Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı sigortalı olan kişilerin SGK anlaşması bulunan özel hastanelerde muayene, tahlil ve tedavi gibi sağlık hizmetlerini almalarını sağlayan bir sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi ile kişiler herhangi bir ekstra ücret ödemeden, sigorta şirketlerinin anlaşmalarının bulunduğu özel hastanelerde tedavi hizmetleri alabilmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olan kişiler özel hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde devletin karşılamadığı ek ücreti ödemek zorunda kalmaktadırlar. Devlet destekli bir sigorta çeşidi olan tamamlayıcı sağlık sigortası ile kişilerin ödemek durumunda oldukları bu ek ücret, bağlı olunan sigorta şirketleri tarafından ödenmektedir. Böylece sigortalı kişilere alacakları sağlık hizmetinin ekstra masrafları yansıtılmamış olmaktadır. Sigortalı kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası geçen özel hastanelerde hizmet alabilmektedirler.

 Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortası geçen hastaneler sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle sigortalı kişi sağlık hizmeti almak istediği hastane ile bağlı bulunduğu sigorta şirketinin anlaşmasının olup olmadığını bilmelidir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kişilere büyük avantajlar sunmaktadır. Özel sağlık sigortası yaptırmak için uygun gelir durumunun olmadığı kişiler, çok daha uygun fiyatlara yüksek kalitede sağlık hizmetleri alabilmektedirler. Ayrıca kişilerin herhangi bir hastalık durumunda ve sağlık problemlerinde yüklü tedavi masrafları ödememelerini sağlamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan kişiler işveren durumunda ise gelir vergisi indiriminden de faydalanabilmektedirler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler “Tamamlayıcı sağlık sigortası hangi hastanelerde geçerli?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı kişiler SGK anlaşması bulunan özel hastaneler ile anlaşmalı doktorlarda, tanı, tahlil, tetkik, muayene ve tedavi gibi sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı sağlık sigorta desteği haricinde ekstra ücret ödemek zorunda kalmaktadırlar. Bu sağlık hizmetleri kişilere ağır maddı yıkımlar getirebilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortaları bulunan kişiler ise sigortaları sayesinde özel hastanelerde yaptıracakları tanı, tahlil, tetkik ve tedavi gibi durumlarda ekstra ücret ödemek zorunda kalmamaktadırlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında, sigortalı kişiler bağlı bulundukları sigorta şirketlerinin anlaşmalarının bulunduğu özel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi hizmetleri alabilmektedirler. Ülke genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşması bulunan çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortasının anlaşmalı olduğu özel hastaneler sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle bu konu ile ilgili çok daha ayrıntılı bilgi sigorta acentelerinden alınabilmektedir.

 Anlaşmalı Hastane Ağı Nedir?

Sigorta şirketleri için bir kurumun hastane olarak kabul edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş olması gerekmektedir. Sigorta şirketlerinin hastane tanımları dışında kalan yerler ayakta tedavi hizmeti veren klinikler, fizik tedavi merkezleri, bakım evleri, huzurevleri, sağlık kulüpleri ve madde bağımlılığı ile mücadele eden uzman kurumlardır. Bu kurumlar haricinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış kurumlar sigorta şirketlerinin kapsamına girebilmektedir. Kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşmalı hastaneler ağının ne anlama geldiğini merak etmektedirler. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, sigorta şirketlerinin hastane tanımına uyan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması bulunan ve sigorta şirketinin özel şartlarına uygun olarak sözleşme imzaladığı kurumların listesine, tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşmalı hastaneler ağı adı verilmektedir. Bağlı bulunulan sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerin tümünde sigortalı kişiler poliçe kapsamlarında bulunan teminatları kullanabilmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası olan kişiler geçerli hastanelerde sağlık hizmetleri alabilmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan kişilerin sağlık sigortalarının geçtiği özel hastaneleri bilmeleri önemlidir. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmadan önce poliçe kapsamında bulunan anlaşmalı sağlık kurumları listesinin poliçe sahibi tarafından incelenmesi gerekmektedir. Çünkü sigortalı kişinin hizmet almak istediği özel hastanede güvence altına alınabilmesi için bağlı bulunduğu sigorta şirketi ile özel hastanenin anlaşmasının bulunması gerekmektedir. Sigorta şirketleri, anlaşmalarının olmadığı özel hastanelerdeki tanı, tahlil ve tedavi masraflarını karşılamamaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hangi Sağlık Hizmetlerini Karşılar?

