Dosya Ekle

Bize iletmiş olduğunuz “Neden Ethica?” kısmında aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

Onay vermemeniz halinde sağlık verilerinizi içeren belgeleri doğrudan sır saklama yükümlülüğü altında olan iş yeri hekimlerimize ileterek iş başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.