2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı sigortalı olan kişilerin SGK anlaşması olan özel hastanelerde muayene, tahlil ve tedavi gibi sağlık hizmetlerini almalarını sağlayan sigortaya “tamamlayıcı sağlık sigortası” adı verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan hastalar, özel hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde devlet tarafından karşılanmayan ek ücreti ödemek durumundadırlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası ise devlet destekli olan bir sigorta çeşididir. Bu nedenle alınan sağlık hizmetlerinde devlet tarafından karşılanmayan ek ücret, sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatları arasında; ayakta tedavi ve yatarak tedavi olmak üzere 2 ana teminat yer almaktadır. 

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine ek teminatlar ilave edilerek poliçe kapsamı oldukça genişletilebilmektedir. Bu sayede doğum, diş, psikiyatri ve diyetisyen gibi hizmetler de teminat altına alınabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarının ne olduğu ise merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarını belirleyen bazı faktörler bulunmaktadır. Adayın yaşı, cinsiyeti, geçmiş ve genetik hastalıkları, yaşadığı il ve mevcut sağlık durumu, tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında bulunan teminatlar ve limitler farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle bu konu hakkında en ayrıntılı bilginin sigorta acentelerinden alınması gerekmektedir.  

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında ayakta ve yatarak tedavi teminatı yer almaktadır. Tahliller, tetkikler, muayeneler ile küçük cerrahi müdahaleler tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi kapsamında karşılanmaktadır. Refakatçi, diyaliz ve yemek gibi hizmetler ise tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı kapsamındadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamları sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Mevcut hastalıklar ile genetik hastalıklar tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında değerlendirilmemektedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum

Tamamlayıcı sağlık sigortasında ayakta tedavi teminatı ile yatarak tedavi teminatı yer almaktadır. Kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ana poliçeye doğum teminatı ilave edilebilmektedir. Sigorta şirketleri tarafından tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında doğum teminatı sunulmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatı kapsamında muayene ve tetkiklerin sayısı sigorta şirketlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortasında doğum teminatı yatarak olan tedaviler için ise belirli bir limit bulunmamaktadır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Check Up

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Check Up

Tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin yanıtını merak ettikleri soruların en başında “Tamamlayıcı sağlık sigortası check up karşılar mı?” yer almaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında “ayakta tedavi” ve “yatarak tedavi” olmak üzere 2 ana teminat bulunmaktadır. Ancak sigorta şirketleri kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ana poliçeye “check up” hizmeti de ilave edebilmektedirler. Bu sayede özel hastanelerde check up hizmeti de alınabilmektedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsam Dışı Hastalıklar

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamında yer alan teminatlar ve limitler, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası, sigorta acenteleri ile yapılabilmektedir. Ancak sigorta şirketleri, tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinin kullanılabilmesi için belirli bir bekleme süresini uygun görmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası bekleme süresinin amacı ise; sigortalı kişilerin mevcut ve geçmişten gelen hastalıklarını araştırmaktır. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsam dışı hastalıklar arasında kişilerin geçmiş hastalıkları ile genetik hastalıkları bulunmaktadır. Bu nedenle kapsama alınmayan hastalıklar farklılık gösterebilmektedir. Ancak sigortalı kişiler kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda doğum, diyetisyen, psikiyatr ve check up gizi ek teminat seçenekleri ile poliçe kapsamını genişletebilmektedirler. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Karşılamaz?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına özel hastanelerde ayakta ve yatarak tedavi hizmetleri alınabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında ayakta ve yatarak tedavi gerektiren muayene, tetkik, tahlil ve operasyonlar herhangi bir ücret ödemeden yaptırılabilmektedir. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortasının karşılamadığı bazı durumlar da bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının karşılamadığı durumlar sigorta şirketlerine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilerde mevcut olan hastalıklar ile geçmişten gelen hastalıklar teminat altına alınmamaktadır. 

Kişilerin genetik hastalıkları da tamamlayıcı sağlık sigortası teminat dış kalan haller olarak kabul edilmektedir. Estetik sebepli olarak yapılmak istenen ameliyatlar da tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı dışında tutulmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta ve yatarak tedavi kapsamı dışında olan psikiyatri, diyetisyen ve doğum gizi sağlık hizmetleri ise kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda poliçe kapsamına alınabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası devlet destekli olan bir sigorta türüdür. Sosyal Güvenlik Kuruma bağlı ve sigortalı durumda olan kişilerin özel hastanelerde ek ücret ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenlenebilmesi için SGK durumunun aktif olması gerekmektedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ameliyatı Karşılar mı?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ameliyatı Karşılar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili yanıtı merak edilen sorular arasında “Tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı?” bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında ayakta ve yatarak tedavi giderlerinin tümü sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Yatarak tedavi gerektiren durumlar ile ameliyatlar da tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında bulunmaktadır. Kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamındadır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Acilde Geçerli mi?

“Tamamlayıcı sağlık sigortası acilde geçerli midir?” sorusu, yanıtı merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası, acil servislerde geçerlidir. Acil durumlarda tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi teminatları ve limitleri dahilinde özel hastanelerin acil servislerinden sağlık hizmetleri alınabilmektedir. Acil servislerde alınan sağlık hizmetlerinde poliçe sahibi kişiler herhangi bir ücret ödemekle yükümlü değildir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Burun Ameliyatı Karşılar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişiler “Tamamlayıcı sağlık sigortası burun ameliyatını karşılar mı?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında ayakta ve yatarak tedavi hizmetleri alınabilmektedir. Estetik ameliyatlar tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına alınmamaktadır. Ancak burun ameliyatı gerektiren durumun sağlık nedenli olması halinde sigorta kapsamında değerlendirilebilmektedir. Deviasyon veya konka hipertrofisi gibi burun ameliyatına ihtiyaç duyulan durumlarda tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanılabilmektedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası MR Karşılar mı?

Doğru tanının konulabilmesi için MR gibi tetkiklere sıklıkla ihtiyaç duyulabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında MR tetkik masrafları karşılanmaktadır. MR, tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi teminatı kapsamında olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle MR, tamamlayıcı sağlık sigortası teminatları ve limitleri dahilinde özel hastanelerde herhangi bir ücret ödemeden çektirilebilmektedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Diyetisyeni Kapsar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgilenen kişiler “Tamamlayıcı sağlık sigortası diyetisyeni karşılar mı?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında diyetisyen hizmeti verilmemektedir. Ancak bazı sigorta şirketleri tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenlenirken ilk diyetisyen seanslarını hediye olarak sunabilmektedirler. Bunun yanı sıra diyetisyen hizmeti ek teminat olarak tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına alınabilmektedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Psikiyatri Karşılıyor mu?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına psikiyatrinin alınıp alınmadığı merak edilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası psikiyatri muayene ve tedavi masraflarını kapsam altına almamaktadır. Her türlü psikosomatik hastalıklar ile ruh ve sinir hastalıkları kapsam dışıdır. Ancak sigorta şirketleri psikiyatri hizmetini ek teminat seçeneği olarak sunabilmektedirler. Ek teminat seçeneği olan psikiyatri hizmetinin tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına alınması durumunda, hastalar ücretsiz olarak psikiyatri hizmeti alabilmektedirler. 

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla en uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatlarını sorgulamak için hemen tıklayın!

Yorumlar kapalı