2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Nedir? İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Genel Şartları Nelerdir?

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Nedir?

Araç sahipleri, “İMM açılımı nedir?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. İMM açılımı; İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasıdır.” İhtiyari mali mesuliyet sigortası, araç sahiplerinin üçüncü kişilere verdikleri maddi, manevi ve fiziksel zararları karşılamaktadır. Herhangi bir kaza durumunda öncelikli olarak zorunlu trafik sigortası devreye girmektedir. Ancak zorunlu trafik sigortası poliçesinin yetersiz kaldığı durumlarda ihtiyari mali mesuliyet güvencesine ihtiyaç duyulmaktadır. İMM olarak adlandırılan ihtiyari mali mesuliyet sigortası, bir ek teminat olarak kasko sigortası poliçelerine eklenmektedir. İMM kasko poliçelerine de trafik sigortası poliçelerine de eklenebilmektedir. 

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Nedir?

Kişiler, “İhtiyari mali mesuliyet ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. İhtiyari mali mesuliyet sigortasının tam adı; “Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası'dır. Kısaca İMM sigortası olarak da adlandırılan ihtiyari mali mesuliyet sigortası, araç sahiplerinin üçüncü şahıslara verdikleri maddi zararı güvence altına alan bir sigorta çeşididir. İhtiyari mali mesuliyet sigortası ile araç sahiplerinin üçüncü kişilere verdikleri zararın trafik sigortası teminatları kapsamı dışında kalan maddi ve manevi kısmı sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Kasko sigortasına eklenebilen bir ek teminat türü olarak ihtiyari mali mesuliyet sigortası, sigortalı kişiler için bir güvence niteliğindedir. 

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Genel Şartları Nelerdir?

İhtiyari mali mesuliyet sigortası genel şartlarına göre üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve manevi zararlar güvence altına alınmaktadır. İMM genel şartlarına göre ihtiyari mali mesuliyet sigortası yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde geçerli olmaktadır. Manevi zararların ölçümü zor olduğundan güvencenin İMM poliçesinde belirtilmesi gerekmektedir. İMM poliçesi genel şartlarına göre sigortalı kişinin kendisinin uğrayacağı zararlar ile sigortalı aracın sürücüsünün kendisinin yüz yüze kalacağı hasarlar üzerinden olan talepler teminat dışında kalmaktadır. İhtiyari mali mesuliyet sigortası kapsamı dışında kalan durumlar ihtiyari mali mesuliyet sigortası genel şartlarında açıkça belirtilmektedir. İhtiyari mali mesuliyet teminatı, kasko sigortası poliçelerine eklenebilen bir ek teminattır. İhtiyari mali mesuliyet sigortasının kapsamı ve limitleri ile ilgili çok daha ayrıntılı bilgiye sigorta acentelerinden ulaşılabilmektedir. 

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Ne İşe Yarar?

Sigortalı kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenebilen ihtiyari mali mesuliyet sigortası, araç sahiplerinin üçüncü kişilere verebilecekleri zararları karşılamaktadır. Zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanmayan üçüncü kişilere verilen maddi, manevi veya fiziksel zararlar ihtiyari mali mesuliyet sigortası tarafından karşılanmaktadır. İhtiyari mali mesuliyet sigortası, zorunlu trafik sigortasının kapsamını aşan tutarın karşılanabilmesini sağlamaktadır. Zorunlu trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda ihtiyari mali mesuliyet sigortası devreye girmektedir. Kişiler sigortalı oldukları süre boyunca ihtiyari mali mesuliyet sigortasından destek alabilmektedirler. Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sağlıklarının bozulması gibi durumlarda ihtiyari mali mesuliyet sigortası devreye girmektedir. Ayrıca üçüncü şahıslara ait olan mallarda oluşabilecek zararlar da sigorta kapsamında yer almaktadır. 

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Neleri Karşılar?

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Neleri Karşılar?

İhtiyari mali mesuliyet sigortasının hangi durumları karşıladığı insanlar arasında merak konusu olmaktadır. İhtiyari mali mesuliyet sigortası motorlu araçların işletilmesi sırasında, üçüncü kişilerin fiziksel ya da maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre aracın işletenine düşen sorumluluğun, zorunlu trafik sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı teminat limitlerine kadar teminat altına almaktadır. İhtiyari mali mesuliyet teminatı genel olarak kasko sigortaları ile birlikte sunulmaktadır. Kasko sigortası poliçesine eklenebilen bir ek teminat olarak ihtiyari mali mesuliyet güvencesi ile üçüncü şahıslara verilen hem maddi hem manevi hem de fiziksel zararlar karşılanmaktadır. İMM poliçesi genel şartlarına uyan durumlar, ihtiyari mali mesuliyet sigortasının kapsamında bulunmaktadır. 

