Değer Kaybı

Değer kaybı talebinizin değerlendirilmesi için aşağıdaki belgelerin iadeli taahhütlü olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.


Gereken belgeler: Belgelerin gönderileceği adres:
  • Mağdur araç sahibinin adına olan araç ruhsatı örneği,
  • Kaza tespit tutanağı,
  • Hasarlı aracın fotoğrafları,
  • Araç onarım bilgisi ve tazminat miktarını içeren eksper raporu,
  • Değer kaybının ödeneceği IBAN No’su,
  • Mağdur vekaleten temsil ediliyorsa ve ödeme vekil adına yapılacaksa geçerli vekaletnamenin aslı.
Ethica Sigorta A.Ş.
Worldwide Business Center (WBC)
Barbaros Mahallesi
Mor Sümbül Sokak No:9 K:13
Batı Ataşehir /İstanbul

Yapmış olduğunuz değer kaybı talebinizle ilgili görüşmek için;