2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları 2024 - Ethica Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS)

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kapsamına girmeyen veya SGK’nın yalnızca bir kısım masrafları karşıladığı sağlık hizmetlerinden faydalanmak istediğinizde devreye giren bir sigorta türüdür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı sigortalı durumdaki kişilerin SGK anlaşması bulunan özel hastanelerde muayene, tahlil ile tedavi hizmetlerini almalarını sağlayan bir sigorta çeşididir. Bu sigorta poliçesi ile kişiler ekstra herhangi bir ücret ödemeden muayene, tahlil veya tedavi yaptırabilmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan kişiler özel hastanelerde yaptırdıkları tetkik, muayene ve tedaviler için devletin karşılamadığı ek ücreti ödemekle yükümlüdürler. Devlet destekli olan bir sigorta türü olan tamamlayıcı sağlık sigortası ile kişilerin ödemekle yükümlü oldukları bu ek ücret sigorta şirketleri tarafından ödenmekte, kişiye ekstra bir masraf yansıtılmamaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası tahliller, tetkikler, muayeneler, küçük cerrahi müdahaleler ile ayakta tedavi hizmetlerini karşılamaktadır. Bazı yatarak tedavi hizmetleri de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına girmektedir. Bu kapsamda bulunan hizmetler oda, refakatçi, diyaliz, yemek ve buna benzer olan diğer tedavilerdir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında bulunmayan belirli bazı durumlar vardır. Hangi durumların tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına girip girmediği sigorta şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilerde bir hastalık bulunmakta ise mevcut olan hastalık tamamlayıcı sağlık sigortası teminatı kapsamı dışında kalmaktadır. Kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu sigortası aktif durumda değil ise tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı dışında kalmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı ile ilgili sorulardan birisi “Tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı?” olmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı içerisinde ayakta ve yatarak tedavi masrafları sigorta tarafından karşılanmaktadır. Ameliyatlar ile yatarak tedavi gerektiren tüm durumlar sigorta kapsamına dahildir. Kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler de yine sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Bu tedaviler için ekstra bir ücret ödenmemektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında yaşa bağlı olarak poliçe düzenlemeleri yapılmaktadır. 60 yaş üstü bireylerin sağlık sigortası yaptırabilmeleri birtakım yasalar ile belirlenmektedir. Aynı zamanda, bu kişilerin sigorta şirketleri tarafından belirlenen koşullara uymaları gerekmektedir. Sigorta şirketlerine göre sağlık sigortası üst yaş sınırı değişebilmektedir. 65 yaş üstü kişilere de tamamlayıcı sağlık sigortası yapan sigorta şirketleri bulunmaktadır. Ancak yaşa göre poliçe fiyatlarında artış görülmektedir. 65 yaş üstü tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında 65 yaş üstü kişilere düzenlenen poliçeler ile çocuklar için yapılan poliçeler farklılık göstermektedir. Çocuklar için tamamlayıcı sağlık sigortası almak isteyen kişiler, sigorta poliçelerini aile paketi poliçesi olarak oluşturabilmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası aile paketlerinde çeşitli kampanyalar bulunmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında kişinin ihtiyacına bağlı olarak ana poliçeye ek diş tedavisi, suni uzuv ve check-up gibi teminatlar eklenebilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ana poliçeye eklenen ek teminatlarla diş tedavisini karşılamaktadır. Bu ek teminatlar sağlık poliçesine eklenen iki ana teminat ile hazırlanan sağlık hizmetleridir. Kişiler poliçeye eklenen diş paketlerini herhangi bir ekstra ücret ödemeksizin anlaşmalı tüm hastanelerde kullanabilmektedirler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 1. Tamamlayıcı sağlık sigortası suni uzvu karşılar mı?
  Tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan kişilerin sigorta süresi içinde oluşmuş olan herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda kaybettiği organının yerine konulmasını amaçlayan bu tedaviler, gerekliliklerinin doktor raporu ile belgelendiği ve sigorta şirketinin onayı sonucunda sağlık sigortası poliçesinde belirtilmiş olan “suni uzuv” ödeme limiti kapsamı içerisinde karşılanmaktadır.
 2. Tamamlayıcı sağlık sigortası sünneti karşılar mı?
  Sigorta şirketleri tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sünnet teminatı verebilmektedir. Gerekli koşulların sağlandığı durumlarda tamamlayıcı sağlık sigorta poliçesine sünnet teminatı eklenebilmektedir.
 3. Tamamlayıcı sağlık sigortası psikiyatri karşılar mı?
  Tamamlayıcı sağlık sigortasında ana poliçeye eklenebilen psikolojik destek hizmeti ile kişiler herhangi bir ücret ödemeksizin psikiyatri muayenelerini yaptırabilirler. Psikolojik destek hizmeti ücretleri sigorta şirketi tarafından ödenmektedir.
 4. Tamamlayıcı sağlık sigortası diyetisyeni karşılar mı?
  Tamamlayıcı sağlık sigortalarında diyetisyen hizmeti sigorta poliçesinin ana teminatları içerisinde bulunmamaktadır. Ancak sigorta şirketleri tarafından diyetisyen hediyesi verilebilmekte, daha sonraki randevularda da tamamlayıcı sağlık sigortalı kişilere indirim imkanı sağlanabilmektedir.
 5. Tamamlayıcı sağlık sigortası check up hizmetini karşılar mı?
  Sigorta şirketleri tarafından kişinin istediği takdirde ana poliçeye check-up hizmeti eklenebilmektedir. Bu sayede ekstra ücret ödemeksizin check-up yaptırmak mümkün hale gelmektedir.
 6. Tamamlayıcı sağlık sigortası doğumu karşılar mı?
  Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında doğum teminatı da verilmektedir. Tamamlayıcı doğum sigortaları Sosyal Güvenlik Kurumu destekli olduğundan primleri özel sağlık sigortalarına göre daha düşüktür. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında doğum teminatı yatarak olan tedaviler için herhangi bir limit içermez. Ancak hamilelik süresince kişilerin yararlanacağı ayakta tedavi teminatı alınarak doğum teminatı verilmektedir. Muayene ve tetkiklerin sayısı sigorta şirketlerine göre değişmektedir.
 7. Bebekler için tamamlayıcı sağlık sigortası yapılabilir mi?
  Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı ile ilgili diğer bir konu da bebek sağlık sigortasıdır. Bebek ya da yenidoğan sağlık sigortası, bebeklerde doğum sonrası yaşanabilecek bazı sorunlardan dolayı oluşabilecek muayene ile tedavi masraflarını karşılamaktadır. Bebeklerde söz konusu olan sağlık sigortaları tüm sigorta şirketlerine göre iki haftalık bir süre sonunda geçerli olmaktadır. Bu kuralın tüm sigorta şirketleri için geçerli olmasının sebebi bebeğin doğuştan getirdiği rahatsızlıklarının detaylı olarak incelenmesi ve bebeğin tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe kapsamına son derece sağlıklı bir birey halinde katılımını gerçekleştirmektir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Sigorta şirketlerinin internet sitelerinden kişiler kendilerine en uygun olan teklifi seçtikten sonra sigorta acentelerinden ve sigorta şirketinin internet sitesinden şahsen veya online olarak başvuru yapabilmektedirler. Kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenlendikten sonra, sigorta şirketlerinin internet siteleri ile e-devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre girişi yaparak sağlık sigortası sorgulaması yapılabilmektedirler.

