2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Rücu Nedir? Rücu Hakkı Nedir?

Rücu Nedir?

Rücu tazminatı hakkında araştırma yapan kişiler, “Rücu edilmesi” ne demek sorusuna yanıt aramaktadırlar. Rücu hakkının anlamı, kişinin yükümlülüklerinden cayması olarak ifade edilebilmektedir. Sigorta şirketlerinin rücu hakkı bulunmaktadır. Sigorta şirketinin sigortalısına rücu hakkı olduğu gibi aynı zamanda sigortalının sigortacıya rücu hakkı da mevcuttur. Rücu nedenleri farklı nedenler olabilmektedir. Sigorta şirketinin kusurlu sürücüye rücu hakkı bulunmaktadır. Kasko şirketinin rücu hakkı araç sürücüsünün kasti kusurları sonucunda doğmaktadır. Sigorta rücu hakkı konusunda rücu hakkının bulunduğu sigorta ürünleri arasında kaza sigortası, ferdi kaza sigortası, genel sorumluluk sigortaları, kredi sigortası ve yangın ve doğal afetler sigortası gibi sigorta türleri bulunmaktadır. 

Rücu Nedir?

Kullanıcılar, “Rücu ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Rücu, sigortalı kişinin kasti kusurları sonucunda sigorta şirketlerinin sigorta poliçelerinden caymaları durumlarında kullanılmakta olan bir kavramdır. Rücu, sigorta şirketleri için son derece önemlidir. Rücunun sözlük anlamı ise “sözünden geri dönme ve cayma” anlamına gelmektedir. Özel veya tüzel bireylerin yükümlülüklerinden caydıklarını ifade etmek için kullanılan terime ise “rücu hakkı” adı verilmektedir. Rücu hakkının en fazla kullanıldığı sigorta türü kasko sigortaları olmaktadır. Sigorta şirketinin kusurlu sürücüye rücu hakkı vardır.

Rücu Hakkı Nedir?

Kişiler, “Rücu hakkı ne demek?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Rücu hakkı kavramı, sigortalı olan kişinin kasti kusurları sonucunda sigorta şirketinin sigorta poliçesinden cayması gibi durumlar için kullanılmaktadır. Rücu hakkı sigorta şirketleri için çok önemli bir konuma sahiptir. Rücu etmek kavramı ise sıklıkla karşılaşılan bir kavram olup, anlamı; sigorta şirketlerinin sorumluluk konusundan vazgeçmesi için mahkemeye talepte bulunması durumudur. Sigorta şirketleri, rücu hakkı talep ettikleri zaman mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. 

Rücu Hakkı Nasıl Kullanılır?

Rücu hakkı hakkında araştırma yapan kişiler, rücu hakkının nasıl kullanıldığı, sigorta şirketinin açtığı rücu davası ve rücu tazminat davası hakkında bilgi edinmek istemektedirler. Rücu hakkı, zarar sigortaları için geçerli olan halefiyet ilkesinden gelmektedir. Halefiyet ilkesi gereği sigorta şirketinin rücu hakkı bulunmaktadır. Sigortacı kişi ödediği tazminat ile sigortalı kişinin hakkına sahip olmakta ve dava açabilmektedir. Hasar anında zarar gören kişiye karşı sigorta sözleşmesi veya buna bağlı olan kanun hükümlerinden doğan tazminat yükümlülüğünün kaldırılması ya da tazminatın azaltılması sonucunu doğuran durumlar kullanılamamaktadır. 

Zarara sebep olan kişilere karşı sigorta ettiren kişinin açabileceği tüm davaları sigortası kişi açarak, oluşan hasarın tazminat talebine ilişkin hakları kullanmaktadır. Sigortacı kişi zararın tümünü karşılamaması halinde sigorta sahibinin ödenmemiş tazminat kısmına ilişkin hakları devam etmektedir. Sigortacı kişi tazmin etmiş olduğu zarar kadar halefi olarak sorumlu olan kişilere rücu hakkını kullanabilmektedir. Sigorta sahibi kişinin rücu hakkını elde edilmesini sağlayan haller oldukça fazladır. 

Rücu Hakkı Hangi Sigorta Türleri için Geçerlidir?

Rücu Hakkı Hangi Sigorta Türleri için Geçerlidir?

Rücu hakkı ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin yanıtını aradıkları bir diğer soru ise “Rücu hakkı hangi sigorta türleri için geçerlidir?” olmaktadır. Rücu hakkı tüm sigorta çeşitleri için geçerli olan bir haktır. Ancak farklı sigorta ürünleri için farklılıklar gösterebilmektedir. Rücu hakkının en çok kullanıldığı sigorta türü ise kasko sigortası olmaktadır. Kasko rücu davasının en çok açıldığı sigorta türlerinden biridir. Rücu hakkının geçerli olduğu sigorta türleri şu şekilde belirtilebilir:

 • Hayat Sigortası
 • Kredi Sigortası
 • Finansal Kayıplar Sigortası
 • Genel Sorumluluk Sigortaları
 • Hukuksal Koruma Sigortası
 • Genel zararlar Sigortaları
 • Kara Araçları Sorumluluk Sigortaları
 • Yangın ve Doğal Afetler Sigortası
 • Ferdi Kaza Sigortası
 • Kaza Sigortası
 • Hastalık ve Sağlık Sigortası
 • Genel Sorumluluk Sigortaları

Rücu Nedenleri Nelerdir?

