Elektrik yangınları ile ilgili yanıtı en çok merak edilen sorular arasında “Elektrik yangınları su ile söndürülür mü?” yer almaktadır. Elektrik yangınları söndürme işlemi sırasında suyun kullanılmaması gerekmektedir. Su kullanımı ile birlikte iletkenlik artmaktadır. İletkenliğin artması ise çok daha ciddi felakete sebep olabilmektedir. Karbondioksitli söndürücülerin tercih edilmesi ortamda bulunan oksijen miktarının azaltılmasını sağlamaktadır. Bu sayede yangın çok daha hızlı bir şekilde sönmektedir. Bunun yanı sıra kuru kimyevi toz söndürücü sistemler kullanılarak da elektrik yangınları söndürülebilmektedir.

Sigorta, Elektrik Yangınını Karşılar mı?

Sigorta Elektrik Yangınını Karşılar mı?

Elektrik yangınları enerji hatlarından, iyi yapılmayan bağlantılardan veya aşırı yüklenmiş elektrik tesisatından meydana gelebilmektedir. Bakımsız kalan elektrik tesisatında yer alan eskimiş kablolar, gevşek kablolar ve sigorta bağlantıları yangına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle kullanıcılar “Sigorta, elektrik yangınını karşılar mı?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Sigorta, elektrik yangınını karşılamaktadır. Sigorta şirketleri aracılığı ile kolaylıkla yapılabilen sigorta sayesinde, elektrik nedeniyle meydana gelen yangınların yol açabileceği zararlar teminat altına alınmaktadır. Sigorta, elektrik nedeniyle meydana gelen zararları, poliçede belirtilen limitler ve teminatlar dahilinde karşılamaktadır. Elektrik yangın sigortası, ana poliçeye ek teminat olarak ilave edilebilmektedir.

Yorumlar kapalı