Depreme En Dayanıklı Evler ve Binalar Hangileridir? Depreme Dayanıklı Bina Nasıl Anlaşılır?

Depreme En Dayanıklı Evler ve Binalar Hangileridir?

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş Depreminin ardından depreme dayanıklı evlerde oturmanın önemi anlaşılmıştır. Kaliteli malzemeler kullanılarak ve kat planına uygun olarak inşa edilen yapılar, depreme karşı dayanıklıdır. Binanın proje aşamasının işinin ehli mimarlar ve mühendisler tarafından yapılması gerekmektedir. Bir binanın dayanıklı olmasını sağlayan bir diğer faktör ise su yalıtımıdır. Bu nedenle rutubetli evlerden uzak durulması gerekmektedir. Sağlam kolonlara sahip ve dayanıklılık testlerinden geçen evler tercih edilebilmektedir. Ev alırken depreme dayanıklı olup olmadığı, hasar raporuna bakılarak anlaşılabilmektedir. 

Depreme En Dayanıklı Evler ve Binalar Hangileridir?

Japonya depreme dayanıklı binaları, şiddetli depremde hayat kurtarmaktadır. Depreme dayanıklı raylı sistem binalar, 10 şiddetinde depremlere dayanıklı olma özelliği göstermektedir. Bu sistem, binaların deprem sırasında yerkabuğundan bağımsız olarak ray üzerinde hareket edebilmesini sağlamaktadır. Depreme dayanıklı yaylı evler, deprem açısından son derece güvenlidir. Türkiye’de uygulanmayan raylı sistem hem can hem de mal kayıplarını önlemektedir. 

Kullanıcıların yanıt aradıkları soruların başında “İstanbul depreme dayanıklı evler hangileridir?” yer almaktadır. Beklenen Marmara Depremi nedeniyle kişiler, en güvenli binalarda oturmak istemektedirler. Deprem dirençli binalar hem zemin hem beton kalitesi hem de demir kalitesi açısından güçlüdür. Bu nedenle kaliteli malzemeler ile yapılan evler, güvenlidir. Japonya’da kullanılan, 7 şiddetindeki depreme dayanıklı ve 300 yıl ömürlü olan depreme dayanıklı köpük evler, hafif malzemelere rağmen güvenlidir.  

Depreme Karşı Dayanıklı Ev ve Binaların Özellikleri Nelerdir?

Depreme Karşı Dayanıklı Ev ve Binaların Özellikleri Nelerdir?

Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremin ardından kullanıcılar “10 yıllık bina depreme dayanıklı mı?” “4 katlı bina depreme dayanıklı mı?” sorularına yanıt aramaktadırlar. Depreme dayanıklı bina tasarımı kolaylıkla yapılabilmektedir. Eski binalarda ise çeşitli incelemeler yapılarak gerekli güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bina testi, binanın risk durumu hakkında bilgi vermektedir. Depreme karşı dayanıklı ev ve binaların özellikleri şu şekilde belirtilebilir:

 • Binanın yaşı
 • Zemin durumu
 • Kiriş ve kolon durumu
 • Binadaki rutubet durumu
 • Onaylanan projeye uygunluk

Depreme Dayanıklı Bina Nasıl Anlaşılır?

Kullanıcıların yanıtını merak ettikleri sorular arasında “Kolonsuz ev depreme dayanıklı mı?” yer almaktadır. Tadilat sırasında kolonların kesilmesi, kaçak kat çıkılması binaların depreme karşı dirençsiz olmasına yol açmaktadır. Binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığı, uzman ekip tarafından yapılan incelemelerde anlaşılmaktadır. Ekip tarafından bina zemininin, duvarlarının ve kolonlarının detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Depreme dayanıklı binalar, sert zemine inşa edilmeleri durumunda deprem dirençli olmaktadır. 

Depreme Dayanıklı Evler Nasıl Olmalı?

Depreme dayanıklı evler, kaliteli malzemeler kullanılarak yapılan evlerdir. Güncel yönetmelik doğrultusunda inşa edilen binaların dayanıklılık konusunda daha iyi olduğu kabul edilmektedir. Dere yatağı veya dolgu alanlar doğal afetlere karşı dirençsizdir. Sert zeminlerde bulunan yapıların ise depreme karşı çok daha dirençli olduğu ortaya konulmuştur. Depreme dayanıklı evlerde rutubet bulunmamaktadır. Bunun sebebi rutubetin su yalıtımı eksikliği sonucunda oluşmasıdır. Depreme dayanıklı bina temeli de dayanıklılığı sağlamaktadır. 

Binalar Nasıl Depreme Dayanıklı Hale Getirilir?

Binalar Nasıl Depreme Dayanıklı Hale Getirilir?

Türkiye bir deprem ülkesidir. Bu nedenle tüm Türkiye’deki evlerin güçlendirilmesi önem taşımaktadır. Bina depreme dayanıklı değilse, hasar alabilmekte hatta yıkılabilmektedir. Bina güçlendirme firmaları, bazı teknikler uygulayarak konutları depreme dayanıklı hale getirebilmektedirler. Bina güçlendirme sonucunda dünya çapında 8 şiddetinde depreme dayanıklı binalar, 10 şiddetinde depreme dayanıklı binalar yapılabilmektedir. Binadan alınan beton numunesi alınarak çeşitli testler yapılmaktadır. Bu testlerin sonucunda ise bina güçlendirme çalışmaları uygulanmaktadır. Binalarda kullanılan güçlendirme teknikleri şu şekildedir:

 • Kanat ekleme
 • Eski ve yeni betonları kaynaştırma
 • Çelik mantolama
 • Kolon mantolama
 • Epoksi enjeksiyonu
 • Mantolama veya gömlek geçirme
 • Betonarme mantolama

Yeni Binalar Depreme Dayanıklı mı?

