2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ne İşe Yarar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ne İşe Yarar?

 

Sağlık sigortaları arasında yer alan tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı ve sigortalı durumdaki kişilerin özel hastanelerde ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlayan bir sigorta türüdür. İsteğe bağlı olarak yapılabilen tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinde “ayakta tedavi” ve “yatarak tedavi” teminatları yer almaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı, ek teminatlar ile genişletilebilmektedir. Ek teminatlar ile poliçe sahipleri, daha kapsamlı sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile vergi indirimi avantajlarından da yararlanılabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Sigorta türleri hakkında araştırma yapan kişiler “Tamamlayıcı sağlık sigortası ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan kişilerin SGK anlaşması olan özel hastanelerde sağlık hizmetlerini almalarını sağlayan sigortaya “tamamlayıcı sağlık sigortası” adı verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı ve sigortalı durumda olan kişiler, özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinde devletin karşılamadığı ek ücreti ödemekle yükümlüdürler. Ancak devlet destekli bir sigorta türü olan tamamlayıcı sağlık sigortası ile kişiler, devletin karşılamadığı ek ücretten muaf olmaktadırlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ne İşe Yarar?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı, sigortalı olan kişiler özel hastanelerde yaptıracakları muayene, tahlil ve tetkik gibi sağlık hizmetlerinde devlet tarafından karşılanmayan ek ücreti ödemektedirler. Söz konusu tedavi masrafları oldukça yüklü olabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde kişiler, ödemekle yükümlü oldukları bu ek ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası şartlarında sigortanın teminatları ve limitleri detaylı olarak belirtilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinde “ayakta tedavi” ve “yatarak tedavi” olmak üzere 2 ana teminat yer almaktadır. Kişiler kendi ihtiyaçları doğrultusunda poliçelerine ek teminat seçeneklerini ilave ederek, poliçe kapsamlarını genişletebilmektedirler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ne Zaman Başlar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ne Zaman Başlar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası genel şartlarına göre zorunlu bir bekleme süresi bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası bekleme süresi genellikle 3 aydır. Ancak bazı sigorta şirketleri bekleme süresini 1 ay olarak belirlemektedirler. Sigorta şirketlerinin bekleme süresini gerekli görmelerinin amacı ise sigortalı kişilerin geçmiş, mevcut ve genetik hastalıklarının araştırılmasıdır. 3 aylık bekleme süresinde sigorta şirketleri, sigortalı kişilerin mevcut hastalıklarının takibini yapmakta ve sigorta kapsamına alınıp alınmayacağına karar vermektedir. Sigortalı kişilerin sağlık durumları araştırılırken önceden alınan sağlık hizmetleri ve kalıtsal hastalıklar detaylı olarak incelenmektedir. Acil ameliyat olmayı gerektiren durumlar ile hayatı riskin bulunduğu durumlarda tamamlayıcı sağlık sigortası bekleme süresi gerekmemektedir. Bekleme süresi sigorta şirketlerine göre farklılık gösterdiği için konu hakkında en detaylı bilginin sigorta şirketlerinden alınması gerekmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaş Sınırı

Tamamlayıcı sağlık sigortasında yaş sınırının ne olduğu merak edilen konular arasında yer almaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasında yaşa göre poliçe düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaş sınırı, sigorta şirketlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Üst yaş sınırı genellikle “60” olarak belirlenmektedir. Ancak 65 yaş üstüne de belirli koşullara uyulması durumunda tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenlenebilmektedir. Risk durumu nedeniyle 65 yaş üstüne düzenlenen poliçe primlerinde artış olmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları

Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta ve yatarak tedavi teminatı kapsamında muayene, tahlil, tetkik, diyaliz, refakatçi ve yemek gibi hizmetler ücretsiz olarak alınabilmektedir. Söz konusu sağlık hizmetleri poliçede belirtilen limitler ve teminatlar dahilinde sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerine bağlı olarak tamamlayıcı sağlık sigortasının limitleri farklılık gösterebilmektedir Tamamlayıcı sağlık sigortası avantajları ise şu şekilde belirtilebilir:

    • Tamamlayıcı sağlık sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı, sigortalı olan kişiler, özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.
    • İşçiler, memurlar, esnaflar ve serbest meslek erbabları belirlenen şartlara uymaları durumunda tamamlayıcı sağlık sigortası vergi inidirminden faydalanabilmektedirler.
    • Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinin kapsamı, ek teminatlar ile genişletilebilmektedir.
    • Tamamlayıcı sağlık sigortası aile paketleri, sigorta şirketleri tarafından indirimli olarak sunulmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Paketi

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Paketi

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi ile hem anne hem de bebekler güvence altına alınabilmektedir. Doğum teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde hamilelik süresi boyunca annenin yaptırması gereken idrar tahlili, kan tahlili, şeker testleri ile ultrasonografi ücretsiz olarak yapılabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası hamilelik döneminde rutin olarak yapılması gereke doktor muayenelerini de karşılamaktadır. Hamilelik sürecinin sonunda gerçekleşen doğum da güvence altına alınmaktadır. Kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda hamilelikte tamamlayıcı sağlık sigortası ile bebeğin doğum sonrasında yakalanabileceği hastalıklar ile ilgili durumları da sigorta kapsamına alabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Diş Paketi

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde ayakta tedavi ve yatarak tedavi olmak üzere 2 farklı teminat yer almaktadır. Ancak poliçe kapsamına kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda ek teminatlar ilave edilebilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası diş paketi ile sigortalı olan kişiler, bağlı bulundukları sigorta şirketi ile anlaşmalı olan özel hastanelerde diş tedavileri alabilmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası diş paketi, poliçede belirtilen limitler ve teminatlar dahilinde kullanılabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Aile Paketi

Tamamlayıcı sağlık sigortası aile paketi ile tüm aile sigorta kapsamına bulunan ayakta tedavi teminatı ile yatarak tedavi teminatı hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Sigorta şirketleri, tamamlayıcı sağlık sigortası aile paketlerinde aile indirii uygulamaktadırlar. Aile paketi satın alınırken çocuklar veya aile büyükleri sigortalanabilmektedir. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası üst yaş sınırı sigorta şirketlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Bu nedenle yaş sınırı hakkında bilgi alınması gerekmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası aile paketi ile çocuklar çok daha uygun fiyatlı olarak sigortalanabilmekedirler.

65 Yaş Üstü Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaş sınırı ile ilgili bilgi alınmak istenen konulardan biri de 65 yaş üstü tamamlayıcı sağlık sigortasıdır. Sigorta şirketlerinin büyük çoğunluğu yaş sınırını 60 olarak belirlemişlerdir. Ancak sigorta şirketlerine göre tamamlayıcı sağlık sigortası üst yaş sınırı değişebilmektedir. 65 yaş üstüne tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketleri de bulunmaktadır. Ancak 65 yaş üstü kişilerin sağlık sigortası yaptırabilmeleri yasalar ile belirlenmektedir. Sigorta şirketleri tarafından belirlenen koşullara uyulması durumunda 65 yaş üstü kişilere de sigorta poliçesi düzenlenebilmektedir.

Bebeklerde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Yenidoğan tamamlayıcı sağlık sigortası, annenin yaptırmış olduğu doğum sigortası kapsamında yer aldığı için belirli bir kullanım süresi bulunmaktadır. Ancak bebeklerin doğum sonrasında karşılaşabileceği çeşitli riskli durumlar bulunmaktadır. Bebeklerin sağlık hizmetleri aileler açısından oldukça maliyetli olabilmektedir. Bebek tamamlayıcı sağlık sigortası, bebeklerini güvence altına almak isteyen anne ve babalar tarafından tercih edilmektedir. Bebeklere tamamlayıcı sağlık sigortası yapılırken, bebekler anneleri üzerinden güvence altına alınmaktadırlar. Bebekler aşı, hemşire, yoğun bakım gibi tedavi hizmetlerini alabilmektedirler.

Emekli Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili araştırma yapan kişiler “Emekli tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan emekliler, sigorta şirketlerinin üst yaş sınırına uymaları durumunda tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine sahip olabilmektedirler. Emekliler tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında ayakta tedavi ve yatarak tedavi teminatından yararlanabilmektedirler. Ancak sigorta şirketlerine göre üst yaş sınırı değişmektedir. Bu nedenle üst yaş sınırı ile ilgili detaylı bilgi, sigorta şirketinde alınabilmektedir.

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla en uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatlarını sorgulamak için hemen tıklayın!

Yorumlar kapalı