2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Kasko Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

teklif al

Kasko sigortası, araçları farklı risklere karşı teminat altına alan bir sigorta türüdür. Kasko sigortası zorunlu trafik sigortası gibi yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türü değildir. Ancak motorlu araçlar kasko sigortası ile kaza, çalınma, yanma ve doğal afet gibi çeşitli risk durumlarına karşı güvence altına alınabilmektedir. Kasko sigortası ile yalnızca üçüncü kişilere verilebilecek olan zararlar değil aynı zamanda kasko poliçesi sahibi olan kişilerin karşılaşabilecekleri risklere karşı da güvence altında olunmaktadır. Kasko poliçeleri sigorta acenteleri aracılığıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. 

Kasko genel şartlarında kasko poliçesi kapsamında yer alan durumlar ile kapsam dışı durumlar detaylı olarak belirtilmektedir. Kasko poliçelerinde yer alan teminatlara ek teminatlar ilave edilebilmekte ve poliçe kapsamı genişletilebilmektedir. Böylece araç sahipleri çok daha geniş teminatlardan yararlanabilmektedirler. Araç kaskosu yaptırmak isteyen kişiler internet üzerinden kasko teklifi alarak kendilerine en uygun kasko tekliflerine ulaşabilirler. Araç sahipleri sigorta acentelerinin iletişim numaraları üzerinden irtibata geçerek kasko poliçesi düzenletebilmektedirler. Ancak kaskoda dikkat edilmesi gerekenler bulunmaktadır. Sigorta kapsamı araç sahiplerinin dikkat etmeleri gereken bir konudur. 

Kasko Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Araçlarına kasko sigortası yaptırmayı düşünen araç sahiplerinin yanıt aradıkları soruların en başında “Kasko yaptırırken nelere dikkat edilmelidir?” yer almaktadır. Kasko yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden biri hangi sigorta şirketi ile anlaşma yapılacağı olmaktadır. Kasko poliçesi yaptırılacak olan sigorta şirketinin seçilmesi son derece önem taşımaktadır. Güvenilir sigorta şirketleri ile çalışılması önerilmektedir. Kasko kapsamında olan durumlar ile kapsam dışı durumların detaylı olarak bilgisinin alınması gerekmektedir. Kasko sigortası yaptırırken araç sahiplerinin önceliğinin kasko ücretleri değil, kasko kapsamı olması tavsiye edilmektedir. Kasko sigortası genel ve özel şartlarının dikkatli olarak incelenmesi son derece önemlidir. Kasko sigortasında kasko araç temininin bulunması, aracın onarım sürecinde araç sahiplerinin araçsız kalmalarının önüne geçmektedir. Kasko sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken diğer durumlar ise şu şekilde belirtilebilir:

 • Güvenilir sigorta şirketleri ile çalışılması
 • Poliçe kapsamının öğrenilmesi
 • Poliçedeki özel şartlar hakkında bilgi sahibi olunması
 • Ödeme seçeneklerinin değerlendirilmesi
 • İkame araç teminatının bulunması
 • Sigorta poliçesinde gösterilen miktarın aracın değerini yansıtması
 • Kasko poliçesindeki muafiyet uygulamasını kontrol ettirmek
 • Kasko hasarsızlık indirimi ile ilgili bilgi almak
 • Kasko primlerinin düzenli olarak ödenmesi

Kasko Sigortası Genel Şartları

Kasko sigortası hakkında bilgi sahibi olmak isteyen araç sahiplerinin yanıt aradıkları sorular arasında “Kasko sigortası genel şartları nelerdir?” yer almaktadır. Kasko sigortası genel şartları kapsamında çarpma, çalınma, çarpılma ve yanma gibi yüksek risk taşıyan durumlar ana teminat olarak bulunmaktadır. Bunların yanı sıra kasko poliçesinde yer alan ana teminatlara ek teminatlar ilave edilerek poliçelerin kapsamı genişletilebilmektedir. Kasko şartlarında poliçenin yalnızca Türkiye sınırları içerisinde geçerli olduğu ifade edilmektedir. Kasko sigortası ile araçlarda meydana gelen maddi hasarlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Böylece poliçe sahipleri ağır maddi yüklerden muaf olmaktadırlar. Kasko sigortası genel şartları şu şekilde belirtilebilir: 

 • Sigortanın konusu
 • Sigortanın kapsamı
 • Coğrafi sınırlar
 • Eksik ve aşkın sigorta
 • Muafiyetler
 • Hasar durumu
 • Ek prim ödemesi yapılarak ek sözleşme ile teminat altına alınabilen riskler
 • Poliçe başlangıç ve bitiş tarihi
 • Hasar ve tazminat

Kasko Sigortası Hasarsızlık Kademeleri

Kasko hasarsızlık kademeleri 4 grup şeklindedir. Aracın hasar almadığı her sigorta döneminin sonunda gelecek yıl için düzenlenecek poliçeye indirim uygulanmaktadır. İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %30, ikinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %40, üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %50 ve dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede ise %60 oranında indirim hakkı kazanılabilmektedir. 