Kullanıcıların yanıtını merak ettikleri sorular arasında “Yeni yapılan binalar kaç şiddetinde depreme dayanıklıdır?” bulunmaktadır. Uzmanlara göre 2001 yılından sonra inşa edilen binalarda deprem riski daha azdır. Binanın deprem dirençli olmasını sağlayan 3 faktör; demir, beton ve zemindir. Yeni bina almak isteyen kişilerin kolon ve perde uygulamalarının doğru yöntemler ile gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etmeleri tavsiye edilmektedir. Zemin etüd raporu incelemesi yapılarak yeni bina satın alınabilir.  

Yeni Binalar Depreme Ne Kadar Dayanıklı?

Merkez üssü Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesi olan depremin ardından kullanıcılar, “Yeni binalar depreme ne kadar dayanıklı?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Yeni binalar, hem zemin hem de malzeme açısından güvenli yapılabilmektedir. Ancak yeni binaların kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiş olması gerekmektedir. Yeni binaların depreme dayanıklı olmasında yapı stoğu önemli rol oynamaktadır. Kaliteli malzeme ve işçilik ile yapılan yeni binalar, depreme dayanıklı evlerdir. 

Betonarme Bina Depreme Dayanıklı mı?

Kullanıcıların yanıtını en çok merak ettikleri sorular arasında “Betonarme bina depreme dayanıklı mı?” yer almaktadır. Meydana gelen depremlerin sonucunda depreme dayanıklı bina yapımının önemi anlaşılmıştır. Betonarme binaların depreme dayanıklı olmasını sağlayan bazı faktörler bulunmaktadır. Betona çelik ilave edilerek yapılan binalar, çok daha güçlü olmaktadır. Bunun yanı sıra kaliteli malzeme seçimi de betonarme yapıların dayanıklılığını artırmaktadır. 

Prefabrik Ev Depreme Dayanıklı mı?

Prefabrik evler, deprem güvenliği açısından en çok öne çıkan evler arasında yer almaktadır. Depreme ve yangına dayanıklı ev tipi olan prefabrik evler genellikle deprem sonrasında acil yerleşim yapıları olarak kullanılmaktadır. Bu konutlar doğru şekilde yapıldıklarında deprem sırasında ve deprem sonrasında herhangi bir hasar almadan ayakta kalabilmektedir. Prefabrik evlerin yapımında kullanılan profillerin kaynaksız, civatalı ve galvanizli uygulanması ise yapıların daha güvenli olmasını sağlamaktadır. Civatalı profiller sayesinde yapı esnek olabilmektedir. Böylece darbe emici özellikte olması sağlanmaktadır. Prefabrik evler, depreme en dayanıklı evler arasında bulunmaktadır. 

Kerpiç Ev Depreme Dayanıklı mı?

Kullanıcıların yanıt aradıkları sorular arasında “Kerpiç ev depreme dayanıklı mı?” yer almaktadır. Kerpiç evler, yapım tekniklerine uygun uzmanlar tarafından yapılması durumunda deprem dirençli esnek yapılardır. Kerpiç evlerin yapımında kullanılan kerpiçler, fiber malzeme kullanılarak üretildiğinde deprem dayanımı artmaktadır. Ayrıca ev yapımında düşey ve yatay hatılların belirli aralıklar ile kullanımı ve bağlantı yerlerinin güçlendirilmesi ile daha dayanıklı yapılar elde edilebilmektedir. Uygun zemin tercihi ve kaliteli proje ile son derece sağlam kerpiç evler yapılmaktadır. 

Taş Ev Depreme Dayanıklı mıdır?

Taş evler, her türlü iklim koşullarına uyum sağlayabilmektedir. Bu nedenle deprem bölgelerinde taş ev seçimi yapılması oldukça avantajlıdır. Meydana gelen depremlerin ardından taş evlerde herhangi bir hasar oluşma ihtimali yok denecek kadar azdır. Taş evler, zemin itibariyle sağlam evlerdir. Sağlıklı ve dayanıklı taş malzemelerinden yapılan evler, doğa ile uyumludur. Bu açıdan olası depreme karşı son derece güvenlidir. Taş evlerin projelendirilmesi de diğer yapıların projelendirmesinden farklıdır. Duvar kalınlıkları diğer yapılara göre daha fazladır. Taş ev konseptinde kolon ve çatı gibi yapısal tasarımlar da dikkat çekmektedir. 

Çelik Konstrüksiyon Ev Depreme Dayanıklı mı?

Depreme dayanıklı binalarda oturmak isteyen kullanıcılar “Çelik konstrüksiyon ev depreme dayanıklı mı?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Çelik yapı sistemleri, depreme oldukça dayanıklıdır. Çelik konstrüksiyon evler ortalama olarak 80 yıl süresince güvenle kullanılabilmektedir. Depreme dayanıklı çelik evler, betonarme binalar gibi bakım gerektirmemektedir. Betonarme yapılarda yapılan dış cephe izolasyonuna çelik konstrüksiyon evlerde ihtiyaç duyulmamaktadır.