 • Meydana gelen trafik kazalarında sigorta şirketinin rücu hakkı kapsamında kazanın sigortalı olan tarafının “kasten yapılmış bir hareketi veya ağır kusuru” bulunması
 • Yetkili makamlardan izin alınmaksızın yarış düzenlenmesi ve sigorta yaptırılmaması durumu
 • Tehlikeli ve zararlı maddelerin izin alınmadan taşınması durumu
 • Aracın ehliyetsiz bir sürücü tarafından kullanılması durumu
 • Kazanın uyuşturucu veya alkol almış olan bir sürücü tarafından yapılmış olması
 • Alınabilecek kapasiteden çok daha fazla yolcu alınması veya yük taşınması sonucunda kazanın meydana gelmesi
 • Bahsi geçen aracın çalınması veya gasp edilmesinin işleten kişinin kusurundan kaynaklı olması durumu
 • Yetki belgesi alınmadan, yetki haricinde yolcu taşınması durumu
 • Kazanın, taşıt kullanım sürelerine dikkat edilmemesinden kaynaklı oluşması

Rücu Davası Nedir?

Rücu Davası Nedir?

Rücu hakkı konusunda kesin sınırlar bulunmamaktadır. Rücu hakkının hangi olaylar ile ortaya çıkabileceği net olarak belli değildir. Bu sebepten dolayı rücu hakkı yaygın şekilde kullanılamamaktadır. Kesin sınırları belirlenmiş olmamasına rağmen sigorta şirketinin rücu hakkı zaman aşımı süresi ise 10 yıl olarak belirlenmiştir. Söz konusu olayın üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından sigorta şirketleri 10 yıl içerisinde rücu hakkı davası açabilmektedirler. Rücu hakkı davası sürecinde sigorta şirketlerine mahkeme tarafından belirlenmiş olan oranda faiz isteme hakkı da sunulmaktadır. Rücu davası sürecinin başlayabilmesi için hasar tespiti yapılması gerekmektedir. Ardından ise sigortalı olan kişiye sigorta poliçesinde yer alan miktarda tazminat ödeme işlemi yapılabilmektedir. Rücu hakkının ortaya çıkmasının ardından sigorta şirketi, ilgili mahkemeye başvurarak dava sürecini başlatabilmektedir. 

Rücu davalarında “Rücu oranı 0 ne demek?” sorusuna yanıt arayan kişilere, sigorta şirketlerinin hak talep edemedikleri durumlar denilebilmektedir. Söz konusu durumlarda sigorta şirketleri tarafından tazminat davası açılması ihtimali bulunmamaktadır. Rücu oranı 100 ne demek? sorusuna ise verilecek yanıt sigorta şirketinin kazada %100 kusurlu olan sürücüden tazminatı talep etmesi durumudur denilebilmektedir. 

Rücu Davasının Şartları Nelerdir?

Rücu davasının şartlarının neler olduğunu merak eden çok sayıda kişi bulunmaktadır. Rücu hakkı yalnızca kaza sigortalarında değil, diğer sigorta ürünlerinde de bulunmaktadır. Normal şartlar altında üçüncü taraflar için kullanılan rücu hakkı, bazı zamanlarda sigortalı olan kişinin lehine sonuçlanabilmektedir. Ancak sigorta şirketinin rücu hakkı kullanımı için ilk önce kaza halinde ya da üçüncü tarafa ödenmesi gereken miktarda hasar tazminatı ödemesi yapılması ayrıca rücu davası için mahkemeye başvurulması gerekmektedir. 

Ancak rücu hakkı kullanımının sınırları net şekilde belirlenmemiştir. Söz konusu sınırların belirlenmesi konusunda sigorta şirketlerinin poliçelerinde bulunan rücu hakkı maddeleri çok önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenle rücu hakkı konusunda sigorta poliçesi maddeleri oldukça önemli bir role sahiptir. Sigorta şirketinin tazminatı rücu etmesi durumundan yalnızca sigortalı olan kişi değil, sigortalı olan kişinin yakınları da etkilenebilmektedir. Sigortalının rücu hakkı kapsamında kaza çeşitlerinden bazılarında sigortalı olan kişinin mirasçılarına da rücu davası açılabilmektedir.

Rücu Ne Demek?

Rücu kelimesi sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır. Rücu kelimesinin sözlük anlamı, “sözünden cayma ve sözünden geri dönme” anlamı taşımaktadır. Özel veya tüzel bireyin yükümlülüklerinden caydığını anlatmak için kullanılan terim ise “rücu hakkı” olarak adlandırılmaktadır. Rücu hakkı kavramı ise sigorta türleri için kullanılmaktadır. Rücu hakkı sigorta şirketinin sigorta sözleşmesi ile belirlenen sorumluluklarından cayma talebi hakkının bulunması anlamına gelmektedir. 

Rücu Etmek Ne Demek?

Rücu etmek, sigorta şirketlerinin sorumluluk konusundan vazgeçmesi için mahkemeye talepte bulunması anlamına gelmektedir. Rücu hakkı talep etmek için sigorta şirketlerinin mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. Diğer durumlarda ise rücu hakkının işletilebilmesi mümkün olmamaktadır. Söz konusu süreç sigorta şirketinin sigorta hizmetlerinden faydalanmış olan bireye, sigorta sözleşmesinde söz edilen tazminat miktarını ödememesi durumunda başlatılamamaktadır. Rücu hakkı sürecinin başlatılabilmesi için hasar sonrasında gerekli ödemenin sigortalı olan bireye yapılması ve halefiyet ilkesinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yorumlar kapalı