Kasko Teminatları

Kasko Teminatları

Kasko sigortası ile riskli durumlara karşı araçlar teminat altına alınmaktadır. Kasko sigortası genel şartlarına göre kasko çeşitleri; dar kasko, genel kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere dört farklı şekilde kategorilendirilmektedir. Kasko türlerine bağlı olarak teminat kapsamında farklılık görülebilmektedir. Kasko poliçesi yaptırmak isteyen araç sahipleri kasko poliçesinde yer alan ana teminatlara ek teminat ilave ettirebilmektedirler. Kasko sigortası ana teminatları şu şekildedir:

 • Aracın ya da araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüste bulunulması
 • Çarpma, çarpışma, devrilme, düşme ve yuvarlanma gibi riskler
 • Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu veya motorsuz araçlar ile çarpışma riski
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet ile yaptığı hareketler ile fiili ehliyete sahip olmayan kişilerin araca verebileceği maddi zararlar
 • Kara taşıtları kasko sigortası genel şartları doğrultusunda aracın fabrika çıkışında araca standart donanım olarak monte edilen cihaz ve aksesuarlar 

Kasko Ek Teminatları

Kasko sigortası genel şartlarına göre poliçe kapsamına dahil edilebilecek çok sayıda teminat bulunmaktadır. Araç sahipleri ihtiyaçları doğrultusunda farklı riskleri teminat altına alabilirler. Araç kasko sigortası genel şartlarına göre ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek olan zararlar şu şekildedir:

 • Anahtar çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
 • Yangın dışında sigara ve benzeri maddelerin teması ile oluşan hasarlar
 • Doğal afetler
 • Kemirgen hayvanların verdiği zararlar
 • Grev, kargaşalık, halk hareketleri, lokavt sebebiyle oluşan hasarlar
 • Sel ve su baskını
 • Kurallar uygun şekilde araçta parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeler nedeniyle oluşan hasarlar
 • Donma, eskime, paslanma, çürüme ve bakımsızlık nedeniyle gerçekleşen zararlar
 • Aracın yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılması sonucunda meydana gelen hasarlar
 • Aracın yarışa katılması sonucunda aldığı hasarlar

Kasko Teminat Dışı Durumlar

Kasko şartları ile ilgili fikir sahibi olmak isteyen araç sürücüleri “Kaskoda teminat dışındaki durumlar nelerdir?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Kasko sigortası kapsamında bulunan durumlar ile kasko sigortası teminat dışı haller sigorta sözleşmesinde detaylı olarak belirtilmektedir. Kaskoda teminat dışında kalan zararlar ise şu şekildedir:

 • Araca kasten verilen zararlar
 • Nükleer yakıt sebebiyle oluşan hasarlar
 • Araç ile ruhsatta belirtilen taşıma yükünden fazla yük taşıması sonucunda meydana gelen hasarlar
 • Savaş sonucunda meydana gelen hasarlar
 • Terör olayları sebebiyle gerçekleşen hasarlar
 • Sürücü belgesi olmayan kişinin aracı kullanımı sonucunda oluşan hasarlar
 • Araçta uyuşturucu veya alkol kullanımı etkisiyle gerçekleşen hasarlar

Kasko Sigortası Fiyatları

Araba kaskosu ile ilgili yanıt aranan sorulardan biri kasko sigortası fiyatları olmaktadır. Kasko ücretini etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Aracın yaşı, markası, modeli, bulunduğu il, araç sahibinin kaza raporları ve sürücü bilgileri gibi faktörlere bağlı olarak fiyat değişkenliği olabilmektedir. Ayrıca araç sahiplerinin hasarsızlık indirimi ile kasko poliçesinin kapsamında yer alan teminatlar da fiyat farklılığına neden olmaktadır. Bu nedenle kasko yaptırmak isteyen araç sahiplerinin sigorta acenteleri ile iletişime geçmeleri önerilmektedir. 

Kasko Hangi Araçlara Yapılır?

Kasko Hangi Araçlara Yapılır?

Araç kasko yaptırmak isteyen araç sahipleri “Kasko hangi araçlara yapılır?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Kasko sigortası motorlu ve motorsuz araçlara yapılabilen bir sigorta türüdür. Ancak kasko sigortası ile ilgili bilinmesi gereken konu eski araçlar olmaktadır. Kasko yaş sınırı, Türkiye Sigortalar Birliği tarafından belirlenmektedir. Kasko yaş sınırı sigorta şirketlerine bağlı olarak değişmektedir. Eski araçlara kasko yapmak için yaş sınırı 15’tir. Kasko yaş sınırının üstünde olan araçlar teminat altına alınamamaktadır. Ancak eski araca kasko yapan sigorta şirketleri de bulunmaktadır. Bu nedenle sigorta şirketleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

Kasko Yaptırmak Mantıklı mı?

Kasko yaptırmak, aracın çeşitli risk durumlarına karşı güvence altında olmasını sağlamaktadır. Aracın olası bir kazaya karışması durumunda araç sahibinin ağır maddi yük altına girmesinin önüne geçilebilmektedir. Ayrıca kasko poliçesinde yer alan ana teminatlara ek teminatlar ilave edilerek sürücünün yaşadığı bölgenin risk durumu doğrultusunda farklı riskler de güvence altına alınabilmektedir. Herhangi bir hasar durumunda poliçe sahipleri sigorta şirketlerinden kasko ödemesi alabilmektedirler.

Ethica Sigorta ayrıcalıklarıyla en uygun kasko fiyatlarını sorgulamak için hemen teklif alın!

Yorumlar kapalı