Herhangi bir hastalık durumunda kişilerin büyük maddi yıkımlar altına girmesini önleyen tamamlayıcı sağlık sigortaları ile sigortalı kişiler bağlı bulundukları sigorta şirketlerinin anlaşmalarının bulunduğu özel hastanelerde ekstra bir ücret ödemeden tanı, tahlil ve tedavi gibi sağlık hizmetleri alabilmektedirler. Sigortalı kişiler, sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerin hangi hastaneler olduğunu bilmekle yükümlüdürler. Sigorta şirketlerine göre anlaşmalı özel hastaneler değişebilmektedir.

 Tamamlayıcı sağlık sigortası tahliller, muayeneler, tetkikler ve küçük cerrahi operasyonlar ile ayakta tedavi hizmetlerini karşılamaktadır. Bazı yatarak tedavi hizmetleri de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına girmektedir. Bu kapsamda bulunan hizmetler; oda, refakatçi, diyaliz ve yemek gibi durumlardır. Tamamlayıcı sağlık sigortaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası teminatları dışında kalan durumların ne olduğunu merak etmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilerin poliçe başlangıç tarihinden önce hastalıkları bulunmakta ise, tedavi masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanmamaktadır. Ayrıca kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu sigortası aktif durumda değil ise, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı dışında kalınmaktadır.

 Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi kapsamında ayakta ve yatarak tedavi masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Ameliyatlar ile yatarak tedavi gerektiren durumların tümü sigorta kapsamına dahildir. Radyoterapi ve kemoterapi gibi tedaviler de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Söz konusu tedaviler için sigortalı kişiler herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmamaktadırlar. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortaları kapsamında poliçelere ek bazı teminatlar eklenebilmektedir. 

Sağlık Hizmeti Almak İçin Sigorta Şirketine Nasıl Başvuru Yapılır?

Sigortalı kişilerin sağlık hizmeti alabilmeleri için sigorta şirketlerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Tedavi talebinin onaylanması için bazı noktalar dikkat edilmesi önemlidir. Kişiler tamamlayıcı sağlık sigortasını kullanarak tedavi talebinde bulunmak istediklerinde öncelikli olarak bağlı bulundukları sigorta şirketleri ile hizmet almak istedikleri özel hastanenin anlaşmasının olup olmadığını öğrenmeleri gerekmektedir. Kişiler sağlık hizmeti alacakları hastalık ile ilgili Genel Sağlık Sigortası kapsamında SUT koduna sahip olmalıdırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında olan tedavi masrafları karşılanan hastalıklar tamamlayıcı sağlık poliçesi kapsamında yer almaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi bulunan kişilerin hastalıklarının tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe başlangıç tarihinden önce olan hastalıklar poliçe kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu durumda tedavi masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanmamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan kişilerin hastalıklarının geçmişten gelmediği durumlarda SUT kodu aracılığı ile sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel hastaneler arasından istenilen hastaneye gidilebilmektedir. Hastane bankosunda bulunan görevliye T.C kimlik numarasının söylenmesi yeterli olmaktadır. Hastane görevlisi tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan kişi için bağlı bulunulan sigorta şirketinden onay almaktadır. Böylece kişiler herhangi bir ekstra ücret ödemeden tanı, tahlil ve tedavi hizmetleri alabilmektedirler.