Tamamlayıcı sağlık sigortası başvurusu yapan kişiler, “Tamamlayıcı sağlık sigortası ne zaman başlar?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi hazırlayan sigorta şirketleri, sigortalanacak kişinin mevcut ve genetik hastalıklarının olup olmadığı ile ilgili detaylı bir inceleme yapmaktadır. Ayrıca sigorta şirketleri, kişide ortaya çıkmamış olan hastalıklar için ortalama bir takip süresini gerekli görmektedirler. Bu bekleme süresinin bitimi ile birlikte sigorta şirketleri, tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı kapsamında sigortalanan kişi için gerekli işlemleri başlatmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı olan kişiler özel hastanelerde yaptıracakları muayene, tahlil ve tedaviler için ekstra ücret ödemek durumunda kalmaktadırlar. Çoğu durumda insanlar, söz konusu olabilecek tedaviler için oldukça yüklü miktarlarda tedavi ücretleri ödemek durumundadırlar. Her bütçe için uygun olmayan bu tanı, tahlil ve tedaviler tamamlayıcı sağlık sigortası ile ekstra herhangi bir ücret ödenmeden yaptırılabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajları şöyle açıklanabilmektedir.

 • Kişilerin özel sağlık sigortası yaptırmak için uygun gelir durumlarının olmadığı durumlarda, çok daha uygun fiyatlara yüksek kalitede sağlık hizmetleri almalarını sağlamaktadır.
 • Kişilerin olası ciddi sağlık problemlerinde, yüklü tedavi masrafları ödememelerini sağlamaktadır.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası olan kişiler işveren durumunda ise gelir vergisi indiriminden yararlanabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler

SGK’lı kişiler SGK anlaşması olan özel hastanelerde ve anlaşmalı doktorlarda yaptırdıkları tetkik, tahlil ve tedaviler için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı sağlık sigorta desteği haricinde ekstra ücret ödemek zorunda kalmaktadırlar. Ülke genelinde SGK anlaşması olan çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan kişiler bu sigorta sayesinde muayene, tahlil, tetkiklerini herhangi bir ek ücret ödemeden yaptırabilmekte, ayrıca ayakta veya yatarak tedavi görebilmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortasınının anlaşmalı olduğu hastaneler sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle bu konu hakkında daha detaylı bilgi sigorta acentelerinden alınabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Özel Sağlık Sigortası Farkları Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortası kapsamı birbirinden farklıdır. Kişinin ihtiyaçlarına uygun olan sigorta çeşidini belirlemesi gerekmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortası farklılıkları şu şekilde belirtilebilir.

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan kişiler SGK anlaşması olan tüm hastanelerde herhangi bir ek ücret ödemeden muayene, tahlil, tetkik ve tedavi yaptırabilmektedirler. Özel sağlık sigortası ile ise poliçe sahibi kişiler istedikleri özel hastanede muayene, tahlil, tetkik ve tedavi yaptırabilirler.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanacak olan kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olmaları gerekmektedir. Özel sağlık sigortası yaptırmak için ise Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olma şartı aranmamaktadır.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası ülke genelinde bulunan sadece anlaşmalı hastanelerde geçerlidir. Ancak özel sağlık sigortası, kişilerin yurt dışı tedavilerini de güvence altına almaktadır.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası olan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu ile sigorta şirketinin anlaşmalarının bulunduğu tüm hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi hizmeti alabilmektedirler. Özel sağlık sigortası ile kişiler poliçede belirtilen şekilde, diledikleri özel hastanede ihtiyaçları olan hizmetleri alabilmektedirler.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu ve sigorta şirketinin anlaşmalı olmadığı bir hastanede tedavi görmekte ise, tedavi masraflarını ödemekle yükümlüdür. Ancak özel sağlık sigortası olan kişiler, sigorta şirketinin anlaşmalı olmadığı bir hastanede tedavi görmek durumunda ise, sigorta şirketi, tedavi masrafının bir kısmını ödeyebilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları 2024

Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü sunan sigorta şirketleri, tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarını bazı temel faktörleri baz alarak belirlemektedirler. Bu faktörler şu şekildedir.

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası adayının yaşı
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası adayının cinsiyeti
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası adayının geçmiş ve genetik hastalıkları
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası adayının mevcut sağlık durumu
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası adayının yaşadığı il

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları, sigorta şirketlerinin belirlediği kriterlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca primleri etkileyen bir diğer faktör sigortalanacak kişinin poliçesinde yer alan teminat seçenekleridir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yatarak tedavi teminatı ile ayakta tedavi teminatının ve yatarak tedavi teminatının birlikte alındığı durumlarda fiyat farklılığı gerçekleşmektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında teminat kapsamı ve limitler fiyatı etkilemektedir. Ana poliçeye eklenen diş tedavisi, doğum, psikiyatri gibi ek teminatlar tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarını yükseltmektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında fiyatı belirleyen faktörlerin çeşitliliği “Sağlık sigortası fiyatı ne kadar?” sorusunu gündeme getirmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında 2024 yılı itibari ile bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları sigorta şirketlerine göre değişkenlik göstermektedir. İnternet sitelerinden, çağrı merkezlerinden ve sigorta acentelerinden tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi alınabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Al

Sigorta acentelerinin resmi internet sitelerinden kişiler kendilerine en uygun olan tamamlayıcı sağlık sigortası teklifini bulabilmektedirler. Ayrıca sigorta poliçelerine ek paketler ilave ettirerek sigorta kapsamını genişletebilmektedirler. Sigorta şirketinin iletişim numaralarından ve acentelerinden çok daha detaylı şekilde tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi alınabilmektedir. Kişilerin sigorta kapsamına alınmasını istediği ek paketler ana poliçeye dahil edilebilmektedir. Kişilerin isteği üzerine hangi ek paketlerin ana poliçeye dahil edileceği ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve acente görevlilerinin tavsiyelerine acenteler aracılığı ile ulaşılabilmektedir. Ayrıca sigorta şirketinin internet sitesinden T.C kimlik numarası ile kolaylıkla poliçe sorgulama işlemi yapılabilmektedir.

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla en uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatlarını sorgulamak için hemen tıklayın!

Yorumlar kapalı