Herhangi bir olası kaza durumunda öncelikli olarak zorunlu trafik sigortası devreye girmektedir. İhtiyari mali mesuliyet sigortası da zorunlu trafik sigortası ile aynı risk durumlarına karşı teminat sağlamaktadır. Ancak ihtiyari mali mesuliyet sigortası, trafik sigortası poliçesinde tamamen teminat dışı olarak tutulan manevi tazminat taleplerini de kapsamaktadır. Zorunlu trafik sigortası poliçelerinin yetersiz kaldığı hallerde ya da manevi tazminat talebinin olması gibi bir durumda ihtiyari mali mesuliyet poliçesi kusur oranına göre trafik sigortası poliçesi teminatlarının çok daha fazlasını sağlamaktadır. İMM manevi tazminat ödemesi avantajından dolayı son derece önemli bir teminat türüdür. 

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Limitleri Nelerdir?

İMM sigorta poliçesi düzenlenirken kişilerin dikkat etmeleri gereken noktalar bulunmaktadır. İhtiyari mali mesuliyet poliçesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken ilk nokta ise İMM limitleri olmaktadır. Araç sahibinin aracı ile yanlış sollama yaparak başka bir araca çarpması durumunda karşı taraftaki aracın bariyerler çarpması halinde araç zarar görmektedir. Karşı tarafın aracındaki maddi hasarın karşılanabilmesi için ihtiyari mali mesuliyet sigortası limitlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle sigorta yaptıracak olan kişilerin ihtiyari mali mesuliyet sigortası poliçesinde yer alan limitlere dikkat etmeleri gerekmektedir. İhtiyari mali mesuliyet sigortasının limitleri, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak kişilerin şehir içi ve şehir dışı çok fazla yolculuk yapmaları durumunda ihtiyari mali mesuliyet sigortası limitlerini fazla tutmaları faydalı olabilmektedir. Bu nedenle ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırmak isteyen kişilerin, sigorta acenteleri ile görüşerek ihtiyari mali mesuliyet sigortası limitleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. 

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Fiyatları Nedir?

Kişilerin yanıtını merak ettikleri bir diğer konu ise “İhtiyari mali mesuliyet sigortası fiyatları ne kadardır?” olmaktadır. İhtiyari mali mesuliyet teminatı, kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçesinde bir ek teminat olarak yer aldığı için öncelikle kişilerin, kasko sigortası primlerinin ne kadar olduğu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. İhtiyari mali mesuliyet teminatı, araç sahipleri tarafından kasko poliçesine ek teminat olarak ekletilebilmektedir. İMM teminatının primleri sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle kaskoda İMM ve trafik sigortasında imm fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi sigorta acentelerinden alınabilmektedir. 

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasından Yararlanmak için Neler Gerekli?

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasından Yararlanmak için Neler Gerekli?

Araç sürücüleri, “İhtiyari mali sorumluluk sigortasından yararlanmak için neler gerekli?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Sigortalı kişiler trafik sigortası tarafından karşılanmayan kaza durumunun gerçekleştiği durumlarda en az 5 iş günü içerisinde söz konusu durumu sigorta şirketine bildirmeleri gerekmektedir. Hasarın meydana geldiği durumlarda hasar görmüş olan parçanın onarımı yapılmaktadır. Onarımın mümkün olmadığı veya parçanın eşdeğer bir parça ile değişiminin mümkün olmadığı durumlarda yenisi ile değiştirilebilmektedir. İhtiyari mali mesuliyet sigortası, zincirleme olan kazalarda ise araç başına teminat sunmaktadır. Motorlu araç kazalarında gerçekleşen zararların tazminine ait olan talepler zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsü olanı öğrendiği tarihten itibaren başlamaktadır. 

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Değer Kaybı Öder mi?

Kasko sigortası poliçesinde ihtiyari mali mesuliyet teminatı bulunan araçların karıştığı kazalarda kusurlu aracın ihtiyari mali mesuliyet poliçesinin teminatını aştığı oranda değer kaybı zararı kasko poliçesinin bulunduğu sigorta şirketinden talep edilebilmektedir. Sigorta şirketleri İMM genel şartlarına göre deeğr kaybı zararına ödemekle yükümlü durumdadır. İMM sigortası yaptırmanın, değer kaybı gibi durumlarda oldukça avantajlı olduğu söylenebilmektedir.

Yorumlar kapalı